Kina har en plan for å knekke petrodollaren

2

Petrodollar har vært grunnlaget for det globale oljemarkedet siden 1974, og er samtidig garantisten for USAs hegemoni.

Men Kina har en plan for å knekke petrodollaren, skriver Pepe Escobar i Asia Times. Som vi har vist tidligere på steigan.no har Kina beveget seg i den retningen i flere år nå gjennom å gjøre bilaterale avtaler om handel i yuan eller nasjonale valutaer. Det har også skjedd gjennom at Kina har opprettet den Asiatiske infrastruktur- og utviklingsbanken, som en slags konkurrent til Verdensbanken. Og det har skjedd gjennom å bygge opp en stor gullbeholdning som eventuelt kan bli brukt til å garantere en petroyuan.


Adjø til petrodollar: Qatar satser på yuan renminbi

Petrodollarsystemet smuldrer opp innenfra og utfordres utenfra

Petrodollar – ei gullgruve uten gull

Mot dollaren: Venezuela går over til yuan i oljehandel

Kina forbereder å prise olje i yuan støttet av gull


Kinas plan, skriver Escobar, er å etablere et system for oljehandel i yuan, som vil bli fullstendig konvertibel i gull på valutamarkedene i Hong Kong og Shanghai.
Shanghai Futures Exchange og dens filial Shanghai International Energy Exchange har allerede kjørt fire simuleringer av en slik handel.

Det ble antatt at dettse systemet skulle bli offisielt etablert mot slutten av 2017, men nå ser det ut til at det først kommer på plass i 2018. Men når det kommer på plass vil også veien utenom dollaren være der for enhver som ønsker det, og petroyuan vil være en realitet. Diplomater sier til Asia Times at BRICS-landene ga sin støtte til denne planen på sitt toppmøte i Xiamen i Kina høsten 2017. Venezuela har også sagt seg klar til å bli med, og uansett den alvorlige krisa i landet, bør man ikke glemme at Venezuela er på sjuendeplass i verden i oljeproduksjon og har de største oljeforekomstene i verden. Russland er oljeprodusent nummer to. En annen stor produsent, Iran, vil også slutte seg til klubben.

Silkeveiene – Belt and Road Initiative

Dette skjer samtidig med at det gigantiske silkeveiprosjektet, Belt and Road Initiative (BRI), begynner å rulle i gang for alvor. I 2018 kommer seks store BRI-prosjekter i gang. Det er Jakarta-Bandung høyhastighetsbane, Kina-Laos-jernbanen, Addis Abeba-Djibouti-jernbanen, Ungarn-Serbia-høyhastighetsbane, MelakaGateway-prosjektet i Malaysia og oppgraderinga av Gwadar-havna i Pakistan. HSBC anslår at BRI-programmet vil generere ny handel i en størrelsesorden av 2.500 milliarder euro i året i det kommende tiåret.

Belt and Road Initiative har forgreininger gjennom Asia, langt inn i Europa og tvers gjennom Afrika.

BRI omfatter land som står for 29% av verdens BNP, skriver banken.
Det springende punktet for petrodollarens framtid er hva Saudi-Arabia vil gjøre. Uten Saudi-Arabia, ingen petrodollar. Kina ønsker å kjøpe olje av oljediktaturet i yuan, og Saudi-Arabia, som for første gang på svært lenge opplevde fall i sitt BNP i fjor, vil kunne la seg friste. Landets nære allierte, De forente arabiske emiratene, har allerede in avtale om å kjøpe kinesiske obligasjoner. Kina og Saudi-Arabia har opprettet et felles investeringsfond, og Kina ønsker å kjøpe 5% av Aramco, det statlige selskapet som eier Saudi-Arabias olje.

Går saudene over til petroyuan, er bunnproppen i petrodollarsystemet ute. Og hva vil USA gjøre da, spør Pepe Escobar.

Svaret ligger kanskje i det sjefen for US Marines, Peter Neller, sa på sitt møte med de amerikanske troppene på Værnes:

«I hope I’m wrong, but there’s a war coming,» Neller said. » … You’re in a fight here, an informational fight, a political fight, by your presence.»

Neller sa også at etter hans mening er USAs militære oppmerksomhet i ferd med å flytte seg fra Midt-Østen til Russland og Stillehavet, og han ser styrken i Norge som et ledd i dette.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. ABC says:

    Summering er at dagens monetære system er ferdig asap. Teknologi åpner for andre monetære varianter også, eksempelvis krypto. Det vil si at vi ikke kan leve av å øke pengermengde lenge til. Kina knekker dollaren og vår levnadsstandard :slight_smile: God jul:)

  2. baluba says:

    Ifølge illustrasjonen går altså høyhastighetsjernbanen både til lands og til sjøs?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere