Hjem Internasjonalt

Norge solgte våpen og militært utstyr for 5,4 milliarder i 2017

0
Gateteater som setter søkelys på norsk våpeneksport til Israel. Kilde: BDS Norway.

Norge forsetter å gjøre store profitter på krig og død. 22. juni 2018 kom stortingsmeldinga som viser hvor mye Norge eksporterte for i våpen og krigsutstyr i 2017. I pressemeldinga fra utenriksdepartementet skriver man stolt:

«Regjeringen la i dag fram den årlige meldingen om eksporten av forsvarsmateriell. I 2017 eksporterte Norge våpen og militært utstyr for om lag 5,4 milliarder, mot 3,6 milliarder i 2016.

Eksportverdien av våpen og ammunisjon utgjorde i underkant av 4,7 milliarder, og annet forsvarsmateriell om lag 680 millioner i 2017. Verdien av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, produksjonsrettigheter og formidling, utgjorde totalt 520 millioner kroner. Det ble i 2017 eksportert flerbruksvarer til militær sluttbruk for 450 millioner kroner. Flerbruksvarer er i utgangspunktet sivile varer som også kan ha viktige militære bruksområder. 

Med dette utgjorde den totale verdien av den forsvarsrelaterte eksporten i 2017 ca. 6,3 milliarder. Sammenlignet med i 2016, da den totale verdien av eksporten var om lag 4,8 milliarder, er dette en økning på 33 prosent. Samtidig utgjorde verdien av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, produksjonsrettigheter og formidling en nedgang på 42 prosent sammenliknet med 2016.»

Militæreksporten fra «fredsnasjonen» Norge har altså økt med en tredel fra ett år til et annet. Det store utslaget skyldtes spesielt store leveranser til Polen og Oman. Polen er et land USA satser på innenfor NATO og den polske regjeringa ønsker også å bygge opp landet til en mellomstor militærmakt med brodd mot Russland.

Norge var allerede før denne, skal vi si eksplosjonsartede veksten, en av verdens 20 største våpeneksportører. Norsk våpenindustri har vært kritisert internasjonalt for å drive indirekte eksport av våpen til Saudi-Arabias hensynsløse krig mot Jemen.

Etter at Jemen-krigen startet ble militæreksporten fra Norge til de krigende landene femdoblet, skrev avisa VG. i 2017 Avia fortsatte:

I 2016 solgte Norge krigsmateriell til landene som deltar i den svært brutale Jemen-krigen for 319 millioner kroner. I 2014, før krigen startet, var eksporten på kun 56 millioner. Det fattigste landet i Midtøsten, Jemen, er rammet av en brutal krig der sivilbefolkningen er i fanget i en eskalerende, dødelig og menneskeskapt katastrofe.
KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.