Våre politiske ledere setter norske soldater i en umulig situasjon

0
Leende norske politikere på vei til NATO-toppmøte. Deres holdning til situasjonen i Irak er alt annet enn morsom. Foto: Shutterstock

Iraks nasjonalforsamling har enstemmig vedtatt å be Iraks regjering om å sørge for at alle de utenlandske soldatene i landet trekker seg ut. Dette vedtaket ble fattet etter at Iraks statsminister ba nasjonalforsamlingen om å fatte dette vedtaket. Dette er et vedtak som er absolutt entydig og som med umiddelbar virkning opphever den invitasjonen blant annet Norge har bygd på som grunnlag for å ha troppene i landet.

Likevel nekter utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen å føye seg etter Iraks krav. Vi siterer fra NRK:

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier til NRK onsdag kveld at det ikke er aktuelt å flytte de norske soldatene ut av Irak nå.

– Norske styrker er i Irak for å bekjempe terrorveldet Isil, på invitasjon av irakiske myndigheter. Oppdraget er gi irakiske myndigheter muligheter til å sikre sin befolkning, sier Bakke-Jensen.

Søreide og Bakke-Jensen må være overmåte tungnemme. Den invitasjonen forsvarsministeren viser til, og som også er omtalt på nettsidene til Forsvaret er opphevet i og med vedtaket i Iraks nasjonalforsamling.

Fra nå er de norske soldatene i Irak ulovlig i landet

En tidligere offiser har henvendt seg til steigan.no for å kommentere denne situasjonen. Han er rystet over hva våre politiske leder kan få seg til å si. Under løfte om anonymitet sier han:

«Slik jeg ser det, med min offisersutdanning, så bortfalt det folkerettslige grunnlaget for tilstedeværelsen i Irak med nasjonalforsamlingens vedtak den 6. januar. Dvs at fra det øyeblikk, så ville jeg som tjenestegjørende offiser være forpliktet til å motsette meg enhver ordre som ikke innebar forberedelser til tilbaketrekning. I motsatt fall, så ville jeg overføre det kriminelle ansvaret for enhver rettsstridig beslutning fra mine overordnede og på meg personlig. Jeg ville kunne stilles personlig for retten for brudd på folkeretten.»

Søreide og Bakke-Jensen forråder de norske soldatene i felt. Det er utilgivelig. De 70 soldatene og deres familier er nå stilt i en umulig situasjon. Soldatene inngikk en kontrakt basert på at oppdraget var forankret i folkeretten. I og med vedtaket i Iraks nasjonalforsamling er oppdraget nå ulovlig og å betrakte som en okkupasjon.

Når Søreide og Bakke-Jensen opptrer som om Iraks nasjonalforsamling ikke er øverste lovgivende myndighet i Irak, men tydeligvis rapporterer til noen annen myndighet de føler en større lojalitet til, så bør de avsettes og stilles for retten.

Hvorfor tar ikke Ine Eriksen Søreide et nei for et nei? Det er vanskelig å forstå det annerledes enn at hun ser det som sin høyeste plikt å tjene Pentagon, ikke Norge, ikke det angivelige oppdraget for Irak, men USAs militære ledelse. Og hvorfor blir ikke regjeringa konfrontert med dette når dens medlemmer intervjues i avsiene eller på TV? Vi har våre anelser, og det regner vi med er noe som har gått opp for flere. Lojalitet til Pentagon betaler seg for den som er villig til å tjene dem uten henblikk til norske eller internasjonale lover, slik eksemplene Jens Stoltenberg og Børge Brende allerede har vist.

Hvis du ønsker å bidra med en stor eller liten gave kan du betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050

Fra utlandet: IBAN-nummer: NO5590013089050

SWIFT/BIC for SpareBank 1 Oslo Akershus: LABANOKK

Vipps: 116916

Forrige artikkelHent soldatene hjem fra Irak snarest
Neste artikkelHvordan ‘Alle bombers mor’ forurenset Afghanistan
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).