I sosiale medier blir vi manipulert med følelser

45

I George Orwells 1984 brukte Storebror velregisserte TV-sendinger med «tominuttershat» for å styre befolkningas følelser i den retninga det til enhver tid passet diktaturet. Våre herskere er mye smartere og mye mer sofistikerte. De har lært seg hvordan de får oss til å delta i manipulasjonen av våre kollektive følelser. Og som en saueflokk kontrollert av toskanske gjeterhunder blir vi ført akkurat dit de vil ha oss.

Facebook eksperimenterte med sosial kontroll

I juni 2014 kom det fram at Facebook driver bevisst manipulasjon av sine brukere. Sammen med Cornell University og University of California har Facebook gjennomført et svært omfattende eksperiment der selskapet har manipulert informasjonen til 689.000 brukere og gjennom dette funnet ut at selskapet kan få folk til å føle mer positivt eller mer negativt om en sak gjennom en «følelsesmessig smitte».

Clay Johnson som bygde opp og ledet Barack Obamas digitale kampanje i 2008 sier at «Facebooks «overføring av sinne»-eksperiment er skremmende». Han føyde til:

Kan CIA utløse en revolusjon i Sudan gjennom å presse Facebook til å fremme misnøye? Skal det være lovlig? Kan Mark Zuckerberg vippe et valg gjennom å fremme Upworthy (et nettsted som er spesialister på å få budskap til å smitte) to uker før et valg. Skal det være lovlig?

I den første pressemeldinga om Cornell-prosjektet sto det at «studien er finansiert delvis av James S. McDonnell Foundation og Army Research Office». Men da dette ble avslørt fjernet man denne informasjonen og benektet det hele. Grundigere undersøkelser viser imidlertid at Jeff Hancock, som gjennomførte studien for Facebook får støtte til sitt arbeid fra USAs forsvarsdepartement via noe som kalles Minerva Initiave. Så altså: Facebook bruker sine medlemmer som laboratorierotter i et eksperiment der det militære er involvert til å se hvordan sosiale medier kan brukes til å manipulere meninger og følelser.

Metoden

Forskerne som ledet prosjektet har beskrevet den metoden de brukte. Det handlet om å styre det som kalles news feed i Facebook. Det er den strømmen av nyheter om venners aktiviteter som hele tida ruller gjennom brukernes FB-sider. Denne strømmen er allerede styrt av Facebook, og det kan for eksempel brukes til reklameformål. Men i dette eksperimentet valgte man la la det følelsesmessige innholdet i meldingene styre hvordan de ble prioritert. Eksperimentgruppa ble delt i to. Den ene delen av brukerne fikk en nyhetsstrøm der det negative følelsesinnholdet i meldingene ble prioritert. Den andre delen fikk en nyhetsstrøm der det positive følelsesinnholdet kom på topp. Forskerne brukte språklige analyseverktøy som kalles Linguistic Inquiry and Word Count software for å finne ut følelsesinnholdet i meldingene. Ei melding måtte innholde minst ett positivt eller negativt ord for å kunne prioriteres.

Ved å bruke disse metodene studerte forskerne hvordan følelser smitter over sosiale nettverk. (Min kommentar: Vi påvirkes antakelig lettere av hva våre venner synes om noe enn av hva en fremmed autoritet sier vi bør mene.) Forskerne fant ut at de kunne øke eller minske den positive eller negative responsen gjennom å øke eller minske det negative eller positive innholdet i nyhetsstrømmen.

Forskerne var også i stand til å registrere en tendens til tilbaketrekking: folk som fikk færre positive eller negative tilbakemeldinger ble mindre aktive.

Som jeg har pekt på tidligere deltok Facebook aktivt i å manipulere følelsene til brukerne sine, og konklusjonen må ha vært oppmuntrende for deres oppdragsgivere: Det er svært lett å manipulere følelsene våre, og dermed adferden vår gjennom aktiv bruk av sosiale medier.

Kontrollere narrativen

Financial Times melder at CIA har fått smaken på sosiale medier. Finansavisa skriver at CIA skal trappe opp bruken av Amazons kommersielle programvare. CIAs informasjonssjef (?) Doug Wolfe sier at CIA er så fornøyd med dette at de allerede nå skal flytte en del av sine operasjoner over på Amazons plattformer. Og Pentagon studerer hvordan de kan bruke Twitter til å påvirke folks holdninger.

Avisa The Guardian skriver at det britiske forsvaret har opprettet en egen avdeling av Facebook warriors, som er trent i psykologisk krigføring og bruk av sosiale medier til å føre ukoonvesjonell krig i informasjonsalderen. Denne styrken vil bruke denne kompetansen gjennom sosiale medier for å forsøke på å kontrollere narrativen, som avisa skriver.

Israel Defence Forces (IDF) har gått i spissen for statlig/militær bruk av sosiale medier, slik de gjorde under Operation Cast Lead i Gaza i 2008–2009. IDF er aktivt på 30 plattformer, inkludert Twitter, Facebook, Youtube og Instagram, og på seks forskjellige språk. Mange land har tatt kontakt med IDF for å lære av deres metoder.

Om fortellerkunstens rolle i krig

Det å kontrollere narrativen handler om noe helt grunnleggende ved oss mennesker. Vi liker å tenke på oss sjøl som rasjonelle individer som former våre meninger gjennom rasjonell veiing av argumenter og fakta. Virkeligheten er helt annerledes. Jeg har behandlet dette grundigere i artikkelen Fortellerkunstens rolle i krig.

George P. Lakoff er en amerikansk forsker, en såkalt kognitiv lingvist. Han argumenterer for at fortellinger og metaforer er helt sentrale for måten vi tenker og handler på. En begrepsmessig metafor er ikke bare et språklig grep som brukes i kommunikasjon, den former også måten vi tenker på og det vi gjør. I boka Metaphors We Live By (1980) skriver han og Mark Johnson om hvodan hverdagsspråket er fullt av sånne metaforer som vi ofte ikke legger merke til.

Lakoff har også utviklet begerepet embodied mind, altså at hjernen er helt avhengig av hvordan resten av kroppen er og fungerer. Han argumenterer for at begrepene våre, selv de mest anayltiske av dem, er langt fra så krystallklare og kategoriske som vi liker å tenke at de er. Tvert om er de like sammensatte og uklare som resten av kroppen vår. «Vi er nevrale skapninger. Våre hjerner henter stoff  fra resten av kroppene våre, og slik de fungerer i verden bidrar til å strukturere de begrepene vi bruker til å tenke. Vi kan ikke tenke hva som helst – bare hva våre kroppslige hjerne tillater oss.»

Hjernene våre er helt avhengig av narrativer for å forstå verden. Og når vi først har godtatt en narrativ er det ikke lett å godta fakta som er i strid med narrativen. Derfor er det så viktig for de 0,01% som eier mesteparten av verdens rikdommer at de også kontrollerer de massemediene som kontrollerer oss. Og det gjør de. Gjennom dem kan de sørge for at de narrativene som tjener deres interesser forsterkes og de narrativene som går imot dem svekkes eller blir helt borte. De som driver psykologisk krigføring vet også at slaget om den kollektive bevisstheten er viktigst det første døgnet. Vinner de det slaget, så hjelper det ikke så mye hva slags fakta som måtte komme opp etterpå. Derfor tror for eksempel flertallet av nordmenn og europeere at Russland sto bak nedskytinga av flyet MH17, enda det ikke finnes en skygge sv bevis for det. Den narrativen ble preget inn i hjernene våre i de første avgjørende timene av oppslag som dette.

Gutten på stranda og krigen i Syria

Bildet av den lille kurdiske gutten Alan Kurdi som lå død på stranda har brent seg fast på de flestes netthinner. Det er umulig å bli uberørt av dette bildet. Det appellerer til våre mest grunnleggende menneskelige følelser, og det er vel knapt noe bilde som til de grader har blitt en politisk sak på høyeste nivå som nettopp bildert av lille Alan Kurdi. Ikke bare har millioner på millioner av vanlige mennesker reagert, men det er også kommentert av statsledere og presidenter.

Bildet av gutten på stranda og bildene av desperate flyktninger i synkeferdige gummibåter gjør noe med oss, og de gjør noe med oss på en sånn måte at det er svært lett å lede oss. Flyktningene er ofre for en krig som våre allierte har startet og som Norge som stat aktivt tar del i, blant annet gjennom sanksjoner som tar sikte på å gjøre livet i Syria mest mulig ulevelig. Men dette er ikke tema i den offentlige debatten. Det finnes ingen protestbevegelse av noen betydning mot krigen i Syria, og det til tross for at det er nettopp denne krigen som har drevet fire millioner syrer på flukt ut av landet og ytterligere 7,6 millioner på flukt inni landet.

Massemediene leder oss til å snakke om symptomene, slik som flyktningetragediene, og ikke om årsaken til tragediene, nemlig krigen. Det er nesten ingen som snakker om årsakene til krigen, slik som at den ikke minst handler om kontrollen over gassledninger til Europa.

Til dette er bruk av sosiale medier sannsynligvis mye mer effektive enn for eksempel aviser, for i de sosiale mediene er det tilsynelatende vi sjøl som påvirker hverandre. Men i virkeligheten blir vi styrt av manipulasjonene til CIA gjennom Facebook og diverse divisjoner med Facebook warriors. De er eksperter på å utnytte det beste i oss, vår empati og vår medfølelse, til å fremme krigsindustriens agenda.

Når du og jeg bruker Facebook er vi ikke bare med på å bygge opp selskapets verdi og på den måten øke Mark Zuckerbergs formue, vi er også med på å bygge opp det nettverket av innhold som vil bli brukt mot oss for å kontrollere og styre følelsene våre, enten for å drive oss som kveg i den retninga eliten til enhver tid ønsker. US Department of Defense har et program kalt DARPA som tar i bruk disse metodene for å påvirke folks holdninger og følelser via nettsteder som Facebook og Twitter.

Og de lykkes! I 2003 demonstrerte 60.000 mennesker i Oslo mot Irak-krigen. I 2015 demonstrere absolutt ingen mot Syriakrigen. En av grunnene er at våre herskere har lært seg å kontrollere følelsene våre på en langt mer avansert måte.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


45 KOMMENTARER

 1. «I sosiale medier blir vi manipulert med følelser»

  Bra artikkel, Steigan, om et viktig emne. Folkeopplysningen er antagelig helt bakpå i forhold til hva som faktisk og planmessig pågår her, i sosial styring.

  Men vi ser jo kjøpemediene hver dag, og enser de lett kunstige stemningsbølgene som blaffer gjennom «publikum» der. De personfokusert emosjonaliserte emnene gir ofte pussige fornemmelser av å være litt for dårlig forankret i fakta og litt for emosjonelt overladet. Det er varsellys om propaganda og sosial styring.

  Sosial styring kan motvirkes. Det krever enkel trening i selvstendighet. Mot-trening til å la seg styre av manipulerte medier, er å la seg styre av tanke, ettertanke og fakta, heller enn av følelser og sanseimpulser. Det er fullt mulig.

  Det er også ganske lett, bare man prøver: La følelser styre kun direktekontakt med andre, mens man velger å stenge ute sterkere følelser enn sinnsro i reaksjon på teknologisk medierte meldinger.

  Hovedregelen er: Mer følelser dess nærmere direktekontakt med andre mennesker, mindre følelser dess lenger unna person-til-person kontakt – f.eks. avstand via teknologiske medier. Det gjelder uansett hvor god illusjon av direktekontakt tekno-mediet skaper. «Suspension of disbelief» som på kino/tv/interaktive medier (dvs. når man velger å glemme at det er apparater i mellom) er ikke bra rundt emner man trenger eget, selvstendig syn på.

  Videre bør man vokte seg for det omvendte: lite følelse i direktekontakt og mye via teknologisert formidling. Huske å ha reaksjoner tilpasset og avpasset kontaktformen, simpelthen. Mennesker nær er viktigere enn mennesker og hendelser fjernere. Selv om medieapparatet er nærmere. – Om så «smart»-telefonen er kun 20 cm unna øynene.

  Å motstå styrt påvirkning gjennom mediene er alltid en helt personlig oppgave, som krever bevisste mennesker som velger å ta vare på sin egen dømmekraft.

  Pr. i dag har vi ikke engang noen sterk fellesbevissthet om at vi tildels styres sosialt uten å ha akseptert styringen individuelt, eller mot mål vi ikke har vært med på å danne konsensus om. Kollektivt er vi langt bakpå.

  Forskingen om slik sosial styring har pågått intenst ihvertfall siden 2. verdenskrig. Over 70 år nå. Faktisk siden lenge før tv ble utbredt. Utviklingen av teknologi og kunnskaper om å bruke den sosialt har gått helt parallelt.

  F.eks. i 1945
  «The IPC [Interim Planning Committee] i UK resolved:
  * To build up the [Tavistock] Clinic to enter the National Health Service fully equipped with the kind of staff who could be entrusted with the task of discovering the role of out-patient psychiatry, based on a dynamic approach and oriented towards the social sciences, in the as yet unknown setting of a national health service.
  * Separately to incorporate the Institute of Human Relations for the study of wider social problems not accepted as in the area of mental health.»
  Jf. «THE SOCIAL ENGAGEMENT OF SOCIAL SCIENCE. A Tavistock Anthology. HISTORICAL OVERVIEW. The Foundation and Development of the Tavistock Institute to 1989» – http://www.moderntimesworkplace.com/archives/ericsess/tavis1/tavis1.html

  Jf. også: https://en.wikipedia.org/wiki/Tavistock_Institute

  Og hjemmesiden til «Tavistock Institute of Human Relations»
  http://www.tavinstitute.org/?mode=063d0d25586e5520&location=533208655f34024b514b07125a4b083a57300a62033f0267046957385e2351615b640a235b3a5a6b066f513b0d665162544f5c4d034b0548073401310b33

  Tenk selv.

 2. Takk for at du tar opp dette svært viktige emnet! Hadde folk forstått hvordan de ble manipulert ville vi ha sett store protester også i Norge. De absolutt fleste har ingen som helst oppfatning om hvordan de blir lurt følelsesmessig og tankemessig, de tror deres egne følelser og tanker er nettopp det, deres egne, og er derfor ute av stand til å avsløre propagandaen og løgnene. Jeg har lest endel om dette emnet, bl.a. Bob Altemeyers bok «The Authoritarians» nettopp for å prøve å forstå hvor autoritetstro folk egentlig er – uten å vite det selv, og hvor vanskelig det er å få folk til å forstå det.

 3. «Flyktningene er ofre for en krig som våre allierte har startet og som Norge som stat aktivt tar del i, blant annet gjennom sanksjoner som tar sikte på å gjøre livet i Syria mest mulig ulevelig. » Sikkert mye riktig i at vi ofte blir manipulert av følelser, men hvordan dokumenterer du denne påstandene?

 4. Dette er ikke noe nytt, alt eliten/ledelsen har manipulert menigmanns følelser. Frykt er det mest vanlig, hvilket presteskapet har brukte mye, som dommedag, helvete og fremheving av egen rolle, selv om Bibelen sier at organisert religion ikke skal forekomme. De siste årene har politikerne tatt over, med statsterror, virus- og bakteriefrykt, klimaendringfrykt mm – alt for å legitimere handlinger og nye lover/avtaler.

  Skal vi følge trenden, og det Steigan skriver, at makten gjør hva som trengs for å påvirke våre følelser i ønsket retning, ja, da er også historien og bildet av Alan Kurdi arrangert.

 5. Ja , hadde ikke folk vært så manipulert av føleri så hadde de jo oppdaget at «konspirasjonsteorier» er mere reelle enn følerimedia !!

 6. Och hur undviker vi att bli manipulerad av Pål Steigans känslokampanj för att inte ta emot flyktingar? Kampanjen går ut på att skapa skuld hos vänstermänniskor: 1. Vi har själv skapat flyktingströmmen genom våra krig (där är jag överens) 2. Vi hjälper flyktingarna bättre och billigare i närområdet 3. Vi stjäl utbildad arbetskraft, braindrain 4. Flyktingströmmen är orsakad av en internationell konspiration av globala kapitalister för att försvaga arbetarrörelsen. Och nu: 5. Vi är manipulerade av imperialismen till att känna falsk medmänsklighet. Kort sagt tvingar vi inte flyktingarna att stanna i överfyllda flyktingläger i åravis i Jordanien, Libanon och Turkiet så är vi inga riktiga vänstermänniskor. För mig låter det mer som högernationalism 2.0!

  • Ja, det er vel omtrent sån den rådende propagandamaskinen vil ha deg til å tenke. Du har bestått eksamen.
   1. Vi er enige om at Norge og Sverige er medskyldige i at Libya og Syria er ødelagt og at våre land bærer et medansvar for det. Men hvilken koneskvens får det?
   2. Det er fire millioner pluss 7,6 millioner flykninger rundt og i Syria. Naturligvis hjelper vi dem best der de er. (Og aller best hvis vi får stoppet krigen.9 Eller mener du på ramme alvor at nesten 12 millioner flyktninger skal få ei framtid i Syria?
   3. Vi stjeler utdannet arbeidskravt. Det kan det ikke herske tvil om. USA skal nå «ta i mot» 10.000 flyktninger i 2016. De vil bli silt ut gjennom en grundig intervjuprosess. Har du noen som helst tvil om at dette vil være brain drain?
   4. Din kjære landsmann, Pehr Gyllenhammar og hans European Roundtable of Industrialist gikk fra 1983 inn for omfattende migrasjon for å redusere den direkte og den indirekte kostnaden til arbeidskraft i Europa. De skrev store deler av Maastricht-avtalen med det for øye, og de lyktes. Fagbevegelsen er langt på vei rasert og arbeidslønna er på vei nedover. 5. Vår medmenneskelighet er ekte, men den utnyttes alltid av imperialismen. Forstår man ikke det er man ganske forsvarsløs i dagens verden. Det ble brukt for å sikre støtte til bombinga av Irak (husk historien om kuvøsene). Det ble brukt for å få norske kristne, sosialisterog pasifister til å kreve bombing av Libya, og det brukes intensivt i forbindelse med Syria. Og i motsetning til bevegelsen mot Vietnamkrigen, der dere i Sverige gikk i spissen, finnes det i dag ingen motstand av betydning mot krigen. Alt dette er fakta. Så får du naturligvis kalle det hva du vil. (Som tidligere svensk koloni vet vi i Norge hva en progressiv nasjonalisme er.)

   • Godt skrevet dette Pål Steigan..:-)..du får meg til å våkne opp litt og ser på helheten med andre øyner.Spesielt det du skriver tidligere om Libya og hvordan vi bombet det landet sønder og sammen.Og det med «Fredsduen» Jens Stoltenberg sin velsignelse.(Han er direkte ansvarlige for dette og har liv på samvittigheten vil jeg påstå)

    Og nå står de samme statsledere og flere med som er ansvarlige for denne tragedien og spiller på våres følelser.Europa er i endring og vi er forpliktet til å hjelpe både her og der nede hvor krigen raser…men det er interessante å se hvordan media fremstiller dette og bruker slike grufulle bilder bl.a av denne gutten som låg på stranda..

 7. Dette er ikke noe nytt er og bl a beskrevet i boken «The Hidden Persuaders» fra – 56 eller -57. TV særlig, er lenge blitt brukt, nesten siden det kom og er et langt mer effektiv verktøy for slikt enn dette, sosiale medier. Uansett bra at tar opp. De var i ferd med å miste kontrollen, men så klarte de og komme inn i «varmen» i sosiale medier og fikk, eller er dessverre i ferd med og få tilbaken kontrollen, «orden på sauefolkken» eller hva vil kalle det.

 8. Tack för ditt snabba svar. Kan bara konstatera att vi är oeniga om det mesta, utom punkt 1. Jag får alltid samma känsla när jag läser om dessa avancerade konspirationer som när jag såg filmen Kabaret med Liza Minelli i huvudrollen. Där finns en scen med en skallig tysk som lyssnar på ett propagandatal där konspirationen mellan judar-kapitalister-bolsjeviker görs ansvariga för i stort sett allt. På den tiden skrattade jag åt filmen Nu skrattar jag inte längre. Nu ser jag allt oftare kombinationen muslimer-kapitalister-kulturmarxister som görs ansvariga för världens elände, och som sagt jag skrattar inte längre. Flyktingarna kan inte stanna där de är, USAs utlovade kvot motsvarar c:a 150 syrier till Norge om man tar hänsyn till folkmängden. Arbetarrörelsen har periodvis känt sig hotade av såväl invandring som att kvinnor tar plats på arbetsmarknaden. I bägge fallen har det visat sig obefogat. Kapitalismen, speciellt i sin nyliberala variant är orsak till att varken kvinnor, invandrare eller ungdomar har arbete. Norge i sina bästa stunder har lyckats hävda sitt nationella oberoende. Detta är inte samma som nationalism som ideologi som främst är intresserade av att försvara etniciteten.

  • Takk. Ikke noe av det du skriver her avkrefter min argumentasjon. Du har en følelse, ja vel, men noe av poenget er jo å prøve å analysere samfunnsforhold og ikke bare utveksle følelser.

 9. 60 tusen demonstrerade mot Irakkriget i Oslo, rekordmånga demonstrerade runt om i världen. I London sades det vara en bit över en miljon som demonstrerade, men detta verkade inte beröra någon regering, allra minst ”arbetarledaren” Tony Blair.
  Men vad blev reaktionen när det var uppenbart att man blivit totalt ignorerade av den demokratiskt valda politiska makten? Knappast någon, varför var man ute och demonstrerade, ett kul event bland andra? Men man har förstås inte gett upp ”engagemanget” man gör sitt och köper eko-mjölk, eko-pasta och kanske rent av även köper fair trade, förvisso hamnar det mesta av överpriset för det senare i fickorna på profitörerna här men lite trickle down är det ändå.

  • ”/…/ ville aldri Irak-krigen fått offentlig støtte av Europas politiske partier.”

   Att många politiker inte är mer informerade än vad som står i avisen inser man. Men man trodde att staters ledningar inte bara hade den politiska delen utan också en statsförvaltning, utrikesdepartement och underrättelsetjänst där det fanns tjänstemän som hade en djupare bild av omvärlden än den som förmedlas på tidningarnas förstasidor. Som kunnat bistå politikerna.

   Att det inte var fråga om ädla motiv som drivande kunde t.o.m. vi amatör ”konspirationsteoretiker” lätt förstå och det utan att sänka oss till Alex Jones nivå.

   Jag tror inte ”imperiet” ser EU som något större hot, samma gamla lydiga vasall som vanligt. Kommer ihåg när det var prat om fristående EU styrka, Rumsfeld kom på besök till Europa och när han landade i Rom hade han ett ganska skarpt uttalande om att det inte var så deras europeiska ”allierade” (vasaller) skulle agera. Inte första gången som USA sagt ifrån när Europa fått ”idéer”.
   Det är nog bara så att behovet av Europa inte längre är vad det har varit nu när tyngdpunkten är mer österut.

 10. Veldig interessant Steigan. Du bør imidlertid få dette publisert i VG eller lignende. De fleste som leser din blogg har gjennomskuet nyhetsmanipuleringen som foregår og har foregått i flere tiår i Norge. Vi har lenge hatt et miss- eller uiniformert demokrati her i landet, det er vår Achilleshel som samfunn.

 11. Jeg tror at denne manipuleringen av våre følelser har foregått i hele etterkrigstiden . Det er bare det at i den siste tiden har det aksellerert veldig .

  En kan også spørre seg hvorfor USA har fått ture frem slik de har gjort i etterkrigstiden .
  USA har levd for lenge på rykte sitt som «The good guy» .

  Som Rumfeldt sa da USA invaderte Iraq ; «Først tok vi Hitler , så tok vi Saddam , and all the rest…»

  Dette er achilleshelen . USA har kommet for lettvint ut av oppgjøret etter krigen . Jeg sier ikke at Hitler hadde rett . Langt derifra .
  Men et litt mer rettferdig rettsoppgjør etter krigen hadde gjort situasjonen i dag mye lettere !

 12. Så utrolig trist at denne hjernekunnskapen benyttes til å legitimere kriger istedenfor å bygge bærekraftige samfunn!

  ”Dessverre er grunnlaget for å foreslå bærekraftige samfunn basert på å forstå de medfødte følelsenes bruk og formål, og deres plassering i hjernen. Når dette fornektes blir det bare synsinger igjen” (Terje Bongard).

  Vi har kunnskapen som trengs for å redde oss fra oss selv. Istedenfor benytter elitene denne kunnskapen til å føre oss som en saueflokk mot vår egen undergang.

  På radioen i dag virket det som om Putin skal ha hovedansvaret for at denne krigen fortsetter, da han forer Assad med våpen. Ingenting om at dette er en krig om gassmarkeder.

  I går var det et intervju med en professor som kunne fortelle at vi skal glede oss over alle disse flyktningene som kommer til Norge, da alle mennesker er en ressurs.

  «Innvandrere utgjør nå 12 % av befolkningen. Adresseavisens leder 29.4. ønsker flere mennesker velkommen med en av de vanligste feilvurderingene: Vi trenger flere hender til å skape «verdier». Uansett hva man mener om fargerike fellesskap, solidaritet og medmenneskelighet er det er faktum at alle mennesker er netto forbrukere av begrensede ressurser. Mat, klær, bolig, fiber, vann, plass, energi og arealer forbrukes for at et menneske skal leve. Økosystemene må ikke tømmes, de må leve og omsette seg selv for å lage disse ekte verdiene. Dagens økonomi lever sitt eget liv, løsrevet fra virkelighetens ressursregnestykke. Markedsøkonomien er basert på en medfødt positiv følelse, «pengefølelsen», opprinnelig arvet fra lenge før det fantes attraktive byttemidler, da slaktet i treet og veden til vinteren ga overlevelse. Problemet er at menneskelige verdifølelser har kort tidshorisont. Verden har fram til nå i praksis vært uendelig, og vi har derfor ikke arvet bremser som tar opp i seg globale størrelser og grenser. Verdensveggene er kommet svært nær. FNs miljøprogram advarer med større tyngde for hvert år at det går feil vei med verdens natur- og ressursgrunnlag. Jorda er allerede full av folk. I 2050 er det minst 9 milliarder mennesker på jorda. En grønn revolusjon til er ikke mulig. Det er ikke mer brukbart areal igjen på kloden. Det er dessverre ingen løsning å flytte en håndfull eller et titalls millioner mennesker til Norge, det vil knapt merkes på verdens lidelser og fattigdom. Det norske samfunnet vil imidlertid dermed bli en del av lidelsen. Alle «hendene» skal ha mat, hus, klær og fyring om vinteren. Det kan ikke fyres med utgåtte pengedata. Adressas leder henspeiler på at «hendene» vil gi økt kapital, det som av hele det politiske og økonomiske systemet oppfattes som «verdiskaping», men som i virkeligheten er det stikk motsatte.» – Terje Bongard

  Bongard snakker om verdensveggene, men det er verdensbobla som snart sprekker. Neste år starter deflasjonskollapset, og med det avslutningen av den industrielle sivilisasjon. Så får vi se hvor rause vi blir da?

  • Til Holmstad/Bongard: Ja, trist. Blant bedragene øker også selvbedragene, inntil de fleste går litt surr – inkludert bedragerne.

   Folketallet på jorden øker fortsatt med 80-100 millioner i året. Ca. 7,4 mldr. nå: http://www.worldometers.info/world-population/

   Økingen betyr at det globale handelssystemet tåler dødstall på nær 100 millioner mennesker pr. år uten at profittstrømmene reduseres – kun inntektsØKINGEN i systemet ville stoppe.

   Selv i dag dør ca. 10 mill. mennesker årlig av sult helt unødig, 24.000 mennesker hver dag, 1000 i timen, en hvert 3. sekund – fortsatt (avrundete oversiktstall her).

   Siden ca. 1970 er verdens folketall doblet. Det betyr at verdien av enkeltmennesket for det globale handelssystemet er halvert. For styresystemenes funksjon er altså hvert menneskes viktighet halvert på 45 år. Det er en rå realitet vi lever med nå. «Lederne» våre handler ut fra det. – Bare se etter.

   Siden menneskearten nå bruker ca. 1,63 ganger gjenveksten til jorden årlig (omtrent en og to tredels «jord» årlig).
   «Earth ‘overshoot day’ [2015] – the day each year when our demands on the planet outstrip its ability to regenerate – comes six days earlier than 2014, with world’s population currently consuming the equivalent of 1.6 planets a year» – jf. http://www.theguardian.com/environment/2015/aug/12/humans-have-already-used-up-2015s-supply-of-earths-resources-analysis

   «The big problem is not that our deficit is getting bigger, it is that it cannot be maintained in the long-run [or even the short run]. Even though we are in a deficit equation we are not taking measures to take us in the right direction. The problem is psychological – somehow we are missing this basic physical law. »

   Menneskearten står foran en «nedbemanning». Den vil enten skje planmessig – eller fortsatt ukontrollert ubehagelig. – Minst hundre millioner lik ekstra i året er slitsomt å skuffe unna. Alternativet er ettbarnsfamilier som norm. Så sier de rene tall – som alltid er sterkere enn ord, og sterkere enn følelser.

   *

   Men dette, flyktninger og krig og nød og sånn, er jo ikke vår skyld. For det er Putins skyld. – Så vi kan bare fortsette som før. Ikke sant? 😉

   *

   Midt i dette dårlige ressurs-scenariet må vi fortsatt finne glede nok til å leve. (Dvs. leve nok til å finne glede nok, til å leve nok til glede… osv. Mens hva vi finner «glede» i er opplært, og er dermed innen vide marginer opp til oss selv).

   Kulturen kommer fra oss, men vi kommer fra Naturen. Naturen – i oss selv så vel som utenfor – er Kilden vi kan hente styrke og glede i. Fortsatt. Nå er det til og med bevist: «How Walking in Nature Changes the Brain» – http://well.blogs.nytimes.com/2015/07/22/how-nature-changes-the-brain/?_r=1

   Finn glede, lev med det. Lykke til.

   • Takk for kloke ord! Ja, Putin er god å ha. Enten som syndebukk, eller hvis man vil få folk til å føle seg skamfulle, noe ungdomspartiet i Rødt nå også benytter seg av: http://www.nrk.no/norge/sammenligner-nrk-med-putin-i-protestvideo-1.12548156

    Så er valgkampsirkuset snart forbi, og folk sitter igjen med en følelse av at de har VELDIG stor innflytelse. Men dess mer sirkus, dess mindre innflytelse, og sirkuset tiltar i styrke for hvert nytt valg. En logisk respons på at våre demokratiske rettigheter svekkes for hvert år som går. For at vi skal godta at vi snart er ribbet for alt av demokratisk medbestemmelsesrett og nasjonal suverenitet, må man skape en FØLELSE av at vi har mer demokrati enn noen gang. Dette er de eksperter på!

    Derfor vil heller aldri Bongards demokratimodell bli forstått eller ønsket velkommen, selv om denne representerer det absolutte demokrati, da folk allerede føler det som om de har det absolutte demokrati. Norge har verdens beste demokrati!

    Ble forresten overrasket over positivismen i Tverbergs siste essay «Daflationary Collapse Ahead?» Det virker faktisk som om hun ser for seg at så mange som 1 mrd. mennesker kan ha mulighet til å overleve deflasjonskollapset, som hun mener begynner neste år. Spørsmålstegnet er kun en formalitet.

    Jeg vet Steigan og de andre her på forumet ser også den kommende finanskrisa som en korreksjon, men det blir den ikke. Gail Tverberg er den som best forstår vårt avanserte konkurranse-industrielle system, eller AKIS.

    Men som du påpeker, man får nyte livet så lenge man kan. Vi har bestilt en tur til Gamla Stan i høst med det nye hurtigtoget til SJ, som forøvrig tur-retur Stockholm kun koster 15 kr. mer enn en tur-retur Oslo-Gjøvik. Tro om de også har gratis påfyll for kaffen, slik det var med gamletoget? Sist vi var der hadde jeg med kaffetermos, men så viste det seg at en kaffekopp hos SJ kostet 10 kr. med så mye påfyll man bare orket. Så tar sjansen på å la termosen stå igjen hjemme denne gang.

    • En korreksjon: Nei, jeg ser ikke denne krisa som en korreksjon. For meg ser det hele ut som ei systemkrise som rammer samfunnet på en lang rekke områder, og der det ikke finnes noen løsninger innafor det nåværende paradigmet. EU-lederne snakker om 10-20 års «austerity», og for Hellas 30-40 år, men EU-samarbeidet vil ikke overleve noe sånt. Krigene om den siste olje har jo ikke akkurat gitt vekst og velstand de heller, for å si det sånn.

     • Takk for korreksjonen!

      I en annen kommentartråd hos bloggeren Eivind Berge har jeg oppsummert mitt syn på følgende vis:

      «Mennesket er ikke evolvert for store samfunn, men for å ta vare på seg selv og inngruppa. Samarbeid, solidaritet, snillhet og raushet preger mennesker som står hverandre nær. Det har til alle tider vært evolusjonært smart å holde seg inne med dem man har felles interesser med. Limet i denne gruppetilhørigheten er inngruppefølelser. De ble selektert fram gjennom fordelene ved å satse på familie og nære venner i stammelivet i Afrika.

      Inngruppefølelser er lojalitet, solidaritet, selvoppofrelse og den svulmende gleden ved å bidra og få anerkjennelse. Å være i et fellesskap innebærer livskvalitet. Å svikte noen som er nære, gir en straffende følelse som er vanskelig å bli kvitt, og er evolvert fordi samarbeid med de nærmeste lønte seg.

      Solidaritet, ansvar og raushet fungerer glimrende i inngrupper hvor alle ser hverandre. Gruppa kan samtidig kontrollere gratispassasjerer og korrupsjon. Handikapprinsippets ærlige signal om å gi uten å få noe igjen bærer i seg konkrete løsninger for å bygge stabile og bærekraftige samfunn ved hjelp av inngrupper. Dette er kjernen i modellen som vi skal komme til i kapittel 6, som tar for seg hvordan store samfunn og utgrupper kan organiseres demokratisk.» – Det biologiske mennesket, av Terje Bongard og Eivin Røskaft, s. 111
      http://www.kulturverk.com/2015/01/09/forbi-foydalsamfunnet/

      Løsningen ligger altså i overgangen fra massesamfunn til stammesamfunn. Skal vi opprettholde en industriell sivilisasjon er mitt eneste håp at vi får til denne overgangen. Det er bare synd at tidsfristen er så altfor kort!

      Når jeg skrev essayet ovenfor hadde jeg fremdeles mest tillit til Greer, og at vi hadde flere tiår til rådighet. Nå ser det ut til at Gail har rett, og jeg finner hennes argumentasjon mest overbevisende. Du, Gail og Setreng har fått meg til å forstå at vår sivilisasjon er en stor bedrift, AKIS (avanserte konkurranse-industrielle system), bygget opp som en leonardo dome.

      Vi har løsningen, men tidsfristen er for kort, og vi er i ferd med å få hele AKIS i hodet. Stikkene som bygger opp rammeverket til AKIS vibrerer allerede, og kan begynne å løsne hver dag som helst.

      Har såvidt begynt på artikkelen «Går bedriften Jorden konkurs?», og håper å få den ferdig til jul. Har det så altfor travelt. Burde ha skrevet en artikkel i uka. Synes jeg forstår sammenhengene bedre nå.

      A) Vår sivilisasjon er i praksis bygget opp som en eneste stor bedrift, vi kan gi denne navnet AKIS (avanserte konkurranse-industrielle system). Her henger alt sammen, likesom i enhver bedrift, hva Tverberg kaller «interconnectedness».

      B) AKIS har form som en leonardo-dome.

      C) AKIS er i ferd med å gå konkurs, rammeverket vibrerer allerede, og en deflasjonær kollaps vil si at vi får hele rammeverket eller leonardodomen i hodet.

      D) AKIS er bassert på individualisme og utgruppe-konkurranse i et massesamfunn. Denne drives av gjeld og pengene er limet som holder samfunnet sammen.

      E) Bongard har lansert en løsning hvor vi organiseres oss som et stammesamfunn, basert på studiet av araberskriketrosten. Her overtar inngruppekreftene, som er koblet opp mot de «gode» kreftene i handikapprinsippet, som limet som holder samfunnet sammen.

      F) Skal vi opprettholde en industriell sivilisasjon må denne organisasjonsmodellen, som Bongard beskriver som det absolutte demokrati, koblet sammen med økonomien, gjøres internasjonal, og vi må få en slags verdensregjering. Dette for å fordele verdens ressurser, da en industriell sivilisasjon kun henger sammen hvis den fungerer på et globalt nivå.

      G) Overgangen til «stammesamfunnet» må gjøres mens AKIS fremdeles fungerer, etterpå er det for seint.

      H) I beste fall har vi 10-20 år til rådighet, hvor f.eks. BXT kan kjøpe oss litt ekstra tid. Men det er sannsynlig at vi kun har ett til to år på oss for å få til en overgang til et nytt system.

      I) Vår sivilisasjons fortsatte eksistens henger i en meget tynn tråd.

    • For noen uker siden sa vel du (og Gail?) at den daværende lille korreksjonen også var det siste, ultimate krakket som markerte slutten på sivilisasjonen? Og at løsningen var å kjøpe Bitcoin XT, av alle ting?

     Jeg tror jeg fortsetter å ta rådene og profetiene dine med et trillebårlass salt.

     • Les Gail du, hun kan dette. Jeg forstår ikke mye av hennes analyser. Men Gail har lenge hevdet at vi får et deflasjonært kollaps som sannsynligvis starter neste år. BXT er ingen løsning, denne kan evt. kun kjøpe oss litt ekstra tid. Slik at vi kanskje kan rekke å implementere lommedemokratiet som den endelige løsningen.

      Faktisk er Gail kanskje den eneste i dag som ikke farer med tomme profetier, da Saltvedt, Krugman og andre forståsegpåere baserer seg på gamle modeller som ikke lenger har relevans. Dette kjør hun rede for i sitt siste essay under kapitlet «Where Did Modeling of Energy and the Economy Go Wrong?».

      Her skriver hun bl.a.:

      1) Today’s general level of understanding about how the economy works, and energy’s relationship to the economy, is dismally low. Economics has generally denied that energy has more than a very indirect relationship to the economy. Since 1800, world population has grown from 1 billion to more than 7 billion, thanks to the use of fossil fuels for increased food production and medicines, among other things. Yet environmentalists often believe that the world economy can somehow continue as today, without fossil fuels. There is a possibility that with a financial crash, we will need to start over, with new local economies based on the use of local resources. In such a scenario, it is doubtful that we can maintain a world population of even 1 billion.

      2) Economics modeling is based on observations of how the economy worked when we were far from limits of a finite world. The indications from this modeling are not at all generalizable to the situation when we are reaching limits of a finite world. The expectation of economists, based on past situations, is that prices will rise when there is scarcity. This expectation is completely wrong when the basic problem is lack of adequate wages for non-elite workers. When the problem is a lack of wages, workers find it impossible to purchase high-priced goods like homes, cars, and refrigerators. All of these products are created using commodities, so a lack of adequate wages tends to “feed back” through the system as low commodity prices. This is exactly the opposite of what standard economic models predict.

      6) Researchers are expected to follow in the steps of researchers before them, rather than starting from a basic understudying of the whole problem. Trying to understand the whole problem, rather than simply trying to look at a small segment of a problem is difficult, especially if a researcher is expected to churn out a large number of peer reviewed academic articles each year. Unfortunately, there is a huge amount of research that might have seemed correct when it was written, but which is really wrong, if viewed through a broader lens. Churning out a high volume of articles based on past research tends to simply repeat past errors. This problem is hard to correct, because the field of energy and the economy cuts across many areas of study. It is hard for anyone to understand the full picture.

      7) In the area of energy and the economy, it is very tempting to tell people what they want to hear. If a researcher doesn’t understand how the system of energy and the economy works, and needs to guess, the guesses that are most likely to be favorably received when it comes time for publication are the ones that say, “All is well. Innovation will save the day.” Or, “Substitution will save the day.” This tends to bias research toward saying, “All is well.” The availability of financial grants on topics that appear hopeful adds to this effect.

      Men la deg opplyse av systemtro tjenere som ikke forstår noenting av den nåværende verdens sammenhenger, fordi de bygger på utdaterte modeller. Dette er jo nettopp derfor man er så glade i Tverberg ved petroleumsinstituttet i Beijing, fordi de ønsker å bygge en ny modell for sammenhengene mellom energi/økonomi, da de ser at de gamle verktøyene ikke lenger fungerer.

      Ditt problem er at du ikke makter å se helheten. Men her har også Bongard et problem, da han tror vi kan fortsette med BAU i flere tiår til. Som Eivind Berge sier det:

      «Så Bongard tror altså i likhet med folk flest at det er «nok» olje igjen til å drive verdensøkonomien i lang tid. Han klarer ikke å se helheten. Det hjelper ikke at det er masse olje i bakken når selve operativsystemet til økonomien kollapser. Har han ikke fått med seg at oljeprisen er for lav til å hente opp stort mer olje? Hvor tror han verdiskapningen skal komme fra til å gi forbrukerne råd til å betale en høyere og høyere oljepris? Når oljen ikke lenger klarer å skape denne veksten, så har vi ikke andre alternativer heller, og da får vi ikke mer olje.

      Dette er tydeligvis noe man enten skjønner eller ikke. Det er nesten håpløst å forklare det til noen. Samme hvor mye vi prøver, så går det bare inn gjennom det ene øret og ut det andre. Folk har en slags religiøs tro på at mennesket er i stand til å gjøre alt som isolert sett er teoretisk mulig, uten å se helheten vi er avhengig av for å gjøre noe som helst.»

      Jeg forstår at Bongard er drittlei og derfor har valgt å trekke seg tilbake et tiår eller to, for å se om folk da kan være åpne for hans budskap. Men mitt budskap til Bongard er at om en 10-15 år er folk så opptatt med å i det hele tatt overleve at de ikke har tid til å lytte til noen som helst. Trolig lukker mulighetsvinduet seg for godt i løpet av neste år.

      Slik ser Tverberg for seg det kommende deflasjonskollapset:

      «I am expecting that credit markets will lock up, either because of debt defaults or derivative defaults causing problems in banks. At first, there may be one big bank that is mostly affected by big losses, but gradually this will spread.

      The government may spend a while trying to figure out what they are going to do, but will quickly discover that if, say, Citibank is affected, authorities can’t just sit around and talk about the problem, or depositors will pull their money out of the bank. If they announce that depositors cannot withdraw funds from Citibank in excess of say, $300 per day, then depositors will start getting afraid to leave their money in all of the other big banks with similar exposure. A $300 per day cap may temporally save Citibank, until authorities can figure out what kind of haircut to deposits will be made, but depositors will pull their money out of JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, and Morgan Stanley, for example. In not too long, regulators will figure out that they have to put controls on the money that can be withdrawn from essentially any bank, if they plan to haircut deposits of depositors of any major bank.

      Trying to limit withdrawals from banks would be a disaster, in terms of the money citizens will have to spend. The number of new cars purchased would drop greatly, for example, even if a way can be found to exempt payroll funds from limitations. Because of the difficulty of running the country without cash, governments will try to figure out ways around the problem. If the problem is very major though, governments will quickly discover that haircutting deposits works even worse than what was tried in 2008. I suppose that there may be more attempts at money printing to prop up banks, so that they can continue to operate as usual.

      Somewhere along the line, when governments try to prop up banks, governments will start encountering the issue of foreign deposits and foreign loans. Do governments issue money to cover the losses of depositors from abroad (the Iceland bank situation a few years ago)? How about protecting banks from debt-related losses coming from loans made in $ terms to other countries, or related to foreign issued bonds held on the balance sheets of banks? Should banks be allowed to continue to issue letters of credit related to international trade, especially if there are problems with other countries actually paying for the goods that they order? How about issuing new international loans?

      Even if governments figure out a way to prop up their own banks, with respect to transactions inside the country, they are likely to cut back on what they do internationally. These cutbacks internationally will have a very adverse impact on foreign trade. Other governments will retaliate by similarly not offering international services. Businesses with international ties will have a real problem doing business. Foreign made goods will gradually disappear from availability. Without foreign trade, the whole system will collapse, because practically everyone needs replacement parts and imported oil. Large businesses depend on export markets as well.

      With lower dollar value of trade, commodity prices will tend to fall even lower, contributing to the collapse in commodity production.»

      Har du lest Åpenbaringsboken? Da vil du forstå at profetier er ikke så konkrete som dette scenarioet. Selv velger jeg imidlertid å tolke det dit hen at den første basun er en allegori for at Citibank setter en uttaksbegrensning på 300 dollar for småsparere. Når dette skjer er det bare å bringe seg selv og sine kjære i sikkerhet som best man kan, for da faller AKIS.

     • Ps! Det er mulig jeg ikke var tilstrekkelig velinformert da jeg skrev kommentaren du refererer til. Men jeg oppdateres stadig med ny kunnskap. La meg være helt presis:

      Vi kan vente oss at en stor bank, kanskje Citibank, setter en uttaksbegrensning på la oss si 300 dollar for småsparere. Et slikt grep vil starte en dominoeffekt som mest sannsynlig munner ut i et deflasjonært kollaps.

 13. Alle kan la seg lure. Du også. Se her:
  «Albert Pike’s 3 World Wars Letter Hoax»
  Jf. http://wideshut.co.uk/albert-pikes-3-world-wars-letter-hoax-wideshut-webcast/

  «Conclusion
  As useful as the Three World Wars letter is for those with a conspiratorial world view, it simply does not stand up to scrutiny and makes anyone who uses it with a straight face look foolish and careless in their research.
  War is most certainly contrived, manipulated and exploited by those with secret agendas. Lies about Saddam’s WMD capabilities, the elements of prior knowledge and complicity by the US and other Governments surrounding 9/11, and even the corporate beneficiaries of the World Wars, prove that war is about a lot more than our officials and the media tell us. And yes the conflict between the Arab World and the nuclear armed Zionists is a very real threat. However if we are to challenge the status quo and scale back these threats we need to drop the fantasies. World leaders and those in positions of power that foment conflict have names, titles and chains of command. They don’t hide behind a non-secret secret society called the Illuminati, and they certainly aren’t working at the behest of some long dead Satanic Confederate General.»

  Naturligvis kan forfalskninger brukes til å skape reelle hendelser. Det er ofte poenget. Det betyr likevel ikke at de relevante reelle hendelser har opphav i påberopte falske (eller ekte) dokumenter.

 14. Jøss – «Helge Jakobsen» serverer rent nazistisk forsvar pluss ekte anti-semittisk «sludder» (for å sitere Steigan).

  Pikes brev (påstått fra 1871) viser anakronistisk til «sionister». Jf. Wp: » … groups were collectively called the «Lovers of Zion.» The first use of the term is attributed to the Austrian Nathan Birnbaum, founder of a nationalist Jewish students’ movement Kadimah, who used the term in 1890 in his journal Selbstemanzipation (Self Emancipation).» https://en.wikipedia.org/wiki/Zionism . Ergo: Brevet er et falsum.

  Så enkelt avvises premissene til «Helge Jakobsen». – Ha det.

 15. Det er to bilder nå som går «verden rundt» , og som rører en hel verden .
  Det er det bildet av Ayan , den tre år gamle gutten som ligger død på stranda , og så er det bildet av den danske politimannen som leker med en syrisk barneflyktning .

  Disse to bildene har nå satt følelsene i kok , og folk går mann av huse for å hjelpe .
  Folk er nå så tørste etter å hjelpe at hjelpeorganisasjonene bryter sammen på grunn av alle bamsene som strømmer inn .
  Folk greier ikke «å se på all nøden» , så noen reiser sporenstreks ned til Kos for å hjelpe flyktningene i land .
  De blir «så rørt» at de må stoppe og grine….osv.

  På meg virker dette patetisk og falskt da ingen av disse løftet en finger for å stoppe ÅRSAKEN til flyktningestrømmen .
  Ikke et pip om alle krigene som er ansvarlig for denne flyktningestrømmen .
  Ingen gravende journalist som prøver å informere folk .
  Min mening er at journalistene LEVER AV dette gråtekoret . Det LØNNER seg for de da de kan selge rørende historier og bilder !
  Uten disse bildene hadde de vært arbeidsledige !

  Nei , som jeg har sagt . Den dypere årsaken til dette hylekoret , som avsporer oss fra å finne sannheten , er at USA etter krigen fikk et falskt rykte som «The good guy». Dette falske ryktet har også blitt manipulert av bilder som har forfulgt oss i hele etterkrigstiden !

  • God analyse.

   Den såkalte venstresiden omfavnet Obama fordi han er svart. Teorien deres er at en svart president nødvendigvis må være god. Så når Obama sier at Assad og Putin og Gaddafi er slemme — og vil drepe dem — da kjøper venstresiden automatisk den forklaringen. For en svart amerikansk president, kan jo ikke lyve. Derfor støtter hele den norske venstresiden disse direkte og indirekte krigene som driver millioner på flukt — og som gjør bankstere, terrorister og militærindustrialister søkkrike. Obama har jo sagt at det er nødvendig å fjerne Assad med makt, så da MÅ det være nødvendig.

   Slik er det blitt når «antirasisme» er hellig for den såkalte venstresiden. En svart amerikansk president kan ikke kritiseres for noe som helst, for det er rasisme å kritisere ham. Faktisk er det rasisme å ikke gi fredsprisen til en svart amerikansk president.

   Derfor kommer venstresiden til å heie på Hillary hvis hun blir president og bestemmer seg for å ødelegge Russland. For å kritisere en kvinnelig amerikansk president, det er kvinnediskriminering og mannssjåvinisme. Så venstresiden vil applaudere henne når hun slipper de freds- og demokratiskapende klasebombene sine over Moskva. Slike bomber bringer jo utdanning til jenter, må vite. (Se på den flotte situasjonen for jenter i Libya nå, etter Hillarys demokratiskapende bombing.)

   Men det kan jo hende at Obama rekker å starte en krig mot Russland før han tid som president er omme, så da kan jo venstresiden bare fortsette å applaudere ham i stedet. Syria har han ihvertfall ødelagt grundig, og vi ser jo hvor stor suksess ødeleggelsen av Libya var.

   Vi kan glede oss til fremtiden, når banksterne og militærindustrialistene innsetter den første kvinnelige, svarte, lesbiske presidenten. Venstresiden kommer til å applaudere henne når hun sender krigerne sine hit til Norge for å torturere barnehagebarn til døde med hvitt fosfor og glødende ildraker mot øynene. Det er jo så progressivt og freds- og demokratiskapende.

 16. Du er vel også litt skolert i manipulering, Pål? Selv om den mest aktive perioden ligger noen år tilbake. Og selvfølgelig, det var jo ikke snakk om våre herskere, og derav heller ingen reell samfundseffekt.

 17. Uinteressant, hvis jeg var forsvarssjef, ville jeg også benytte alle tilgjengelige kanaler.

  Men, jeg har til gode å bli å¨påvirket av noen, jeg er født sånn.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.