Ap stopper ikke konsesjonssøknaden til EU-sponset NorthConnect-kabel

7

Partiet Rødt foreslo å stanse NorthConnect-kabelen fordi den vil støvsuge Vestlandet for kraft og gi oss høyere strømpriser. Arbeiderpartiets Runar Sjåstad slo fast allerede som 2. taler i debatten om Rødts forslag, at partiet vil stemme det ned, skriver ABC Nyheter, som fortsetter:

Rødts forslag om at Stortinget skal instruere regjeringen til å avslutte behandlingen av konsesjonssøknaden til NorthConnect, møter sterk motbør i Stortinget.

Trass i fagbevegelsens bekymring for å bygge enda en utenlandskabel, NorthConnect, gjorde Arbeiderpartiets Runar Sjåstad klart at partiet vil stemme imot Rødts forslag.

NorthConnect er en planlagt, 655 km lang kraftkabel fra Vestlandet til Skottland, som blir medfinansiert av EU.

Sjåstad viste til at Arbeiderpartiet og MDG i forbindelse med EUs tredje energipakke, der ACER inngår, inngikk en avtale med regjeringspartiene.

– Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og det skal høstes erfaringer av kabler før nye vurderes. Statnett skal eie og drive alle mellomlandsforbindelser, sa Sjåstad torsdag formiddag og konkluderte:

– Avtalen vi inngikk, er en bedre måte å håndtere disse spørsmålene på, enn løsrevne forslag. Arbeiderpartiet vil derfor ikke støtte Rødts forslag.

Forslagsstiller Bjørnar Moxnes gikk ut mot Ap’s holdning til forslaget:

– I dag har Arbeiderpartiet muligheten til å sikre sitt eget vedtak om at NorthConnect ikke skal vurderes før erfaringene med tidligere kabler er innhentet. Det gjør de ikke, sa han.

Moxnes viste til at Norges kraftkrevende industri eksporterer for 118 milliarder kroner i året.

– Hvis NorthConnect-kabelen skal bygges, vil den støvsuge Vestlandet for kraft. Hydro sier at kraftprisen da vil øke. Industrien kan møte 600 millioner kroner i økte kraftkostnader. En annen virkning er økt press på norsk natur, sa Rødt-lederen.

Les også: Ap trosset LO – sier betinget ja til Acer.

Av Rødts dokument går det fram at Norges utvekslingskapasitet i dag tillater en effekt på 6.000 MW (megawatt), som etter planen vil øke til 8.800 MW når Statnetts to nye kabler til Tyskland og England kommer i drift. Dersom NorthConnect-prosjektet blir realisert, vil kapasiteten komme opp i 10. 200 MW.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Den 10 februar skrev jeg hvor krevende det vil være å stoppe denne prosessen men klarte ikke la vær å tie siden det vil medføre dårlig samvittighet dagen det er for sent angre på å ikke ha bidratt mot denne forestående enorme suverenitet avståelsen, og hva jeg mener om global-ismens nyliberale norske politikere. Disse pussige figurene i kledt forskjellige farger som er i ferd med å bevege seg fra luksus prostituerte til klepto narkomane gate horer som selger landet vårt som junkier til sine globalistiske pushere for sitt neste fix.
  Vi lever i en verden som vil bedras.
  Sannheten som ødelegger det falske verdensbildet den kognitive dissonansen har nektet å akseptere.
  En ny virkelighet som truer ens tro og identitet hvor følelser tar over og stenger av og fornekter all rasjonell informasjon og bevisføring som kontra dikterer ens tidligere etablerte sannhet.
  Den norske befolkning blir på et vis utsatt for en utspekulert indoktrinering hvor tankene kontrolleres via politikere med skjulte intensjoner og PK redaksjonenes nakendans på maktens bakrom.
  Politikken og Pressen er er blitt genetisk klonet å erstattet med ideologiske broilere, kommunikasjons rådgivere og liberale menings bærere som i desperate presentasjoner av russiske konspirasjonsteorier, desinformasjon, propaganda og emosjonell manipulering, gir oss et bilde av et demokrati i dyp krise.

  “All i know is what i read in the papers, and thats an alibi for my ignorance” -Will Rogers.

  Grunnloven.
  17 mai feirer vi Grunnloven hvor hele landet pyntes for å se pen og patriotisk ut i rødt hvitt og blått. Grunnloven som en gang var retningslinjene styringsystemet fulgte og som vår nyfødte nasjon ble grunnlagt på.

  17 mai feirer vi egentlig ubevisst noen symbolske paragrafer vi har blitt frarøvet av femtekolonister i styringssystemet for lenge siden. Skjult makt som forvandlet nasjonen fra et fredfullt sosialdemokrati til å drepe forsvarsløse og uskyldige mennesker i nasjoner som fornekter moralen vi forlanger av dem. Grunnlovens § 49 hvor Stortinget er Norges nasjonalforsamling og i henhold til dette gjeldende lovverk er «folkets» instrument for å utøve den lovgivende makt.

  Etter at det norske folk gjennom to folkeavstemninger har sagt nei til EU, har våres folkevalgte skjendet Grunnlovens viktigste § siden EØS medlemskapet og avlevering av nasjonal suverenitet til fremmed makt gjennom utallige EU direktiver i strid med norsk lov.
  Finanstilsynets underleggelse av ESA som den største suverenitetsavståelsen siden EØS avtalen, ble stille forbigått offentligheten midt i sommerferien 2016. Nå er det vannkraften og vår energi som skal underlegges ESAs kontroll hvor ACER blir byrådet som skal administrere nasjonen Norges kraft ressurser og nasjonens arvesølv vannkraften.
  Bare TISA igjen igjen snart. TISA er det vel bare 0,1 % av befolkningen som synes er rettferdig deling av godene hvor stort sett det eneste som vil være et galgenhumoristisk innslag for menigmann av konsekvensene denne avtalen vil ha, blir å se hvor mange av oss som vil stille med 17 mai sløyfe i finstasen og feire Grunnlovs dagen.

  Globalismen

  Agendaen vi er vitne til handler om en vestlig nyliberal ideologi om et verdensomfattende monokapitalistisk hegemoni som domineres av vestlige slue aristokrater, private sentral banker, mono-kapitalistiske mega-korporasjoner og Nato vennlige etterretningorganisasjoner, som styrer via politikere, jurister NGOèr og byråkrater de kontrollerer og eier.
  Noen av femtekolonistene som representerer oss distribuerer milliarder av folkets skattepenger til spesial interesser som de treffer i star strucked tilstand i Davos, via sine posisjoner hvor de senere godtgjøres ved å inkluderes i den vestlige adelen av ny-klassisister.

  Løgnen

  Samtidig fordømmes de som fremlegger dokumenterbar informasjon som beviser løgnen vi lever i for de som tør å kikke på den, studere den, og det farligste av alt, avsløre den. Løgnen som den fabrikkerte virkeligheten er forankret i. Løgnen som bak de mange slør, sakte men sikkert har utviklet seg til noe Dante Aligiheri for mange hundrevis av år siden beskrev som noen han så i den niende sirkel i helvete.

  Løgnen de fleste ikke forstår eller ikke tør å forstå selv når deres avkom og fremtidige generasjoner er avhengig av å forstå. Kunnskap om hvordan kunne leve et sunt liv i frihet og ikke i fremtidige teknokratiske diktaturer. Elektroniske “konsentrasjonleire” eller smart cities som de så fint skal hete.
  Eierskapet av disse smarte byene vil bli overtatt av globale monopol korporasjoner som totalitært vil styre etter sine korporative lover hvor “artificial intelligence” vil overta mye av vital og juridisk kontroll vi mennesker så langt har hatt ansvar for.

  Evnen mange har til å blindt stole på systemet fører til at mennesker du møter har et preg av at de ikke er helt tilstede. Når du prøver å snakke til dem når du ikke inn. De bare kikker på deg med et lett overbærende men likefullt tomt blikk. Det vil ikke si det samme som at de er dumme eller dårlige mennesker. De har bare som de fleste andre mennesker ikke evnen til å begripe nivået av ondskap de mektiske på toppen som styrer dette utopiske sosiale eksperimentet inn i fremtidens inferno innehar. Ganske frustrerende egentlig.

  Organisert motstand mot brudd på grunnloven

  Vi må bli mer organisert i å bekjempe disse kreftene ved å gjennomskue den skjulte agendaen enkelte stortings politikerne uansett side bevisst eller ubevisst fremmer for parasittene i Davos WEF`s mange milliardær globale prosjekt, og ikke oss velgere som naivt nok stemmer på disse dobbelt kommuniserende kujonene gang på gang.

  Vi må bli flinkere å demonstrepolitisk makt ved å unnlate å stemme på . Unnvære å stemme på svikere som begynner å bli såpass avkledd som om de hadde møtt veggen i klespoker. Konsekvensen vil være å straffe partiene deres ved Norske stortingsvalg. En protest mot at demokratiet våres begynner å ligne mer på en dukketeater forestilling regissert av Alfred Hitchcock som uansett hvem en stemmer på er håpløst for nasjonale interesser.
  Etter min mening burde folk som stemmer på partiene som har tvunget dette regulativet igjennom ved neste stortingsvalg, dømmes for heleri etter grunnlovens § 1,

  Det Norske Kartellpartiet

  Å håpe på nevneverdige forandringer som er positivt merkbart eller produktivt enten en er på høyre eller venstresiden vil etter mitt syn være en smule naivt. Politikk som blant de fleste partiene må skilles med spett sett vekk i fra retorikk, eller bruk av mikroskop for å finne tiltak i favør av nasjonen Norge sine fremtidutsikter.

  Vi er styrt av et slags fargekart av kaklende dilettanter som mer og mer representerer et yrke som vanskelig kan karakteriseres som noe annet enn komplett ubrukelig i forhold til tilliten og ansvaret de er gitt.
  Sannheten er at vi er en feig vasall av USA/EU og beveger oss som en ofret bonde på det geopolitiske sjakkbrett.

  Norsk medlemskap i EØS/EU
  Vi er også EUs flittigste direktiv implementer uten reell makt i prosessene hvor direktivene avgjøres. Direktiver som utarbeides av lobbyister og ikke valgte byråkrater med gudekomplekser, hvor konsekvensene av deres beslutninger rammer oss både økonomisk og sikkerhetsmessig daglig.
  Norge må enten ut av EØS/EUs semi totalitære emokrati, og heller satse på bilaterale handelsavtaler. Hvis ikke burde vi reforhandle EØS avtalen til å gjelde det den en gang løgnaktig ble presentert til oss. En handelsavtale, og ikke et trøste medlemskap i en arrogant europeisk union hvor despotisme av korrupte dårer demonstreres daglig.
  Per Knutsen.

 2. Maskinens enda mål är att växa och bli starkare. Den intresserar sig varken för människan eller för naturens välfärd. Vi har skapat ett teknologiskt och ekonomiskt system som uppför sig som ett självständigt muterande väsen. Människan är visserligen maskinens drivkraft. Vi upprätthåller den och utbygger dess makt genom vår produktion och konsumtion, men det är inte vi som bestämmer utvecklingen. Inte ens de som sitter i de globala koncernernas huvudkvarter vart varthän vi rör oss. Det enda de har att styra efter är omsättning och förtjänst. På samma sätt försöker politiker att inrätta samhället efter detta som kallas de ekonomiska realiteterna. Man kan säga att människan existerar i ett symbiotiskt förhållande med den stora maskinen, på samma sätt som de livsnödvändiga bakterierna i vårt tarmsystem lever med oss. Vi har givit bort kontrollen över våra egna liv till blinda ekonomiska krafter i hopp om att finna materiellt skydd, men den maskin vi har skapat är inte i stånd att beskydda varken oss eller sig själv. Om den inte får fortsätta växa, bryter den samman. Därför kan den endast accelerera samhällets ämnesomsättning och öka mängden entropi. Maskinen underminerar på alla sätt grunden för vår egen existens. Den ödelägger naturen omkring oss, upplöser vårt samhälle och suger långsamt men säkert själen och saften ur människans liv. - Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 64-65

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Forslaget til Rødt er et ganske moderat forslag, partiet foreslår at saken stilles i bero (altså utsettes) inntil at kabelen har blitt bedre utredet.

  Forslag til vedtak var følgende:

  Stortinget ber regjeringen stille behandlinga av konsesjonen for NorthConnect i bero inntil konsekvensene av denne utenlandskabelen er utredet. Utredninga må ta for seg effektkjøring i norske kraftverk og sumvirkningene dette får for norsk vassdragsnatur, og endringer i strømprisen og hvordan dette vil påvirke kraftforedlende industri. Utredninga må se på effektene av NorthConnect i sammenheng med effektene av NordLink og NSN Link.

  Man skulle tro at Ap kunne støtte et slikt forslag som dette, men det ble altså ikke gjort.

  EU har bevilget omtrent 100 millioner norske kroner til byggingen av denne kabelen. Så det må tydeligvis være et press fra EU å få kabelen bygget. Kablen skal gå til Skottland (altså Storbritannia). Om et år er det vel, så er ikke Storbritannia lenger medlem av EU pga Brexit (men Skottland kan på sikt bli medlem av EU). Litt spesielt dette at EU presser på å få bygget en kabel mellom to land som på fullføringstidspunktet ikke er medlem av EU (hvor begge land har en løs tilknytning til EU og muligens også til ACER).

 4. Avatar for baluba baluba says:

  Jeg trodde det var norske strømkunder som betalte disse kablene?

 5. Avatar for SHO SHO says:

  De 100 millioner kroner som kommer fra EU er bare en liten del av kostnaden (men det viser at EU er opptatt av kabelsaken og at saken er prioritert av EU). Resten fiansieres på annet vis, av de private selskaper som investerer i kabel-prosjektet. Og så er det nok slik at norske strømkunder må betale for oppgraderingen av selve strømettet på land i Norge (det strømnett som skal levere strøm til kabelen).

 6. Jeg sier som ‘Kjell’ i Olsenbanden; Helmax Egon!!!

  Hadde majoriteten av ‘vanlige’ norske skatte- og “lisens”-betalende individer
  maktet å ta inn over seg det du ramser opp her, ville det være Game Over
  for “Disse pussige figurene i kledt forskjellige farger som er i ferd med å bevege seg fra luksus prostituerte til klepto narkomane gate horer som selger landet vårt som junkier til sine globalistiske pushere for sitt neste fix.”

  erna%20tusk%20TRAITORS

 7. " Mennesket er et tragisk dyr.
  Ikke på grunn av sin litenhet, men fordi det er overutrustet.
  Mennesket har lengsler og krav på det åndelige plan,
  som virkeligheten ikke kan imøtekomme.
  Det har forventninger om en rettferdig og moralsk verden.
  Mennesket er et meningskrevende vesen i en meningsløs verden….

  Jeg har, i og med min oppfatning om livet,
  ikke ville sette barn til verden.
  Man endevender en mynt under valgets kval,
  før man gir den til tiggeren,
  men et barn slenger man ut i den kosmiske råskap uten å blunke.

  Livets umulighet kan ikke løses, men den kan avvikles.
  Vi kan overvinne denne meningsløse verdensordning,
  ved stadig å la to bli en, om og om igjen -
  til det siste menneske dør ut.

  En ubebodd klode er ingen ulykke.»

  • Peter Wessel Zappfe

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere