Nazistene i Ukraina søker partnere i vest

5
Oppmarsj av fascistiske og andre høyreekstreme grupper i Kiev 14. oktober 2018. Shutterstock.

Azov-brigaden er den mest sentrale og den mest framgangsrike av de fascistiske og nazistiske organisasjonene i Ukraina. De tar nå sikte på å bygge et internasjonalt nettverk av likesinnede, skriver Radio Free Europe (RFERL)  på sine nettsider. RFERL er finansiert av den amerikanske staten og er kjent for å ligge USAs etterretningsorganisasjoner nær.  Det er deres korrespondent i Kiev, Christopher Miller som skriver om dette 14. november 2018.

Miller tar som utgangspunkt et besøk i Kiev fra Robert Rundo, som tilhører det høyreekstreme hvite miljøet i USA. Dette blir sett på som et skritt i retning samarbeid. Olena Semenyaka, som er internasjonal sekretær for Azov sier at hennes organisasjon nå tenker globalt. De vil bygge nettverk over hele verden.

Azov har ikke stor velgeroppslutning, men har sikret seg nøkkelposisjoner i voldsapparatet i Ukraina. De er blant annet integrert i nasjonalgarden, men beholder sin egen indentitet og kommandostruktur. De er så ekstreme at Kongressen i USA har kalt dem en nazi-organisasjon, som USA ikke skal ha noe med å gjøre. Men det har USA. USAs opprustning av militærapparatet i Ukraina vil også høyst sannsynlig gavne Azov også.

Barn driver våpendrill på nazileir

Azovs leder og kommandant Andriy Biletsky sa i 2010 at de ønsker «å lede den hvite rasen i det endelige korstoget mot de semittiskledede «undermenneskene».» RFERL har også rapportert fra Azovs marsjer i Kiev og sammenliknet dem med tilsvarende i 1930-tallets Tyskland.

Azov ser på seg sjøl som en «stat i staten». En av metodene de bruker er sommerleire for barn og ungdom der unger ned til 9 år trenes opp i militær taktikk og høyreekstrem ideologi.

Azov-bataljonen bruker klassiske nazisymboler

Nå tar de kontakt med høyreekstreme gruper i Tyskland, Baltikum og andre europeiske land , som Gyllent daggry i Hellas og CasaPound i Italia. Hensikten er tydeligvis å skape en slags høyreekstrem internasjonale.

Ukraina er langt på vei en «failed state» i dag. Den sjåvinistiske politikken som landet har ført etter Maidan-kuppet 22. februar 2014 har ført til svikt i energitilførselen på grunn av konfrontasjonspolitikken med Russland. Det gjør at millioner av mennesker i Ukraina står i fare for ikke å ha oppvarming nå som vinteren kommer. FN sier at kulda og mangelen på oppvarming er i ferd med å skape en humanitær krise. Det er klart at under slike forhold vil fascistene og nazistene skape seg et enda sterkere fotfeste. I Norge er det, også på venstresida vanlig å lukke øynene for nazismens framvekst i Ukraina og i det etablerte Norge er nazismen i Ukraina ikke-eksisterende. Norge har da også overøst Kiev-regimet med hundrevis av millioner norske skattekroner uten å ane hvor pengene blir av.

 

Les også:

Vest-europeiske nazister verver seg til det ukrainske Azov-regimentet

Kongressen i USA forbyr trening av den ny-nazistiske Azov-bataljonen

Det nazistiske Azov-regimentet integreres i den ukrainske nasjonalgarden

 

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Over LTBQ’s lik, antar jeg.

 2. Avatar for SHO SHO says:

  Kan vi se at disse gruppene blir en form for 5. kolonister i USAs tjeneste (sammen med jihadister og leiesoldater av ymse slag) for å destabilisere Europa og Russland?

 3. Azovs endelige korstog blir dermed det siste. For de vestlige med sin kontinuerlige negative fødselsrate vil dette lede til deres egen undergang om noen tiår allikevel. De vestlige vertbefolkningene har en kontinuerlig negativ fødselsrate, stort sett fra slutten av sekstitallet. Den gjennomsnittlige fødselsraten for de vestlige vertbefolkningene er på nå på ca 1,5, den må være på minst 2,1 for å være bærekraftig. Med en fødselsrate på 1,5 vil antallet kvinner og menn over 67 år av vertbefolkningene i Vesten være fordoblet om bare 40 år fra nå av ifølge SSB.

  Det vil også si at antallet kvinner av vertbefolkningene som vil være ufruktbare på grunn av høy alder vil være fordoblet om bare 40 år. Vertbefolkningene får dermed flere og flere eldre per ung person, mens innvandrere fra MENA land får en riktig sammensetning av eldre og yngre, for med en sterk positiv fødselsrate for innvandrere fra Midt-Østen og Afrika, får de mange yngre per eldre person i sin populasjon.

  I Øst-Europa er det derimot en gledelig oppgang i fødselsraten. Dette kommer nok også av en stadig sterkere posisjon for den Ortodokse Kristne Kirken i Russland og Øst-Europa. Kjernefamilien står stadig sterkere der, og Russiske og Øst-Europeiske kvinner gifter seg tidligere og får flere barn enn vestlige kvinner.

 4. Avatar for AndersP AndersP says:

  Det som kan ske opinionsmässigt här är, liksom i fallet var med Assads Syrien och IS mfl, att propagandan hos oss säger att hotet från Putins Ryssland är mycket större än från Azovbrigaden.

 5. Han så ikke helt bekvem ut i den hatten den godeste Putin, så jeg deler nok ikke helt ukritisk synet på Putin og Russland som vedkommende som har laget denne videoen har, selv om det ser stygt ut.

  The jewish monsters who run Ukraine:

  https://www.youtube.com/watch?v=VOgatdsL6E8

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere