Hundrevis av frivillige organisasjoner protesterer mot at milliardærklubben WEF har tatt kontroll over FN

6
Milliardærklubben World Economic Forum har inngått strategisk partnerskap med FN slik at storkonsernene får hendene på rattet i verdensorganisasjonen. Foto: WEF

I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben World Economic Forum det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den alltid glisende tilstedeværelsen til WEF-president Børge Brende.

Partnerskapsavtalen kan leses her. Vi skrev etter undertegnelsen at dette betyr at milliardærenes våte drømmer går i oppfyllelse. Det ligger i formålsparagrafen til WEF at de skal fremme såkalt private-public partnership, som i realiteten betyr privatisering og korporasjonenes overtakelse av de viktigste samfunnsfunksjonene.

Opprop mot det strategiske partnerskapet

Nå har minst 240 frivillige organisasjoner undertegnet et opprop mot Strategic Partnership Framework. De kaller det en overtakelse av FN fra WEFs side. I oppropet, som finnes her, heter det blant annet:

«Bestemmelsene i det strategiske partnerskapet gjør effektivt at bedriftsledere vil bli ‘hviskende rådgivere’ for lederne for FNs systemavdelinger, ved å bruke sin private tilgang til å forfekte markedsbaserte profitable ‘løsninger’ på globale problemer mens de undergraver virkelige løsninger innebygd i offentlig interesse og transparente demokratiske prosedyrer. WEF-avtalen med FN, og alle andre former korporasjonens maktgrabbing, undergraver på alvorlig vis FNs mandat, så vel som uavhengigheten, habiliteten og effektiviteten til dette multilaterale organet, spesielt i forhold til beskyttelse og fremming av menneskerettigheter.»

Gjennom partnerskapsavtalen oppnår WEF å omdefinere det internasjonale samarbeidet. Det som var multilateralisme mellom medlemspand erstattes av det milliardærklubben kaller «multistakeholderisme», der multinasjonale korporasjoner defineres som likeverdige parter og som deler av styringssystemet. Dette vil gi de multinasjonale selskapene hendene på rattet i alle FN-organer når det legges opp retningslinjer eller forskrifter. Det gir dem også direkte makt til å ta globale beslutninger, forkaste eller ignorere kritiske bekymringer rundt interessekonflikter, ansvarlighet og demokrati.

Global Redesign Initiative – et initiativ for å nytegne den rådende verdensorden

WEF har utviklet det de kaller Global Redesign Initiative. Erik Plahte har gjort en analyse for steigan.no av hva dette initiativet dreier seg om. Og han oppsummerer det slik:

De transnasjonale storkonsernene, mega-bankene og finansfyrstene finner seg ikke lenger i å bli holdt utafor det tradisjonelle globale beslutningssystemet som bygger på nasjonalstatene og de internasjonale FN-institusjonene. De vil være med å bestemme, og de vil sjøl legge føringene for hvordan dette skal skje. De vil altså sette de demokratiske og folkevalgte organene til side, uten å sjalte dem helt ut. De skal fortsatt få være med, men i et nytt, mer omfattende system der de transnasjonale konsernene og kapitalkreftene – etter eget ønske og ut fra sine egne interesser –  skal styre på lik linje med nasjonalforsamlinger, nasjonalstater og de internasjonale, mellomstatlige institusjonene.

Gjennom partnerskapsavtalen med FN har milliardærene knesatt sin egen strategi som FNs strategi og det er skapt plattformer for å systematisere dette. Milliardærenes ønske er å skape en ny verdensorden i sitt bilde.

Et svært aktuelt eksempel på dette ser vi i korporasjonenes plan for å utnytte panikk og frykt overfor klimaendringene til å etablere et Climate Finance Partnership.

Storfinansen er klar for å utnytte klimafrykten

Nå kaller de seg Blended Finance Taskforce og deres mål er å:

«mobilisere privat kapital til målene for De bærekraftige utviklingsmålene – en universell oppfordring til handling for å få slutt på fattigdom og beskytte planeten. Taskforce samler ledere fra næringsliv, finans, utvikling, politikk og sivilsamfunn for å bidra til å overvinne hindringer for investering i sektorer og geografier med stor innvirkning.»

Global Redesign Initiave skal altså omdefinere det internasjonale samarbeidet og legge det inn under de multinasjonale selskapene. Dette er forklart av Harris Gleckman i denne videoen:

Les: Global Redesign Initiative – et initiativ for å nytegne den rådende verdensorden

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Olav Olav says:

  Det var også nåværende FN-sjef Guterres som etter at han ble utnevnt til FNs høykommissar for flyktninger fikk inn tidligere EU-kommisar for marked og konkurranse, internasjonal direktør for Goldman Sachs Peter Sutherland som FNs “special representative for migration”. Sutherland opererte i den rollen på vegne av de samme folkemorderne, inkludert både milliardærene og slike “demokratiske” leirvoktere som Børge Brende og andre medlemmer av kartellpartienes nomenklatura. I motsetning til de fleste andre av disse folkemorderne så var ihvertfall Sutherland ganske åpen om målsetningen som også sosialistiske/ sosialdemokratiske folkemordere som Guterres også deler.

  BBC, 21 June 2012. The EU should “do its best to undermine” the “homogeneity” of its member states, the UN’s special representative for migration has said.

 2. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  En svært beklagelig utvikling

  Korporasjonene albuer seg inn i FN systemet som “partnere”. Som om de skulle være nasjoner og representere befolkninger. Juridiske vesen som vil ha “menneskerettigheter”.

  Juridiske vesen som ikke har noen menneskelig etikk og moral. Vesen som kun har kapitalismens prinsipper om mest mulig eierskap og avkastning som “bibel”. Nå får de innpass i FN med sitt juristeri og bit for bit maktovertagelse via forretnings-traktater som omgår ethvert demokratisk prinsipp.

  Det er samme strategi som har etablert OPS (Offentlig Privat Samarbeid) praksisen i norske kommuner og fylker. Når offentlige oppgaver skal velges og gjennomføres, får de sine sugerør solid plantet i enhver offentlig aktivitet. Ref. bompengefinansiering, og alt ut på anbud.

  Når prosjekter vedtas tar de seg av hele verdikjeden, fra finansiering til bygging og drift, og tjener penger hele veien. Noe som skattebetalerne må betale svindyrt for.

  Mange sier med rette at EU/EØS betyr permanent høyrepolitikk, og nå implementeres det samme systemet i FN.

  Det er godt å se at det kommer stemmer som taler imot dette, og protesterer. De behøver folkets oppslutning og støtte for å kaste dem på dør i FN, akkurat som OPS avtaler i kommuner og fylker må avvikles som praksis.

  Nå ser vi resultatet av lang tids undergraving av FN fra alle dem som har gitt FN skylden for “Agenda ditt og datt” konspirasjoner, mens agendaens konspiratører er nettopp den gjengen som nå albuer seg på plass.

  Det er ikke uten grunn gule vesters visjon er å medvirke til politisk og økonomisk systemskifte, hvor folket blir den suverene demokratiske part ved borger initiativ. Da kan folket sette slike juridiske vesen på deres rettmessige plass, hvilket er utenfor de nasjonale styrende organ.

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Vårt system har klart å gjøre sannheten til sin fiende, og problemer man ikke kan snakke åpent om blir ikke løst, så bærekraftig er det ikke.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere

Historisk kommentararkiv

6 KOMMENTARER

 1. […] Mange av de nevnte konfliktene handler om nasjonal sjølråderett mot overnasjonal styring, og det viser seg at i praksis er nasjonalstaten det eneste vernet arbeiderklassen og småprodusentene i primærnæringene har mot internasjonal storkapital og imperialistiske allianser som EU og FN-systemet, der milliardærklubben World Economic Forum til og med formelt har tatt styringa. […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.