Hjem Internasjonalt

Norge solgte våpen og militært utstyr for 5,4 milliarder i 2017

0
Gateteater som setter søkelys på norsk våpeneksport til Israel. Kilde: BDS Norway.

Norge forsetter å gjøre store profitter på krig og død. 22. juni 2018 kom stortingsmeldinga som viser hvor mye Norge eksporterte for i våpen og krigsutstyr i 2017. I pressemeldinga fra utenriksdepartementet skriver man stolt:

«Regjeringen la i dag fram den årlige meldingen om eksporten av forsvarsmateriell. I 2017 eksporterte Norge våpen og militært utstyr for om lag 5,4 milliarder, mot 3,6 milliarder i 2016.

Eksportverdien av våpen og ammunisjon utgjorde i underkant av 4,7 milliarder, og annet forsvarsmateriell om lag 680 millioner i 2017. Verdien av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, produksjonsrettigheter og formidling, utgjorde totalt 520 millioner kroner. Det ble i 2017 eksportert flerbruksvarer til militær sluttbruk for 450 millioner kroner. Flerbruksvarer er i utgangspunktet sivile varer som også kan ha viktige militære bruksområder. 

Med dette utgjorde den totale verdien av den forsvarsrelaterte eksporten i 2017 ca. 6,3 milliarder. Sammenlignet med i 2016, da den totale verdien av eksporten var om lag 4,8 milliarder, er dette en økning på 33 prosent. Samtidig utgjorde verdien av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, produksjonsrettigheter og formidling en nedgang på 42 prosent sammenliknet med 2016.»

Militæreksporten fra «fredsnasjonen» Norge har altså økt med en tredel fra ett år til et annet. Det store utslaget skyldtes spesielt store leveranser til Polen og Oman. Polen er et land USA satser på innenfor NATO og den polske regjeringa ønsker også å bygge opp landet til en mellomstor militærmakt med brodd mot Russland.

Norge var allerede før denne, skal vi si eksplosjonsartede veksten, en av verdens 20 største våpeneksportører. Norsk våpenindustri har vært kritisert internasjonalt for å drive indirekte eksport av våpen til Saudi-Arabias hensynsløse krig mot Jemen.

Etter at Jemen-krigen startet ble militæreksporten fra Norge til de krigende landene femdoblet, skrev avisa VG. i 2017 Avia fortsatte:

I 2016 solgte Norge krigsmateriell til landene som deltar i den svært brutale Jemen-krigen for 319 millioner kroner. I 2014, før krigen startet, var eksporten på kun 56 millioner. Det fattigste landet i Midtøsten, Jemen, er rammet av en brutal krig der sivilbefolkningen er i fanget i en eskalerende, dødelig og menneskeskapt katastrofe.
KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHar Syria bestemt seg for endelig å frigjøre området rundt Daraa?
Neste artikkelBak jernbanestreikene i Frankrike
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).