Mye å tjene på krig. Kongsberggruppen ekspanderer.

0
Kilde: Kongsberg Gruppen

Det har vært mange diskusjoner om hva som «skal være den nye oljen» i Norge. Her er et mulig svar: kanskje blod skal være den nye oljen? Kongsberggruppen har i hvert fall tenkt å tjene store penger på blod i årene som kommer. E24 skriver:

«Kongsberg Gruppen kjøper nå sammen med finske Patria opp Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM Norway). Det kommer frem i en børsmelding. Kongsberg vil eie 50,1 prosent, mens Patria vil eie 49,9 prosent.

AIM Norways historie går tilbake til 1916 og selskapet har i dag 440 ansatte hovedsakelig fordelt mellom hovedbasen på Kjeller og den operative enheten på Rygge flystasjon. AIM eier også Belgium Engine Center utenfor Liege.

Selskapet driver med avansert og tyngre vedlikehold, oppgraderinger og overhalinger av militært utystyr, med tyngde på fly- og helikoptersegmentene.

– Kjøpet av AIM er en betydningsfull milepæl for å styrke Kongsbergs rolle som en strategisk partner for det norske forsvarets operative behov, både som en leverandør av materiell og vedlikehold. Vårt eierskap i den nordiske forsvarsindustrien styrkes ytterligere og vi tar nye viktige steg i det nordiske og internasjonale forsvarsmarkedet, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.»

Kommentar: Norge er storprofitør på død

Norge solgte i 2017 våpen og militært utstyr for 5,4 milliarder kroner.

I pressemeldinga fra utenriksdepartementet skrev man stolt:

«Regjeringen la i dag fram den årlige meldingen om eksporten av forsvarsmateriell. I 2017 eksporterte Norge våpen og militært utstyr for om lag 5,4 milliarder, mot 3,6 milliarder i 2016.

Eksportverdien av våpen og ammunisjon utgjorde i underkant av 4,7 milliarder, og annet forsvarsmateriell om lag 680 millioner i 2017. Verdien av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, produksjonsrettigheter og formidling, utgjorde totalt 520 millioner kroner. Det ble i 2017 eksportert flerbruksvarer til militær sluttbruk for 450 millioner kroner. Flerbruksvarer er i utgangspunktet sivile varer som også kan ha viktige militære bruksområder. 

Med dette utgjorde den totale verdien av den forsvarsrelaterte eksporten i 2017 ca. 6,3 milliarder. Sammenlignet med i 2016, da den totale verdien av eksporten var om lag 4,8 milliarder, er dette en økning på 33 prosent. Samtidig utgjorde verdien av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, produksjonsrettigheter og formidling en nedgang på 42 prosent sammenliknet med 2016.»

Militæreksporten fra «fredsnasjonen» Norge har altså økt med en tredel fra ett år til et annet. Dette er jo som oljevirksomheten i de første vekstårene. Det er ingen annen industri eller næring i Norge som kan vise til en slik vekst.

Norge var allerede før denne, skal vi si eksplosjonsartede veksten, en av verdens 20 største våpeneksportører. Norsk våpenindustri har vært kritisert internasjonalt for å drive indirekte eksport av våpen til Saudi-Arabias hensynsløse krig mot Jemen.

Etter at Jemen-krigen startet ble militæreksporten fra Norge til de krigende landene femdoblet, skrev avisa VG. i 2017 Avisa fortsatte:

I 2016 solgte Norge krigsmateriell til landene som deltar i den svært brutale Jemen-krigen for 319 millioner kroner. I 2014, før krigen startet, var eksporten på kun 56 millioner. Det fattigste landet i Midtøsten, Jemen, er rammet av en brutal krig der sivilbefolkningen er i fanget i en eskalerende, dødelig og menneskeskapt katastrofe.

Som kjent er krigen mot Jemen en krig i folkemordformat, uansett om man bruker den strengest tenkelige definisjonen av dette ofte misbrukte begrepet. 85 000 barn under fem år kan ha dødd av ekstrem sult eller sykdom siden krigen i Jemen ble trappet opp i 2015. Og våre saudiarabiske allierte i nært samarbeid med USA og Israel massakrerer stadig barn og andre sivile. Og oljefondet dobler sine investeringer i forbryterstaten Saudi-Arabia.

Så vi er med. Kongsberg Gruppen (går det an å kalle seg noe sånt?) kommer til å tjene rått på mer blod og gørr og elendighet.

– Oljefondet har investert i 42 av verdens 100 største våpenselskaperKampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelÅ dra rasismekortet
Neste artikkelSenatet i USA vil stoppe støtten til krigen i Jemen
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).