Skal produksjonen på den norske sokkelen virkelig bli utslippsfri i 2050?

13
Arne Sigve Nylund i Equinor. Faksimile. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

På mandag 6. januar 2020 kom den sensasjonelle meldingen om at virksomheten ved Equinor/Statoil skal redusere klimagassutslippene med 40 % ( = 5 mill. tonn) i 2030, og til nesten null i 2050 (13 mill. tonn). Dette skal koste 50 milliarder og skal gjøres via elektrifisering av anleggene helt nord til Barentshavet. Forslaget framstilles som et klimatiltak, men viser seg dessverre å være like innholdsløst som de fleste andre klimatiltak. Jeg må ta en liten reprise:

Tiltakets hensikt er altså at Equinor skal la være å bruke den gassen som nå driver turbinene på sokkelen. Gassen, som i dag belaster det norske klimaregnskapet med 13 millioner tonn årlig, skal erstattes med elektrisitet fra land. Den gassen som spares på sokkelen skal eksporteres sammen med annen norsk gass til EU. Alle fornuftige personer i Norge skjønner at det er likegyldig for det globale klimaet om gassen brennes utenfor norskekysten eller om den brennes i Tyskland og Danmark. Men det ser ikke ut til at norske politikere skjønner det, jfr. mandagens debatt i Dagsnytt 18.

Les også: Elektrifisering av sokkelen krever mye kraft: – Umulig uten vindkraft

Bjørn Otto Sverdrup (Equinor) bare pjattet, Høyres Tina Bru snakket om viktigheten av at rammebetingelsene for Statoil burde være stabile (altså ingen endring av norsk oljepolitikk), og Audun Lysbakken var virkelig blitt en politiker med stor bredde, men uten profil: Han var svært positiv til Statoils forslag om å sende ytterligere 13 millioner tonn klimagassutslipp til Tyskland, samtidig som har var opptatt av å justere skatteordningene i oljebransjen. Han var også opptatt «å få ned forbruket av fossil energi i verden» (det var jo prisverdig), og av utsiktene for norske arbeidsplasser, særlig de «grønne» – altså litt av hvert, i likhet med Jonas Gahr Støre som allerede hadde hyllet nyheten fra Equinor. Men ingen av dem sa noe om hvorvidt Norge har tilstrekkelig med strøm til den foreslåtte elektrifisering. Ikke et eneste ord.

I Aftenposten 8. januar står det forresten en artikkel som viser at heller ikke EUs kvotesystem – etter alt å dømme – vil kunne gi den klimaeffekten Equinor håper på. Man er avhengig av at EU samtidig reduserer tallet på gratiskvoter i EU-systemet, noe det slett ikke er sikkert de gjør. Dersom EU strammer inn kvotesystemet sitt, betyr det likevel bare at den ekstra gassen Norge skal eksportere, vil bidra til å forlenge den norske oljealderen litt.

Realiteten er at Norge ikke har den strømmen som trengs til elektrifisering av sokkelen. Ifølge Equinor trengs ca. 10-12 TWh. Denne strømmen kommer i tillegg annen planlagt elektrifisering, der de villeste fantasiene antyder at det trengs bortimot 100 TWh, i tillegg til all krafta som skal eksporteres. Regjeringen har tidligere prøvd å fortelle oss at vindkraftplanene er nærmest ubetydelige, «bare» ca. 30-50 TWh. Men nå begynner pipa å få en annen lyd – nå skal vindkrafta faktisk bidra med det aller meste (litt fossil balansekraft fra EU kommer nok fortsatt å bli importert).

Det blir interessant å følge den videre debatten. Vindkraftvandalene trapper nå opp propagandaen i alle kanaler (vi får nok mange dotter i ørene etter hvert). Hørte dere forresten «Politisk kvarter» på NRK onsdag 8. januar? Brannsirenene står på fullt for å «redde klimaet» – de partiene som klarer å torpedere alt det ufattelige tåkepratet som nå ramler ned over oss, vil kunne gjøre kjempevalg i 2021. Ligger Senterpartiet og Rødt nærmest en braksuksess?

Her er innslaget fra Dagsnytt 18 på mandag 6. januar 2020.

Andre artikler av Odd Handegård her.

Hvis du ønsker å bidra med en stor eller liten gave kan du betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050

Fra utlandet: IBAN-nummer: NO5590013089050

SWIFT/BIC for SpareBank 1 Oslo Akershus: LABANOKK

Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Veldig mye av kostnadene forbundet med elektrifisering av sokkelen vil bli betalt av andre enn av oljeselskapene selv. Elektrifiseringen kan vise seg å være gunstig for oljeselskapenes økonomi og deres konkurranseevne, og dette kan selvfølgelig trygge norske arbeidsplasser i oljebransjen og i tilgrensende bransjer. Elektrifiseringen fremstår som å være et miljøprosjekt og kan således støttes av EU innefor EØS-avtalen, mens det hele egentlig bare er en form for grønnvasking.

  Man må huske på at det etter hvert vil skje trykkfall i eldre olje og gass felt. Dette er helt naturlig. Når dette inntreffer må det settes inn mer pumping og kunstig trykkstøtte i disse felt for å opprettholde utvinningstakten.

  Troll A feltet har feks fått fordoblet sitt strømforbruk av denne grunn og har nå økt sitt strømforbruk med noe som tilsvarer halve Bergens strømforbruk (etter at den nye Hardanger linjen ble bygget og som kan frakte strøm fram til Troll feltet). Tilsvarende gjelder også for Ormen Lange som er et subsea felt som må få all strøm fra land.

  Det kan være vanskelig å bygge ut gamle plattformer med flere gassturbiner eller økt turbinkapasitet pga vekt og plass problemer på plattformene. Da må økt strøm isteden hentes fra land. Og til slutt må alle gamle felt øke sitt strømforbruk ved stadig å hente mer strøm fra land. Og det er kanskje nettopp dette som er selve innholdet i Equinors plan om gradvis å elektrifisere alle felt på sokkelen (som altså vil skje i takt med stadig økende behov for stadig mer strøm fra land brukt til økt pumping og kunstig trykkstøtte, og plassen på plattformene må i stadig større grad brukes til strøm-omformere og til pumper/kompressorer fremfor til gassturbiner). Equinor sier at elektrifisering øker feltenes levetid (og trolig har de rett i dette).

  Byggingen av Hardangerlinjen førte i sin tid til en stor konflikt hvor det ble sagt at kraftlinjen ble bygget for å sikre strømforsyningen til Bergen. Bransjen tåler ikke stadig nye slike konflikter som denne med Hardangerlinjen, da er er det bedre å si at man isteden skal redde klima fremfor å snakke om at Equinor og andre oljeselskaper trenger stadig mer strøm fra land for å opprettholde utvinningstakten når trykkfall inntreffer og tiltar. En ganske avansert form for grønnvasking må man kunne si.

 2. Siden hovedbegrunnelsen for elektrifisering av plattformene er å senke CO2-utslippene burde man som et minimum kunne kreve at det legges fram tall for dette for å se hvor stor effekten er. 50 milliarder kr. er veldig mye penger, og da blir spørsmålet om disse pengene kunne vært brukt på en bedre måte til andre tiltak, f.eks energieffektivisering på andre måter ellers i samfunnet. Hva blir kostnaden årlig per tonn CO2 spart f.eks? Jeg har ikke sett noen tall på dette og vet ikke om de finnes.

  Siden skattefradraget er så stort (77%) for investeringene oljeselskapene må ta på seg kan vi ikke ta for gitt at de bruker pengene på en fornuftig måte sett ift. alternativer, særlig med tanke på at “grønnvasking” av prosjekter framstår som god reklame i disse tider. Når tiltak blir tilnærmet “gratis” ved at andre betaler (i hovedsak skattebetalerne gjennom redusert skatt og strømkundene gjennom dyrere strøm og nettleie) brukes penger ofte på en dårlig måte. Hva med alternativ bruk av 10-12 TWh årlig, som f.eks i smelteverk drevet med strøm som kan redusere CO2-utslippene andre steder i verden? Eller til datasentre hvor vi vet behovet bare vil vokse?

  Jeg tror ikke man skal avvise at enhver elektrifisering av plattformer er tullete riktignok. Rene gassturbiner er lite effektive sammenlignet med kombikraftverk og fjernvarmeverk på land, hvis dette ikke var et faktum ville tiltaket framstå som det reneste tullskap. Å elektrifisere nye plattformer med lang produksjonshorisont som ikke ligger altfor langt fra land kan sikkert ha noe for seg. Men hele sokkelen nærmest med rubbel og bit høres veldig luftig og lite fornuftig ut rent intuitivt.

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Jan Herdal har prøvd å regne på hva klima-effekten av de planlagte tiltakene til Equinor vil bli.

  “For 50 milliarder kroner reduserer Equinor den globale oppvarmingen med ca. 0,00004 grader. Halleluja!”.
  http://oljekrisa.no/Equinor%20jan%202020.htm

 4. Avatar for Alike Alike says:

  Det finnes da allerede fakta på at økt C02 ikke nødvendigvis fører til økt temperatur, men at det er gjerne omvendt. Når det er varmere på jorda pga sola ikke er konstant, påvirker det all liv og røre her på jorda og C02 produksjonen fra hovedsaklig havet øker betraktelig. Det er jo bare propaganda alt annet. Istedenfor å kreve at de legger fram et regnskap som de bare kan forfalske likevel, hvorfor ikke be de dra lengre ut på landet med denne tynne c02 historien sin?

  http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/solact.html

 5. Avatar for Alike Alike says:

  KjetilTangen, ja jeg forsto det men jeg synes ikke man skal kaste bort energi på noe som ikke kan bevises i første omgang. Man gir inn for deres hersketeknikk om at noe er uunngåelig og må gjøres, altså de får styre debatten. Debatten skal ikke dreie seg om noe som ikke er fakta, man må finne ut om dette stemmer først før man gjør endringer på økonomi, industri og politikk.

 6. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Innen 2050 må vi ha erstattet den fossile kraften med alternativ utslippsfri kraft. Helst lenge før det. Vi må ganske enkelt gjøre det fordi alt annet blir for dyrt. Kraft fra kull-, olje- og gasskraftverk er allerede utkonkurrert av solkraft. Dette har verden allerede funnet ut, og en enorm omlegging pågår. Norske politikere må snart løfte blikket og skjønne hva som er iferd med å skje. De må tørke oljefilmen av sine politiske briller.

  Sol er billigst og konkurrerer ut både kull-, olje- og gassdrevne kraftverk

  Det skjer en enorm utbygging av solkraft i verden, mens i Norge satser man på hva som gir dyrest strøm, samt på hva som gir størst ødeleggelser i natur og fauna. Hvorfor skal nordmenn være molboer?

  Det er på høy tid at norske myndigheter får tørket oljefilmen bort fra sine politiske briller og setter seg inn i hva som skjer i energi verdenen.

  Når selv oljesjeiker i Saudi-Arabia, Emiratene og Qatar satser på sol. Da bør selv olje avhengige norske politikere løfte blikket og følge med på hva som skjer.

  Nær gratis strøm kan oppnås

  Norske hus og hjem, samt enhver byggningsmasse bør snarest utnyttes til produksjon av kraft fra sol. Det kan gi nesten gratis strøm til den norske befolkning, og tilsvarende til norske bedrifter og virksomheter. Det er helt unødvendig å ødelegge norsk natur og fauna med monstermaster som dreper og forurenser.

  Prisene på strøm fra sol raser fortsatt nedover. Det er estimert 70 prosent lavere priser frem mot 2050. Dette kan ikke fossil kraft, eller vindkraft konkurrere med. Selv vannkraften klarer nå knapt å konkurrere med prisene fra solkraft.

  Solfarmer er egnet for det norske kulturlandskapet

  Solfarmer er et ypperlig alternativ for å skape inntekt og arbeidsplasser i det norske kulturlandskapet. Da tenker jeg på den delen som ikke anvendes til dyrking, men til beite for kyr og sauer. Rødt kjøtt behøver vi å redusere på, slik at beiteland som brukes til det kan langt bedre utnyttes til solkraft produksjon.

  Når det gjelder sau og geit, antar jeg det er synergieffekter ved å kombinere med solfarmer. Også solfarmer behøver at kulturlandskapet holdes fritt for busker og kratt.

  Norge må snarest fri seg fra oljeavhengigheten

  I Norge er vi på overtid når det gjelder å bli fri fra avhengigheten til oljeindustrien. Det finnes en ny og bedre industri som behøver de store statlige subsidier som olje- og vindkraft industrien røver til seg. Det blir svært dyrt for nordmenn å havne på etterskudd i denne utviklingen.

  Det er vanvittig hvor mange milliarder av statlige subsidier Equinor og NVE for tiden forsøker å lede til ekstremt kostbare prosjekter som ikke vil gjøre annet enn å øke strømprisene for alle norske borgere, samt for alle norske bedrifter og alle private og offentlige tjenester. Det er rein og skjær idioti som er iferd med å skje. Vi må elektrifisere landet med grønn energi først, og ikke bruke så mye penger på en industri som ikke lenger er konkurransedyktig i energi markedet.

  Gunstig for distriktene og de mange lokalsamfunn

  Det særs gunstige med solkraft industrien er at den egner seg til distribuert produksjon i de mange norske lokalsamfunn og distrikter. Det blir svært mange varige distriktsarbeidsplasser ut av en slik industri.

  Kortreist strøm er best og billigst

  Strøm bør produseres nært der den skal brukes. Da spares store tap av energi produsert ved lange overføringer i strømnettet. Det dummeste vi gjør er å sende strøm til kontinentet og til Storbritannia. Ca. 20 prosent av produsert energi må regnes med å gå tapt på veien dit. Det resulterer i dyr strøm, og i tillegg til at vi må produsere langt mer enn vi egentlig behøver å produsere.

  Samfunnsøkonomisk tankegods er mangelvare

  Vi må få slutt på at overbetalte direktører i Equinor, NVE og hos energi-monopolistene får bruke nordmenns skattepenger slik det passer dem. Vi må stille krav til at nordmenns skattekroner brukes samfunnsøkonomisk, og ikke slik et privat-kapitalistisk direktør velde mener det skal gjøres for å fylle deres lommer.

  https://www.tu.no/artikler/ny-rekord-produserer-solstrom-til-19-ore-kwh/462080

 7. Avatar for Alike Alike says:

  Problemet med elbiler er i første omgang mangelen på batterimineraler i verden. Dette mangler allerede, og hvis Kina får like høy prosent som Norge med elbilpark så blir det i såfall veldig kort rekkevidde på elbiler! :joy:

  Og du har rett, elbiler er dyrere enn andre for øyeblikket. Men andre biler har girkasser og flere mekaniske deler enn elbiler. Mens elbiler har mer elektronikk en gjennomsnittlig vanlig bil, så de bruker opp enda mer silisium og andre mineraler som begynner å bli mangelvare. Hvis industrien blir vant med elbil-produksjon så går kanskje produksjonskostnader ned, men det veit jeg for lite om.

  Men gratis strøm og statlig subsidiering av solcellelys-fangere er noe jeg har lyst til å se nærmere på.

 8. Avatar for SHO SHO says:

  Det har nå kommet fram mer informasjon om Equinors planer for Statfjord-feltet.
  Det følgende er kanskje litt overraskende (bla ingen elektrifisering):

  Statfjord A skulle egentlig stenges ned i 2022, men nå har dette blitt endret.
  Plattformen skal leve videre til 2027 og resten av feltet skal få forlenget levetid frem mot 2040. Etter en stor kartlegging av undergrunnen og reservoarene mener man nå at man kan bore 100 nye brønner og holde produksjonen oppe på dagens nivå – i hvert fall til 2025. (Det skal altså bores 100 nye borrehull i tillegg til dagens 480 borrehull).

  I den planen ligger det et mål om å bore flere brønner, nye milliardinvesteringer og utslippskutt på 40 prosent innen 2030.

  Utslippskuttene skal skje uten elektrifisering. Likevel skal man holde seg innenfor Equinors nye utslippsmål for norsk sokkel om kutt på 40 prosent innen 2030 og nær null utslipp i 2050. Det er et betydelig potensial for ytterligere energieffektivisering ved optimalisering av produksjonen og ulike prosesser. Utpå 2020-tallet vil også Statfjord A stenges ned, og utslippene der vil for alle praktiske formål kuttes når turbinene stenges ned.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere