Fra falske nyheter til folkemord. Disse fem spørsmålene må besvares før Norge kan legge Libya-krigen bak seg

0

Rødts leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes krever et generaloppgjør med krigen i Libya som Norge var en av de mest aktive deltakerne i. I en kronikk i Aftenposten stiller fem spørsmål som han mener må besvares før Norge kan legge denne krigen bak seg.

  1. Norske bomber

” Mellom andre verdenskrig og 2011 slapp Norge tilsammen rundt seks bomber over andre land. I NATO-krigen mot Libya slapp Norge slapp 567 bomber, nesten 10 prosent av alle bombene som ble sluppet i hele NATO-operasjonen. Ifølge oberstløytnant Dag Henriksen angrep norske fly såkalt «sensitive mål» som selv ikke erfarne krigsnasjoner, ønsket å bombe.

Spørsmålet er like enkelt som det er ubehagelig: Hvor mange mennesker ble drept, skadet og traumatisert, og hvor mye sivil infrastruktur ble ødelagt av de norske bombene?”

  1. Forbrytelser mot menneskeheten

” Så til det NATOs allierte foretok seg i områdene de erobret takket være Norges og NATOs bomber. Noen av opprørsgruppene Vesten støttet hadde en klart uttalt rasistisk ideologi, og gikk løs på mørkhudede libyere og afrikanske gjestearbeidere og innvandrere. Gruppen med det illevarslende navnet «Misrata-brigaden for utslettelse av slaver» renset byen Tawerga for alle sine 30.000 mørkhudede innbyggere.”

” Spørsmålet er dessverre ikke om NATO-aksjonen bidro til alt dette, for det er hevet over enhver tvil. Det som må undersøkes hvorvidt denne slavehandelen og etniske rensingen utgjør forbrytelser mot menneskeheten, og hvor stort ansvar NATO og Norge bærer overfor ofrene og deres etterlatte.”

  1. Terrorangrep i Europa

” En av NATOs viktigste partnere på bakken i 2011 var Abdelhakim Belhadj fra Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). I 2001 ble LIFG definert som terrorgruppe av FN og i 2007 erklærte al-Qaidas daværende nestleder, Ayman al-Zawahiri, at LIFG offisielt var blitt en del av selve Al-Qaida. Likevel ble LIFG-kommandant Belhadj under NATO-intervensjonen utpekt som hovedstaden Tripolis øverste militære leder.”

Et spørsmål som må avklares er hvor mange terrorangrep i Europa som er blitt gjennomført av libyske islamister og hvilken relasjon NATO hadde til disse under krigen i 2011.”

  1. Motivene til pådriverne

” På Rødts stortingsseminar fredag uttalte oberstløytnant Tormod Heier fra Forsvarets høgskole at den norske regjeringen bombet Libya dels for å bedre forholdet til USA. Den rungende stillheten om lidelsene krigen har skapt fra politikerne bak NATO-aksjonen, deriblant Stoltenberg, utelukker i hvert fall at hensynet til Libyas sivilbefolkning var eller er en sentral motivasjon.

Nå må vi få klarhet i hva som faktisk var motivene til pådriverne bak krigen mot Libya.”

  1. Falske nyheter og desinformasjon

” Den britiske, parlamentariske undersøkelsen av Libya-krigen fastslår krystallklart at begrunnelsene som ble gitt for å bombe Libya i stor grad var desinformasjon og uriktige opplysninger. Det fantes ikke belegg for påstanden om fare for «folkemord» i Benghazi, som var det viktigste påskuddet for NATO-aksjonen.

Falske nyheter, som at Gaddafi-regimet brukte bombefly mot fredelige demonstrasjoner, og utstyrte afrikanske leiesoldater med Viagra og instrukser om å begå massevoldtekt, ble aktivt spredt i vestlige massemedier, også i Norge.”

” Spørsmålet vi må få avklart er hvor desinformasjonen som ble brukt til å rettferdiggjøre Libya-krigen stammet fra, og hvordan den så raskt og motstandsløst kunne få så stor innflytelse på en så viktig politisk avgjørelse i Norge.”

Hele kronikken kan leses her.

Offisielt er Norge stolt av sin bombing av Libya.

Svært viktige spørsmål fra Rødt

Artikkelen til Bjørnar Moxnes og de spørsmålene han stiller er svært viktige. Dette er en glimrende opptakt til den debatten som må komme i Stortinget og i det norske samfunnet uansett hva Petersen-utvalget måtte komme med. Og det er opplagt at Moxnes har det beste utgangspunktet til sjøl å framføre disse spørsmålene i Stortinget. Vi vil foreslå at når han gjør det, bør han føye til ytterligere to spørsmål:

6. Personlig ansvar: Hvem fattet vedtaket om bombinga og hvordan ble vedtaket fattet?

Dette har vi belyst tidligere. Vedtaket ble ikke fattet på regjeringskonferansen 18. mars 2011. I protokollen derfra finnes ikke Libya nevnt med ett ord. Vi vet fra avisene at den endelige beslutninga ble tatt over SMS og mobiltelefon. Men forut for det var det noen som hadde besluttet at det skulle gjøres, nemlig ei lita gruppe med Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre i spissen. Men hvem ga dem mandatet til å fatte det vedtaket og hvem ba dem om det? Var det Hillary Clinton eller Nicolas Sarkozy?

Stoltenberg og Støre bærer begge et tungt personlig ansvar for at Norge begikk de forbrytelsene som vi faktisk begikk. Dette ansvaret må belyses før det er mulig for Norge å legge denne saka bak seg.

Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre bærer begge et stort personlig ansvar for Norges krigsforbrytelser mot Libya.

7. Stortingets eget ansvar

Krigen ble ikke vedtatt i Stortinget og regjeringa behandlet den ikke før etter at vedtaket alt var fattet. Men Stortinget behandlet krigen. Protokollen fra det møtet bør fram i lyset igjen. Det er et skammelig kapittel i norsk politisk historie. De ramlet nesten over hverandre for å vise hvor mye de støttet krigsvedtaket, og de gjorde det alle sammen, Martin Kolberg (A),  Karin S. Woldseth (FrP),  Erna Solberg (H),  Bård Vegar Solhjell (SV),  Trygve Slagsvold Vedum (Sp)  og Dagrun Eriksen (KrF).

Og de gjorde det med begrunnelser som om det var et uhjelpsprosjekt de var med på å velsigne. Det fantes ikke kritiske spørsmål en gang.

Rødt bør se på egen rolle

Rødt satt ikke i det Stortinget, så partiet bærer ikke noe ansvar i den forbindelsen. Men likevel bør også Rødt se på sin egen rolle. Også Rødt kjøpte forestillinga om ”et folkelig opprør” mot Gaddafi og oppfordret til å støtte ”Det nasjonale overgangsrådet”. Partiet bør ta et oppgjør med dette vedtaket, ellers vil det bli beskyldt for å ikke feie for egen dør.

Vi vet mye om den skitne krigen allerede

Som vi her skrevet tidligere vet vi svært mye om denne skitne krigen:

 

Les mer her:

Foran utvalgsrapport: Rystende uttalelser om grunnen til at Norge bombet Libya

Nye avsløringer om den britiske regjeringens samarbeid med terrorister i Libya

Libyakrigen – den største politiske skandalen i moderne norsk historie

MI6 hjalp jihadister organisere seg i Manchester

Forrige artikkelHva slags spill driver Russland og Israel overfor Iran og Syria?
Neste artikkelUSA og balkanisering av Europa
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).