steigan.no vil få redaksjonsråd og større tematisk bredde

0
Fra Mot Dag-konferansen 2019.

Av Pål Steigan.

Sjefredaktør i steigan.no.

Etter mer enn fem års arbeid og over 7.200 publiserte artikler har steigan.no vist at vi trengs, og at det er svært mange områder der vi kjemper i første linje mot de kreftene som står for krig, miljørasering og klasseundertrykking. Samtidig har vi ikke tenkt å stagnere på noen måte. Vi har enda større ambisjoner, og det gjelder også våre eiere, vel 250 entusiaster som nettopp ønsker kritisk og uavhengig journalistikk, samt våre mange, mange tusen lesere.

I begynnelsen av mai 2019 var det generalforsamling i Mot Dag AS, selskapet som eier steigan.no, og det var et svært stimulerende møte. En sak er at det var full oppslutning om det arbeidet som er gjort til nå. Men vel så viktig er det kom mange synspunkter på hvordan vi skal utvikle steigan.no videre.

Redaksjonsråd og lokale grupper

Et forslag som kom opp på møtet, og som det også er stort gehør for i styre og redaksjon er å opprette et redaksjonsråd. Som redaktør ville jeg sette stort pris på å få et slikt råd å spille på lag med. Det er mye kompetanse i og omkring denne organisasjonen, og det vil bli fint å få innspill, forslag og kommentarer på en mer organsiert måte enn i dag.

Jeg kan tenke meg et råd på ca 10–12 personer som møtes 2–3 ganger i året. Det må være variasjon i bakgrunn, alder, erfaring og yrke, sli at dynamikken i rådet blir spennende nok. Og det må være folk som skjønner nettmedienes egenart. Vi må se på hvordan dette rådet skal ledes og av hvem, men forslag til medlemmer av dette rådet kan meldes inn nå, enten til undertegnede eller til styreleder Per-Gunnar Skotåm, pskotam(at)gmail.com.

Vi kommer til å ta en beslutning om sammensetning av rådet over sommeren.

På generalforsamlingen var det en som sa at hos dem lokalt hadde de tenkt å lage ei Mot Dag eller steigan.no-gruppe. Er det OK? Ja, det er helt ok. Det finnes et par slike grupper allerede, og det er svært positivt.

Opplæring

Vi har lenge annonsert at vi vil drive skribentopplæring, og vi har ikke glemt det. Det har bare ikke vært kapasitet til å sette i gang ennå. Vi har opplagt en utfordring her, siden svært mange av dem som «skriver godt» vil ha vært gjennom et skolevesen og en videregående utdanning der du ikke får gode karakterer hvis du ikke reproduserer den rådende tenkegangen og forståelsesmåten i samfunnet. Jeg vil være den siste til å si noe negativt om skolelysene, men det vi i første gang er ute etter er kanskje vel så mye «rabulistene», de som aldri kommer inn på journaliststudiet fordi de ikke er «katolske» nok. De veltilpassede klarer seg sjøl, gi oss dem som tør å banne i kjerka.

Klostergården i Convento dei Cappuccini

Personlig drømmer jeg om å kjøre et ukeskurs hver vinter på kulturklosteret som jeg har tatt initiativet til i Italia, der vi kan få tid til å jobbe med tenkemåte, analysemetoder, samfunnskritikk og skrivemåte. Maks 10 deltakere hver gang, tenker jeg.

Men vi skal naturligvis også kjøre kurs i Norge. Vi kommer tilbake til begge deler. Forsøksvis vil vi sette ei øvre aldersgrense på 35 år, men får vi en knakende god søknad fra en med flere år på baken, så lar vi oss sannsynligvis bevege.

Bredde i temavalg

På generalforsamlinga kom det også opp forslag om hvordan vi kan utvikle profilen til steigan.no. Blant dem som tok opp dette var Geir Sundet, som også er kjent som trailersjåføren og skribenten med tilnavnet Steppeulven. Han skrev i et brev til møtet:

Jeg ønsker at Mot Dag/ steigan.no skal utvikle seg til en avis med et breiere nedslagsfelt til et breiere publikum enn i dag. Det betyr ikke minst arbeiderklassen. 

Sundet etterlyser petiter, humor, skjønnlitteratur, noveller, arbeiderkultur, historisk stoff og studiespalte. Alt dette er gode forslag, men som alltid vil det være avært avhengig av skribentene. Folk likte å lese Steppeulven ikke bare fordi han var en trailersjåfør som skrev sine betraktninger. Folk likte å lese ham fordi han var en trailersjåfør som skrev fordømt gode og velformulerte betraktninger. Vi skulle gjerne ha hatt en karikaturtegner eller -maler, men det krever at vi finner en som klarer å treffe aktuelle saker fra vårt ståsted med en god, humoristisk vri. Petiter er en vanskelig kunst, men blir den gjort bra, kan det fungere veldig godt.

Disse forslagene ble diskutert livlig, og de ble også supplert med andre innfallsvinkler og forslag. Personlig synes jeg det er mye bra i dette, og jeg vil gå inn for å innarbeide mye av dette skritt for skritt. Det krever at vi oppgraderer nettsidene. Nettsidene er veldig profft utført av våre dyktige programmerere, og sidene har også vist seg å være robuste og stabile. Men en merkevare skal både beholde sin egenart og samtidig være under utvikling. En versjon 2.0 må nok til hvis vi skal få presentert et breiere stofftilfang. Og det krever at vi finner de riktige medarbeiderne, eller at de riktige medarbeiderne finner oss.

I vår har vi fått et helt konkret løfte fra en venn som kjenner fagbevegelsen ut og inn. Han vil begynne å levere aktuelt stoff om fagbevegelsen og den faglige kampen regelmessig. Det gleder vi oss til.

Video

Som leserne vet, har vi gjort en del på videoområdet, blant annet presenterte vi mye godt videostoff fra Mot Dag-konferansen 2019. Men vi har vært litt hemmet av at vår videosjef begynte å studere i utlandet, slik at kapasiteten til oppfølging ikke har vært helt på høyden. Vi kommer til å gjøre med video og også podcast. Men da er vi avhengig av frivillige. (Les dette som en oppfordring.)

Mot Dag-konferansen 2020

Mot Dag-konferansen 2019 på Parkteatret i Oslo ble svært innholdsrik, den hadde et høyt nivå og den var meget vellykket. Både vi og våre støttespillere ønsker å fortsette med Mot Dag-konferansen 2020, på Parktetatret 8.-9. februar. Sett av datoene allerede nå.

Temavalget kommer til å bli noe annerledes, naturligvis. Kampen mot krig og imperialisme og mot de indoktrinerende mediene vil naturligvis fortsatt prege konferansen. Men neste gang tenkte vi blant annet å sette søkelys på nordområdene. Vi kommer også neste gang å satse på gode innledere fra inn- og utland. Programkomiteen er allerede i gang, og den ledes av Mot Dags daglige leder, Ivar Austbø (iv-stei(at)online.no).

Folkevandring fra sosiale medier?

Situasjonen på de mest kjente sosiale mediene blir stadig mer uholdbar. Sensuren og den politiske undertrykkinga på Google og Facebook blir verre og verre. Vi har bestemt oss for at så lenge disse vinduene er åpne vil vi være der, men vi har ingen illusjoner om at det nødvendigvis vil fortsette.

Flere tilfeller av sensur mot steigan.no på Facebook

Det kan komme en situasjon der vi får en folkevandring fra de kjente sosiale mediene, og da skal vi prøve å være kalre til å takle det. Det kan hende at vi må være «asylmottak» for «flyktninger fra sosiale medier». Det kan bli nødvendig å utvikle allianser og samarbeidsformer som vi ikke har i dag, både nasjonalt og internasjonalt.

Navneendring?

Da jeg opprettet steigan.no i 2014 valgte jeg dette navnet fordi jeg ikke fant noen som ville samarbeide om dette prosjektet, og jeg tenkte som så at jeg kunne utnytte at jeg gjennom mer enn 50 år har hatt et kontroversielt navn og vært en kjetter blant de rettroende. Det har fungert utmerket. Men nå er Mot Dag og steigan.no ikke lenger noen enmannsbevegelse. Vi har hatt over 150 forskjellige skribenter og mange av dem er fortsatt aktive.

steigan.no fem år. Mye har skjedd, mye mer skal skje.

Det kan godt bli riktig å skifte navn. Det har jeg ikke noe dogmatisk standpunkt til. Men navneskifter skjer når de tjener en fornuftig hensikt som skaper nye muligheter uten å kaste vrak på det som er gjort. Det er ikke noe i situasjonen i 2019 som tilsier at vi trenger et navneskifte, men oppstår det en slik situasjon er jeg sikker på at styre og generalforsamling gjør det som er nødvendig.

Sikkerhet

Vi lever i grimme tider når det gjelder pressefrihet, ytringsfrihet og personlig sikkerhet. Det vil bli mer sensur og flere innstramminger, og det er nødvendig å tenke sikkerhet på mange nivåer.

Struping av steigan.no i sosiale medier

Vi danser i løvens munn, og det har sine sider. Foreløpig har vi sett det slik at høy profil og stort nedslagsfelt gir bedre politiske resultater, og til og med bedre sikkerhet enn mange andre alternativer. Det betyr ikke at vi ikke tar dette alvorlig. Men det er ganske enkelt vanskeligere å ramme oss hvis mange leser oss og setter pris på det arbeidet vi gjør.

Penger

steigan.no er 100 prosent avhengig av lesernes støtte. Vi har et jevnt tilsig av nye støtteabonnenter som bidrar med i gjennomsnitt 175 kroner i måneden. Og vi har folk som bidrar med et beløp nå og da, når de synes de har råd til det. Dette er kjempebra. Vi er svært takknemlige for dette. De planene vi skisserer ovenfor krever noe mer penger enn vi har i dag, først og fremst for å kunne kjøpe fri folk noen timer eller dager. La oss si at vi i løpet av året kunne klare å skaffe 250 nye støtteabonnenter med det samme gjennomsnittlige månedsbeløpet som i dag. Det ville skaffe en halv million ekstra i året. Det ville rekke svært langt, fordi vi er så sparsomme med hvordan vi bruker penger.

Klarer vi det? Alene, neppe. Hvis fornøyde lesere tar et tak ved å spørre venner og bekjente om å bli med? Ja, da klarer vi det helt sikkert.

Kritiske situasjoner og ukritiske medier – fortellingene som dreper

Atlantic Council advarer mot steigan.no

I sosiale medier blir vi manipulert med følelser


Blant dem som støtter steigan.no er:

Kajsa Ekis Ekman under en generalstreik i Hellas.

Bli med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken. Klikk her!

Forrige artikkelHverken idiot eller homofob
Neste artikkelTi minutter før krig mot Iran?
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).