Påstand: Hillary Clinton fikk Stoltenberg og Støre til å bombe Libya

0
Jens Stoltenberg var pådriveren for Norges krig mot Libya. Han og Jonas Gahr Støre bære et tungt personlig ansvar. Men de blir ikke konfrontert med det.

I en serie artikler har jeg prøvd å finne ut hva som skjedde i det sentrale maktapparatet i Norge forut for 19. mars 2011 da Jens Stoltenberg erklærte at Norge skulle gå til krig mot Libya. Jeg har skrevet til statsministerens kontor, til forsvarsdepartementet og til Stortinget og bedt om å få se det vedtaket som lå til grunn for denne erklæringa. Men jeg har ikke fått noe seriøst svar. (Jeg tror ikke det finnes.)

Saka er så merkelig også fordi daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre bare to dager tidligere hadde sagt at han var imot en krig mot Libya. I artikkelen Bombingens uutholdelige letthet har jeg stilt Støre direkte spørsmål om hvem som ga dem mandat til å sette i gang bombing. Han har ikke svart.

Jonas Gahr Støres uoffisielle biograf, Ståle Wig, skrev i en kronikk i Aftenposten 1.10.2015:

Støre skriver kryptisk at «det kan stilles spørsmål ved mangfoldet av drivkrefter i beslutningsprosessen i blant annet Paris og London.» Hva betyr det? Ble Norge presset av franske og britiske myndigheter?

Det som er helt sikkert er at bombing av Libya ikke var oppe på regjeringskonferansen på slottet fredag 18. mars 2011. Der diskuterte man Kostnadsramme for prosjektet rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal, samt Klage fra ”Rosa helikopter” på et vedtak i justisdepartementet. Ikke noe mandat til krig mot Libya.

Få timer seinere ble krigen vedtatt i statsministerboligen av en håndfull folk rundt Stoltenberg. Der var Støre og da gikk han inn for krig. Men det foreligger ikke noe dokument fra møtet, ikke noe vedtak, ikke noe referat. Og en samlet norsk presse har unnlatt å etterlyse et av de viktigste dokumentene i nyere norsk historie – hvis det nå finnes da!

Ordre fra Hillary?

Men kanskje er vi i stand til å rekonstruere det som skjedde? I den enorme bunken av mailer til og fra Hillary Clinton som WikiLeaks har offentliggjort finnes det en som er en slags skrytemail som er ment å vise hvor stor personlig rolle Hillary Rodham Clinton (HRC) spilte i å utløse krigen i Libya. Mailen er sendt fra Clinton til hennes medarbeider Oscar Flores, men den er bare en videresending av en mail fra medarbeideren Cheril Mills.

clinton-libya-mail-1

Dokumentet heter altså tick tock on Libya og det er der Clintons rolle blir framstilt, blant annet slik:

clinton-mail-libya-2

Jeg har framhevet to punkter i rødt. Der går det fram at HRC tok kontakt med en rekke utenlandske ledere for å sørge for deres deltakelse i krigen. Norge er ikke nevnt, men siden Norge endte opp som fremste bombenasjon i krigen, er det usannsynlig at Norge ikke ble kontaktet. HRC reiste da også til det møtet 19. mars, der Stoltenberg mente det var så viktig å ha med seg en norsk tilslutning til krig mot Libya.

Hvem kunne få Støre til å snu fra krigsmotstander til krigstilhenger? Hvem kunne få Stoltenberg til å kalle sammen et uformelt hastemøte uten mandat fra storting og regjering?

Er det noe menneske i hele verden som kunne ha fått til dette ved bare å ta en telefon, så er det daværende utenriksminister Hillary Rodham Clinton.

Basert på dedukasjon og sannsynlighet vil jeg derfor fremme følgende påstand: Hillary Clinton beordret Stoltenberg og Støre til å sende Norge i krig mot Libya. De lystret ordre og som takk for innsatsen ble Stoltenberg generalsekretær i NATO.

 

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelPanikk i NATO – og i Aleppo
Neste artikkelMorgenstemning i Tolfa
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).