Det er bare å innse det: Europa stadig mindre viktig

0
Tyngdepunktet i verdensøkonomien er allerede flyttet til Asia, og der vil det bli værende. Shutterstock.

Europeiske ledere som Emmanuel Macron, Theresa May og Angela Merkel opptrer som om Europa er verdens navle. Men i virkeligheten blir Europa stadig mindre viktig – hvis vi legger økonomiske kriterier til grunn. Dette kan virke overraskende på nordmenn, for vi er innpodet med det samme verdensbildet som det som rår i de tidligere europeiske stormaktene. Når nyhetsmediene våre ikke dreier seg om USA, så er det Europa som står i sentrum. I virkeligheten blir vår verdensdel stadig mindre viktig i det globale perspektivet.

To plansjer forteller hva som skjer

På steigan.no har vi flere ganger vist hvordan Kina tar igjen og går forbi USA på område etter område. Men det gjelder i enda høyere grad hvis vi ser på forholdet mellom Kina og Europa. Og det tiåret som kommer vil bringe enda flere overraskelser. Ikke bare vil Kina bli den dominerende økonomiske stormakta, men også India vil parkere de gamle kolonimaktene og gå forbi både Europa og USA, hvis vi skal tro på prognosene. Tall fra Det internasjonale pengefondet og Standard Chartered er brukt for å lage den første plansjen. Målt i kjøpekraftbasert BNP er Kina allerede forbi USA, men i det tiåret som kommer vil USA også bli passert i nominelle tall, og når Kina først er forbi, vil USA neppe noen gang kunne ta tronen tilbake.

Nå må det understrekes at prognoser er prognoser og at mye kan skje som kan velte dem. Det de forteller er hva som vil skje hvis dagens utvikling fortsetter uten store kriger og katastrofer. Og da vil det i så fall i 2030 bare være én vesteuropeisk stormakt igjen på lista over verdens ti største øknomier, og det er Tyskland – på tiendeplass. I 2030 vil Asia stå for 35 prosent av verdens BNP. Det som i dag kaller seg G7 (i den grad det finnes etter at Trump torpederte møtet i Canada) vil i 2030 bare ha tre land igjen blant de ti største økonomiene, det er USA (3), Japan (9) og Tyskland (10). Europa vil være parkert av land som Indonesia, Tyrkia, Brasil og – overraskende nok – Egypt, ifølge prognosene. Og for alle russofobe: også Russland vil gå forbi Vets-Europa. Se plansjen fra visualcapitalist.com, kommentaren fortsetter etter den.

Ikke så overraskende for asiatene

Dette kan som sagt sjokkere en europeer, men for asiatene er det mer som om verden vender tilbake til normalen. Hvis vi ser på de siste 20 århundrene, altså fra år null i vår tidsregning og til i dag, så har Asia, det vil si Kina og India, vært dominerende i de første 18 av dem. Det er bare de to siste århundrene at Europa og USA har vært dominerende – og nå er den dominansen over. Det var kolonialismen som la Kina og India i slavelenker. Men den tida er over. Se på den neste plansjen. Den er sammentrengt for å få plass, men den viser at fra år null og fram til ca. 1820 var den østasiatiske dominansen stor. Men så kom to århundrer med kladdeføre, og nå er de over. Europa, og i økende grad også USA, har hatt sin tid. Verden er på vei tilbake til normalen.

Einar Lie, som er professor i økonomisk historie ved universitetet i Oslo, har sett det samme som oss og skriver interessant om dette i Aftenposten.

Kilde: Visualcapitalist.com

Les også:

Det globale tyngdepunktet flytter seg bort fra USA

Mens G7 sprakk var det full samling i Kina

Kinas århundre?

Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

Forrige artikkelOsloavtalen og Harald Stanghelles sjølkritikk
Neste artikkelHvordan kan regjeringa si at den støtter kvinners utvikling når den prøver å ødelegge kvinners muligheter i Syria?
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).