Bor det syrere i Syria, Lars Gule? (2) —

0
Lars Gule argumenterer for terrorister fra IS og al-Nusra.

Av Eva Thomassen.

Jeg viser til den forrige artikkelen i steigan.no om Lars Gules syn på straffelovens §136a.

Lars Gule og kampen mot straffelovens §136a

Gule liker ikke §136a

Lars Gule liker ikke tanken på at norske kvinnelige IS-medlemmer i  interneringsleiren Al-Hol nord i Syria skal dømmes etter §136a. Gule argumenterer med at rettsikkerheten må ivaretas. Man kan ikke dømmes for terror uten at det foreligger bevis for at man har begått terrorhandlinger sier Gule. I Gules verden ville de norske terroristene ikke ha begått en eneste straffbar handling dersom det ikke kan bevises at de har begått terrorhandlinger mens de var del av IS. Så enkelt kan det sies. Men, Gule sliter.

I Norge er det lovverket det er noe i vegen med. I Syria er det rettsikkerheten  det er noe i vegen med. I Irak er det straffeutmålingene det er noe i vegen med. Men, hva er det i vegen med Gule?

Gule går en tung tid i møte. Men, han benytter tiden godt. Han dukker opp i alle kanaler, utøser sin vrede over diktatoren i Damaskus og sin støtte til medlemmene i IS. Man kan ikke annet enn å undre seg over hans voldsomme forsvar for de absolutt farligste terroristene verden noensinne har sett. Han har nærmest startet en vendetta mot kanskje den viktigste lovendringen i norsk terrorbekjempelse- nemlig at deltakelse og forsett om deltakelse er tilstrekkelig for å bli dømt som terrorist, ref. §136a.

Gule tilhører en egen divisjon blant de rettskafne her i landet.  Han befinner seg høyt hevet over vanlige folk og går ikke av vegen for å skjelle ut meningsmotstandere eller folk som problematiserer meningene hans. Vi får høre at vi skjønner  ingenting, i beste fall.

«Hvis folk spytter meg i trynet, svarer jeg med et spark i balla. Det anbefaler jeg ikke til andre.» – Lars Gule, Aftenposten, 24. november 2011.

Lars Gule tar seg den frihet å stemple meg som apologet for Assad-regimet, Sovjet under Stalin og Kambodsja under Pol Pot og for Saudi Arabia. Når det gjelder Pol Pot trodde jeg  det er Pål Steigan som hadde copyright på den. Men, det er interessant at Gule trekker opp av hatten alle disse karakteristikkene. De stammer fra 70- tallet, fra Gules storhetstid. Det er Gule som byr opp til dans. For hva gjorde Gule i 1977? Og, hva gjorde jeg i 1977. Vi støttet begge palestinernes sak. Men, noe skiller oss .

Klipp fra diskusjon på Facebook:

Terrorist? i 1977 –

Gule ble utnevnt til Norges første internasjonale terrorist. Dømt i Libanon for å smugle sprengstoff i ryggsekken sammen med fenghetter og ferdigskrevne brev som skulle deles ut til aviser etter Gule hadde sprengt en bombe i Israel. Han måtte reise om Norge fra Libanon for å komme seg til Israel , men kom ikke lenger enn til flyplassen i Beirut før han ble arrestert, dømt til fengsel i 6 måneder  for ulovlig besittelse av sprengstoff. Hva med meg? Jeg nøyde meg med å gå med Palestinaskjerf …

 Gule forklarer i 2011 om 1977-utgaven av seg selv:

«Selvfølgelig kommer man ikke utenom at det var en viss grad av geriljaromantikk i noe av dette her. Han står fast på at aksjonen han planla i Israel ikke hadde vært terror. På spørsmål om han angret det han gjorde i Libanon, svarer Gule:

«Jeg har ikke så mye å angre. Jeg rakk jo ikke å gjøre noe og hadde ikke truffet noen beslutning om hvordan sprengstoffet skulle brukes.»

Når Gule i 2014 ser tilbake på det som skjedde i Libanon i 1977 sier han: «Aksjonen som ble planlagt hadde ikke vært terror. Jeg hadde ikke ekstreme meninger. Det var ikke noe ekstremt i å si seg villig til å delta i en væpnet aksjon.»

Gule spør seg selv:
«Det kan vi tro også er tilfellet for noen av de ungdommene som reiste til Syria på et tidlig tidspunkt».

De reiste fordi de ville gjøre en innsats, og så kom de i kontakt med grupper som ville bruke dem som kanonføde. Jeg tror de fleste som har vært involvert i både Jabhat al-Nusra (en ytterliggående islamistgruppe med tilknytning til Al Qaida) og i IS, har deltatt i krigshandlinger. Men dette har vært– «ordinære» kamphandlinger» mot regimet til Assad, mot rivaliserende militsgrupper og mot kurdiske styrker.

 «Regimet til Assad»? Hvordan bedriver IS og Al-Nusra «ordinære kamphandlinger» mot «regimet til Assad», Gule?

Bor det syrere i Syria?

Ikke bare bor det syrere i Syria. De elsker å gjøre det samme som oss. Hvorfor skulle de ikke gjøre det?

Fra Facebook: https://www.facebook.com/unf.syria/?tn-str=k*F

Gule

 «Vi» i Vesten er særlig opptatt av IS og overgrepene denne gruppen har begått. Det vil også en del av den syriske befolkningen være, de som har lidd tap på grunn av IS’ handlinger. Men dette gjelder langt fra alle syrere! For de overgrep som er begått av regimet overstiger IS’ drap og grusomheter mange, mange ganger. Dette er også overgrep som krever rettferdighet og rettsoppgjør. Og her er utfordringene langt større enn å få til oppgjør med IS-krigere.

Hvem snakker Gule på vegne av? Er det sånn at Gule mener det syriske folket egentlig ikke bryr seg om den terroren IS begår fordi ikke alle syrere er  blitt utsatt for terrorhandlinger? Fordi deler av medlemmene i IS ikke har som intensjon å begå terror mot det syriske folket så «behøver» ikke syrere å være redde? Mener Gule at det store antallet internt fordrevne som har flyktet fra IS kontrollerte områder til regjeringskontrollerte områder gjør dette for å begå kollektivt selvmord?

 Mener Gule seg å vite at det syriske folket i områdene IS og andre terrorgrupper befinner seg, synes det er greit at husmødrene jager ut folk fra husene deres- ut av byer etc. Er det sånn at det syriske folket nærmest ønsker norske husmødre velkommen hjem på kjøkkenet deres? At det kun er fåtall av terrorister som dreper de opprinnelige eierne og derfor har ikke resten av folket i byen noe å frykte. At de egentlige eierne driver en slags Airbnb business?

For Gule kan det se ut som det syriske folket er et vandrende statistikk-foretak med Gule som regnskapsfører…

Sånn ser «Assad-regimet» ut

oto: Eva Thomassen

Jeg møtte disse soldatene i Øst-Aleppo i april 2017. Få måneder etter Øst-Aleppo ble befridd. De var lykkelige og bød meg på kaffe. Aldri har kaffen smakt så godt som den jeg fikk servert utenfor kasernen de hadde bodd i over 4 år under okkupasjonen av Øst-Aleppo. Menneskene på bildet over kunne ikke ha nydt livet uten den syriske hæren kamp mot de gruppene Gule forsvarer.

Presidentvalget i 2014

Vi har ikke hørt fra Gule om hvordan hundretusener av syriske flyktninger i Libanon  flokket seg mot den syriske ambassaden i Beirut for å avgi stemme ved presidentvalget i 2014. Kanskje Gule helt bevisst har underslått dette? Fordi det ikke stemmer med tellekorpset han lener seg mot i forsøket på å objektivesere eget syn på president Assad? Gule mener så klart at millionene av syrere som har flyktet fra Syria har flyktet fra Assad.  Virkeligheten er en annen og det må smerte Gule å få den servert med buksa nede.

Det var totalt kaos i Beirut mot den syriske ambassaden. Folk besvimte i heten. Folk krabbet opp på hverandre utenfor ambassaden. Ambassaden måtte holde oppe to dager slik at folk fikk mulighet til  å avgi stemme.

Sakkyndig i 2014–2019

Det som pleier å være vanlig når retten oppnevner sakkyndige i straffesaker er at vedkommende er en person med mye kompetanse på sitt felt. At det skal være relevant for å få opplyst saken. Sakene det her dreier seg om er straffesaker mot norske terrorister. Gule frykter for rettssikkerheten til terroristene. Da må Gule renvaske dem.  I samme slengen må jo Gule renvaske seg selv også. Det blir verre.

Den første dommen er falt hvor den første norske  kvinnelige terroristen er tiltalt og dømt etter §136a- deltakelse og/eller forsett om å delta i IS. Den dommen kommer til å skape presedens for de neste sakene mot norske kvinnelige terrorister som kommer på løpende bånd bare Solberg får tenkt seg om før hun henter dem fra Syria. Med Gules reklame for seg selv som jussens høye beskytter, vil nok forsvaret til disse terroristene fortsatt benytte Gule som sakkyndig. Ikke for at Gule skal kaste lys over sakene, men for at terroristene skal få mildere straff.  PST og domstolene imidlertid har nå en lett match. Disse damene er tatt på «fersken».

Les også: Sju påstandar frå Lars Gule som det er freistande å kommentere

Norge har  ingen plikt til å hente noen hjem fra Syria.

Norge har ingen plikt til å hente meg hjem når jeg er i Syria. – og jeg ville garantert ikke fått hjelp om jeg ba om det. Så hvorfor dette maset om at norske terrorister skal hentes hjem? Jeg er ikke en terrorist. Det er de som sitter i interneringsleiren Al-Hol. Det er dem som har gjort at UD advarer nordmenn å reise til Syria! Norske skattebetalere har brukt 10 milliarder kroner på disse terroristene. Det burde holde til returbillett.

Hvorfor skal Norge hjelpe norske terrorister som sitter fast i Syria når de samme har brent sine norske pass, skaffet seg ny ID, skiftet navn og har derved ansett IS som en selvstendig stat? Klart disse damene gråter gjennom niqaben og sier de savner norsk natur og mors halalkaker. Passet fra Kalifatet  er ugyldig – derfor gråter de. Hadde planen ikke gått i vasken hadde vi alle i Norge måtte brenne det norske passet, heise Al-Qaida flagget over alle bygninger og alle damer måtte, dersom de overlevde etter å ha fått moralpolitiet på døra, kle seg som de norske kvinnene i Al-Hol- leiren. Vi får høre det er mange sinte europeiske terrorister i denne leiren. Her kaster damene steiner på kurdiske kvinner, brenner teltene til ikke vestlige terrorister osv. Det har gått så langt at europeiske terrorister må holdes adskilt fra resten fra sine medhusmødre fra 60 land som befinner seg i limbo. Så under kjøkkenforkledet befinner det seg nok høyst sannsynlig en meget farlig terrorist, som vi burde kreve å få se ansiktet til. De kommer til Europa og de kommer garantert ikke i niqab. Men ideologien er den samme.

Gjør det noe om de sitter i denne leiren? Ja, for barnas skyld gjør det noe. Det som er interessant er selvfølgelig at når disse norske terroristene  synes standarden i denne leiren er slett så må de jo ha noe å sammenlikne med. Så hva er det? Det kan ikke være annet enn det livet de har levd i dette kalifatet. Hvordan levde de da? Bodde de under åpen himmel i ørkenen og livnærte seg av Koranvers ? Nei, det gjorde de ikke. De levde Allahs glade dager. Paradis lokket og i Syria er det kortere veg til Paradis enn fra Larvik eller Bærum. De levde oppe på lik, avkappede hoder, brente barnekropper i hus de hadde okkupert. Europeiske terrorister forsynte seg med de flotteste husene i Raqqa.

Meningspoliti

Gule har hatt monopol på historien om krigen mot Syria. Han har kunnet snakke om  despoten Assad med fråde rundt munnen. Ingen har stoppet han. Gule har slått i bordet med tall over de hundretusenvis av drepte som despoten står bak. Han banker igjennom at IS og alle de andre terrorgruppene tilsammen har drept et par tre fluer til sammenlikning. Og, han fortsetter til den dag i dag. Men, nå er det ikke bare Assad himself som får gjennomgå. Nå er det sannelig også «fanskaren» til despoten som får gjennomgå. Som nå fremstilles som medbødler.

Gules mantra er et man må ha bevis for at en terrorist er en terrorist. Altså konkrete bevis på at terroristen har begått en terrorhandling for å bli hedret med tittelen terrorist.

Men, siden dette er et ufravikelig krav fra Gule hvorfor krever han ikke samme standard for de eventuelle terrorhandlingene han mener Assad har begått? Det burde vel være logisk? Kan ikke Gule bevise helt konkret at den syriske hæren har begått terrorhandlinger – ja, så er ikke Assad den despoten som Gule har hatt monopol på å fremstille han som gjennom hele krigen mot Syria.

Da president Assad I intervju med svenske Ekspressen i 2014 hevdet at terrorister fra Skandinavia var ledere av de mest hardbarka terrorgruppene i Syria kommenterte Gule det slik :

«Det er en del av regimets propaganda

«De forsøker å framstille seg som en del av fronten i krigen mot terror, og dette er en linje regimet har fulgt fra dag en. Helt siden opprøret var ikke voldelig til den forferdelige borgerkrigen vi nå ser. Hele tiden har regimet sagt at krigen skyldes utenlandsk intervensjon, fundamentalister og terrorister».

Gule mener en del av Assads agenda er å påvirke europeisk politikk til å bli mer vennligsinnet overfor Syria og Assad-regimets rolle i.

Gule har fremstått som en statsautoristert løgner. Og, han vet det selv.

Syrian Network for Human Rights (SNHR)

Denne løgnfabrikken er det Gule bruker som faktaunderlag når han uttaler seg som statsautorisert løgner. Det er SNHR som gir Gule kredibilitet.

Løgnene er inngangsbilletten til invasjon av Syria

Max BlumenthalInformation Clearing House:

SNHR is funded by foreign governments and staffed by top opposition leaders. In reality, it is a key player in the Syrian opposition. Currently based in Qatar.

The Syrian Network for Human Rights has spent years systematically whitewashing and downplaying the crimes of ISIS, al-Qaeda, and other extremist groups while inflating the numbers of those killed by government forces. This “monitoring group” has even openly lobbied for “immediate intervention” in Syria by an “international coalition,” citing NATO’s 1999 bombing of Yugoslavia as a model. These explicit calls for foreign military intervention have been repeated for years by SNHR itself, as well as by the organization’s leaders.

Seeking to stimulate support among a war-weary Western public for US military intervention, a collection of billionaires and foreign governments has leveraged hundreds of millions of dollars into a high-tech information war waged by NGOs, insurgent-linked civil society groups, and mainstream corporate media.

Det er flere enn Gule  som har interesse av å skitne til sannheten som bruker samme regnskapskontor. I tillegg til Gule, bruker også Pål Refsdal, Norges offentlige talsmann for Al-Nusra, samme kilde. Det samme gjør:

The Office of the High Commissioner of Human Rights, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Amnesty International, Human Rights Watch, other international organizations, government agencies and media outlets consider SNHR as a reliable source of information.

Hvor henter SNHR informasjon fra? Ofte er det noen som ringer dem eller så ringer de dem… Og, hvem ringer de til? White Helmets. Hvem ellers? Bildet under er fra23 juni – tatt i idlib. Av White Helmets. Det interessante med bildet er alle som går rolig rundt og filmer…

Men, uansett, det er regimet som dreper.

SNHR adopted the following definitions in our work: Massacre: any incident in which at least five peaceful individuals are killed. (…)

Enforced Disappearance: A case in which 20 days have passed since the arrest of a certain individual without any documented inf. Consequently, the team communicates with survivors and with victims’ relatives, friends and other associates to obtain their testimonies about incidents and cross-checks all information received from several sources in order to accurately register the victims.

Fadel Abdul Ghani, en av lederne i SNHR, som også har vært oppnevnt som en av Syrias «legitime presidenter», innsatt av blant annet Saudi Arabia og Norge som del av «Friends of Syria» uttaler i 2013 at amerikansk invasjon er «bedre  enn ingenting».

Husmorforbundet

Gule:

Det vi kan si med meget stor grad av sikkerhet, er at IS har en særdeles reaksjonær holdning til kvinner. Idealet er at kvinner holder seg hjemme, ikke beveger seg ute. Bare dette forteller at kvinners mulighet til å begå terror – konkrete handlinger – er ytterst begrenset. Når idealet er at kvinnene skal være hjemme, stelle hus, føde barn og være mannen til lags, sier det seg selv at mulighetene til å begå overgrep er begrenset. Dette har også begrenset mulighetene til å drive propaganda for IS via Internett, fordi man måtte ut av hjemmene for å komme til Internett-kafeer eller andre steder hvor det var Internett-dekning.

Dette utsetter IS «husmødrene» barna sine for (VG 2014)

I IS-hovedstaden Raqqah i Syria blir barn samlet for å se videofilmer der det blant annet vises massehenrettelser av regjeringssoldater. Barn blir også utsatt for fryktelige inntrykk, som vitner til offentlige henrettelser, amputasjoner og synet av døde kropper som stilles ut på torgene.

I de fleste byer henger det døde kropper og avkappede hoder langs veiene og på torg til skrekk og advarsel .

Daily Mail Report : ISIS plotting female jihad on Christian sites

Irak er ikke enig med Gule

Iraq’s anti-terrorism law criminalizes membership in a terrorist group without requiring proof of a specific criminal act. Anyone with a plausible connection to the Islamic State including family members and unarmed civilian employees can be sentenced to life in prison, the minimum punishment allowed by the law.

Mens Gule snakker om rettssikkerhet foregår det rettssaker mot kvinnelig IS terrorister i Irak. Irak mener det samme som Norge – at deltakelse i IS er tilstrekkelig for å bli straffeforfulgt og dømt som terrorist.

Russland har i samarbeid med irakiske myndigheter hentet hjem barn av IS terrorister, men latt mødrene bli igjen og overlate til irakiske myndigheter å straffeforfølge disse.

Se også her.

Vi andre bør kreve å se ansiktene til de norske terroristene. Det er viktigere for borgernes sikkerhet enn Gules belærende flisespikkeri


Les også:

Lars Gule – nå også forsvarsadvokat for IS

Lars Gule og kampen mot straffelovens §136a

Lars Gule bagatelliserer faren fra terroristveteranene

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.