«Smartmålere» påvirker hjerterytmen

34

Av Einar Flydal

Signalet fra «smartmåleren» slår tydelig ut på EKG

Automatisk måleravlesning går ut på å få en liten hjertestresser inn i sikringsskapet i de tusen hjem. Den jobber 24 timer i døgnet alle dager i uka. Det må vi tro vil slå ut på folkehelsen.

En liten amatørvideo demonstrerer virkningen:

Videoen demonstrerer at hjerterytmen påvirkes av radiosignalene fra smartmålere. Den er laget av en aktivist i samarbeid med en måletekniker og en lege i Arizona, USA. Rådgiver har vært Samuel Milham, en medisiner og statistiker som gjennom et langt liv har forsket for amerikanske myndigheter på helsevirkninger av «skitten strøm». I følge Milham er elektromagnetiske felt og stråling hovedansvarlig for flere av våre sivilisasjonssykdommer (Milham 2012).

Utslaget på hjerterytmen er tydelig og registreres straks etter at signalene er sendt, slik man ser på bildet ovenfor. Forsøkspersonen ligger med bind for øynene og EKG tilkoplet, og har ingen mulighet for å vite når signalet kommer. Legen forklarer i videoen at denne påvirkningen av hjertet er knyttet til ulike prosesser på cellenivå, blant annet økt kalsiumnivå, og selvsagt er uheldig. Den fører til at hjertet er under stadig stress. Screenshot - 19.05.2017 , 05.41.08

Den typen måler som vises i den amerikanske videoen, sender åpenbart bare signal en gang i blant. De målerne som blir mest utbredt i Norge, sender oftere enn hvert sekund. Frekvensen som brukes på målerne i USA, er omtrent som i Norge, og effekten (altså sendestyrken) er på 0,25 Watt, det vil si halvparten av den sendestyrken som er maksimum tillatt for WiFi-enheten i «smartmålere» som brukes i Norge. (Når en norsk måler derimot bruker mobildata (UMTS), sender måleren kraftigere signal, men ikke så ofte.)

EMFConsult-pulser1Figuren til venstre viser noen få sekunder av sendingene til en «norsk» måler (merke Aidon) som brukes blant annet av HafslundNett og Lyse (kilde: EMF Consult). Måleren sender oftere enn hvert sekund, i meget korte støt, i praksis altså kontinuerlig, men likevel uten å bryte forskriftskravet om at den ikke skal sende mer enn 2,5% av døgnet – fordi hvert «støt» er så kort.

Skal man feste tillit til videoen fra Arizona? Vi har selvsagt ingen mulighet til å etterprøve om det ble jukset underveis. Men det fins andre mer vitenskapelige tester som peker i retning av at dette er et solid funn: miljøkonsulent og ekspert på elektromagnetiske felt Magda Havas gjorde i 2010 en undersøkelse som demonstrerte hvordan en DECT-telefon (trådløs fasttelefon) påvirket hjerterytmen. Andre har gjort tilsvarende funn: EUROPAEMs retningslinjer (Belyaev 2016) gir flere forskningsreferanser på slike påvirkninger. Flere jeg snakker med har også selv erfart at trådløse rutere og mobiler kan gi utslag på hjerterytmen.

Disse funnene – som spenner fra lab-forsøk via metastudier (studier av studier) til enkeltpersoners erfaringer – passer godt med gjeldende teori: Toppene i grafen over – både over og under midtlinja – er sterke pulser som i serie kan danne mer eller mindre tilfeldig lave frekvenser. Lave frekvenser vet man kan gi vesentlige biologiske påvirkninger – selv ved signalstyrker langt under dagens grenseverdier, blant annet ved å vri kollagenmolekyler (se bloggpost 11. nov. 2016). Likeså er det godt påvist at også høye frekvenser (mikrobølger) har tilstrekkelig energi til å åpne kalsiumkanalene i cellevegger (Hensinger & Wilke 2017) – også dette ved «svake» signalstyrker, altså under grenseverdiene. Vedvarende økt kalsiumnivå i cellene kan utløse en rekke reaksjoner og en bred vifte av symptomer og lidelser. Når hjertets «pacemakerceller» reagerer, gir det lett endringer i hjerterytmen og hjerteflimmer (Pall 2014).

Norsk helse- og energiforsyningspolitikk går altså ut på å få en slik liten hjertestresser inn i de tusen hjem. Søker du fritak så du slipper å få den hjemme, får du den likevel hos naboen. Da må vi anta at det vil vise seg i form av en del «uforklarlige» tilfeller av hjerterytmeforstyrrelser og infarkter – og rop om mer ressurser til helsevesenet. For når dagens grenseverdier angivelig sikrer oss mot helserisiko fra slik stråling, er det jo ikke i ditt eller naboens sikringsskap at helsevesenet vil lete etter årsaken.

Sa noen «smart måler»? Kanskje på tide å måle litt?

Einar Flydal, 19. mai 2017 (rev. 22. mai 2017)

PS. Hvordan du får fritak finner du her og her og på netteierens nettsider. En ny avklaring av hvordan NVE vil løse problemet med akutte reaksjoner på målere hos naboer var ventet forrige uke, men skal nå komme denne uka, det vil si uke 21.

PDF-versjon: EFlydal-20170519-Smartmålere-påvirker-hjerterytmen

Referanser

Warren Woodward: EKG Proof That «Smart» Meters Affect the Human Heart, video, 2017, https://www.youtube.com/watch?v=p-aNRQNRtaI

Milham, Samuel: Dirty Electricity – Electrification and the Diseases of Civilization, iUniverse, 2012

Belyaev I et al., EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses, DOI 10.1515/reveh-2016-0011, lastes ned fra https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.xml?rskey=BFhF0Q&result=1

Hensinger, Peter & Wilke, Isabel: Wireless communication technologies: New study findings confirm risks of nonionizing radiation, umwelt-medizin-gesellschaft |29|3/2016; oversatt fra tysk av Katharina Gustavs, May 2017,  www.diagnose-funk.org, www.mobilfunkstudien.org

Pall, Martin L: Elektrotåka – ny helse- og miljøgift / Electrosmog – a new toxin, foredrag i Litteraturhuset, Oslo, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=_Up8bqiJN2k


 

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Einar Flydal.

 


Selskapet Mot Dag AS er nå formelt stiftet og vil være eier av nettstedet  steigan.no. Vi holder på med å tegne aksjer, og vil du være medeier, kan du tegne deg nå. Her finner du tegningsdokumentet. Konto for innbetaling av aksjekapital er 9001.29.79990.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


34 KOMMENTARER

  • Alt sammen er helt topp. Jeg har aldri sovet så godt som etter at vi oppgraderte routeren til en sykt kraftig sak og tok i bruk NAT (Network Address Translation), laget en trådløs bridge mellom andre og tredje etasje ved hjelp av ytterligere to separate routere, skaffet Chromecast som utgjør enda en duppeditt på nettverket, og dessuten har fått montert en ekstra GSM-node på skapet der smartmåleren sitter. Mobilen bør ligge under puta om natta med wi-fi påslått. Kjør på, det er rein helsekost for moderne mennesker. 🙂

 1. Kona har fått urolige hjerterytmer i det seinere, det har hun aldri hatt før. Hun er ellers ung og frisk. Vi har reservert oss mot automatisk strømmåler, men de har selvsagt fått dette hos naboene. Vi bor ganske tett her.

  Takk til Eidsiva!

  • Kjør på med frukt og bær, samt vannmelon,naturlig fra hage bær, avocad, tomat og agurk også(Det er frukt)
   Kjør 80 % av dette og 20% annen god mat du liker, eller kjør 90%. i to uker, så skal du se hejrtet slår normalt igjen . Du blir hva du spiser!! Ikke for mye salat, men etterhvert kokte grønnsaker innimellom. Frukt renser veggene i alle blodårer og vi blir mer elektriske. Alkalinitet..alkaline på engelsk. Prøv i det minste 🙂

  • Det eksisterer faktisk flere tusen publiserte fagfellevurderte studier som påviser skadevirkninger (særlig langtidsvirkninger) av mikrobølget stråling fra trådløs teknologi, dette inkluderer stråling fra WiFi og mobiltelefoni. Du finner kildesamlinger med referanser til en god del av disse studiene i følgende arbeidsdokument fra Flydals blogg (s. 6):
   https://einarflydal.files.wordpress.com/2016/08/kunnskapsstatusemf-eflydal09082016-v1-02.pdf

   Det er ikke så rart at du ikke kjenner til dette, da vi dessverre ikke blir informert.

   Sjekk også gjerne ut forskerappellen som er blitt sendt til FN og WHO og som er undertegnet av 225 publiserte stråleforskere fra 41 forskjellige nasjoner: https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

   Dette er en svært alvorlig sak, og det er å håpe at folkehelsa snart blir prioritert over sterke næringsinteresser i telekombransjen, også i Norge. I flere andre land begynner folk nå å våkne, og de siste årene er det blitt innført føre-var-lover for å beskytte barn mot stråling fra trådløs teknologi i barnehager og skoler i flere europeiske land og regioner.

 2. Det Flydal gjør her er en individualiserende avsporing. Problemet med disse nye målerne er at strømmen vil bli dyrere for folk flest. Og når vi bor oss i hjæl fra før av med gjengs leie og tilliggende herligheter så er nok ikke ytterligere økonomiske bekymringer det beste for helsa, nei.

  • Det er riktig som Bog sier at målerne vil føre til dyrere strøm. Det er ikke kraftsselskapene som betaler for målerne, men forbrukerne. Kraftselskapene legger ut investeringene og tar seg så betalt gjennom nettleien for «bryderiet».

   Skal disse såkalte smartmålerne ha noen hensikt, må også fastprissystemet på strøm avvikles slik at strømprisen gjenspeiler bruksmønsteret (dyr strøm på dagen, billig på natten). Og som det fremgår i diverse medier, er poenget med disse strømmålerne at kraftselskapene skal slippe «unødvendig» oppgradering av strømnettet. For kraftselskapene vil det være mest gunstig at strømforbruket fordeles mest mulig likt gjennom døgnet. Det er kraftselskapenes profitt som skal ivaretas, ikke strømforbrukernes behov for smartmålere som er grunnen til omleggingen.

   • Fullstendig riktig. Meget god og viktig kommentar. Før liberaliseringen av kraftmarkedet i 1991 var det en selvfølge at overføringsnettet måtte utbygges også for å klare høylastperiodene. Men nå har markedsøkonomien fått lov å styre, og det er ikke lenger et mål å skaffe befolkningen rimelig strøm. Nettselskapene vet naturligvis at de uansett må foreta nødvendig oppgradering, men med «smart» strøm og effekt-tariffer har de et mektig verktøy for å øke sin fortjeneste. Forbrukerne må betale blodpriser.

  • Hvis «folk flest» kun bryr seg om at det blir dyrere for dem selv og gir blaffen i at enkeltindivider i verste fall kan bli drept av dette pga «individuelle» hjerteproblemer, ja da kan «folk flest» dra til helvete for min del. Hvis det stemmer at slike målere påvirker hjerterytmen så burde jo konklusjonen være at dette ikke bare vil bety at det vil bli dyrere for «folk flest», men at det på toppen av det hele kan være direkte helsefarlig og i verste fall ta livet av folk som har hjerteproblemer fra før av. Det er bare nok en argument for å boikotte disse målerne fullstendig. Det er jo heller ikke slik at det går noen klar grense mellom folk som rammes av hjerterytme/signalforstyrrelser og dem som ikke gjør det. Signalforstyrrelser er noe som i utgangspunktet, uavhengig av disse målerne, kan oppstå over tid. Og her risikerer en altså at det kommer inn ytterligere en risikofaktor. Alle burde sånn sett søke om «unntak», både med tanke på egen helse og i solidaritet med folk som allerede har hjerteproblemer og som ikke bør utsettes for en slik tilleggsrisiko.

 3. Man må vel gå ut fra at Steigan mener dette er viktig og relevant stoff, siden det får spalteplass her. Det er jo utvilsomt fremdeles en del flere noe mer klassiske Steigan-temaer i lufta som hadde fortjent oppmerksomhet, og hva de enn måtte være, har de i dag altså måttet vike for en artikkel om strålesyke.

  Og siden dette er viktig, får jeg ile til med en gladnyhet til alle berørte:

  Si bye-bye til strålesyken på litt sikt. Dersom den eksisterer som noe annet enn middel til oppmerksomhet og vikarierende forklaring på alt det rare man opplever når man bader i symptomenes store hav og kjenner godt etter, vil den dø ut med dem som lider av den i løpet av noen generasjoner. Evolusjonen vil selektere for oss som tåler teknologi.

  Ellers er det jo fullt mulig å ta seg litt sammen.

  • En annet mulighet er selvfølgelig at det er de strålesyke som skal arve jorden, da alle vi andre vil bli syke av å være uten wi-fi når sammenbruddet er et ugjendrivelig faktum. Og de strålesyke vil selvfølgelig aldri bygge opp igjen en elektrisk og digital infrastruktur på et senere tidspunkt. Et kølsvart scenario.

   • Det er forutsagt. 3 Dager med Bekmørke – mange vil garantert dø av skrekk, men det er jo også en måte å redusere overbefolkning på. Kun de «Sterkeste» overlever – helt etter Darwin, som hele den moderne samfunns-vitenskapen er basert på.

 4. I mange år har jeg trodd at det var renspikka vrøvl at vi kan merke påvirkning fra elektromagnetiske nettverk, wifi og liknende. Har familiemedlemmer som har påstått at wifi f x ødelegger nattesøvnen. Men jeg flyttet inn i en leilighet for et års tid siden hvor jeg er fullstendig omringet av wifi nettverk. Tar inn over 20 wifi på tlfn. Og pussig nok har jeg aldri sovet så dårlig i hele mitt liv siden jeg flytta inn og har hatt stadig hjertebank og uregelmessig hjerterytme. Har ikke sovet sammenhengende ei eneste natt siden jeg flytta hit, og våkner «trøtt og uopplagt» hver morgen. Alikavel prøver folk å overbevise meg om at det bare er tilfeldig eller «innbilning»

  • Alle mennesker er FORSKJELLIGE, og noen er mer sensitive enn andre. Noen FØLER ikke noe som helst, de er livsfarlige, for de TROR at alle andre er som dem selv, selv om det er totalt motsatt.

 5. Det vi ser på videoen «beviser» virkelig ingenting og er ikke vitenskapelig. For eksempel, dersom det vi ser på videon er riktig, kan det skyldes at måleren påvirker EKG-instrumentet. Tidligere var det forbud mot å bruke mobiltelefoner på sykehus fordi de kunne påvirke elektronisk utrustning på sykehusene.

  Smarte strømmålere er en teknisk utvikling og framskritt som meningsløst å bekjempe. Det er like smart som å bekjempe utvikling av mobiltelefoner, Internett, PC, fjernsyn osv. Det er ennå ikke vist at det er noen sammenheng mellom elektromagnetisk stråling og allergisymptomer.

  Hvem som får mest glede av dette (konsumenter eller kraftleverandører) bestemmes ikke av teknikken, men av det politiske styrkeforholdet i samfunnet. I dag kunne kraftselskapene også bare satt opp el-prisene dersom det hadde vært så enkelt å skape mer profitt. Det trenger de ikke noen tekniske duppedingser for å gjøre. Så enkelt er det imidlertid ikke. Å bekjempe smarte strømmålere er like nytteløst som det i sin tid var å slåss mot spinnemaskiner.

  • Burde ikke ikke installering av smartmålere ha vært en frivillig sak, siden det du påstår det en nyttig sak for forbrukerne?

   • Det er en frivillig sak. Det er også obligatorisk, da man ønsker å implementere systemet i full skala på sikt. Men pga. ivrige strålesyke aktivister, er det laget muligheter for fritak dersom man henviser til nettopp strålesyke.

    • Man trenger faktisk ikke å være el-overfølsom for å få fritak fra smartmåler. NVE skriver: » Det er tilstrekkelig at f.eks. en lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås kan knyttes til AMS. » http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201700506/1969499

     NVE skriver dessuten videre: «NVE vil samtidig anbefale nettselskapene inntil videre å ikke være restriktive i praktiseringen av forskriften § 4-1 bokstav a) og b). Dette innebærer at nettselskapene bør kunne gi et midlertidig fritak for de kunder som av ulike årsaker måtte motsette seg eller ikke ønsker å bytte til en AMS-måler. Dette kan også gjelde kunder som nekter nettselskapet tilgang til eksisterende måler. »

     Imidlertid har jeg hørt at Hafslund kun godtar fritak med dokumentasjon, selv om det altså fra NVE’s side ikke skal være strengt nødvendig for å få i alle fall et midlertidig fritak.

     • Jeg er selvfølgelig ute på litt sjofel harsellas her, ikke ta det personlig. Men for meg er sånn opplevd frykt og ubehag nærmest selve definisjonen på sykdommen/ overfølsomheten, men Storebror har utformet dispensasjonsreglene såpass elastisk i et sjeldent anfall av velvillighet overfor publikum fordi det hersker et fnugg av usikkerhet rundt hvorvidt f.eks. AMS kan medføre ubehag eller helseskader for enkelte. Og Hafslund bør selvfølgelig følge de samme retningslinjene, ingen tvil om det. Min personlige mening om syndromet er ikke relevant, og nå er jeg for en gangs skyld seriøs. Folk bør få slippe mer el. enn de liker, men en annen ting er at i byer kan det bli fryktelig vanskelig i praksis.

    • Flott. Da blir man katalogisert som SYK dersom man protesterer, og er da uten stemmerett ved neste obligatoriske påfunn. Angivelig ELSKER vi alle ISLAM. Vi elsker ALT våre politikere finner på. Nytter ikke å stole på noe som kommer fra den kanten. Mennesker er IKKE LIKE. Det er grader av sensitivitet i alle mennesker. Noen FØLER veldig kraftig den stråling som utgår fra fremmede mennesker, og det behøver ikke å være en GOD FØLELSE, men en meget negativ som påvirker HELE mennesket. Andre, som psykopater og kategorier av disse karaktertyper føler INTET, eller svært lite. Det kan være en god beskyttelse overfor andre menneskers usynlige påvirkning og utstråling (alt levende sender signaler) men er en stor ulempe når det gjelder ens Eget SELV, kjærlighetsliv og utvikling, for uten FØLELSER er vi kun ROBOTER, En maskin som fungerer.

     Også i medisinen snakkes det om at mennesker må behandles INDIVIDUELT og medisineres Individuelt, da samme preparat kan ha totalt motsatt virkning på forskjellige mennesker. Det er det kollektivistiske / Marxistiske program for å gjøre ALLE Mennesker LIKE, da de da er lettere å styre og kontrollere som er uviljen til å se at alle faktisk er forskjellige Individuelt, selv om Samfunnsstrukturen har presset nesten alle inn i samme folden. Vi ser dette Religion, Politikk i EU og i alle større og mindre Organisasjoner. Det er alltid snakk om VI. JEG er ikke VI.Jeg er Meg Selv – men det er uhørt og forbudt og SYKT i dette kommunistiske fellesskap, hvor FELLESSKAP har kvalt og svekket nær sagt alle Selvstendige Individer.

     Det er derfor vi har Pål Steigan her, og kan FRITT gi uttrykk for våre meninger, erfaringer og synspunkter. Herlig….FRIHET er tydeligvis ikke for alle, for det betyr ANSVAR – ikke for hele verden og alle andre men for MEG SELV, og det ansvaret er det lettest å skyve over på andre. Vi har et RETTSSYSTEM som er til for å BESKYTTE en liten elite, det er ikke fungerende for vanlige mennesker. Den som ikke tror det, bør teste det personlig. Uten personlig ERFARING, vet vi svært lite. Det gjelder også Den Følelsesmessige Erfaringer vi gjør i livet. Jo flere erfaringer, jo mer skjønner vi av LIVET.

  • «Smarte strømmålere er en teknisk utvikling og framskritt som meningsløst å bekjempe.» Å? Hvis den tekniske utviklingen er negativ, så må den bekjempes, uansett hva det måtte gjelde.

   «Hvem som får mest glede av dette (konsumenter eller kraftleverandører)» Vi kan slå fast at det ikke er konsumentene, da den bare fordyrer hele avregningen av forbruk. Kanskje får heller ikke kraftleverandørene glede av dette, fordi Norge er så lite så reguleringen av kraftproduksjon blir minimal. Kanskje er de som får mest glede av dette de som ønsker å overvåke og kontrollere?

   «Å bekjempe smarte strømmålere er like nytteløst som det i sin tid var å slåss mot spinnemaskiner.» Var det mange som bekjempet spinnemaskiner, og hvorfor gjorde de det?

  • Det fins visst et regelverk for hvor mye støy og forurensning elektroniske apparater har lov til å generere. Spørsmålet er kanskje om man har fulgt disse forskriftene. Dersom psykologer har vært involvert i produksjonen av dette utstyret, kan de ha sørget for at disse forskriftene har blitt neglisjert og bevisst lagt inn farlige løsninger og signaler. Jeg har vært borte i det tidligere, ved åndelige observasjoner og også personlig erfaring.

 6. Mot psyk

  Mot sos

  Mot stråler

  STRÅLEPUDDING!

  … står det sprayet med psykotisk håndskrift på flere betongflater i Fagerborgområdet i Oslo. Mulig vedkommende har funnet botemiddelet.

 7. Figurene med EKG-opptak viser klart at det ikke er hjerterytmen som forstyrres, men derimot den følsomme elektronikken i EKG-apparatet. Forstyrrelse av hjerterytmen (ekstrasystoler) ser helt annerledes ut. Hadde EKG-apparatets elektroder vært festet på et stykke bacon, så hadde en sett de samme forstyrrelsene.

 8. Det er meget uheldig at mye av motstanden mot de «smarte» strømmålerne fokuserer på en stråling som ikke er dokumentert helsefarlig og som nok kan unngås med kabling, mens man glemmer de faktiske økonomiske konsekvensene av den «smarte» strømmen.

  Nei, det handler ikke om å «tilpasse» strømforbruket! Det er en bevisst forvrengning fra nettselskapenes side når de først vil erstatte de flate og forutsigbare forbruks-tariffene med langt dyrere effekt-tariffer, og så med monumental arroganse forteller at nå må vi «tilpasse» oss. For de som er avhengige av strøm for oppvarming, er det ikke et alternativ å skru av strømmen når køprising slår inn. Før liberaliseringen av kraftmarkedet i 1991 var det en selvfølge at strømnettet skulle bygges ut ved behov for også å ta av for høylastperiodene.

  Den «smarte» strømmen er et illustrerende eksempel på hva som skjer når markedsøkonomien får styre uhemmet.

  Les også denne artikkelen:

  http://m.nettavisen.no/na24/betalte-500-kroner-i-strm-for-en-natt-pa-hytta/3423150520.html

 9. Takk til alle for kommentarer. Den eneste kritikken jeg finner grunn til å ta seriøst, er den som kom fra Morten Eriksen: Han mente å vise at
  «Figurene med EKG-opptak viser klart at det ikke er hjerterytmen som forstyrres, men derimot den følsomme elektronikken i EKG-apparatet. Forstyrrelse av hjerterytmen (ekstrasystoler) ser helt annerledes ut. Hadde EKG-apparatets elektroder vært festet på et stykke bacon, så hadde en sett de samme forstyrrelsene.»

  Til det svarte jeg at hans kommentar kunne se ut til å slå beina under videoen, men ikke ramme de andre tilfellene nevnt i bloggposten, der man ser effekter på hjerteaktiviteten av «svak» elektromagnetisk stråling. Så dette måtte jeg selvsagt sjekke ut. Det ha jeg gjort, og det gir Morten Eriksen litt rett, men helt feil likevel:

  Jeg hadde valgt å plukke ut et helt misvisende bilde fra videoen. Det bildet viser ganske riktig utslag fra signalet fra smartmåleren på elektronikken. Men Morten Eriksen har tydeligvis bare sett på dette bildet av EKG’en, og hverken sett videoen eller hørt på legens kommentarer. I videoen fra ca 4 min. 15 sek. ser man tydelig nok hvordan hjerterytmen først er normal, men at den så forstyrres når smartmåleren sender, og da i form av ekstrasystoler og annet kluss, noe legen kommenterer tydelig. Dette mønsteret hadde man ikke fått fra Morten Eriksens baconstykke. I følge såvel måleteknikeren og legen dukker disse endringene opp gjentatte ganger, og i takt med at smartmåleren kommuniserer. Eriksen hadde derfor rett i noe, men feil i poenget: Smartmålere forstyrrer faktisk hjerterytmen. Det fins som nevnt også annet belegg for at dette skjer fra slike «svake» kilder, og teori som forklarer hvordan er godt etablert.

  Jeg oppdaterer derfor i løpet av 25.5.17 min egen bloggpost slik at bildebruken blir rett, og at Morten Eriksens kommentar imøtegås. . Se https://einarflydal.com/2017/05/19/smartmalere-pavirker-hjerterytmen/#more-21232

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.