Kina forbereder å prise olje i yuan støttet av gull

40
Foto: Shutterstock

Kina, som er verdens største oljeimportør, tar neste skritt i av-dollarisering av verden. Landet vil lansere en ny standard for prising av oljekontrakter som vil gjøre det mulig for eksportører og importører å gå utenom dollar. Den nye standarden skal prises i yuan renminbi og vil være konvertibel til gull.

Det er Nikkei som melder dette. Dette markerer en hel ny epoke i verdens oljehandel, men også i det internasjonale valutaregimet. Siden oljekrisa i 1973 har all oljehandel foregått i dollar. Denne petrodollaren har garantert bruken av dollar i den strategisk viktige oljehandelen, og har bidratt tungt til å holde dollaren oppe som reservevaluta nummer én og å gjøre det mulig for USA å betale sine underskudd gjennom å trykke så mange dollar The Fed måtte ønske.

Det betyr også at det er første gang vi ser noe som likner en gullstandard siden Richard Nixon i 1971 tok dollaren helt ut av koplinga til gull.

Foto: Shutterstock

Nikkei skriver:

The contract could become the most important Asia-based crude oil benchmark, given that China is the world’s biggest oil importer. Crude oil is usually priced in relation to Brent or West Texas Intermediate futures, both denominated in U.S. dollars.
China’s move will allow exporters such as Russia and Iran to circumvent U.S. sanctions by trading in yuan. To further entice trade, China says the yuan will be fully convertible into gold on exchanges in Shanghai and Hong Kong.

Kina og Russland har de seinere årene kjøpt opp store mengder gull på verdensmarkedet, samtidig som Kina er nummer èn og Russland nummer tre som gullprodusenter.

I juli 2012 kjøpte Hongkongbørsen (Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd) London Metal Exchange (LME). LME handler med 80% av verdens kontrakter i grunnleggende metaller. Denne børsen vil nå også handle i yuan. 6. september 2012 skjedde noe som nesten ikke ble lagt merke til i de store mediene.

Denne dagen erklærte kinesiske myndigheter at fra nå av er alle våre banksystemer og handelssystemer klare for å gjøre all kinesisk handel med olje i yuan og ikke i dollar.

Dagen etter erklærte russiske myndigheter at fra nå av vil de selge så mye olje Kina måtte trenge og at de ville inngå kontraktene i yuan og ikke i dollar.  Det var da det begynte. Og fem år seinere er altså tida kommet for å flytte en vesentlig del av verdens oljehandel ut av dollar og over i en gullbasert yuan. Råolje er ikke en eller annen vare. Råolje er sjølve Varen i verdenshandelen. Dette er et marked som har vært totalt dominert av dollaren.

En oljeprising med gull som garanti vil være svært fristende for oljeeksportørene og kan bli det som river petrodollaren over ende. At dette vil få vidtrekkende konsekvenser når det gjelder å svekke USAs hegemoni er er årets understatement.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


40 KOMMENTARER

 1. Ikke uten grunn, at de store tunge økonomiene hamstrer gull. Den dagen som den internasjonale økonomien kollapser, da vil gull være en nødhavn, for å beskytte sine verdier. Og gullet vil nok bli innført som beskyttelse av de viktigste økonomiene. Men da blir det slutt på 0 rente over natten og totalt kaos vi ri verden i mange år. Oljefond utland vil fordampe, og olje og gass industrien ulønnsom i mange år.

  • Statens Pensjonsfond Utland har en urovekkende stor del i dollar, nå som dollaren svekkes kraftig av at petrodollaren er i ferd med å bli forlatt, må Statens Pensjonsfond Utland snarest bytte ut dollaren med realverdier, ellers kan det bli store tap.

   • Nå mener jo jeg i utgangspunktet at Oljefondet, sett fra norsk ståsted, ikke eksisterer som annet enn en narresmokk.

    Men hvis vi for et øyeblikk er litt velvillige og later som om det eksisterer, må det vel i så fall bli å endre porteføljens valutamessige tyngdepunkt til en annen valuta med en større troverdighet, for øyeblikket da typisk Yuan, da det å bytte inn i realverdier er umulig; det finnes ikke fysisk dekning for en brøkdel av pengemengden i verden. Hvis alle med utestående fordringer og papirformuer skulle bytte til seg realverdier for tallene sine, ville det fort bli rimelig dårlig stemning i køen, det ville bli stol-leken med hundre deltakere i ring rundt én stol. Hele konseptet med den globale finanskapitalismen går ut på å låne av den postulerte merverdi som skal skapes i fremtiden, og det går an fordi man tar som utgangspunkt at det ikke behøver å finnes noen ende på hverken økonomisk vekst eller naturlige ressurser. Noe man antakelig må være økonom for ikke å skjønne at er klin umulig.

    • Likte begrepet narresmukk.

     85% beskatning av selskapene i Nordsjøen, med påfølgende overføring til et Oljefond som er uteksportert, innebærer reelt sett at inntektene er skattefrie for eierne. Dette fordi eierne er de samme, både når det gjelder oljeselskaper, storindustri, bank/finans og Verdens privat eide sentralbanker.

     Norge sitter kun igjen med noen smuer til forbruk gjennom handlingsregelen.

     • «85% beskatning av selskapene i Nordsjøen, med påfølgende overføring til et Oljefond som er uteksportert, innebærer reelt sett at inntektene er skattefrie for eierne. Dette fordi eierne er de samme, både når det gjelder oljeselskaper, storindustri, bank/finans og Verdens privat eide sentralbanker.»

      Jeg greier ikke la være å undre meg på hvordan det er blitt slik at både høyre- og den såkalte venstresiden (særlig Ap) nærmest kappes om å overføre stadig flere nasjonale verdier, (natur)ressurser, eierskap av viktig infrastruktur og politisk makt til multinasjonale selskaper, gjennom stadig økt privatisering, herunder salg av naturressurser og infrastruktur som har vært i fellesskapets eie.

      Både EØS-politikken og TISA (og tilsvarende frihandelsavtaler), som både Høyre og Ap støtter, er en del av dette bildet.

    • For AF og eventuelle andre som stiller seg tvilende til om alle terrorangrepene vi har vært vitne til kan være False Flag, fant jeg denne HD Videoen som, etter min mening, er et godt eksempel på det har savnet fra de aller fleste angrepene. Video av selve hendelsesforløpet.
     https://www.rt.com/usa/401995-crash-laundromat-staten-island/

     Er klar over at denne ikke hører hjemme her, men har planlagt en pause fra Forumet.

     • Først premissene: Du forvrenger mine synspunkter og tillegger meg ting som ikke er mitt ved utgangspunktet ditt. Å ikke engang kunne reise TVIL rundt hvorvidt ALLE terrorangrepene kan ha vært false flag, altså å være 100% sikker på at alle sammen var det, er såpass mye lenger fra slik ting fremstår, og fra hva som er mulig å komme frem til uten å strekke fantasi og antakelser langt utover en generell og sterk mistro til medier og myndigheters omgang med sannheten, at det sikkert er nytteløst å si noe når det er gått så langt, men du har rett i at jeg tillater meg å stille tvil ved det. For meg er det nesten ubegripelig at noen kan være fri for tvil om noe sånt. En ting er å velge å tro sånn eller slik, eller mistenke det, holde muligheter åpne. Men å være så skråsikker at man overhodet ikke nærer den minste tvil, og også være så kategorisk at man «vet» at dette gjelder absolutt alle terrorhandlinger, det er i strid med all logikk, rasjonalitet og metode for kritisk tenkning.

      Men videre er det jo (for n’te gang …) ikke eksistensen av false flag-aksjoner som sådan jeg pleier å krangle med deg om, Dagfinn. False flag er et samlebegrep og rommer mange ulike nivåer og metoder av juks og illusjonsmakeri. Det er stadig den spesifikke versjonen der alt fra terrorister til ofre og hjelpepersonell er skuespillere, og blodet er ketchup og ingen kom til skade i virkeligheten, jeg har spesielle problemer med. Og dersom du i tillegg er 100% sikker hinsides enhver rimelig tvil på at det er nettopp denne typen teaterillusjon som gjennomføres i absolutt alle terrortilfeller, er det om mulig enda mindre dekning for det. Da er konklusjonen sementert på forhånd, og all lesing og tolkning av fakta eller informasjon blir siktet og knadd til å kunne støtte eller ikke motsi denne konklusjonen. For med et helt åpent utgangspunkt, god journalistisk/ vitenskapelig metode og ingen spesiell forventning eller hypotese som for enhver pris skal og må overleve en nærmere granskning og analyse, skal det ikke være mulig å komme frem til en slik konklusjon, og langt mindre at den er så ugjendrivelig bevist at det er 100% sikkert.

      Jeg antar det preller av, da denne måten å tenke på er en skuddsikker form for selvbedrag der all info og alle motargumenter siles gjennom den ferdige konklusjonen, som til og med antakelig gjør det skvatt umulig å egentlig forstå og erkjenne nødvendigheten av den kritiske metoden som sådan. Du klarer nok ikke å se forbi en idé som er svær som et fjell og sitter fast på selve øyet.

      Når det gjelder videoen du lenker til, demonstrerer den at der det finnes overvåkingskameraer som virker, vil det ofte være mulig å se opptak av ting som skjedde innenfor kameraets dekningsområde. Som antatt. Også en dement sjåfør som rygger inn i et vaskeri, hvis det er der kameraet befinner seg. Hvis det bare var det du ville si, er det jo greit nok, selv om det virker helt unødvendig, da alle vet dette fra før. Men det beviser ikke veldig mye mer enn at kameraet virket, og i hvert fall ikke at alle terroraksjoner er rene illusjoner der ingen blir drept på ordentlig. Det er ingen sammenheng her, utover den sammenheng som projiseres inn og skånes for alle krav om å måtte støttes av observasjoner. Utfra enkel praksis for logisk konsistens og bevisførsel må derfor videoen forkastes som bevis og argument. Den er et fremmedelement i sakens anledning og beviser ingenting eller sier noe som helst fra eller til om terror. Hvis målet var å demonstrere at andre opptak av dramatiske begivenheter enn terror noen ganger blir tilgjengeliggjort for alle på internett, er vi tilbake på sånt som alle vet fra før. Den logiske feilslutningen er at fravær så langt av tilsvarende allment tilgjengelige opptak av en del terrorhandlinger beviser at de ikke fant sted. Det er klassisk Erasmus Montanus-logikk, av typen ikke-flygende steiner og Morlille som derfor selv er en stein.

   • Northern Light: «Statens Pensjonsfond Utland har en urovekkende stor del i dollar, nå som dollaren svekkes kraftig av at petrodollaren er i ferd med å bli forlatt, må Statens Pensjonsfond Utland snarest bytte ut dollaren med realverdier, ellers kan det bli store tap.»

    Sant, men det får vi neppe «lov» til, er jeg redd …

    Noen som aner hvor gullreservene til Libya/Gaddafi ble av, forresten?

    • Gullbeholdningen er nok i Syria. Er det ikke dit despotene sender viktige saker og ting, like før det smeller?

     Forklarer i så fall Norges interesse for å få Assad styrtet. Vi solgte jo våre 33 tonn med gull på billigsalg i 2003, hvis jeg ikke husker feil, og trenger påfyll. 🙂

     • Klausen skrev: «Vi solgte jo våre 33 tonn med gull på billigsalg i 2003 (…).»

      Au da! For å sitere Jørn Simen Øverli/Vladimir Vysotsky: «Så dumt, åh Herregud så dumt, så dumt!»

    • Gullet (144 tonn) ble i hvert fall plyndret og flydd ut av NATO-styrker, og hardnakkede rykter sier at det globale gullkartellet gjorde en deal med Chavez i Venezuela, da han på det tidspunktet skal ha hatt 336 tonn utaskjærs som han ikke regnet med å kunne hente hjem i forbindelse med beslutningen om å nasjonalisere all metallindustri. Så det er muligens i Caracas nå.

     Det libyske pensjonsfondet sto vesentlig i norske banker, og det er mye som tyder på at det var omtrent samme beløp Torgeir Larsen i UD kort tid etter bombingen donerte til våre allierte terrorister på bakken i Libya, så de hadde litt cash å begynne med når de overtok der nede.

     • Vel, Chavez og Gaddhafi var kompiser utover det formelle felleskapet som ligger i at begge var statsledere og kjent som fiender av svinemakta, så sånn sett ville det være likplyndring av Chavez å akseptere Libyas gull som deloppgjør for alt det andre gullet kartellet ikke klarte å hoste opp til den formelle eieren. Men hva gjør en mann ikke for 144 tonn gull. Det var nok også i så fall en deal kartellet presset på for å få igjennom, for å ikke miste kontroll på gullprisen og at Chavez skulle begynne å beklage seg høylydt til resten av verden over at de hadde «surret vekk» Venezuelas gull. Han lanserte jo også et eget forslag til fredsløsning i Libya før bombekampanjene tok til, men ble angivelig avvist av Gaddhafis sønn, som mente de klarte brasene selv. Om det lå en alternativ plan for gullflytting allerede i denne fredsplanen vet jeg ikke, det ville ikke forundre meg, men det ble ingen forhandlinger etter Chavez’ oppskrift uansett. Hva det ble i stedet, vet vi altfor godt.

  • Deler dine synspunkter.

   Solgte all eiendom i Norge, investerte i gull og flyttet til Sveits i 2010, der verdistigning på gull er fritatt beskatning.

   Når krisen er over, og oljefondet har forduftet, regner jeg med at min da betydelige formue vil kunne vise seg være viktig bidrag i forbindelse med oppstart av ny verdiskapende virksomhet i Norge.

   For the record. Ovennevnte er ikke fleip!

     • Ja! Det er sånne kaker de fattige får som ekstraytelse på NAV mot slutten av måneden, når de fattige har spist opp månedskvoten med bladgullbelagt brød før tida!

     • Til ⒶF: Hehe! Og bakgrunnen til den gullbelagte ekstra-kakeytelsen var naturligvis at Erna sa: «Men kan de ikke spise kaker?» etter at noen hadde klagd over at sosialklientene og NAV’erne ikke hadde mer (gull)brød igjen å spise på slutten av måneden.

      Dette var sikkert etter at hun først hadde foreslått: «Men kan de ikke selge hytten, då?», og etter at noen omsider og etter langt om lenge hadde fått henne til å forstå at de fleste sosialklienter ikke har noen hytte å selge.

      Det siste sitatet er forresten nesten sant. Jeg glemmer aldri hva Erna faktisk svarte, den gangen hun var kommunalminister (eller noe sånt) i en av Bondevik-regjeringene, og hun ble spurt om hvordan hun selv hadde greid seg på den lille summen som sosialklienter og folk på minsteytelser hadde å leve for hver måned. Ernas løsning var: «Jei ville ha solgt hytten!»

      Dessverre vanket det ikke noen oppfølgingsspørsmål eller kommentarer fra journalisten (eller andre i studio) om hvor vanlig det er at sosialklienter og andre fattigfolk faktisk eier hytter de kan selge. Så kanskje tror hun fortsatt dette er løsningen …

    • Svaret mitt er selvfølgelig nei. Gull kan ikke spises!
     Men AF: Hvorfor, i all verden, stiller du meg et slikt, til de grader, tåpelig spørsmål?

     • Selv om jeg ikke ble spurt: Både gull (23 karat) og sølv kan naturligvis spises i visse former https://www.aftenposten.no/norge/i/m5xL/Na-kan-du-stasje-opp-sjampis-og-kaker-med-gull-og-solv

      Men næringsverdien er ytterst tvilsom, selv om indisk medisin visstnok hevder det er sunt å spise bladgull i blant. Og går verden og økosystemet vårt virkelig til helsike, hjelper gullbeholdninger nok veldig lite.

      Og her avslutter jeg min del av denne fiffige avsporingen.

     • Hvorfor jeg spør om gullet ditt kan spises? Du Dagfinn, det skal jeg fortelle deg: Det er to grunner, den første er selvfølgelig at jeg gjerne ville være helt sikker – jeg er faktisk hverken tannlege eller ernæringsfysiolog, og det er ditt gull, ikke mitt. Men da var det altså som jeg trodde, det kan ikke spises.

      Og når jeg ser for meg tablået etter at «krisen er over og oljefondet er forduftet», som du snakker om, så er det nok i ruinene etter et langt mer omfattende sammenbrudd på bred front enn hva du ser for deg, at du sitter der, skjeggete og mager på et kvart tonn gull og gnager til ingen nytte om kapp med gnagingen i magen, mens du kaster stjålne blikk bort på han andre fyren, han som i utgangspunktet hadde samme summen å investere som deg, men valgte et kvart tonn tørrmat, frø, nøtter og assorterte medisiner i stedet for gull, fordi han hadde vett på å sløse vekk mesteparten av pengene først på fyll og hor. Og han ville ikke solgt deg en personlig drikkevannsrenser eller en aldri så liten settepotet om du så hadde verdens samlede gullbeholdning under rompa, vet du.

      Jeg tenkte jo da at dette var et tablå som du også kanskje ville ha, om ikke nødvendigvis like direkte moro av som meg, så i hvert fall en viss personlig interesse av å tenke litt på, og det er den andre grunnen til at jeg spurte. Her var det liksom meningen at du skulle stoppe opp litt og tenke selv, da.

     • Kan synes som om vi tenker ganske likt når det gjelder den kommende krisen.
      Har tørrmat.og vannfiltere lagret i container i Asker, ment for nærmeste familie hjemme.
      Begynner imidlertid å haste, da de går ut på dato om fem år.

      Når det gjelder situasjonen her i Sveits, har myndighetene visstnok lagret mat for to år for hele befolkningen. I tillegg ttilkommer kommunale og private kjøkkenhager. Drikkevann der jeg bor samles opp fra naturlige fjellkilder.
      Tilfluktsrom finnes i de fleste bygninger, i tillegg til fjellhaller. Tvungen verneplikt, med våpen hjemme og betalt oppskyting hvert år. Jagerflyene tar av fra flyplasser inne i fjellet, og broer og tunneller er underminert.
      Sveits er ikke medlem i NATO og har heller ikke deltatt i noen kriger eller regimskifter siste 100 år.

     • Du verden! Nå nikker jeg litt anerkjennende her, Dagfinn. Kudos for kriselager av noe annet og mer næringsrikt enn gull. Det var ikke verst.

      Hvis vi leser scenariet jeg tegnet over mindre spesifikt/ personlig, men mer som et prinsippielt eksempel, står én konklusjon likevel ved lag: Det vil (kunne) oppstå en situasjon der tilgangen på primære, livsbetingende ressurser som mat og rent vann er så knapp, og de selvfornyende økosystemene så ødelagte eller skadet, at nesten alt av sekundære realverdier mister sin verdi som investering og betalings-/ byttemiddel. Dette var selvfølgelig det underliggende budskapet jeg hintet til gjennom å spørre om gullet er spiselig og bruke deg som et bilde på en slik situasjon. På samme måte som vi ikke vil kunne spise kostbar kunst, ugyldige sedler, fortidens uinnløste gjeldsbrev, derivater eller utgåtte pengedata på harddisker i de fallerte banksystemenes gamle servere, eller noe av det andre rikfolk nå «sikrer seg for fremtiden» med. I tillegg til de tingene vi har vært innom her, altså mat, vann(rensere), frø og legemidler/ medisinsk utstyr – samt gjerne diverse kontanter hvis de virker og gullet ditt så lenge det er verdt sin vekt i mat, er nok det mest interessante å ha på kriselager våpen/ ammo, batteridrevet radiosambandsutstyr og praktiske, slitesterke klær …

     • Ps:
      Jeg har heller ikke deltatt i noen kriger eller regimeskifter siste 100 år. Men jeg er dessverre NATO-medlem (tvangsinnmeldt ved fødselen), noe som selvfølgelig gir en vond skamfølelse, og som jeg nødig vil skal komme ut i offentligheten, selv om jeg vet at vi er mange som har det sånn.

      Har selvfølgelig veldig sans for mye av det sveitsiske systemet. Jeg har ikke så mye gull der, men den krypterte epostserveren jeg bruker befinner seg i hvert fall i en fjellhall dypt inne i de sveitsiske alper. 🙂

     • ⒶF skrev et sted her: «I tillegg til de tingene vi har vært innom her, altså mat, vann(rensere), frø og legemidler/ medisinsk utstyr – samt gjerne diverse kontanter hvis de virker og gullet ditt så lenge det er verdt sin vekt i mat, er nok det mest interessante å ha på kriselager våpen/ ammo, batteridrevet radiosambandsutstyr og praktiske, slitesterke klær …»

      Dette får meg umiddelbart til å se for meg en skrekk-dystopi, der de som var forberedt på katastrofe, har forskanset seg med sine eventuelle kjernefamilier og sine hamstrede lagre av mat, medisiner, legemidler, sambandsutstyr etc… og må forsvare dette med våpen i hånd mot både desperat sultne medmennesker og rene banditter. Om dette egentlig er et realistisk scenario for noen av oss som lever i dag, er jeg ikke så helt sikker på (men «alt er mulig», som livsstilscoachene til den øvre middelklassen sier …).

      MEN kommer verden (mot formodning) dit i «min tid», håper jeg egentlig jeg er blant de første som vandrer heden i turmultene, altså før man sitter på hver sin haug (eller i hver sin bunkers) og paranoid forsvarer sine dyrebare lagre mot andre nødstilte. For jeg har ikke mye tro på at jeg greier å bevare hjertelag og integritet særlig lenge i en slik situasjon. Og for å dra en parafrase: Hva gavner det vel egentlig mennesket å forlenge sitt liv med noen stakkels år, dersom det gjør skade på sin sjel (og med «sjel» mener jeg her psyke, integritet, moral, medmenneskelighet etc.).

      På den annen side har jeg egentlig sansen for Sveits som åpenbart i alle fall tenker på hele sin befolkning, og også for de ellers noe tossete mormonerne, der alle familier er forpliktet til å hamstre kriselagre med den tanke at de da vil være i stand til å hjelpe sine mindre forutseende medmennesker når kriser rammer. (Og jeg mener å ha lest at de nettopp derfor har kunnet yte verdifull krisehjelp til de rammede etter flere av de store orkanene, selv om det vel egentlig er dommedag de venter på).

     • @INK, ja det er litt av et undergangsscenario, og jeg tenker heller ikke at det er veldig sannsynlig i min levetid i fullskala, eller nærmest for alle. Mer sannsynlig da at det kommer noen veldig stramme regimer rundt om som vil gjøre sine prioriteringer av hvem som skal isoleres og beskyttes, og hvem som får dystopien først. Dessverre frykter jeg at et omfattende sammenbrudd, med alle sin nedsider, kan være det eneste som i beste fall kan åpne for noe som virkelig er noe annet, og som faktisk klarer å balansere input og output såpass at det kan ligge an til økologisk bærekraft og en ny start for de former for menneskelig samkvem som jeg tror de fleste ville like langt bedre enn de fleste av dagens verdens typiske alternativer.

      Forsyningssituasjonen i det offisielle Norge er helt ubrukelig, nærmest lik null, i dette bildet. Vi er under 30% selvforsynte med mat, og derfor sterkt overbefolket dersom innførsel av mat fra fjern og nær stopper opp. Dagligvarebransjen skal ha mat på lager for tre dager «dersom folk ikke hamstrer». Men det gjør vi jo, da.

     • @ⒶF Jeg er helt enig i at selvforsyningsgraden i Norge er under enhver kritikk. Det er egentlig vanvittig uansvarlig og korttenkt av politikerne. Selv om jeg som sagt (heller) ikke tror at et totalt sammenbrudd/undergang er særlig overhengende, er det jo ikke utenkelig at noe kan skje som gjør at det bli vanskelig å få fram forsyninger fra andre land en tid. Akkurat det har jo skjedd før, og da satte folk poteter i Slottsparken. (Men mennesket lever ikke av potet alene … skjønt det er nesten mulig – særlig om man har litt smør eller matolje til – jeg synes forresten det er rart at folk så sjelden nevner matfett/matolje når de lister opp hva som trengs i et evt. kriselager – nok fett er superviktig om man skal overleve, og for at kroppen i det hele tatt skal kunne å ta opp næringen i løvetannsalaten og barkebrødet eller hva det nå er folk spiser når det røyner på.)

 2. Viktig artikkel som ikke mange forstår da kunnskapen om det monetære systemet er for liten. Jeg trur at Kina og Russland tar det steg for steg. USAs militære styrke er bygget mye på makten over det monetære systemet som har gitt USA økonomiske muskler. Dette vet BRICS land og nå går man vekk fra dagens system og underveis bygger andre viktige strukturelle institusjoner. Hva gjør USA nå, jo ruster opp militært , hva gjør Russland. Skaper et nytt monetær system med Kina og venter ( ikke en Reagan 2:) Men eller og digital valuta kommer også endre spillplanen utover at autoritære land sliter (Russland og Kina:) da informasjonssamfunnet endrer maktstrukturer samtidig som Vesten prøver å minske demokratiet. Kaos blir blir det… Håper at Erna og Siv styrer Norge trygt gjennom det kaoset;)

 3. USA er veldig dårlig forberedt på det kommende valuta-skiftet med sitt store handelsunderskudd (bla varer), sitt store budsjettunderskudd og sin mangelfulle og dårlig vedlikeholdte infrastruktur. Mister dollaren sin posisjon kan levestandarden i USA falle kraftig, og kan kanskje bli mer enn halvert. Dette kan føre til økonomisk og sosialt sammenbrudd i USA. Spørsmålet er om dette vil kanskje trigge krig med bla Nord-Korea for å vise hvem som fremdeles er verdens herskere (og spesielt etter dagens/nattens kraftige hydrogenbombe test i Nord-Korea og før Nord-Korea skaffer seg skikkelige atomraketter som kan treffe USAs fastland).

  Det spørs om Norge er særlig godt forberedt på et valuta skifte. Norge har ikke lenger gull, men norske kroner kan nok i en viss grad dekkes opp av landets oljeressurser og av oljefondet (det som blir igjen etter et krakk).

  Vi får håpe at Yuan etter hvert blir erstattet av noe som ligner på Keynes forslag om Bancor (eller dagens syntetiske valuta SDR fra IMF). Landet som eier verdensvalutaen kan bli svekket av å bruke landets valuta som verdensvaluta, kanskje flere av dagens problemer i USA og i verden kunne ha vært unngått hvis Bancor i sin tid hadde blitt verdens valuta istedenfor dollar? Men dollar er ikke bare dollar, den er også petrodollar. Og handel med olje fører til ubalanse i internasjonal handel fordi visse land har mye mer olje enn andre land. Dollaren er ikke basert på gull, men er isteden basert på olje (hvilket kan være viktig i en verdensøkonomi som hele tiden ekspanderer og som bruker stadig mer olje, så lenge det varer). Men i krisetider ser det ut som det er nødvendig at valuta baseres på gull.

 4. Dagens dyslektiske: Da jeg først skummet forsida, syntes jeg det sto at Kina forbereder å spise olje, og da forsto jeg plutselig hvor ille det egentlig er fatt med ressurstilgangen på kloden.

 5. Dette er kanskje det viktigste geopolitiske trekket Kina og Russland gjør nå. Mente de også hadde utviklet ett banksystem for å unngå å bruke Swift slik at IMF ikke har muligheten til å fryse de likvide midlene til disse landene.

 6. Dette blir det spennende å følge med på! Det er en dristig manøver, først og fremst fra Kinas side.

  Poenget for Kina er å gjøre seg mindre avhengig av vareeksport til markeder som kan betale i dollar, som Kina er avhengig av for å kunne kjøpe olje. Dermed legges det til rette for å kunne satse mer på verdens største marked, som er det kinesiske markedet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.