Rødt: – Ingen grunn til ryktespredning mot og stempling av Hans Olav Brendberg

1
Illustrasjon: Shutterstock.

Rødt har svart på det åpne brevet om Hans Olav Brendberg som vi publiserte her 7. mars 2019. Svaret er kommet i form av et brev fra Torstein Dahle, som var leder av Rød Valgallianse i 2004, da denne saka var aktuell.

Svaret lyder slik:

Takk for e-post med brev fra en rekke underskrivere vedrørende Rød Valgallianses behandling i 2003-2004 av daværende RV-medlem Hans Olav Brendberg.

Med 20 mot 2 stemmer og en avholdende ble det for så vidt fattet et eksklusjonsvedtak av Rød Valgallianses Landsstyre 6. juni 2004, men vedtaket ble anket til RVs landsmøte. Dermed var det ikke noe gjeldende vedtak i saken, det var en prosess som ville blitt sluttført på RVs kommende landsmøte. Men før RV avholdt det landsmøtet, meldte Hans Olav Brendberg seg ut av RV. Det er dermed korrekt at Hans Olav Brendbergs status i forhold til Rød Valgallianse er at han er utmeldt, da eksklusjonssaken mot han ble avsluttet ved at han selv meldte seg ut før anken ble behandlet.

Det er ingen grunn til å drive ryktespredning og stempling på basis av saken fra 2004, og Hans Olav Brendberg bør selvsagt behandles som en hvilken som helst annen samfunnsdebattant og selvsagt møtes med saklig argumentasjon.

Beste hilsen

Torstein Dahle

Leder av Rød Valgallianse i 2004

Slik vi vurderer det er denne saka dermed lagt død. Hans Olav Brendberg ble ikke ekskludert og ryktespredninga og stemplinga av ham bør opphøre. Han bør behandles som en hvilken som helst annen samfunnsdebattant og møtes med saklig argumentasjon.

En av underskriverne har to ganger forsøkt å legge Dahles svar ut på de interne nettsidene til Rødt og begge ganger er det blitt slettet. Vi går ut fra at dette dreier seg om en feil og at Rødt vil sørge for at det også er mulig å informere partiet internt om Dahles brev.


Vil du være med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. For det er vel ikke noe håp om at de sørger for å informere seg selv? Hadde de gjort det, ville de aldri ha tenkt på ekslusjon en gang.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere