Slik taler en Herretenker: – Det finnes ingen plass for de svake!

2
– Det finnes ingen plass for de svake!

Benjamin Netanyahu holdt nylig en tale og ifølge en tweet fra hans kontor sa han følgende:

Den svake smuldrer opp, blir slaktet og slettet fra historien mens den sterke, på godt og ondt, overlever. De sterke blir respektert, og allianser blir laget med de sterke, og til slutt blir fred gjort med de sterke.

Kommentarer er i grunnen overflødige. Vi så jo denne tenkninga demonstrert her:

Israel feirer sine 70 år: slakter ned 55 palestinere i Gaza

Fadi Abu Salah, en av demonstrantene som ble drept av israelske styrker 14. mai 2018.
KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Det er selvfølgelig bare én måte å møte denne typen holdninger på: Demonstrasjon av massiv styrke! Kommunistene er et et godt eksempel på hvordan en gruppe med enorm innflytelse, kan tape storstilt på en håpløs idealisme og tro på fornuftens seier. At Sokrates måtte svelge giftbegeret burde tjene som nok empiri til at en burde klare å unngå den fallgruven. Machiaveli hadde rett dessverre! Men sånn er nå en gang verden. Man kommer ingen vei ved å bare opptre etisk korrekt, og bare appellere til fornuften. Man MÅ også være avskrekkende, og man MÅ også appellere til følelser. Det er ikke slik jeg vil ha det, men det er slik det er. Ta det til etterretning!

 2. “Det finnes ingen plass for de svake!
  Den svake smuldrer opp, blir slaktet og slettet fra historien mens den sterke, på godt og ondt, overlever. De sterke blir respektert, og allianser blir laget med de sterke, og til slutt blir fred gjort med de sterke”.

  Og dette sier lederen for et folk som i historisk tid alltid har fremstilt seg som ofre for forfølgelse. Forestillingen om Holocaust og deres 6 millioner ofre har blitt prentet inn i milliarder av menneskers sinn nærmest som en religion, og gjort det nesten umulig å kritisere dette folket etter 1945.

  Noe de har utnyttet for alt det er verdt, og klart å få eierskap til banker,finansinstitusjoner, og multinasjonale selskaper på en monopolistisk måte som ellers ikke skulle ha vært mulig med antimonopol-lover, antikartell-lover og antitrust-lover.

  For de som interesserer seg for geopolitikk vet at når det gjelder internasjonal politikk er ikke dette folket akkurat ofre, det er heller verdens befolkning som er ofre for deres økonomiske verdensordning. Idealposisjonen for en overgriper er når overgriperens ofre tror overgriper er offer, og ikke forstår at de selv er ofre for overgriper.

  Dette folket utgjør kun 0,2 % av verden befolkning, men eier og kontrollerer de fleste banker og finansinstitusjoner, multinasjonale selskaper, har sine folk i fremstående politiske posisjoner i de fleste vestlige land og overnasjonale organer som FN og EU, og eier og kontrollerer vestlig presse og media. Intet folk har noengang i historisk tid hatt en slik svimlende og ufattelig konsentrasjon av makt.

  Talen som Netanyahu holdt, kan tolkes som ord som kommer fra en leder av et folk som vet at de styrer verden, og det fra en posisjon bak verdens mektigste krigsmaskin (USAs og NATOs).
  Ettter denne talen, skal det nå bli mulig å bryte det tabuet det har vært å kritisere dette folket direkte for deres nådeløse, brutale økonomiske verdensordning?

  Kan en nå prøve å beregne hvor mange mennesker som hvert år dør direkte og indirekte på grunn av deres økonomiske verdensordning som gjør en liten prosent astronomisk rike, mens i den andre enden lever milliarder i elendighet, en elendighet som millioner dør av hvert år?
  Neppe, en slik offentlig debatt blir ikke tillatt i MSM, vestlig presse og media som de selv eier og kontrollerer.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere