Siktelsene etter MH17-katastrofen lite troverdige

9
En del av vraket av Malaysian MH17.

Siste nytt i historien om nedskytingen av Boeing 777 over Øst-Ukraina 17. juli 2014 er at tre russere og en ukrainer har blitt siktet for nedskytingen, og etter planen skal stilles for retten i Nederland in absentia. Dette skriver Bjørn NistadKaleidoskop. Han mener at:

Denne siktelsen er i beste fall mangelfull siden den ikke omfatter personene som iscenesatte og derfor må bære mesteparten av ansvaret for nedskytingen av passasjerflyet.

Dette er et viktig poeng. Det var ukrainske flymyndigheter som sendte MH17 inn på den skjebnesvangre kursen rett over områder der krigen pågikk. Dette er deres ansvar og ingen andres.

Men det er kanskje vel så viktig at hele utredningen har vært politisk styrt fra første dag. Det at Russland ble ekskludert fra undersøkelsene er en viktig sak i seg sjøl, men at Ukraina, som jo måtte regnes blant de mulige mistenkte, har vært med hele veien, undergraver troverdigheten.

Bedre blir det ikke av at flyets opphavsland, Malaysia, også er blitt ekskludert. Vi kjenner ikke til noe annet tilfalle ved en større flyulykke hvor noe liknende har skjedd.

Malaysias statsminister Mahathir Mohamad sier at Malaysia er blitt nektet å undersøke den svarte boksen til det malaysiske flyet MH17 som ble skutt ned over Ukraina 17. juli 2014. Dette skriver nettavisa Star Online.

Mahathir Mohamad sier også at det ikke er framlagt noe bevis for at Russland sto bak nedskytinga.

Mahatir sier også at han ikke vet hvorfor Malaysia ble utelukket fra undersøkelsene fra begynnelsen av, men at det er for mye politikk i saka. «Det virker som om ikke hensikten var å finne ut hvordan det skjedde, men å plassere ansvaret på russerne.» «Dette er ikke noen nøytral undersøkelse,» sa Mahatir.

Nedskytinga av MH17 drepte 298 mennesker, hvorav 15 tilhørte mannskapet om bord. Hele mannskapet var fra Malaysia.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Gunnar Gunnar says:

  Fra tid til annen er formalitetene rundt etterforskning og rettskjennelse så pent arrangert at man kjenner resultatet i god tid før dommen foreligger. Her er en liten repetisjon av formalitetene omkring MH17:

  • USA var umiddelbart klare til å peke ut Russland som ansvarlig for nedskytningen av MH17 og ba det internasjonale samfunnet om støtte for sanksjoner mot Russland.

  • Påstander om foreliggende bevis/indisier som ble ansett solide nok til å utløse støtte for sanksjonene ble kringkastet i alle retninger umiddelbart etter nedskytingen (John Carrie), - men ble aldri lagt fram for Joint Investigation Team (JIT) på forespørsel.

  • Den allerede etablerte strategien for å tvinge Russland til aksept av USAs politikk og syn på frihet (NDS 2008), den raske reaksjon for å trekke nytte av MH17-katastrofen, og den ferskeste nedskytningen av passasjerfly, gjør USA til en av de hovedmistenkte.

  • Organiseringen av havarikommisjonen ble ikke overlatt til de nøytrale myndighetene som vanligvis ordner med slikt (International Civil Aviation Organization (ICAO)), men i stedet kuppet av USA, en av de hovedmistenkte.

  • Malaysia som var flyets opphavsland og etter ICAO-tradisjon selvskreven deltager i kommisjonen, ble utestengt. Først formelt og siden praktisk.

  • Alle nasjoner i kommisjonen som skal forme konklusjonen og felle dommen, er venner av en av de hovedmistenkte i saken, USA.

  • En annen av de hovedmistenkte, Ukraina, er med i selve kommisjonen.

   1. august 2014 ble det underskrevet en avtale som ble forsøkt holdt hemmelig, men som etter hvert lekket ut. Avtalen gikk ut på at det ikke skulle offentliggjøres noen konklusjon som ikke alle medlemslandene i kommisjonen var enige i. Hvert land hadde altså vetorett. Også Ukraina, en av de hovedmistenkte.

  Dommen ble ikke helt overraskende. De hovedmistenkte som hadde et eller to ben med i kommisjonen gikk fri. Den hovedmistenkte som ikke var representert ble pekt ut som ansvarlig. Ingen bevis ble lagt fram da, og ingen er såvidt jeg kan se lagt fram nå.

  Det er interessant å se NTBs tilskudd til saken på abc-nyheter i går. Målet for NTB er ikke akkurat folkeopplysing.

 2. Avatar for Olaf Olaf says:

  Når Steigan ikke har peiling, siterer han Bjørn Nistad (som om han hadde peiling).
  Nå er denne saken så godt og objektivt belyst, at den ikke trenger mere oppmerksomhet. MH17 ble skutt ned av et Russisk BUK-system, innført av den 53 brigaden, stasjonert i Kursk. At ordren om nedskyting skyldes en amatørmessig glipp fra den Russiske militære ledelsen, er så sin sak, men at ansvaret helt og holdent ligger på den lokale del av det Russiske GRU, er nå dokumentert helt tydelig, hvor Girkin som øverste GRU-leder i Donetsk, gav klarsignal, og at hans undersåtter eksekverte ordren, riktignok i den tro at det var et Ukrainsk fly.
  Det som er gjør at saken er særlig grundig ettergått og dokumentert, både av Bellingcat og JIT, skyldes at Russland hele tiden har kommet med ulike løgner i den hensikt å legge skylda på Ukraina. Vedlagt følger en oversikt over 78 løgner fra Russisk ledelse:
  http://www.whathappenedtoflightmh17.com/kremlin-and-its-media-lied-over-70-times-about-mh17/?fbclid=IwAR1_9GOfiJbFkIgqciVdajq3lMJnlpDMacm7GY0K0bE-9tn1_ZtLKvj8O4c

  Med denne løgn-historikken er det vel bare de mest ihuga Putin-lojalister som fortsatt tror på hans / Kremls versjon.

  Dessuten hevder Steigan (Nistad) at Malaysia ikke har deltatt i JIT. Dette er igjen direkte feil. Alle rapporter fra JIT er signert de 5 deltagende nasjonene Nederland, Belgia, Malaysia, Australia og Ukraina. Og det er vel bare ukyndige som kan hevde at det var en feil å involvere Ukraina i teamet. Der hendelsen skjer, skal selvsagt det aktuelle land være representert. Det er regulert i internasjonale bestemmelser.
  Dernest mener Steigan det blir feil at Russland ikke har deltatt i JIT. Det må han jo få lov til å mene. Men Russland er jo den kriminelle her. Skal kriminelle vurdere seg selv? Hvor ellers i rettspraksis finner du eksempler på det. At den kriminelle er representert i et rettsoppgjør er en annen sak.
  Kommentarer fra “Gunnar” er så på sidelinjen at de egentlig ikke er verdt kommentarer. Men jeg anbefaler både Steigan og Gunnar å lese den oppdaterte rapporten fra Bellingcat som på en særdeles grundig måte dokumenterer hele hendelsesforløpet, samt hvordan de har kommet fram til de som nå er siktet.

  Men til dere som synes det er trist at sannheten nå ligger på bordet; ingen av de 4 mistenkte vil bli fengslet, da Russland ikke aksepterer å sende mistenkte ut av landet. Det samme gjelder da selvsagt terroristgjengen i Donbas.

 3. Bloggeren Elliot Higgins og Bellingcat er ingen referanse for “undersøkende” journalistikk. Higgins og Bellingcats oppgave har vært å sannsynligjøre amerikanske beskyldninger som bl.a “Assads gassing av egen befolkning”, noe som er bekrefta var “staget” av White Helmets. Malaysias statsminister Mahathir Mohamad sier sjøl at det er usannsynlig at Russland står bak utskytingen av missilen (uk.express 30. Mai 2019). Noen har ihvertfall gjort dette, men å konkludere med at Russland har iverksatt dette for å legge skylda på Ukraina virker temmelig naivt. Like naivt som at USA mener Russland står bak. Det bør være en selfølge at den som blir anklaga får være tilstede under sitt eget “forhør”. Da ville kanskje slike saker blitt avdekka. Ukraina ble sjøl anklaga, men de fikk altså være med. Har du ingen betenkeligheter rundt dette Olaf? Hvilken agenda, eller hvem de etterlyste jobbet for, blir nok dessverre mindre viktig i slike sammenhenger. Det viktigste er å holde spenningen høyt oppe. Da går våpenindustrien som hakka møkk.

 4. Sorry Olaf,
  Bellingcat, finansiert av George Soros, er ikke en troverdig kilde.

 5. Bellincat er sponset av George Soros. En høyst upålitelig kilde.
  Din påstand om at internasjonal flyoversikt er transparent er korrekt. Spesielt den militære satelitt-overvåkningen.
  At et fly forsvinner sporløst er dermed ikke mulig.
  Den offisielle konklusjonen må således være basert på en løgn.
  At Boeing har utviklet og patentert et system som muliggjør ekstern kontroll er et etablert faktum.
  At et slikt system var installert på både MH17 og MH370 er et faktum.
  Så, hvorfor ikke studere rapporten til Able Danger nærmere?
  Finner du forhold beskrevet der, som du kan tilbakevise, er jeg meget interessert.

 6. Avatar for tjatta tjatta says:

  Du glemmer det viktigste punktet
  “Hvorfor sendes et sivilt fly inn i en sone med aktive krigshandlinger hvor det befinner seg antiluftsystemer som allerede har skutt ned flere fly?”

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere