Påstand: Hillary Clinton fikk Stoltenberg og Støre til å bombe Libya

44
Jens Stoltenberg var pådriveren for Norges krig mot Libya. Han og Jonas Gahr Støre bære et tungt personlig ansvar. Men de blir ikke konfrontert med det.

I en serie artikler har jeg prøvd å finne ut hva som skjedde i det sentrale maktapparatet i Norge forut for 19. mars 2011 da Jens Stoltenberg erklærte at Norge skulle gå til krig mot Libya. Jeg har skrevet til statsministerens kontor, til forsvarsdepartementet og til Stortinget og bedt om å få se det vedtaket som lå til grunn for denne erklæringa. Men jeg har ikke fått noe seriøst svar. (Jeg tror ikke det finnes.)

Saka er så merkelig også fordi daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre bare to dager tidligere hadde sagt at han var imot en krig mot Libya. I artikkelen Bombingens uutholdelige letthet har jeg stilt Støre direkte spørsmål om hvem som ga dem mandat til å sette i gang bombing. Han har ikke svart.

Jonas Gahr Støres uoffisielle biograf, Ståle Wig, skrev i en kronikk i Aftenposten 1.10.2015:

Støre skriver kryptisk at «det kan stilles spørsmål ved mangfoldet av drivkrefter i beslutningsprosessen i blant annet Paris og London.» Hva betyr det? Ble Norge presset av franske og britiske myndigheter?

Det som er helt sikkert er at bombing av Libya ikke var oppe på regjeringskonferansen på slottet fredag 18. mars 2011. Der diskuterte man Kostnadsramme for prosjektet rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal, samt Klage fra ”Rosa helikopter” på et vedtak i justisdepartementet. Ikke noe mandat til krig mot Libya.

Få timer seinere ble krigen vedtatt i statsministerboligen av en håndfull folk rundt Stoltenberg. Der var Støre og da gikk han inn for krig. Men det foreligger ikke noe dokument fra møtet, ikke noe vedtak, ikke noe referat. Og en samlet norsk presse har unnlatt å etterlyse et av de viktigste dokumentene i nyere norsk historie – hvis det nå finnes da!

Ordre fra Hillary?

Men kanskje er vi i stand til å rekonstruere det som skjedde? I den enorme bunken av mailer til og fra Hillary Clinton som WikiLeaks har offentliggjort finnes det en som er en slags skrytemail som er ment å vise hvor stor personlig rolle Hillary Rodham Clinton (HRC) spilte i å utløse krigen i Libya. Mailen er sendt fra Clinton til hennes medarbeider Oscar Flores, men den er bare en videresending av en mail fra medarbeideren Cheril Mills.

clinton-libya-mail-1

Dokumentet heter altså tick tock on Libya og det er der Clintons rolle blir framstilt, blant annet slik:

clinton-mail-libya-2

Jeg har framhevet to punkter i rødt. Der går det fram at HRC tok kontakt med en rekke utenlandske ledere for å sørge for deres deltakelse i krigen. Norge er ikke nevnt, men siden Norge endte opp som fremste bombenasjon i krigen, er det usannsynlig at Norge ikke ble kontaktet. HRC reiste da også til det møtet 19. mars, der Stoltenberg mente det var så viktig å ha med seg en norsk tilslutning til krig mot Libya.

Hvem kunne få Støre til å snu fra krigsmotstander til krigstilhenger? Hvem kunne få Stoltenberg til å kalle sammen et uformelt hastemøte uten mandat fra storting og regjering?

Er det noe menneske i hele verden som kunne ha fått til dette ved bare å ta en telefon, så er det daværende utenriksminister Hillary Rodham Clinton.

Basert på dedukasjon og sannsynlighet vil jeg derfor fremme følgende påstand: Hillary Clinton beordret Stoltenberg og Støre til å sende Norge i krig mot Libya. De lystret ordre og som takk for innsatsen ble Stoltenberg generalsekretær i NATO.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


44 KOMMENTARER

 1. Du utfordrer ikke akkurat ditt eget verdensbilde her, Pål. Stort mer forutsigbar enn dette går det vel ikke an å bli.

  • Å utfordre sitt eige verdsbilete er sikkert bra og naudsynt. Men dei som kan utfordre her, er dei som sit på sanninga i denne saka, og evt. avkrefte påstanden. Kan dei ikkje det, kan det hende at verdsbiletet ein har ikkje er så gale!

  • Du utfordrer ikke akkurat ditt eget verdensbilde her, Jørgen. Stort mer forutsigbar enn dette går det vel ikke an å bli.

  • Mener du at Pål ikke er forutsigbar i dette innlegget? Synes du Pål overrasket med en for ham ny og spennende innfallsvinkel?

   • Hva med å argumentere sak fremfor person? Ad hominem bidrar sjelden spesielt konstruktivt i noen sammenheng. Bedømmer du vanligvis kritisk journalistikk i mediebildet etter kriteriet om hvorvidt journalisten overrasker med en for vedkommende ny og spennende innfallsvinkel? I så fall er du over gjennomsnittet opptatt av budbringere og under gjennomsnittet opptatt av budskap Jørgen…

 2. Haha. Jeg fikk en sint telefon fra partisekretæren i Rødt fordi jeg sa i et innlegg i Klassekampen at Stoltenberg er verre enn både Breivik og Krekar. Slik skal ikke sies, fikk jeg klar beskjed om. Det gjør meg forsåvidt ingenting, men når sjøl «venstre» begynner å holde seg med et meningspoliti mot maktkritikk; tja…

 3. Veldig opplysende og bra dokumentert påstand fra Hr. Steigan. Takk for det grundige arbeide. Se ellers mine mange klipp fra «verdenspressen» på min facebook som viser panikkmoduset til den herskende elite i disse dager.
  Stå på Hr. Steigan. Dette går veien…………………

  • Har du sett Snowdon hos Alex Jones du burde se hva Hillary har gjort av f skap og det var grunnen at de tapte valgeet fordi det ble lekket ut fra wikileek at hun er pedofil satanist av verste sort og i Illuminati aom sin mann

 4. Som samfunnsengasjert amatør-skribent, har jeg opplevet en rekke ganger å ikke bli tatt seriøst, kalt en konspirasjonsteoretiker og ledd av. Jeg finner det påfallende interessant, dette du her beskriver. Det kan se ut som om polititikere med bl.a involverte parter som forsvarsdep. oppdrettsnæringen, oljebransjen, utenriksdep. sjipping og teleselskaper og ikke minst, bankene er viklet sammen i et enormt nettverk. Etter å ha engasjert meg i urfolkets kamp i USA, har jeg lest endel rapporter og trådene vikler seg inn i Norge, fra den kanten. Involverte parter kommer tydelig frem. Deres koblinger videre også . Det er lett for det blotte øye å regne sammen eller male et bilde på hva som kanskje foregår. Clinton er helt klart involvert. Dere får unnskylde mitt utsagn her, men min personlige mening er at det finnes ingen farligere person som en forsmådd kvinne med en hunger etter penger og makt. Det er i mine øyne en av verdens farligste personer man kan putte i en lederstilling over folket. Og Stoltenbergs marionettedans er rett og slett pinlig. En guttunge som soler seg i glansen av en fortærende ild, og som en unge, leker han med den. Media gir oss fokus i en helt annen retning, så mannen i gata tror på det han leser. Det skremmende er at sannheten ligger tydelig frem i dagen, men mange ser det ikke. Det blir så surrealistisk at man fornekter. Den største trusselen jeg har sett, er oljebransjen og bankene. De har tråder til absolutt alt. Men herregud. Jeg er jo bare en mus som pisser i havet. En stemme av milliarder. Likevel blir jeg fulgt med,fordi også jeg stiller spørsmål, slik du Steigan gjør. Vi lever i et såkalt demokrati, der vi har rett til å stille spørsmål og få svar. Men det er et skjult diktatur som svarer. Stå på Pål. Peppre dem med spørsmål du. Det står respekt av det og vi trenger det. Min kjæreste og jeg gjør det samme, om en rekke ting. MANGE fler burde sende mail med spørsmål, uansett tematikk. DET er nemlig demokrati, og vi skal sannelig sørge for at de ikke glemmer det. For våre barns skyld. -Tori

  • «Men det er et skjult diktatur som svarer» ja det er en gammel hierarki som må endres nå! Men det kommer ikke å skje frivillig uansett om det vi har raser. . Som vår » vår alles favoritt;) Trump sier «A Broken System»

   Konspirasjonsteoretiker trengs det flere av men vi bør nok sette opp mål og nå enighet om hva som må gjøres.

  • jeg og har fått med meg de riktige nyhetene jeg leser både hva Putin gjør og jeg følger Alex Jones og anbefaler deg til å titte på sidene hans han har netopp hatt Snowdon på besøk og han er det ett langt innslag om og det er interesant for det vi nå må er å slå kloke hoder sammen fo rå finne den lureste løsningen på hva vi kan vi gjøre med som du sier bank og presse de kan ikke komme seg unna hele veigen det er skammelig at det er først når nyhetsreportere går av med pensjon at de sier vi er lurt kunne de hatt baller så hadde vi fått vite hva som foregår egentilig med fek. Norge hva slags folk er det som spiller pocerman go og mange av stortingsfolka skal til Saudi Arabia for å spille eurapamesterskapet der er de hjernevasket ondskapsfulle eller dumme hva tror du

   • De er hjernevasket og kjøpt og dumme nok til å tro de kan gjøre hva de vil, men heldigvis finnes det våkne folk som Pål Steigan og Akex Jones. Mainstream Media ig bankvesenet må knuses, det er en forutsetning for å kunne bevege seg fremover for menneskeheten. Dernest må skolevesenet til pers! Og profesjonelle livslange politikere kan vi heller ikke ha fordi makt korrumperer!

  • Helt knall innlegg, Tori. 🙂

   «Vi lever i et såkalt demokrati, der vi har rett til å stille spørsmål og få svar.»

 5. Krigen mot Libya ville vært umulig å gjennomføre med det resultat den fikk uten støtte fra Obama & Co. Her spilte selvsagt Hillary en sentral rolle.

  Til Stoltenberg og Støres unnskyldning skal det sies at jeg tror dem når de sier at de deltok i krigen av humanistiske årsaker. De trodde nok, som mange andre, at dette var en krig som ville frigjøre Libya fra en gal diktator. Nå som vi har fasiten vet vi at de tok feil, krigen gjorde bare situasjonen verre.

  Det som forbauser meg er at sentrale politikere, Stoltenberg og Støre inkludert, ikke synes å ha lært av de feilvurderinger som ble gjort hva angår Libya. Vi har i lengre tid hatt et tilsvarende scenario gående i Syria, som har kostet minst 200 000 mennesker livet og millioner på flukt, fordi Obama & Co vegrer seg mot å trekke erfaringer fra libyakrigen.

  Obamas krigspolitikk ovenfor Assad-regimet er en eneste stor røre. Han har avslørt det jeg vil kalle en fundamental manglende evne til å bidra med konstruktive løsninger basert på erfaring og innsikt. Jeg er helt sikker på at krigen i Syria kunne vært unngått om Obama tidlig hadde lagt seg på en linje der han på visse betingelser støttet Assad.

  • De trodde nok, som mange andre, at dette var en krig som ville frigjøre Libya fra en gal diktator.

   Det er da ingen rimelig antakelse. Vanlige folk uten tilgang til entydig faktainformasjon og globalpolitisk analytisk kompetanse kan ha gjort slike vurderingen i ren villelse. Ikke toppolitikere som Stoltenberg og Støre. De visste faktasituasjonen rundt Libya og Gaddafi,: De visste at Libya ikke ble styrt av en despot men at landet var Afrikas fremste i forhold til velferdsgoder for befolkningen. De kjente til prosjektet med den store kunstige elva, altså Gaddafis plan for å gjøre store deler av Sahara om til dyrkbar mark. Og ikke minst, de var kjent med den funksjonen Libya innehadde om å fungere som en barriere mot uhemmet innvandring til Europa fra Afrika sør for Sahara.

   • «Gaddafis plan for å gjøre store deler av Sahara om til dyrkbar mark.»

    Ikke minn meg på ingeniørprosjektet «The great man-made river» fra grunnvannet til oppdyrking i ørkenen, nesten ferdig, som USA-NATO bombet i stykker. Det var en .ekte humanitær krigsforbrytelse. Pga. bl.a. ministrene Faremo, Støre og Stoltenberg.

    «On 22 July during the 2011 Libyan civil war, one of the two plants making pipes for the project, the Brega Plant, was hit by a NATO air strike.» – «Given the rebel boasts that the pro-Gadaffi forces in Brega had no water, the question has to be posed whether this attack was a deliberate attempt to prevent repair of the pipeline into Brega.»
    Jf. https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Man-Made_River
    + //humanrightsinvestigations.org/2011/07/27/great-man-made-river-nato-bombs/ (https: foran)

    Det libyiske folket fortjener erstatning til gjenoppbyggingen av prosjektet. – Men selvforsyning i Libya står kan hende ikke øverst på listen til «bistandskonsulentariatet» eller andre pengemakter og myndigheter, som f. eks. statsministerkandidat Støre?

    – Hvordan skulle det gå med Libyas olje da, om Libya ble et sammenhengende og selvstendig land igjen? – Kanskje den europanære libyiske oljen, som nå stjeles og selges billig til «noen», måtte betales vanlig pris for igjen, da??

  • Det er eliten som er redd for at dollaren skal falle fordi landet har gått konkurs så er det at all olje handles med i dollar som gjør at den fortsatt dollaren står altfo sterkt spørr du meg

  • Det finnes ingen unnskyldning for rakettparet Stoltenberg og Støre. Å trekke inn Syria-krigen og Obama er en avsporing…

 6. Det gikk rykter/spekulasjoner om at Jonas Gahr Støre var aktuell som NATO sekretær. Før Jens ble den som fikk jobben såvidt jeg husker.

  Lurte Jens Stoltenberg Jonas GS med lovnader om internasjonal prestisje jobb i NATO. Han måtte bare overføre et visst antall skattekroner til Clinton foundationen.

  Dette blir spekulasjoner fra min side, men basert på den informasjon som finnes Jan man saktens lure.

 7. Morsomt, men ikke en flis av bevis. Jeg kjøper at det kan ha foregått slik som Hr. Steigan foreslår, men jeg hadde også kjøpt det at Fogh-Rasmussen var den som fikk Stoltenberg med på moroa.

  HRC er en krigshisser, men aksjonen i Libya var ikke krig. Det var en rettet aksjon, og om den ikke var så humanitær som HRC gir inntrykk av, så ble den raskt avsluttet.

  At det er strøkne navn i Wikileaks dokumenter, plager meg litt.

  • Pressen burde jo ha gravd i dette… 😀 – Det kan vel hende dette var avklart med «Norge» på forhånd, og at dette ikke tålte en debatt ref. «fremgangsmåten». Skal man sannsynliggjøre «oppdragsgiver» dreier kompasset mot L. Martin Goldman Sachs… Dvs at vi var en av «oppdragsgiverne»…

 8. «Påstand: Hillary Clinton fikk Stoltenberg og Støre til å bombe Libya»

  Ja, ser sånn ut, gitt. – No surprise there…

  Takk til Steigan for utmerket gravejournalistikk, og fpr å holde saken aktuell. Ministrene Stoltenberg, Støre og Faremo er krigsforbrytere og Grunnlovsbrytere.

  Det kan ikke glemmes, uten fare for rikets sikkerhet og interne sammenheng. Straff drapsbeordrerne og beskytt oss andre mot dem – inkludert at andre kopierer dem i å gå utenom Stortinget og demokratiet.

 9. Israelske Debka hadde 12 november en lang artikkel om Trumps første krig som ifølge dem ville rette seg mot Iran. Den aller første Trump ringte som president var Netanyahu og ba han komme fort til USA. Da dette ble kjent hersket stor glede i israelsk presse som i hele åtte år hadde betraktet Obama som en fiende,en amalek.
  Vi må derfor ikke bli forundret i 2017 om at våre media begynner en demoniseringskampanje mot Iran. Vi må heller ikke bli forundret om Brende/Søreide hevder at Iran også truer Norges sikkerhet og gladelig blir med på en USA/Israelsk/Nato storkrig mot Iran.
  Stadig flott arbeid av Pål.

 10. Bra artikkel! Jens Stoltenberg tenkte nok at vi trenger beskydd av USA og det trenger vi så klart som f.. at vi løper ut og kriger:) Undrer hva vi gjør neste gang? Og «De lystret ordre og som takk for innsatsen ble Stoltenberg generalsekretær i NATO», bra det også kanskje da vi igjen trenger beskydd men man burde nok ha en debatt om at det må vare et demokratisk underlag når man løper ut og kriger. Og der er det problem da man ikke kan ha en åpen debatt om sikkerhetsmessige politiske beslutt kanskje da alt mye er under sekretess:) Men vi kan jo ikke løpe og drepe folk uten en demokratisk debatt så…

 11. Vi gjør det vi får beskjed om. Enten det er Hillary eller en annen som overbringer budskapet, spiller ikke så stor rolle. Hun gjør også det hun får beskjed om. Metoden er sannsynligvis en blanding av pisk og gulrot, uten at jeg vet nøyaktig hva pisken består i. Sitat hentet et sted fra internett i forb. med presidentvalget: «All presidents are only front-men to distract you from the people who really run the country». Grav dypere.

 12. Overføringer til Clinton fondet og Gates er en prosess som skjer over flere år ifølge min snevre hukommelse. Jeg har sendt brev til Statsministeren og spurt henne om de har tenkt å sende penger neste år også. Dette er noe flere burde ta tak i.

 13. Det er også andre ting som tyder på at Steigan har rett i at det var Clinton som overtalte Stolteberg og Støre til å bombe Libya, bla. artiklene i The Washington Times:

  Defense officials, speaking in detail for the first time about their assessments of the Libyan civil war four years ago, told The Washington Times that Mrs. Clinton’s strong advocacy for intervention against the Libyan regime rested more on speculative arguments of what might happen to civilians than on facts reported from the ground.

  In secretly tape-recorded conversations, an emissary sent by the Pentagon and Democratic Rep. Dennis J. Kucinich openly discussed with Gadhafi regime officials in 2011 concerns that there was a false narrative being used to sell the war, The Washington Times reported Thursday.

  The gap between Mrs. Clinton’s rhetoric warning of a Rwanda-like slaughter of civilians in Libya and the facts gathered by career intelligence staff is taking on significance as the former secretary of state prepares another bid for the White House and her national security credentials are re-examined.

  http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/29/hillary-clinton-libya-war-genocide-narrative-rejec/

  En av kildene som Clinton ser ut til å lene seg på er utsagn fra opprørerne fra Gaddafi. Fra opprørernes side var selvsagt Gaddafi i ferd med å begå folkemord og måtte stanses av amerikanerne. Problemet er at det ikke var sant. En skal ikke utelukke at det var Clintons magefølelse som førte Norge til krig i Libya. Clinton kunne vært hellig overbevist om at Gaddafi skulle til å begå folkemord mot sitt eget folk på en slik måte at hun overså eller underslo fakta. Folk i etterretningen visste at Clinton «tok feil». t Norge var så snar på å hive seg inn i en krig, tyder på at informasjonen fra amerikansk etterretning ikke ble lagt fram for sikkerhetsrådet og at det var Clintons versjon som ble lagt fram.

  Hadde Gahr Støre og Stolteberg noen grunn til å tvile på Hillary Clinton? Sannsynligvis ikke dersom en begynner å grave i forholdet mellom den norske regjeringen og gavmildheten til Clinton stiftelsen.

  • For å si det slik: Koblingen mellom den norske regjeringen og Clinton stiftelsen har trolig medført at normal dømmekraft er satt til side.

 14. Kjære Pål [Steigan, -;) ], av alle burde vel *du* være den første til å vite, at lovverket i Norge kun er skuebrød. Så til tross for at Staten har å besvare dine spørsmål; vil lov*praksisen* være at du ikke nødvendigvis behøver å holde pusten inntil du får et svar, – om du da ikke ønsker å dø av mangel på luft. Dette er et system beskyttet av «alle parter over deg». Norge viser gjerne stolthet over å «tilhøre» Magna Carta-landene, – men du Pål [Steigan, -;) ] vet ganske sikkert forskjellen på Magna Carta og Napoleansk, -;).

 15. Margit Nesland

  I denne konkrete saken var det FNs sikkerhetsråds resolusjon 1973 som lå til grunn for å opprette en flyforbudssone over Libya. Ti av rådets medlemmer stemte for, blant annet USA, Russland, Kina og Frankrike.

  Kritikken går på hvordan regjeringen Stoltenberg behandlet forespørselen fra USA om å delta med norsk flyvåpen. En annen kritikk er spørsmålet om deltagerne gikk utover sikkerhetsrådets mandat. Vedtaket kan forøvrig leses på nett.

  I ettertid er det tydelig at Russland og Kina har trukket lærdom fra sin tabbe i Libya og ikke ønsker å gjøre den samme feilen i Syria.

 16. Hva har norske medier sagt når de har blitt konfrontert med dette? Jeg regner med at noen her, eller Steigan selv har forhørt dem om denne saken?

  Jonas

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.