Taliban: USA har godtatt full tilbaketrekning fra Afghanistan

4
USA står foran en full tilbaketrekning fra Afghanistan. Foto: Shutterstock.

USAs 18-årige krig mot Afghanistan kan gå mot slutten. Det offisielle organet for Washington, Voice of America, skriver:

USA har uttrykkelig slått fast tirsdag at landet søker en omfattende fredsavtale med Taliban som vil omfatter forsikringer om bekjempelse av terrorisme, tilbaketrekning av USAs tropper fra Afghanistan, interne forhandlinger i Afghanistan med sikte på å finne en politisk løsning smat en permanent våpenhvile.

Det er tydelig at det pågår en tautrekking på høyt politisk nivå om hvordan denne avtalen skal presenteres. VoAs artikkel har for eksempel skiftet tittel fra Taliban: US Has Agreed to Full Troop Withdrawal From Afghanistan til US: Seeking Peace Not Troop Withdrawal Agreement With Taliban.

Talibans representant i forhandlingene, Suhail Shaheen, sier imidlertid at:

USA har gått med på under forhandlingene å gjennomføre en fullstendig tilbaketrekning av troppene, og har lovt å aldri med blande seg inn i Afghanistan i framtida. Dette er en god prosess.

Taliban slår fast at de ikke vil innstille kampene eller inngå i interne politiske forhandlinger før USAs og NATOs tropper er ute av landet.

USAs talsmann i forhandlingene, oberst Dave Butler, sier at «ingenting er avtalt før slt er avtalt», noe som jo gjelder i de fleste sammenhenger, men som ikke forandrer det faktum at USA har tapt krigen i Afghanistan, og at det det dreier seg om nå er å få avsluttet den.

Wall Street Journal skriver også at USA søker etter en utvei fra Afghanistan – samtidig som Russland og Kina forbereder seg på å spille sentrale roller etterpå. Kina har allerede investert betydelige summer i landet, og er nå landets største investor, og Beijing ser for seg at Afghanistan kan spille en viktig rolle i det store prosjektet «silkeveibeltet» – eller Belt and Road Initiative – som det offisielt kalles.

Donald Trumps spesialutsending for Afghanistan, Zalmay Khalilzad, har lagt spesiell vekt på å trekke Russland og Kina inn i forhandlingene om landets framtid.

En afghansk tenketank som kaller seg Organization for Policy Research and Development Studies (DROPS) har skrevet en større rapport der den skisserer den rollen de håper Afghanistan kan spille i silkeveibeltet.

Slik ser den afghanske tenketanken for seg en av korridorene mellom Afghanistan og Kina på den nye silkeveien.

En tilbaketrekning av USAs styrker i Afghanistan vil naturligvis også bety at de norske soldatene trekkes tilbake. Det er ingen reell politisk debatt om dette i Norge, men så har vi da også bare vært en leiesoldatleverandør for USA uten å ha noe som kan likne en uavhengig politikk.

Les også:

Sviende nederlag i Afghanistan

Norges hemmelige krig i Afghanistan – og hva den viser

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. Om ein ser strategisk på det, vil tilbaketrekking frå Afghanistan berre ende med omplassering av amerikanske (og andres) soldatar til den vestre fronten, med sikte på Iran. Som dermed ikkje treng å tenkje på åtak frå aust.

  2. Det tror jeg, når jeg ser det.

  3. TerjeM says:

    Zalmay Khalilzad, nevnt i artikklen ovenfor, forhandlet også med Taliban på slutten av nittitallet. Da dreide forhandlingene seg om olje- og gass-rørledninger fra Sentral-Asia (Unocal), som var av stor strategisk og økonomisk interesse. Forhandlingene ble avbrutt cirka år 2000, fordi Taliban og USA ikke greide å bli enige om betingelsene.

    Hvis nå det viser seg at denne avtalen faktisk er reell, vil det nok finnes en skriftlig eller muntlig del om disse rørledningene.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere