Trådløs skolestart: Tar debatten fatt i det viktige?

27
Fotomontasje. Shutterstock.
Einar Flydal

Av Einar Flydal.

Ferien er over. Skolene har begynt igjen. I avisene skriver man for tida om pedagogiske sider ved at mobilene forstyrrer både i skolegården og i undervisningen. Dessuten hevder flere rapporter at det ikke kan påvises pedagogiske gevinster av IKT-satsningene. Kanskje snarere tvertimot.


Dette artikkelen ble først publisert på bloggen til Einar Flydal.


Men dette er bare å krafse i overflaten:

Hundrevis av forskere kloden over trygler om at vi bør snu trenden på grunn av de fysiske skadevirkningene – fra DNA-skader i jentenes ovarier, som kanskje skal bli til et barn om 20 år, til økt risiko for levkemi, hjernekreft og akutte diffuse helseplager som hodepine, leddsmerter etc. Franske forskere krever at millioner mobiler tilbakekalles fordi de overskrider selv de romslige grenseverdiene de holder seg med i landet – og som forøvrig er lik de norske, og flere land innfører forbud og og sterke restriksjoner på bruken i skolen.

I Norge handler vi motsatt: Vi kjøper inn nettbrett i klassesett, og lar tusenvis av nye skolebarn være i klasserom med trådløse nettbrett, trådløse rutere og mobiltelefoner. Etter endt skoledag og fritidstilbud i lokaler med WiFi, kommer de hjem – med mobilen i lomma med tre sendere påslått: mobil, WiFi og Bluetooth – til et hus med smartmåler og WiFi i TV’en og ruteren, i Get-boksen eller Alt-i-boks’en, og i det smarte hjemmets øvrige duppeditter.

Her finner du en liten lenkesamling. Så kan du orientere deg så grundig du syns er rimelig når det gjelder dine barn, og eventuelt hive deg rundt og skrive ditt lille bidrag til avisa, du også.

Norskspråklig materiale:

En kort første intro til temaet stråling og helserisiko finner du HER.

En 60-siders artikkel om WiFi i skolen med omfattende beskrivelser av biologiske mekanismer, forskningen bak og faglige advarsler fra ulike instanser finner du i denne boka.

En nærmere beskrivelse av hvorfor vi har slike absurd romslige grenseverdier i Norge, finner du i kapitlene 8-10 i del 2 av denne boka som du kan laste ned gratis HER.

En omfattende generell oversikt over forskning som påviser helseskader fra mikrobølgestråling finner du HER. Forskningen er sortert etter ulike tema og oppsummert, og det er listet opp resolusjoner, appeller, politiske vedtak og anbefalinger etc etc.

Engelsk, fransk og tysk stoff:

Faglige referanser til fremmedspråklig litteratur finner du i kildene som er nevnt over, og det fins langt enn det som er brukt der.

En lenkesamling til videoer og for det meste engelskspråklige populærfaglige artikler finner du nedenfor. Den er hentet fra et lite, tysk nettsted. Originalen finner du HER. Jeg gjengir likegodt hele teksten nedenfor.

Dersom du ønsker bunnsolid og grundig tysk fagstoff, fins det svært mye, og det blir ikke kjent i Norge, antakelig fordi så få leser tysk og våre blikk så lett rettes mot USA. (Det samme gjelder forskning på fransk, spansk og østeuropeiske språk.) For tysk, sjekk de populærfaglige publikasjonene fra den tunge faggruppen Die Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e. V. HER. Noen få av artiklene er oversatt til engelsk.

For internasjonale oversikter over litteratur, kan du se i databasene som du finner lenker til i den store norske generelle oversikten.
Einar Flydal, 21.08.2018

PDF-versjon: EFlydal-20180821 Skolestart

 

WiFi med mer: Siden 2012 er faren ved å eksponere blod/hjerne-barrieren for stråling kjent

(hentet fra https://www.konjunktion.info/2018/07/wlan-und-co-schon-seit-2012-weiss-man-um-die-gefahren-der-strahlenbelastung-fuer-die-blut-hirn-schranke/, oversettelse ved Hardy Micheel og Einar Flydal.)

WLAN, mobilnettverk, WiFi, hotspots. I dag lever vi i en verden der vi kontinuerlig påføres menneskeskapt stråling. Stråling som forskere for flere tiår siden fant var mulig årsak til kreft.

I 2012 ble det bekreftet at eksponering som stammer fra WiFi-stråling kan forstyrre blod-hjernebarrieren, noe som kan føre til at den blir ødelagt.

VIDEO: Wireless Radiation KILLS Brain Cells? Fra dr. Suleymans foredrag i The Commonwealth Club, San Franscisco, des. 2013, https://youtu.be/58ebc4rpOPc

Det er de svakeste medlemmene i samfunnet som er de aller mest sårbare. Barnas hjerner er langt mer utsatt for denne strålingseksponeringen ettersom deres kranier er mindre og skallebeinet er tynnere. Det fins ikke noe slikt som et «sikkert eksponeringsnivå» for mobiltelefon- eller WiFi-stråling som har vært vitenskapelig påvist å være ufarlig for barn eller gravide.

VIDEO: Wi-Fi From A Tablet: Scientific Imaging of Microwave Exposure, Fernandez & Ferreira, Environmental Health Trust, 2017, https://youtu.be/UsuHJ90Sh6w

Det kan være rett nok at eksponeringen ikke umiddelbart fører til noen påviselig skade. Ikke desto mindre :

 • advarte mobiltelefonprodusenter sine aksjonærer – ikke kundene (!) – om at de kan bli gjort ansvarlige for skaden som deres produkter forårsaker.
 • er mange flere «følsomme» for strålingseksponering enn man ville ha oss til å tro.
 • finnes det ingen medisin eller behandling som kan kurere eksponeringskader
 • er WiFi en kilde til «elektronisk forurensning (elektrotåke)«. Forskere har bekreftet at samtidig eksponering for mobiltelefon og/eller WiFi-stråling sammen med elektromagnetiske felt har en kumulativ giftvirkning når man samtidig eksponeres for andre miljøgifter

Konsekvenser for hjerne og oppførsel kan blant annet være:

Produsenter som ønsker å selge sine produkter i USA, må sette inn advarsler i bruksanvisningene, men de gjemmer dem naturligvis bort. Det gjelder nesten alle trådløse produkter du finner på markedet: Advarslene fins i brukerveiledningene til de lyttende «smart hjem-enhetene» som Alexa, mobiltelefoner, trådløse telefoner, pulsklokker og WiFi-rutere, men de blir oversett eller ikke tatt hensyn til av brukerne.

I Frankrike ønsker forskere at flere millioner mobiltelefoner omgående skal tilbakekalles etter at en offentlig undersøkelse viste at 9 av 10 enheter hadde stråling som overskred det tillate strålingsnivået. [De franske grenseverdiene er de samme som i Norge.]

VIDEO: Government Awareness Campaign To Reduce Electromagnetic Exposure in French Schools, https://youtu.be/aYNgdlAQB60

Imidlertid er det skapt et «tilgjengelighetspress», dels av lobbyen og dels av folks villfarne oppfatning av at Internett & Co er noe vi må ha tilgjengelig til enhver tid. De «tekniske landevinningene», som smartmålere eller smarte hjem, oppfattes som viktigere enn å tenke seg om. «Smarte byer» og 5G-teknologien blir lovprist som fantastiske nyskapninger som staker ut kursen framover, selv om de vil gi enda større strålingseksponering. Selv i Sesam Street kan du finne reklame for mobiltelefoner og Co.

Bør man kanskje spørre seg om hva årsaken er til det økende antallet demenstilfeller i vårt samfunn?

Dette emnet er svært viktig. Derfor følger en meget lang og omfattende kilde liste der man kan finne mye mer informasjon. (Overvåkings- og kontrollaspektet kommer i tillegg.)

Kilder

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Tesla sa at om vi ville forstå universet måtte vi tenke i form av energi, frekvenser og vibrasjoner. Han tenkte så langt i den retning at monopolistene holdt han i husarrest de siste tre årene han levde.

 2. Avatar for aford aford says:

  Det står også i Bibelen at ikke en fugl faller til marken uten at det er Guds vilje, så her ville nok Tesla fått kvalifisert konkurranse dersom han noensinne hadde uttalt seg om WiFi-teknologi som årsak til sykdom og død. Noe han heldigvis aldri gjorde. Teslas forskning og oppfinnelser er utvilsomt et studium verdt, men man kan ikke ta dette i seg selv interessante sitatet til inntekt for eksistensen av WiFi-strålesyke som et utbredt fenomen eller etablert faktum. Dette er dessverre en helt typisk måte å håndtere informasjon og argumentasjon på når man låner ord fra folk som som holder på med ting man selv strengt talt ikke har filla peiling på. Det samme er f.eks. nærmest en obligatorisk øvelse for månelandingsfornekterne når de prøver seg med Van Allen-strålebeltet som argument, til tross for at Van Allen selv forklarer at han er feiltolket og feilsitert når han tas til inntekt for det syn at intet menneske kunne overlevd å reise gjennom det beltet i 1969-teknologi. Du hører vel selv hvor generelt Teslas sitat er, og hvor lite (ingenting) det i virkeligheten sier noe spesifikt om det som her er temaet. Det er akkurat like lite ment å være noen meningsytring i så henseende, som det ville være å si at “Guds veier er uransakelige” er en medisinsk forklaring på en gitt sykdomstilstand. Ikke bland gode, gamle Tesla inn i dette her, er du snill.

  Men når vi er inne på Tesla: Jeg har et lite hobbyprosjekt i gang med bygging av små teslacoils til å ha til pynt og lek i heimen, og fant i den forbindelse fort ut at med omtrent samme teknologi og komponenter bygger man lett sin egen taser (elektrosjokkvåpen), drevet av et 3.8-volts mobiltelefonbatteri som guffes opp til en utladningsspenning på 400.000 volt (skal det i hvert fall være, jeg klarer ikke å måle sånt noe selv for å få bekreftet det), og selvfølgelig kun en knapt målbar strømstyrke. Blå lysbue, hissig knatring mellom terminalene og tomt batteri på null komma svisj. Da snakker vi elektromagnetiske stråler du blir mer enn litt påvirket av – greia er at utladningen et kort øyeblikk “kupper” kroppens nervesystem fullstendig. Dette medfører en krampelignende tilstand der man mister kontrollen over motoriske funksjoner og blir helt stiv, og man går derfor ned for telling. Men jeg sitter nå her i god form etter å ha testa den på meg sjæl (gikk rett i knestående, og vel så det… :D). WiFi er noe vi eter til frokost.

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  aford - her har du tydligvis et digert kunnskaps-hull og bør nok ta deg tid til å sjekke litt om hva Tesla mente med det. Jeg har ikke studert fysikk, men jeg har lært det grunnleggende, og det er svært mye vi ikke forstår om lys og bølger ennå. Det vi vet er at vi består av 98 % vann, og vi kan observere at vann endrer form bare ved hjelp av vibrasjoner:

  https://www.youtube.com/watch?v=ivl84pJxZtM
 4. Avatar for aford aford says:

  Jeg har heller ikke studert fysikk formelt på mer enn vidergående skole-nivå, men har en grunnleggende elektrofaglig utdannelse i bunnen, og lang, variert arbeidserfaring innen både produksjon og anvendelse av elektronikk, og faktisk i ca. 20 år, litt frem og tilbake, også jobbet bla.a. med skreddersydde datanettverksløsninger til helt spesifikke formål.

  Men dette er ikke viktig. Jeg sier det for å oppklare denne misforståelsen med at jeg evt. skulle ha tolket Teslas ord som lite relevant argument for mulig strålesyke av WiFi, fordi jeg ikke vet at det er mye vi ikke vet om bølger, lys og tilliggende herligheter. Jeg vet det. Men jeg vet også nok om det til å tro at dette (lys, bølger, energi) er det beste og helt essensielle punktet for oss til ved selvsyn å observere det immaterielle forme materien, slik all materie, inkludert oss selv, er et aspekt av noe immaterielt. Og dette faktum er for meg et av de få, men veldig gode sporene jeg har å følge i jakten på virkeligheten og jakten på Gud, for å si det med et innarbeidet begrep. Jeg er ikke i tvil om at det var akkurat det samme Tesla grublet over når han sa det sånn som han sa det.

  Og javisst skjer det mye rart i vannet og alt annet i kroppene våre på mikronivå, som følge av kontinuerlig å eksistere i en uendelig kompleks kakofoni av ulike strålefelt med varierende karakteristikker og styrker! Ser man på detaljene i fenomenene kan man lure på hvordan i all verden vi i det hele tatt henger sammen i ett stykke, og ikke fysisk bare desintegrerer fullstendig i strålekaoset. Men så er det det da, at vi er jo faktisk oppstått og evolvert under slike strålende forhold, og er derfor vant til det, for å si det litt enkelt. Litt som en uer (schtøgg, velsmakende ufisk) er evolvert på store havdyp, og derfor har indre trykk nok til å tåle forholdene i heimen, der vi andre bare blir en skikkelig rar kjøttfille på rekordtid, skulle vi noensinne synke så dypt i livet. I dette bildet kan man si at vi er en akkurat så robust fysisk gestalt at vi tåler alle vanlige strålingsverdier/ –nivåer helt greit. På et noe mer komplekst beskrivelsesnivå er det antagelig riktigere å si at vi ikke engang kan eksistere uten resten av bølgene/ energien, alt det som liksom ikke er oss, men at vi finnes utelukkende som et komplekst samspill, transformasjon og utvekslinger av energi rundt, gjennom og i det som er oss.

  Naturlige nivåer, ja? Men er ikke enkelte av de tingene Flydal & Co frykter, noe som ligger langt unna og langt over alt som kan registreres som vanlige naturfenomener og eksistensens basis, og derfor slik sett allikevel godt kan være farlig? Jo, noe gjør jo det. Når jeg allikevel velger å tro at frykten er betydelig overdrevet eller grunnløs, er det flere grunner som til sammen har skylda for dette.

  For det første må jeg trekke fra en ganske betydelig grunnbias hos de fryktsommelige, da det veldig ofte virker som om et teknisk hovedargument er at: Siden alt er bølger (og dette av mystiske årsaker antas å være helt ukjent for oss andre), det jo påvirke oss kraftig på et veldig grunnleggende nivå å utsettes for ytre stråling, og denne påvirkningen antas videre selvfølgelig og uten spørsmål, å måtte være negativ. Jeg henviser på dette punktet til ovenstående om de grunnforhold vi eksisterer og evolverer under.

  Så er det de som har tenkt et hakk lenger og kan det grunnleggende, og ikke bare er blitt vettskræmt av å ha oppdaget at vi er av samme stoff som WiFi-demoner er laget av, men kan fortelle at det moderne, teknisk assisterte livet inkluderer hauger av bølger, spesielt på radio– og mikrobølgefrekvenser, med signalstyrker som langt overgår noe vi er laget for å tåle, og at det er spesifikt disse det advares mot. Det er vel der vi har artikkelforfatteren og mange andre ellers oppegående folk med samme standpunkt, tror jeg. Og jeg kan ikke bevise at ingen kan bli syke som følge av svært utbredt teknisk utstyr av denne typen i omgivelsene sine, la det være slått fast. Men jeg mener seriøst at bevisbyrden, som så ofte ellers, ligger hos anklager, og det er jo her dette sliter litt med troverdigheten, og med å vekke den helt store skepsisen hos folk flest, eller med å få mer eksplisitt faglig støtte og dokumentasjon fra tunge medisin– og helsefaglige miljøer, enn si endre deres ønskede prioritering av forskningsmidlene for å kaste seg over dette viktige feltet, hvis helsekonsekvenser medisinerne vil få enda mer med å gjøre fremover, dersom de ikke snarest forsker og overbeviser myndighetene om å forby giften. Men det er jo svært lite virak rundt dette i nesten alle tradisjonelle, akademiske medisinmiljøer. Er de fullstendig korrupte og i lomma på produsentene av trådløst utstyr alle sammen? Eller bare dumme som et brød og helt inkompetente som leger? For meg er dette et tegn som valigvis helt enkelt betyr at det hele anses såpass søkt og dårlig empirisk underbygget at det ikke kan forsvares å bruke masse tid og penger på det.

  Jeg nevnte den manglende empirien; videre etterlyser jeg derfor flere “sannhetsvitner” for hvem dette virkelig oppleves som reélle helseproblemer, og der det foreligger i hvert fall noe diagnostisk og seriøst utredet med en del mer WiFi-kjøtt på beina enn bare pasientens egne, fasttømrede forestillinger om at man er fysisk syk, og at det er WiFi som er årsaken. Foreløpig er mitt inntrykk at det er bemerkelsesverdig (og heldigvis) få som rammes i forhold til den enorme utbredelse utstyret har fått mange steder, og dokumentert årsakssammenheng er som sagt enda sjeldnere.

  Og her nærmer vi oss dessverre et punkt til, et som er litt ubehagelig. Men siden jeg selv ofte er litt ubehagelig av meg, passer det vel at det er meg som sier dette: Jeg kjenner enkelte med strålesyke personlig, folk som lider skikkelig av det. Og jeg har lest historiene og erfaringene til noen fler som har det på samme måten. Og vet du hva, Anne Brit? Det er altså et så inni kølsvarte pussig sammentreff, men det virker som om WiFi-intoleranse nesten uten unntak bare rammer folk som fra før har et mildest talt noe over snittet, og på litt spesielle måter, lite tillitsfullt forhold til Staten, Makta og Eliten. Og for hvem det at noe er mer eller mindre “offisielt” opplest og vedtatt, skolemedisin, så og si, stort sett alltid egentlig bare beviser at det er det motsatte som faktisk er tilfelle. Folk som har snudd alt 180° opp-ned i et forsøk på å reparere sin verden, den som gikk i stykker en gang de ble tilstrekkelig sjokkert og skuffet over å få det gnidd inn i trynet at de har levd mye av livet som offer for autoriserte løgner. Nå tror de ikke på noe som helst lenger, medmindre det kommer fra et plaget, paranoid sinn/ dophue med egen YouTube-kanal og minst like stor mistro til staten som de selv har. Akkurat samme gjengen som nekter for månelandinger, og, som det nå i det siste har blitt skremmende populært å tro, tror at jorda allikevel er flat. Gjerne med avanserte modeller for å begrunne dette, men i hvert fall, om ikke annet, bottom line, fordi staten sier den er rund.

  Et nærliggende eksempel fra herværende nettavis’ kommentarfelt, er de sporadiske, men gjerne relativt tempererte diskusjonene mellom undertegnede og Dagfinn, han som f.eks. sitter i Sveits og mener at Utøya var en falsk flagg-operasjon der ingen ble drept, og som sier ganske rett ut at dette er en mulig virkelighetsoppfatning han mener han har grunn til å holde på, ganske enkelt fordi han vet han er blitt løyet til av ulike myndighetsinstanser rundt i verden om ulike ting tidligere.

  Alle sykdomstilstander og plager som ikke åpenbart har veldig enkle og prosaiske årsaker, og spesielt alt som kan tenkes å høre inn under området psykosomatikk, er ting som rammer slike mennesker oftere enn andre. Og dersom man kan tillegge staten/ eliten skjulte, onde motiver, eller i det minste kan tordne indignert og for livet ubotelig skadd mot staten for f.eks. å ha sviktet sin oppgave som ansvarlig kontrollinstans, som godtar at WiFi-mafiaen kverker folket ved høylys dag uten å løfte en finger, da er det enda sikrere at det er dette som er årsaken, og enda sikrere at de er syke eller langt inne i faresonen for å bli det. At det foreligger planer fra eliten om å avlive de fleste av oss, er en annen utbredt oppfatning i denne leiren, og der passer jo selvfølgelig WiFi som våpen godt inn også.

  Og her må jeg bare innrømme å begå den synd å avsi fellende dom for en slags guilt by association: Jeg blir bare beroliget av å konstatere at dommedagsprofetiene her veldig ofte kommer fra folk jeg fra før er vant til at har et litt anstrengt forhold til mye forskjellig. Skulle tiden vise at jeg tar skammelig feil, og at det nå endelig var en ekte ulv oppi lia der allikevel, ikke bare roping om ulv: So be it. Foreløpig smaker suppa knapt spiker for meg. Jeg liker som personlig anarkist heller ikke så godt konseptet staten, og har heller liten tillit til dens ufeilbarlighet, oppriktighet og uforbeholdent gode vilje, men man får prøve å ikke bli fullstendig revet med i sin iver etter å henge noe mer på den enn den allerede henger på seg sjæl.

  Edit

  Ps: Dersom du har tenkt å svare/ ta denne tråden videre, vær så grei å ikke kaste bort tiden på å anta at jeg er kunnskapsløs, det pleier sjelden å føre noe sted hen (da sier jeg gjerne fra med en gang at dette er noe jeg ikke har peiling på, som f.eks. det meste vedr. politikk eller alt vedr. menstruasjonssmerter), men gjør heller det som mangler helt her foreløpig: Forklar og sannsynliggjør hvordan Tesla, som døde i 1943, hadde meninger om WiFi og denne teknologiens helseskadelige potensiale, og hvordan dette skal utledes av sitatet du gjengir (for øvrig et av mine favorittsitater, men jeg bruker det selvfølgelig aldri til slike formål selv). Og evt. gjerne legge til noe om hvorfor det er så viktig for deg å tro på Flydals eventyr, og hvorfor det er så viktig å blande Tesla inn i det, og anta at hans generelle uttalelse om universets natur kan tas til inntekt for det. Det er ikke noe generelt konspirasjonspreget og en patologisk mistro/ mistanke mot staten og hele moderniteten som sådan over dette her fra din side også, vel?

 5. Journalistene tar dessverre ikke fatt i det viktige, men debattanter som Flydal tar fatt i det jeg personlig mener er det aller viktigste argumentet mot mobiler og ipad i skolen, nemlig helseskadelige virkninger. Vi har lovverk og institusjoner som skal passe på at det ikke finnes anledning til å utsette barna for en helseskadelig hverdag i et lovpålagt skoleopphold. Dessverre skjer det noe korrupt i den institusjonen som har ansvaret for opplysning og som alle lener seg på i sitt beslutningsgrunnlag. Det er imidlertid også noe korrupt i at ikke andre institusjoner som inneholder journalister, politikere, skolestyre og foreldreutvalg ikke tar ansvar der myndighetene åpenbart svikter. Hvorfor det er grunn til bekymring ser man konturene av i mitt innlegg i Budstikka https://www.budstikka.no/debatt/ipad/data-i-skolen/flere-bekymringer-om-ipad-og-wifi/s/5-55-708422.

  Ingen utenfra vet svaret på hva som skjer inne i disse institusjonene, men man kan spekulere i årsaken til korrupsjonen. Her listes alternativene som jeg har oversikt over. Hver og en må vurdere hva som er mest sannsynlig og om det kan finnes andre forklaringer:

  • kunnskapsløshet
  • manglende ressurser til kompetanseheving, flere ansatte eller flere oppgaver.
  • tap av faglig integritet og ansikt for ansatte hos myndighetene (relatert til ære)
  • tette bånd mot industri (inkl. i tidligere stillinger/gjennom tidligere forskning)
  • føringer fra statlige interesser mht. ønsket infrastuktur, inkl. nødnett og militært utstyr
  • statlige interesser mht. kostnader forbundet med infrastrukutur
  • statlige interesser og prestisje knyttet til å ta i bruk ny teknologi
  • tette bånd mot og forpliktelser om samarbeid ovenfor nordiske myndigheter, ICNIRP eller fløyer i WHO, som har tilsvarende korrupsjon.
  • manglende mot til å bryte allianser og mene noe selvstendig
   -statlige interesser mht. skatteinntekter fra en trådløs industri med svimlende omsetning
  • statlige ønsker om å legge til rette for næringsliv uten skjær i sjøen
   -manglende personlig ansvarliggjøring som myndighetsansatt
   -manglende ressurser til å ta opp kampen og stille næringsliv og myndigheter til veggs i retten-
   -frykt for stigmatisering av folk som varsler (janteloven sier du skal ikke tro at du er noe, eller tro at du vet noe bedre enn andre etc.). Aford har levert et saftig bidrag til stigmatisering av Flydal i dette kommentarfeltet
   -frykt for tap av karriere for dem som varsler (der har Flydal heldigvis ikke noe å frykte lenger - og det er vel årsaken til at det gjerne er pensjonistene som tar opp kampen - se forordet til “Folkefiender” av T. Skaftnesmo)
  • institusjonell treghet og tungroddhet i forbindelse med paradigmeskifter
  • silet ansettelse hos myndighetene, som gjør at kun det synet som er presentert over de siste 20 år videreføres. Europarådet kom allerede i 2011 med sterk kritikk av myndighetenes mangel på iverksatte tiltak på dette feltet. Det inkluderte målrettete informasjonskampanjer og straks reduksjon av dagens grenseverdier.
 6. Jeg forstår ikke hvorfor alt skal fjernes. Du vet at det er farlig å leve. Gå i trapper. Kjøre bil. Gå over fortau. Gå tur i skogen (jeg vet om en som snublet, landet på en stein og døde). Men jeg frykter ikke livet. Det er også farlig å sitte stille. Da kan man få livsstilssykdommer… Vi tåler informasjon om helse på alle andre områder enn på området trådløs teknologi og vaksiner. Gladnyheten er at man fortsatt kan være IT-addict på en trygg måte! Man kan kable! JUHU! Men det hjelper altså bare mot strålingen - ikke annen EMF fra strøm og adaptere, og heller ikke mot stillesitting. Jeg frykter ikke livet. Jeg frykter bare hets når man gjør den jobben som myndighetene burde ha utført, og som vi betaler skatt for at de skal utføre.

 7. Jeg orket ikke lese alt jeg, men jeg kom så langt til at du fant et markørord som gjorde at du kunne fortelle noe om meg som ikke var videre sympatisk. Du skriver ikke nødvendigvis dårlig, problemet er at jeg ikke har tiden (og ikke vil sitte så lenge på denne pcen…). Men om du vil skrive langt så anbefaler jeg å skrive et eget innlegg. Da får du virkelig skrivetrening. Jeg vil bare tipse deg om publikasjonen “Late lessons from early warnings” så kan du fortype deg i enda mer materale om “gjennomkorrupte myndigheter og/ eller et utspekulert, ondsinnet globalt skyggeregime”. Og så kan du jo lete opp alle forfatterne for alle kapitlene og starte jobben med å diskreditere dem…

 8. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Etter å ha prøvd å følge tankestrømmene dine, trenger jeg ikke lenger å ty til antakelser. Det er mye du vet lite og ingenting om. Så var det sagt. Ikke vær lei deg, sånn er det for meg også - og jeg ville ikke ha visst det heller, hadde ikke vært for at jeg tok meg tida til å lese.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

18 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

27 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.