The Lancet: – Planeten trues av elektrotåka. Strålevernet er avlegs.

3
Einar Flydal

Av Einar Flydal.

Denne teksten er også publisert på http://einarflydal.com den 10.12.2018

The Lancet er medisinernes mest prestisjefylte fagtidsskrift. Desembernummeret er viet vårplanets helsetilstand, og kan kanskje vekke opp norsk helsevesen:

I en to-siders artikkel oppsummerer to kjente forskere kunnskapsstatus om virkningene fra menneskeskapt elektromagnetisk stråling på vår planet. I likhet med andre framstående forskere advarer de mot massive skadevirkninger på helse og natur, og ber om at miljømedisinere ikke bare retter interessen mot slike globale tema som klimaendringer og kjemiskegiftstoffer, men snarest også tar for seg «elektrotåka».

Budskapet er: – Det haster med nye risiko­vurderinger som baseres på dagens forskningsresultater, i stedet for de avlegs forestillingene som dagens strålevern bygger på. Og det trengs offentlige strakstiltak, spesielt for å bremse barns bruk av trådløst og for å fremme bruken av kablede kommunikasjonsløsninger. Vi er i etter-snar-fasen, og ikke lenger i føre-var-fasen.

Lancet-artikkelen «Planetary electromagneticpollution: it is time to assess its impact» av Priyanka Bandara og David O Carpenter oppsummerer forskningen. Den beretter om dyp bekymring blant forskere for de påviste akutte, såvel som langsiktige, virkningene av stråling, selv når den har langt svakere energitetthet («styrke») enn dagens såkalte»grenseverdier». (Har vi i det hele tatt noen grenseverdier? Se bloggpost26.10.2018.)

Her har du mitt knappe sammendrag, ispedd mine kommentarer. Selve artikkelen, og referansene bak påstandene den framsetter, finner du HER. Den kan være noe å ta med til legen når du ber om attest for at elektromagnetiske felt påfører deg dokumentert vesentlig ulempe, og til strømselskapet ditt når du søker om fritak fra senderen i de nye AMS-målerne. Eller du kan sende den ved til NVE når klager, eller legge den ved når du politianmelder ditt strømselskap for å påtvinge deg helseskadelig miljøforurensning – akutt og/eller på sikt.


Loddrett: energimengde («signalstyrke»). Vannrett: frekvenser. Øverste linjer: dagens grenseverdier. Grønt: bakgrunnsstrålingen. Røde topper: vanlig målte nivåer mikrobølget stråling i dag. Skalaene er logaritmiske. For mer forklaring: se i artikkelen.

I artikkelen omtales blant annet følgende skadevirkninger som klart og tydelig er påvist ved eksponeringer med vesentlig lavereenergitetthet («styrke») enn dagens «grenseverdier». Disse «grenseverdiene» ligger til grunn for myndighetenes forskrifter, herunder Fribruksforskriften, som er netteselskapenes referansedokument. Det er klart påvist:

 • akutte endringer i hjernens stoffskifte, i elektrisk aktivitet i hjernen og i systemiske immun-responser, og
 • virkninger etter kortere eller lengre tid knyttet til økt oksidativt stress (som har en svært stor «vifte» med mulige nedstrømsvirkninger), virkninger i form av DNA-skader og som økt kreftrisiko

Disse to punktene alene kan forklare svært mye av de helseplagene og -skadene som oppstår. Og de kan forklare mange av de reaksjonene vi finner i folks egenfortellinger om sine helseproblemer knyttet til eksponering for elektromagnetiske felt. (Les noen «Smartmålerhistorier» HER. Se en liten video med intervjuer HER (Filmduken 2018).)

Disse to punktene alene feier dessuten fullstendig dagens «grenseverdier» av banen. Funnene er selvsagt publiserte, de erfunnet i en rekke undersøkelser foretatt av ulike miljøer, og de ser selvsagt statistisk signifikante og er utført ved ulike metoder, både i laboratorier på celleprøver og i det virkelige liv, på dyr og mennesker. De finnes i de langt fleste av de studiene som gjøres – vi snakker fra ca 70 til 90% av studiene, avhengig av felt og periode. Der er ikke lenger rom for tvil. Likevel er de i en årrekke blitt avvist av Statens strålevern i Norge og mange andre land, som i stedet har lyttet til bransjens konsulenter og allierte, samt til fagfolk som tilhører den gamle garde som trodde at ikke-ioniserende stråling per definisjon ikke kunne gi skader – og derfor stolte mest på de forskerne som ingenting fant.

Men nå vet vi bedre. Og vi har all grunn til å anta at den eksponeringen for miljøgift som har økt mest over de siste tiårene, og som vi nå vet kan ha slike helsevirkninger som påvist, kommer fra trådløs, mikrobølget kommunikasjon. Økningen har skjedd i form av mobiler, trådløse fasttelefoner, WiFi og Bluetooth-løsninger, men også i form av bil- og vei-radarer, sikkerhetsskannere og medisinsk ustyr. Økningen rundt 1GHz-frekvensen som mye av dette mikrobølge-utstyret bruker, har vokst fra ekstremt lavt (se figuren) til ganske nær dagens «grenseverdier», dvs. til et nivå som er rundt 1 000 000 000 000 000 000 ganger høyere. («Grenseverdiene» er basert på å beskytte mot akutte oppvarmingsskader og ble formet i 1953 for å beskytte amerikanske marinegaster mot forbrenning fra radar og radioantenner. Siden da forsvares de av trådløsbransjen og forsvaret. Se mer om grenseverdienes historie i det omfattende vedlegget i boka «Smartmålerne, jussen og helsa», som du kan laste ned gratis som PDF HER.)

Les: Stråling: 5G på Svalbard – en unik sjanse for Folkehelsa og Telenor

Eksponeringen for menneskeskapt elektromagnetisk stråling har i det siste økt vesentlig i en rekke land gjennom utplassering av smartmålere (AMS) som bringer en ny og døgnkontinuerlig strålekilde inn i alle hjem, med skarpe, lavfrekvente pulser som virker biologisk forstyrrende selv ved meget lave energinivåer («styrker»). Eksponeringen vil i framtida øke vesentlig med utplasseringen av teknologier som 5G og konsepter som Tingenes Internett, selvkjørende biler og andre «smarte» løsninger, som også baserer seg på slike skarpe lavfrekvente pulser og på svært høytetthet mellom antennene. Vår tid er første gang i historien at mennesker og dyr utsettes for stråling over den naturlige bakgrunnsstrålingen fra unnfangelse til grav.

De vitenskapelige bevisene for at denne eksponeringen påvirker sentralnervesystemet – altså hjernen og nervesystemet et stykke utoveri kroppen – hoper seg nå opp. Det påvises endringer på nervesystemets utvikling, noe som blant annet knyttes til ADHD-liknende funn. Det knyttes til enkelte nevrodegenerative lidelser, som øker jevnt i moderne samfunn.

Les: «Smarte strømmålere» – Hvordan kan «så lite stråling» være et problem?

På grunn av slike funn har en lang rekke forskere fra kloden rundt kommet med advarsler over mange år, og de har tryglet WHO og FN om strakstiltak. (Se f.eks. The International EMF Scientist Appeal, undertegnet av 244 forskere fra 41 land.)

Biologer har i en årrekke påvist mange av de samme typer skadevirkninger på flora og fauna. Skadevirkninger er påvist fra helefrekvensspekteret, såvel fra ekstremt lave frekvenser som fra mikrobølge-spekteret. Etterhvert har økologer også kommet til. Nå ser man også at vær og klima påvirkes, og at slikt er for lite utforsket.

De som har hevdet – og fortsatt hevder – at slik stråling (ikke-ioniserende stråling) ikke har nok energi til å endre biologisk materiale, for eksempel DNA, har ganske enkelt tatt feil, og det er nå også påvist gjennom eksperimenter. Radiofrekvent elektromagnetisk stråling skaper DNA-skader gjennom oksidativt stress, og dette skjer på samme vis som ved stråling nær UV-lys, som man også lenge trodde var ufarlig.

Da boka «Den usynlige regnbuen – historien om elektrisiteten og livet» ble lansert på Litteraturhuset her om dagen (bloggpost6.12.2018), ga både biologen Dag O Hessen og arbeids- og miljømedisineren Finn Levy uttrykk for sin misnøye med at strålevernet er for slapt, og de understreket at selv om de ikke kjente til solide bevis, forelå det et vesentlig grunnlag for mistanke, og god grunn til å være føre-var.

Artikkelen i The Lancet viser at vitenskapen er kommet lengre enn som så. Nå er temaet også nådd fram fra de små spesialtidsskriftene for «stråleforskere» til medisinfagets topp-tidsskrift. Da er det vel kanskje håp om at en del leger tar bladet fra munnen og tillater seg å si at norsk strålevern bør reformeres? Og at det er uverdig å la det gå ut over pasientene ved å nekte dem attest på at de får helseproblemer, eller risikerer å få, fra menneskeskapte elektromagnetiske felt?

Kanskje kan vi til og med håpe på at Helsedepartementettar rev i seilene og setter ned en arbeidsgruppe som skal røske opp i det antikvariske forsvaret av «grenseverdier» basert på akutt oppvarmingav vev, og får feid bort det tåpelige dogmet om at det ikke er påvist andre skadevirkninger. For nå er det ikke lenger føre-var-politikk som trengs, men etter-snar. Det er kunnskapsstatus. Og her kunne det nok være noen milliarder å spare overhelsebudsjettet.

Einar Flydal, den 10. desember 2018

Referanser

Bandara, Priyanka & Carpenter, David O: «Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess itsimpact», The Lancet, Dec 2018 Volume 2 Number 12 e512-e514, https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196(18)30221-3

Firstenberg, Arthur: Den usynlige regnbuen – historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag,2018 (bestilles i bokhandel eller HER)

Flydal, Einar: «Biolog Dag O Hessen: – Underlig atstrålingsfrislippet tillates», bloggpost06/12/2018

Flydal, Einar: «Målerne, forskningen, grenseverdiene ogstrålevernet», i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018. (Utsolgt fra forlaget, kan lastes ned gratis HER.)

Flydal, Einar: «HMS-konsulent: – Strålevernet og NKOM mangler grunnlag for å friskmelde AMS-målerne», bloggpost26/10/2018

International EMF Scientist Appeal, http://www.emfscientist.org/

Smartmålere – en strålende fremtid?, Del 2, Filmduken as, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=9AuA5hIDZio

Smartmålerhistorier, https://einarflydal.com/smartmaler-historier/

Les også:

Stråling: 5G på Svalbard – en unik sjanse for Folkehelsa og Telenor

Trådløs skolestart: Tar debatten fatt i det viktige?

«Smartmålere» påvirker hjerterytmen

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for INK INK says:

  Dette er en svært viktig sak med tanke på den hodeløse tilretteleggingen for “tingenes internett” og det “smarte” samfunn som nå pågår i Norge, herunder 5G-eksperimentet (med bruk av millimeterbølger og «fasearrangerte antennerekker» [engelsk: «phased array»] som innebærer sterkt fokuserte strålekjegler - uten at dette er skikkelig utredet med tanke på helse), AMS-utrullingen (“smartmålere”) og heldigitaliseringen av skolen.

  Selv om strålevernet i telekom-landet Norge later som om denne forskningen ikke eksisterer eller er noe å bry seg om, er det nå stadig flere andre land har forstått at de ikke lenger kan se bort fra den enorme mengden med forskning - og faglige advarsler - som finner økt risiko for en rekke skadevirkninger fra stråling langt under våre grenseverdier. Mange land er spesielt bekymret for de studier som viser skadevirkninger på kognitiv utvikling, psykisk helse og læring hos barn.

  I fjor vedtok Kypros å totalforby WiFi og trådløs teknologi i alle offentlige barnehager. Samtidig vedtok myndighetene i landet å stanse all installering av trådløst nett i barneskoler, samt å innføre svært strenge begrensinger for bruk i skoler der dette allerede er installert. (I praksis skal det bare brukes unntaksvis av elevene, og bare med tillatelse av foreldrene.) Liknende lovgivning er innført i Frankrike og Fransk Polynesia, der det er forbud mot trådløs teknologi/WiFi i barnehager og institusjoner for barn under tre år og sterke restriksjoner i barneskolen, og til dels i Israel, der storbyen Haifa har gått lengst og valgt å totalforby WiFi også i barneskolen. (Frankrike valgte forresten også i år å totalforby bruk av mobiltelefoner både innendørs og utendørs i barne- og ungdomsskoler for å bedre det sosiale miljøet på skolene) Også byer og regioner i bl.a. Belgia, Spania, Italia og Østerrike har innført forbud og/eller begrensninger for bruk av trådløs teknologi i skoler og førskoler. Myndighetene begrunner dette med at de ønsker å være føre-var og beskytte barn mot mistenkte skadelige langtidsvirkninger av strålingen fra trådløs teknologi.

  Mange land anbefaler også sine innbyggere å treffe tiltak som kan redusere «hverdagsstrålingen», for eksempel fra mobiltelefoni, for både barn og voksne. I Krakow (Polen) har byens myndigheter gått enda et skritt lenger, og har vedtatt å tilby måleapparater for radiofrekvent (RF) stråling til utlån for befolkningen, slik at folk selv kan måle hvilken strålemengde de utsettes for i hverdagen. Russiske helsemyndigheter anbefaler barn og gravide helt å unngå å bruke mobiltelefon, og russiske strålevernmyndigheter fraråder også bruk av WiFi-teknologi i skolen

  Blant andre skadevirkninger som er godt belagt i forskningen er blant annet blant annet (som nevnt i innlegget) skader på DNA, fertilitet, kreftfremkallende virkning, nervesystemskader, skader på hormonsystemet, oksidativt stress og endringer i cellers kalsiumsignalering

 2. Jeg synes Flydal skylder å gjøre oppmerksom på at den artikkelen han referer til er et leserinnlegg (Comment) i Lancet og ikke en vitenskapelig godkjent (peer reviewed) artikkel. Videre legger han til vurderinger og meninger som det over hodet ikke er dekning for i leserinnlegget i Lancet

 3. Avatar for INK INK says:

  At the Lancet har valgt å trykke artikkelen, er et kvalitetsstempel i seg selv. For øvrig stemmer det at dette er en kommentar og ikke en studie (og dermed ikke fagfellevurdert).

  Hvilke tenker du på? Jeg synes Flydal er ganske presis i gjengivelsen av hovedpunktene i artikkelen. I tillegg setter han stoffet inn i en større sammenheng. Er det noe spesielt du er uenig i?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere