LO-toppen og stortings-Ap i snublende utakt med den kraftkrevende grasrota

0

Av Halvor Fjermeros.

Høringen om EUs energiunion og Acer i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget 2. februar 2018 viser et «meningsløst» og mumlende LO. De peker vei for en ny intern splittelse i Arbeiderpartiet, mens industriarbeidere og lokalsamfunn raser mot Acer og jobber for massemønstring landet rundt 15. februar. 

Mens hele det kraftkrevende industri-Norge nå mobiliserer det remmer og tøy kan holde for en landsomfattende markering mot norsk suverenitetsavståelse og tilslutning til EUs energireguleringsmyndigh Acer, så styrer Arbeiderpartiet med LO som alibi mot en ny partistrid. Under dekke av å skulle ivareta ulike medlemsinteresser i forskjellige LO-forbund, framsto LOs representant Are Tomasgard som en motstandsløs medspiller for Espen Barth Eide, Aps saksordfører i energi- og miljøkomiteen. (Høringa kan ses i opptak her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10003898)

Eide uttalte i forrige uke at tilslutning til Acer ikke betyr suverenitetsavståelse (Klassekampen 26.01.) og provoserte med det mang en tillitsvalgt i den kraftkrevende industrien. Trolig har Eide gitt et solid bidrag til økt motivasjon for massemønstringa det nå brygger opp til 15. februar.

«Meningsløst» LO

I denne situasjonen er LOs ledelse ute av stand til å ta innover seg signaler fra grasrota i egne forbund og lokale LO-avdelinger. LO-sekretær Are Tomasgard leste i stortingskomiteens høring fredag fra et manuskript som åpenbart var skrevet med påholden penn. Slik balanserte han i et forsøk på ikke å tråkke de motstridende medlemsinteressene på tærne. Men i realiteten ga han en bortimot reservasjonsløs tilslutning til regjeringas forslag om tilslutning til Acer. Det nærmeste han kom en kritikk var at Acer kunne bety «en utfordring» når det gjelder de nye styringsformer over norsk energi: «LO mener at myndighet til å gi konsesjoner til ny utenlandskapasitet må ligge i departementet» og at «vi ikke må miste den nasjonale kontrollen over våre energiressurser.» Dette er jo nettopp hva diskusjonen har dreid seg om i vinter, og LO prøver ikke å si hva de mener, f.eks om påstanden om at Acer ved flertall blant EU-land vil kunne overkjøre norske interesser angående  kapasitet for krafteksport og bygging av nye kabler til utlandet. I stedet kom Tomasgard med det stadig hyppigere brukte mantra i Ap-kretser om å nytte «handlingsrommet» (underforstått i EØS-avtalen): «Flertallsavgjørelser i Acer kan være en utfordring. LO er bekymra for konsekvensene av utviklinga av det europeiske energiregelsverket. Detaljeringsgraden reduserer det nasjonale handlingsrommet.»

Men tross disse «utfordringer», er LO med på det Ap-støttede forslaget fra regjeringa, og Barth Eide kunne dermed i et av hans spørsmål til høringsdeltakerne triumferende konstatere at tilslutning til Acer «altså ikke vil innebære økt strømpris, og at Acer heller ikke vil kunne pålegge oss å bygge nye kabler.» Dermed bekreftet LO-sekretæren landsorganisasjonens standpunkt om ikke å legge hindringer i veien for Acer-tilslutning, slik det framkom i intervju med ABC Nyheter nylig.

Klare tale fra IndustriEnergi

I skarp kontrast til LOs vage tale sto Barbro Auestad fram i høringa som talskvinne for forbundet Industri Energi (IE). Hun er allerede blitt en kvinne for historiebøkene fordi hun som 31-åring i fjor ble valgt som første kvinnelige hovedtillitsvalgt i Sunndal Kjemiske Forening ved aluminiumsverket der. Nå er hun områdeansvarlig for forbundet sentralt og slå fast at IE er for EØS, men at man der i gården også kjenner landets  industrihistorie. Den har handlet om offentlig forvaltning til fellesskapets beste av vannkrafta. Om Acer sa hun: «Prisene vil stige. Spørsmålet er hvor mye. Og Acer vil kunne fatte bindende vedtak ved uenighet, bl.a. om utenlandsforbindelser (dvs kabler),»

«Norges beste klimabidrag er å foredle vannkrafta hjemme og eksportere etter behov», sa Auestad som mente at tilslutning til Acer vil innebære en suverenitetsavståelse som vil kreve 3/4 flertall i Stortinget i henhold til Grunnlovens paragraf 115.

Vestlandsoppropet brer om seg

Det er medlemmer og lokale ledere i Industri Energi som går i spissen for protestene som nå reiser seg både i fagbevegelsen og politisk. Mange av Aps fylkespolitikere er tunge kritikere av å avgi suverenitet til Acer. Hilmar Høl har en «dobbeltrolle» både som leder i Sogn og Fjordane Ap og som arbeider ved Hydro Aluminium i Årdal. «Det vil være fullstendig galskap å avstå suverenitet over kraftressursene til Acer», sa Høl til Klassekampen nylig. Og fylkestingene i både Nordland, Oppland og Telemark har ved Aps støtte fattet vedtak der de krevet at Stortinget må gå i mot tilslutning  til Acer.

Arbeiderpartiet i Audnedal (Vest-Agder) har fattet følgende enstemmige vedtak (Nationen 01.02.): «Audnedal Arbeiderparti vil på det sterkeste fraråde en slik suverenitetsavståelse til EUs energiunion. Audnedal Arbeiderparti vil henstille til at Arbeiderpartiet sentralt står samlet og krever saken behandlet i henhold til Grunnlovens paragraf 115, der det kreves 3/4 flertall i saker som gjelder suverenitetsavståelse på et så sentralt område som energi er for Norge», skrev Steinar Fuglestveit i et innlegg i avisa Lindesnes lørdag.

Denne uka tok også LO i Indre Hardanger initiativ til et opprop der de oppfordrer til demonstrasjoner over hele Vestlandet torsdag den 15. februar. I oppropet ber de folk og fagforeninger om å delta på kraftmønstringa i Odda under følgende paroler: «KRAFTA ER VÅR!» – «NEI TIL FLEIRE UTANLANDSKABLAR», «NEI TIL NORSK DELTAKING I ACER!» – og «VI BRENN FOR NORSK INDUSTRI!» Appellen har blitt hørt i både Sauda og Husnes hvor fagforeningene har vedtatt å sende busslaster til Odda.

Fra Mo i Rana i nord til Kristiansand i sør er det tatt initiativ til fakkelmarkeringer på den aktuelle dagen, 15. februar. Dermed tegner det til å bli en nasjonal markering av sjelden styrke som vil bli fulgt opp av flere aksjoner fram mot Stortingets behandling den 16. mars.

 

Forrige artikkelClinton-finansiert rapport brukt til å gi klarsignal for overvåking av Trump-medarbeider
Neste artikkel«Mad Dog» Mattis truer med militæraksjon mot Syria, men har ikke noe bevis for bruk av gass