Lønnsfesten fortsetter for direktørene i helseforetakene

3
NYTT LØNNSHOPP: Helse Nord-direktør Lars Vorland økte lønna si til 2.082 000 kroner. FOTO: OLE MARIUS RØRSTAD / NRK
Øyvind Andresen

Av Øyvind Andresen.

Direktørene i helseforetakene får stadig økt lønn. Styret i Helse Nord har nettopp vedtatt å gi toppsjef Lars Vorland (68) en lønnsøkning på 48 000 kroner. Han vil da tjene 2 082 000. Til sammen koster det 8,6 millioner kroner å lønne de fire lederne i de regionale helseforetakene. I tillegg til Vorland er det seks direktører i Helse Nord som får mellom 1,2 og 1,6 millioner i lønn.

Byråkratiet i Helse-Norge har vokst enormt. Samtidig har lederne vist sin udugelighet, blant annet med krisa i luftambulansetjenesten i Nord-Norge og lekkasjen av data for nær tre millioner pasienter i Helse Sør-Øst.

En lege ved Sørlandet sykehus som snoka i 109 pasientjournaler, ble i fjor med rette sagt opp. Men administrerende direktør for Helse Sør –Øst Cathrine Lofthus som var ansvarlig for lekkasjen av millioner av pasientopplysninger i 2017 , sitter trygt og hever 2 250 000 i år.

I 2002 hadde de fleste sykehusene to eller tre ledernivåer. Ti år senere hadde antallet ledernivåer økt til mellom fire og seks ved flertallet av norske sykehus. Den samlede administrasjonsdelen av landets regionale helseforetak (RHF) har mer enn fordobla sine kostnader fra 2006-2014. Administrasjonen vokste med 75% mellom 2006 og 2016. Fra 2016 til 2017 var veksten aleine på 19 %.

Antallet norske sykehussenger er sterkt redusert de siste åra til tross for økt folkevekst. Helsepartiet skriver at antall sengeplasser er omtrent halvvert på 20 år.  Stadige kutt i  sykehusøkonomi legger et enormt press på fotfolket: legene og pleierne. Krav om kutt i utgiftene og mer dokumentasjon er i ferd med å ødelegge ett i utgangspunktet godt helsevesen.

Dette er et resultat av  helseforetaksmodellen, som ble innført under Stoltenberg i 2001,  der sykehusene ble underlagt styrings- og regnskapsprinsipper som er tilpassa privat næringsliv – ikke offentlige velferdstjenester. (New Public Management).

Motstanden mot denne negative utviklinga er massiv blant helsepersonell, pasienter og folk flest. Men som sykehuslege og redaktør av YngreLeger.no, Trude Basso,  skriver i Klassekampen 31/9:

Det er ikke vi som faktisk behandler pasienter på ulike nivå som er skyldig i at helsevesenet som vi kjenner det, knaker i sammenføyningene. Dette er villet politikk, for tiden ledet av helseminister Høie, forsterket av Pasientens helsetjeneste og utført etter en usedvanlig byråkratisk modell. Det er de folkevalgte som må stilles til ansvar. Vil de ikke forstå at dette er et resultat av en altfor stor haug med velmente oppdrag og gjøre noe med haugen, får vi la det offentlige helsevesenet skure og gå mens det todelte helsevesenet vokser frem.

Kilde: Trude Basso: «Legene i helsekarusellen». Klassekampen 31/8 2018,

 

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Øyvind Andresen.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. AnneBrit says:

  Luksusprostitusjon. De må ha så høy lønn for å være villige til å fronte elendigheten. Jeg vil nå hevde at disse styrings-og regnskapsprinsippene har begrenset verdi i det private næringsliv også. Du skal ha ganske mange ansatte, før det blir uoverkommelig å gjøre det på gammelmåten - snakke med folk.

 2. SHO says:

  Er det slik at høyresidens skjulte agenda er å ødelegge helsevesenet innenfra for derigjennom å få økt oppslutning om privatisering og private tilbydere? Til slutt får vi det kanskje slik som i USA hvor helseutgiftene er en god del høyere pr person enn i Norge. Og helsebyråkrater kan ta sikte på å få fete lønninger som ansatte i private helseforetak.

  Mennesker som kjemper desperat for å overleve kan være en god inntektskilde for helseforetak. Og hva tjener man mest på? Er det å forebygge, kurere eller å lindre? Lindring er en form for mersalg som kan vare livet ut og som kan gi store inntekter for heleforetakene. Og kanskje får vi på kjøpet også en opiat epidemi drevet av Big Pharma slik som i USA (og som man nå også kan se tendenser til i liberale Danmark)?

 3. AnneBrit says:

  Er stygt redd for at du traff blink. Jeg er litt mer usikker på hva som er venstre-sidens agenda.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere