Det er bare å innse det: Europa stadig mindre viktig

7
Tyngdepunktet i verdensøkonomien er allerede flyttet til Asia, og der vil det bli værende. Shutterstock.

Europeiske ledere som Emmanuel Macron, Theresa May og Angela Merkel opptrer som om Europa er verdens navle. Men i virkeligheten blir Europa stadig mindre viktig – hvis vi legger økonomiske kriterier til grunn. Dette kan virke overraskende på nordmenn, for vi er innpodet med det samme verdensbildet som det som rår i de tidligere europeiske stormaktene. Når nyhetsmediene våre ikke dreier seg om USA, så er det Europa som står i sentrum. I virkeligheten blir vår verdensdel stadig mindre viktig i det globale perspektivet.

To plansjer forteller hva som skjer

På steigan.no har vi flere ganger vist hvordan Kina tar igjen og går forbi USA på område etter område. Men det gjelder i enda høyere grad hvis vi ser på forholdet mellom Kina og Europa. Og det tiåret som kommer vil bringe enda flere overraskelser. Ikke bare vil Kina bli den dominerende økonomiske stormakta, men også India vil parkere de gamle kolonimaktene og gå forbi både Europa og USA, hvis vi skal tro på prognosene. Tall fra Det internasjonale pengefondet og Standard Chartered er brukt for å lage den første plansjen. Målt i kjøpekraftbasert BNP er Kina allerede forbi USA, men i det tiåret som kommer vil USA også bli passert i nominelle tall, og når Kina først er forbi, vil USA neppe noen gang kunne ta tronen tilbake.

Nå må det understrekes at prognoser er prognoser og at mye kan skje som kan velte dem. Det de forteller er hva som vil skje hvis dagens utvikling fortsetter uten store kriger og katastrofer. Og da vil det i så fall i 2030 bare være én vesteuropeisk stormakt igjen på lista over verdens ti største øknomier, og det er Tyskland – på tiendeplass. I 2030 vil Asia stå for 35 prosent av verdens BNP. Det som i dag kaller seg G7 (i den grad det finnes etter at Trump torpederte møtet i Canada) vil i 2030 bare ha tre land igjen blant de ti største økonomiene, det er USA (3), Japan (9) og Tyskland (10). Europa vil være parkert av land som Indonesia, Tyrkia, Brasil og – overraskende nok – Egypt, ifølge prognosene. Og for alle russofobe: også Russland vil gå forbi Vets-Europa. Se plansjen fra visualcapitalist.com, kommentaren fortsetter etter den.

Ikke så overraskende for asiatene

Dette kan som sagt sjokkere en europeer, men for asiatene er det mer som om verden vender tilbake til normalen. Hvis vi ser på de siste 20 århundrene, altså fra år null i vår tidsregning og til i dag, så har Asia, det vil si Kina og India, vært dominerende i de første 18 av dem. Det er bare de to siste århundrene at Europa og USA har vært dominerende – og nå er den dominansen over. Det var kolonialismen som la Kina og India i slavelenker. Men den tida er over. Se på den neste plansjen. Den er sammentrengt for å få plass, men den viser at fra år null og fram til ca. 1820 var den østasiatiske dominansen stor. Men så kom to århundrer med kladdeføre, og nå er de over. Europa, og i økende grad også USA, har hatt sin tid. Verden er på vei tilbake til normalen.

Einar Lie, som er professor i økonomisk historie ved universitetet i Oslo, har sett det samme som oss og skriver interessant om dette i Aftenposten.

Kilde: Visualcapitalist.com

Les også:

Det globale tyngdepunktet flytter seg bort fra USA

Mens G7 sprakk var det full samling i Kina

Kinas århundre?

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Hva gjør Europa i en slik situasjon som egentlig er ganske alvorlig?

  Europa deltar i sanksjoner mot Russland og Iran, samtidig som Europa er enormt avhengig av energiimport fra land utenfor EU/Europa (mens feks USA tilnærmet er selvforsynt med det meste).
  Man deltar i krigføring i Midt-Østen og Afrika, en krigføring som destabiliserer nærområdene til Europa. Dette sammen med handelsavtaler hvor afrikanske land ikke lenger klarer å beskytte sitt jordbruk og sin industri.
  På toppen av dette kommer alle problemene internt i EU. Hellas ligger nede for full telling og snart kan også Italia følge etter og England forlater EU. Det er splittelse mellom nord, syd, øst og vest i EU. Det ser ikke ut som om EU klarer å løse sine interne problemer.

  Norge har i dag et eksportunderskudd på ca 250 milliarder kroner hvis man ser bort fra eksport av olje og gass. Med stadig nye eksportkabler kan Norge snart også si farvel til store deler av sine smelteverk og til deler av kraftkrevende industri. Liberaliseres jordbruket i Norge kan Norge raskt oppleve økt import av mat på kanskje 100 milliarder kroner pr år. Samtidig er regjeringen mest opptatt å støtte diverse bedrifter i sin streben etter økt eksport og ekspansjon i utlandet uten å ta hensyn hvordan nye handelsavtaler vil kunne undergrave den produksjon og sysselsetting som foregår for hjemmemarkedet i Norge. Mulig at Norge etter oljealderen vil kunne sitte igjen med et handelsunderskudd på flere hundre milliarder kroner.

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Men norske arbeiderklassen har oftere og oftere ikke råd til å kjøpe seg et hjem hvor de kan stifte familie, fordi regjeringen importerer arbeidskraft som senker lønninger og hever boligprisene.

  For å virkelig spytte i trynet på arbeidsfolk, så oppfordrer Bamsemums-dronninga nordmenn til å få flere barn før.

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  En av grunnene til at de må fortsette å importere er at heller ikke innvanderere får særlig lyst til å føde unger når de kommer hit. De prøver kanskje litt mer, men annen-generasjon er like lite lystne på å produsere human-recources som en gjennomsnittlig nordmann.

 4. Avatar for AndersP AndersP says:

  Rikskansler Axel Oxenstierna (1583-1654), Sveriges Henry Kissinger, lär 1648 ha sagt till sin son Johan “Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs?”

  En annan person som ibland pekas ut som upphovsman till dessa bevingade ord är kanslerns allierade, den franske kardinalen Richelieu. En tredje statsman som gärna pekas ut är påven Julius III, vars pontifikat inföll mellan 1550 och 1555.

  Men det är lika sant idag som då.

 5. Men dette er en utvikling vi må glede oss over. Og i de framvoksende økonomiene må vi også forvente å se at tanken om rettferdighet og solidaritet, kombineres med sterke stater i produktive økonomier, som også har evne til å drive kraftig omfordeling. Inntektene pr. innbygger vil derfor også vokse i disse økonomiene. Verden blir bedre for mange!

 6. En bidragande orsak till den europeiska kräftgången torde vara att på ett närmast patetiskt sätt håller fast vid principen att staten inte på något sätt får ingripa i marknaden för att hjälpa fram viss produktion.

  Kineser och indier har ju inte några sådana hämningar.

  Samir Amin skriver om detta på https://monthlyreview.org/2006/12/01/beyond-liberal-globalization-a-better-or-worse-world/, kapitlet Is the European project viable?

  Och den svenske ekonomiprofessorn Jonas Vlachos skriver om det på https://ekonomistas.se/2014/11/07/vad-bor-staten-gora/

  Det är naturligtvis rimligt att varje land har en ekonomi som är proportionell mot dess invånarantal. Europa, om man med det menar ungefär EES, har drygt en halv miljard invånare och bör i en rimlig värld ha ungefär en fjortondel av produktionen. Men med den halsstarriga marknadsfundamentalism som råder i EU kan man fråga sig om de ens kommer att ha det.

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  Nei, det er det ikke.

  IQ er ikke jevnt fordelt mellom landene i verden, så de med lav IQ vil forsette å være fattig.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere