Erdogan arbeidet hand i hand med IS i Syria sier tidligere IS-leder

0
Foto: Den islamske staten

Terrorgruppa «den islamske staten» samarbeidet direkte med tyrkisk etterretning ifølge tidligere kommandant.

Abu Mansour al Maghrebi, som var emir i IS i tre år, ble intervjuet av professor Anne Speckhard, direktør for International Center for the Study of Violent Extremism (ICSVE) gjennom lang tid konsulent for NATO, CIA, FBI, State Department og Pentagon, samt av Ardian Shajkovci, forskningsdirektør i ICSVE. De beskriver Mansour som en slags IS-diplomat til Tyrkia basert i Raqqa i Syria. Som navnet tilsier er al Maghrebi fra Maghreb, nærmere bestemt Marokko.

Intervjuet er publisert på USAs Homeland Secutity, altså helt på toppen i USAs etterretningstjenester. Det er for tida en svært skarp konflikt mellom USA og deres «NATO-allierte» Tyrkia, så en skal ikke se bort fra at intervjuet spiller en rolle i denne konflikten. På den andre sida fyller intervjuet med Abu Mansour ut et bilde som er godt dokumentert av andre kilder fra før.

Intervjuet med Abu Mansour er publisert på nettsidene til USAs Homeland Security, så det er klarerert fra toppen i USAs etterretningstjenester.

I intervjuet beskriver Abu Mansour i stor detalj hvordan han på vegne av IS samarbeidet tett med den tyrkiske etterretningstjenesten MIT.

Det var en del avtaler og forståelser mellom tyrkisk etterretning og IS-ledelsen om grenseovergangene for sårede IS-folk. Jeg hadde mange møter med MIT om dette.

Abu Mansour beskriver regelmessige møter med en rekke organer for tyrkiske myndigheter.

Det var satt opp grupper. Noen representerte tyrkisk etterretning. Noen representerte den tyrkiske hæren. Det var lag fra 3 til 5 forskjellige agenturer. De fleste møtene i Tyrkia var på de militære postene eller i kontorene deres. Det kom an på hva som ble drøftet. Noen ganger møttes vi hver uke. Det kom an på hva som skjedde. De fleste møtene var nær grensa, noen i Ankara og noen i Gaziantep.

Abu Mansour sier i intervjuet at han hadde full immunitet i Tyrkia og kunne passere grensa som han ville. En gang hadde han til og med en avtale om å få møte Erdogan personlig, men møtet ble ikke noe av.

Erdoğan ser seg sjøl som nærmest en reinkarnasjon av sultan Suleyman den store.

Tyrkias osmanske ambisjoner

Abu Mansour sier at Tyrkia så på IS som et strategisk verktøy for å utvide Tyrkias innflytelse i det nordlige Syria.

Vi er i grenseområdet og Tyrkia ønsker å kontrollere grensa – å kontrollere det nordlige Syria. I virkeligheten hadde de ambisjoner ikke bare om å konrollere kurderne. De ønsket å ta hele nordområdet fra Kessab (det nordligste punktet i Syria) til Mosul. Dette er den islamistiske ideologien til Erdogan. De ønsket hele det nordlige Syria. … Faktisk snakket vi sammen om dette og forskjellen på hva Erdoğan sa offentlig (i forhold til hva han faktisk ønsket). Denne delen av Tyrkia var under Det osmanske riket. Forut for avtalene etter annen verdenskrig var Aleppo og Mosul deler av Det osmanske riket. Sykes Picot-avtalen ble undertegnet for hundre år. I møtene snakket vi om dette og om å gjenopprette Det osmanske riket. Det var Tyrkias visjon.

Note: Her må Abu Mansour ha ment avtalene som fulgte etter første verdenskrig da seierherrene delte opp Det osmanske riket.)

Tyrkisk etterretning djupt involvert

Slik Abu Mansour framstiller det, var den tyrkiske etterretningstjenesten MIT djupt involvert i alt som hadde med IS å gjøre.

MIT ble informert om alle kritiske situasjoner og de sendte ambulanser til grensa. Det var også sjukehus på grensa. De som trengte umiddelbar behandling ble behandlet der og de (MIT) sendte de andre til hospitaler over hele Tyrkia alt etter behov.

Tyrkia sørget for at IS hadde nødvendig vannforsyning og at de også kunne produsere elektrisitet. Abu Mansur sier også at Tyrkia var den viktigste eksportruta for Syrias olje.

Mesteparten av Syrias olje gikk til Tyrkia, bare en liten del til Bashar-regimet.

Oljeinntektene fra dette salget var ifølge Abu Mansour tilstrekkelig til at IS kunne betale for våpen og alt annet de trengte.

Kilde: The Economist

Bekrefter det andre kilder har sagt

På steigan.no har vi skrevet om dette nære samarbeidet mellom Tyrkia og Den islamske staten lenge. Se for eksempel artikkelen Tyrkias støtte til jihadistene i Syria fra juni 2015. Der skriver vi:

I en tett allianse med Qatar og Det muslimske brorskapet har NATO-landet Tyrkia vært hovedinngangen for våpen og utenlandske krigere i Syria. Den islamske staten er avhengig av oljeeksport via Tyrkia og import av våpen og krigere gjennom Tyrkia. Al-Qaida-avleggeren Jabhat al Nusra, Ahrar al Sham og andre jihadistgrupper får våpen og krigere samme veien, blant annet for å angripe Syrias største by, Aleppo.

Tyrkia støtter krigen i Syria på mange ulike måter, skriver journalisten Rick Sterling i ConsortiumNews:
De politiske og militære hovedkvarterene til de væpnede syriske gruppene befinner seg i Tyrkia. Flesteparten av deres politiske ledere bor i Tyrkia og har bodd der i flere tiår.
Jihadistenes kommandanter bor i Tyrkia og pendler inn i Syria for å føre krig når det trengs, som det blant annet er vist i dokumentaren Wolves of the Valley.
Tyrkias etterretningstjeneste MIT har stilt lastebiler for å transportere store mengder våpen og ammunisjon til opposisjonen i Syria. MIT har sendt mer enn 2000 lastebillass med våpen og utstyr over grensa fra Tyrkia til Den islamske staten i Syria.
Tyrkia er mistenkt for å ha forsynt jihadistene med kjemiske våpen som ble brukt i Ghouta i august 2013. al-Nusra-krigere ble arrestert i Tyrkia med saringass beregnet på Syria, men ble sluppet løs igjen.
Tyrkias utenriksminister, spionsjef og en ledende offiser i hæren planla å lage en provokasjon som skulle gi Tyrkia et påskudd til å angripe Syria. Dette ble dokumentert i et hemmelig opptak som ble publisert internasjonalt.
Tyrkia har gitt direkte hjelp til opprørerne i form av militær støtte, ambulanser og logistikk. Tyrkia skjøt til og med ned et syrisk fly som angrep jihadistene. Erdogan påsto at flyet var over tyrkisk territorium, men det falt ned sju kilometer inne i Syria, så den påstanden er heller tvilsom.
Tyrkia har nylig styrket sitt samarbeid med Qatar og Saudi Arabia for å forsyne opprørerne med avanserte våpen. Dette har ført til at jihadistene har fått militære framganger i Idlib og Jisr al Shugour i det nordlige Syria. Tyrkia bisto i disse angrepene med å jamme syrisk radiokommunikasjon.
Tyrkia har gjort det lettere for utenlandske jihadister å slutte seg til krigen i Syria. Angrepet på Jisr al Shugour ble ledet av uyghurjihadister fra Kina som hadde kommet inn via Tyrkia.
Den islamske staten får i følge New York Times en stadig strøm av nye rekrutter via Tyrkia.
Tyrkia har tillatt at IS har blitt supplert med store mengder utstyr og råvarer for å produsere bomber til sine aksjoner i Syria.
Tyrkiske myndigheter har forbudt nettsteder som avslører denne støtten til jihadistene i Syria.

Tyrkias etterretning hjalp til med våpentransport til jihadister i Syria

Tidligere samme år viste vi til flere kilder som sa at MIT deltok aktivt i våpentrafikken fra Tyrkia til jihadistene i Syria.

Ifølge vitneavhør av offiserer i tyrkisk rett har landets etterretningstjeneste deltatt aktivt i transporten av våpen til jihadistene i Syria. Det er Reuters som skriver dette.

Vitnemålene undergraver Tyrkias offisielle dementier og bekrefter at landet har bidratt til å styrke framveksten av Den islamske staten og deres sjølerklærte kalifat i Syria og Irak. Reuters har sett utskrifter av vitneavhørene som beskriver hvordan våpen, våpendeler og ammunisjon er blitt lastet på lastebiler og kjørt over grensa til Syria for å bli levert til jihadistene.

En av lastebilsjåførene, Murat Kislakci, sa at han hadde lastet våpen fra et utenlandsk fly på Ankara flyplass 19. januar, og at han hadde tatt imot liknende sendinger tidligere.

Det amerikanske nettstedet Center for Security Policy bekrefter dette og viser til den tyrkiske aktoren Ali Doğan som i retten har sagt at den tyrkiske etterretningstjenesten MIT har sendt mer enn 2000 lastebillass med våpen og utstyr over grensa fra Tyrkia til Den islamske staten i Syria.

Denne hemmelige våpentransporten ble godkjent av daværende forsvarsminister Ahmet Davutoğlu i 2014.

Abu Mansour bekrefter at IS har vært våre allierte

Intervjuet med Abu Mansour bekrefter altså at Den islamske staten har vært vår alliertes allierte. Men fra før av vet vi jo at vår hovedallierte USA også deltok i dette og at de samme grensovergangene som MIT åpnet for IS også ble brukt av norske bistandsorganisasjoner for å sende hjelp til terroristkontrollerte områder i Syria.

USA gjennom CIA og CENTCOM hadde naturligvis full oversikt over denne trafikken til sin (og vår) nære allierte Tyrkia. USA deltok og bisto også på sin måte.

Vi har vist til en svært velinformert artikkel i The New York Times 24. mars 2013 der det blir påvist hvordan våpen og utstyr ble fløyet inn fra Saudi Arabia og Qatar via Tyrkia, Jordan og Kroatia (!). Og vi snakker ikke om en liten skala, men om en massiv operasjon som omfattet minst 160 flygninger med store transportfly. Og Times lar det ikke være noen tvil om CIAs rolle i dette prosjektet:

Fra kontorer på hemmelig sted har amerikanske etterretningsoffiserer hjulpet arabiske regjeringjer med å kjøpe våpen, inklusive en svær ordre fra Kroatia, og valgt ut de opprørskommandantene og gruppene som skulle motta våpnene ved ankomst, i følge amerikanske tjenestemenn som uttaler seg under forutsetning av at de får være anonyme.

“Et konservativt anslag på den lasten disse flygningene hadde med seg er omkring 3500 tonn militært utstyr,” sier Hugh Griffiths, fra det svenske fredsinstituttet SIPRI, og fortsetter: “Det omfanget og den hyppigheten det er snakk om viser at det dreier seg om en vel planlagt og koordinert hemmelig logistikkoperasjon.”

Terroraksjon mot turister i Tunisia, en moské i Kuwait og en fabrikk i Frankrike

Så de samme terroristene som har sprengt bomber og skutt ned for fote i europeiske, afrikanske og asiatiske byer og drept sivile i hopetall har vært våre allierte i Syria. Og de fikk dessuten våpen og terroristsoldater fra våre allierte i Libya som vi hjalp til å styrte og drepe Gaddafi.


Blant dem som anbefaler steigan.no er:

Du trenger den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her for å være med på å styrke den, eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelArrestasjonen av Julian Assange en trussel mot ytringsfriheten
Neste artikkelHva har Norge i Sudan å gjøre?
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formenn i AKP(m-l) 1975–84). Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).