Vil Ap godta utbygging av NorthConnect?

0
Vil Ap godta utbygging av NorthConnect? spør Industriaksjonen.

Industriaksjonen oppfordrer Arbeiderpartiet til en gang for alle å avklare at partiet står fast på partivedtaket om at den omstridte kraftkabelen NorthConnect ikke kan få konsesjon i overskuelig framtid. Usikkerheten om hva som er Ap’s standpunkt når saken kommer opp til behandling i høst, skaper merkbar uro i fagbevegelsen og i en rekke lokalsamfunn knyttet til kraftforedlende industri. Grunnen til det er at kabler for kraftutveksling undergraver grønne industriarbeidsplasser i Norge ved å importere høye, utenlandske strømpriser til Norge.

Dette sier Industriaksjonen i en pressemelding 24. juni 2019. I uttalelsen sies det videre:

Tross avtalen mellom Regjeringen og Ap, og forpliktelsene Ap selv har påtatt seg overfor fagbevegelsen og et samlet LO i denne saken, går konsesjonsbehandlingen av NorthConnect sin gang. Solberg-regjeringen har varslet at saken avgjøres «etter kommunevalget». Uttalelser fra Aps energipolitiske talsmann Espen Barth-Eide skaper tvil om Ap står ved forpliktelsen om å stoppe NorthConnect inntil Norge har «høstet erfaringer» med to kraftkabler til utlandet som fortsatt er under bygging.

Industriaksjonen stiller derfor følgende krav til regjering og opposisjon:

• Solberg-regjeringen må stå ved innholdet i avtalen den har inngått og ikke gi konsesjon til NorthConnect etter kommunevalget i høst. 
• Arbeiderpartiet og andre rødgrønne partier må nå gjøre det klart at dersom NorthConnect blir gitt en slik konsesjon av regjeringen, så vil den umiddelbart bli trukket tilbake av et eventuelt nytt stortingsflertall etter valget i 2021. 

Industriaksjonen ble stiftet 10. januar 2019 på et møte i Bergen med om lag 75 deltakere fra ulike fagforbund og foreninger – også utenfor LO. Norsk- Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) var godt representert med 12 deltakere. Sentralt i arbeidet med å opprette Industriaksjonen står folk fra Manifest og De Facto, samt ledende tillitsfolk i fagbevegelsen. Aksjonen har vedtatt et manifest som ligger her.

Nettavisa Fri fagbevegelse skrev litt forundret om dette:

I det perspektivet var det kanskje for noen en overraskelse at den norske arbeidslivsmodellen ble framsnakket i hvert eneste innlegg i del en av konferansen. Venstresiden i fagbevegelsen pleier jo vanligvis å være de fremste til å problematisere arbeidslivets utfordringer og konfliktstoff. Sånt glimret helt med sitt fravær.

Det går an å gjøre en kritisk analyse av Industriaksjonens manifest, men det får bli en annen gang. Her vil vi bare gjenta deres spørsmål til Ap:

Vil Ap godta utbygging av NorthConnect?

Les også:

Ap stopper ikke konsesjonssøknaden til EU-sponset NorthConnect-kabel

Noe er råttent i norsk kraftpolitikk

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelSynd, skam og tankepolitiet
Neste artikkelTortur, sult, henrettelser: Sivile fra Øst-Ghouta snakker om livet under terrorregimet