Påstand: Hillary Clinton fikk Stoltenberg og Støre til å bombe Libya

0
Jens Stoltenberg var pådriveren for Norges krig mot Libya. Han og Jonas Gahr Støre bære et tungt personlig ansvar. Men de blir ikke konfrontert med det.

I en serie artikler har jeg prøvd å finne ut hva som skjedde i det sentrale maktapparatet i Norge forut for 19. mars 2011 da Jens Stoltenberg erklærte at Norge skulle gå til krig mot Libya. Jeg har skrevet til statsministerens kontor, til forsvarsdepartementet og til Stortinget og bedt om å få se det vedtaket som lå til grunn for denne erklæringa. Men jeg har ikke fått noe seriøst svar. (Jeg tror ikke det finnes.)

Saka er så merkelig også fordi daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre bare to dager tidligere hadde sagt at han var imot en krig mot Libya. I artikkelen Bombingens uutholdelige letthet har jeg stilt Støre direkte spørsmål om hvem som ga dem mandat til å sette i gang bombing. Han har ikke svart.

Jonas Gahr Støres uoffisielle biograf, Ståle Wig, skrev i en kronikk i Aftenposten 1.10.2015:

Støre skriver kryptisk at «det kan stilles spørsmål ved mangfoldet av drivkrefter i beslutningsprosessen i blant annet Paris og London.» Hva betyr det? Ble Norge presset av franske og britiske myndigheter?

Det som er helt sikkert er at bombing av Libya ikke var oppe på regjeringskonferansen på slottet fredag 18. mars 2011. Der diskuterte man Kostnadsramme for prosjektet rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal, samt Klage fra ”Rosa helikopter” på et vedtak i justisdepartementet. Ikke noe mandat til krig mot Libya.

Få timer seinere ble krigen vedtatt i statsministerboligen av en håndfull folk rundt Stoltenberg. Der var Støre og da gikk han inn for krig. Men det foreligger ikke noe dokument fra møtet, ikke noe vedtak, ikke noe referat. Og en samlet norsk presse har unnlatt å etterlyse et av de viktigste dokumentene i nyere norsk historie – hvis det nå finnes da!

Ordre fra Hillary?

Men kanskje er vi i stand til å rekonstruere det som skjedde? I den enorme bunken av mailer til og fra Hillary Clinton som WikiLeaks har offentliggjort finnes det en som er en slags skrytemail som er ment å vise hvor stor personlig rolle Hillary Rodham Clinton (HRC) spilte i å utløse krigen i Libya. Mailen er sendt fra Clinton til hennes medarbeider Oscar Flores, men den er bare en videresending av en mail fra medarbeideren Cheril Mills.

clinton-libya-mail-1

Dokumentet heter altså tick tock on Libya og det er der Clintons rolle blir framstilt, blant annet slik:

clinton-mail-libya-2

Jeg har framhevet to punkter i rødt. Der går det fram at HRC tok kontakt med en rekke utenlandske ledere for å sørge for deres deltakelse i krigen. Norge er ikke nevnt, men siden Norge endte opp som fremste bombenasjon i krigen, er det usannsynlig at Norge ikke ble kontaktet. HRC reiste da også til det møtet 19. mars, der Stoltenberg mente det var så viktig å ha med seg en norsk tilslutning til krig mot Libya.

Hvem kunne få Støre til å snu fra krigsmotstander til krigstilhenger? Hvem kunne få Stoltenberg til å kalle sammen et uformelt hastemøte uten mandat fra storting og regjering?

Er det noe menneske i hele verden som kunne ha fått til dette ved bare å ta en telefon, så er det daværende utenriksminister Hillary Rodham Clinton.

Basert på dedukasjon og sannsynlighet vil jeg derfor fremme følgende påstand: Hillary Clinton beordret Stoltenberg og Støre til å sende Norge i krig mot Libya. De lystret ordre og som takk for innsatsen ble Stoltenberg generalsekretær i NATO.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.