Petrodollarsystemet smuldrer opp innenfra og utfordres utenfra

17
Erik Plahte

Av Erik Plahte.

«Om vi skulle peke på hva som framfor alt styrker USAs imperialisme og strebing etter verdenshegemoni, skiller dollarens rolle seg markant ut», skriver Federico Pieraccini i en serie på tre artikler om hvordan USA taper kampen mot Russland og Kina – økonomisk, politisk og militært. Det er tre grunner til dollarens enestående rolle, hevder han videre: petrodollaren, dollaren som verdensvaluta og at siden 1971 er verdien av dollaren ikke lenger basert på gull.


Dette er den siste av tre artikler om petrodollaren. Her er link til Del 1 og Del 2.


Så hva er verdien av dollaren da basert på? Ca 97 % av alle penger i Vesten er skapt av ingenting, av private banker som med et par tasteklikk gir noen et lån og skaper både penger og gjeld. «Verdien» av pengene er basert på at de som skylder penger, betaler ned lånet i rett tid. Hadde ikke Monopol-penger vært så lette å forfalske, kunne de gjort samme nytten.

Men USAs regjering, verdens største skyldner, står i gjeld til opp over ørene og vel så det, med en føderal gjeld på over 20 000 milliarder dollar. Pengene er brukt på utenrikshandel, militæret, kriger og generøse bevilgninger til bankene. USA kan bare finansiere sitt underskudd på handelsbalansen og de kolossale militærutgiftene ved å trykke flere dollar og utstede enda flere statsobligasjoner for å kunne kjøpe tilbake dollar fra verdensmarkedet.

Legg merke til hvor raskt gjelda økte etter krisa i 2007-8. Det er åpenbart at det ikke fins nok realverdier til å bakke den opp. USAs eneste utvei for fortsatt å kunne finansiere underskuddet på handelsbalansen og de kolossale utgiftene til militæret er å opprettholde systemet med petrodollar. Men det blir mer og mer krevende.

Siden 2008 har the Fed pumpa over 3 500 milliarder dollar inn i økonomien i form av såkalt «quantitative easing», gjerne oversatt med kvantitative lettelser. Samtidig har the Fed senka renten nesten ned til null. Hvorfor? Først for å redde bankene etter krisa i 2007-8, deretter for å tilføre mere kontanter og lav rente for å stimulere bedrifter til å låne for å investere i ny produksjon. Dette førte til at det ble altfor mange dollar i markedet. Men i stedet for å bli investert i produksjon (for å produsere varer som ingen har råd til å kjøpe) brukte mange konsern dem til å kjøpe opp egne aksjer for å holde kursen oppe. Dessuten har det ført til en kolossal vekst i det internasjonale finansmarkedet. Valutatransaksjoner overskygger fullstendig aksjehandel, som denne figuren viser (billion = milliard, trillion = 1000 milliarder). Daglig omsetning på verdens valutabørser økte fra ca 500 milliarder US$ i 1988 til over 5000 milliarder i 2013. Fem av de største bankene i USA stod for 36% av omsetninga i 2016. Men ikke noe av dette fremmer produksjon som skaper reelle verdier.

Daglig omsetning på valutamarkedet og børsene i New York, Tokyo og London i 2013. Forex = foreign exchange, billion = milliard, trillion = 1000 milliarder.

BRICS-landene på offensiven

Kina har overtatt etter USA som verdens største oljeimportør, og nå er det deres tur til å gi Saudiene et tilbud de ikke kan avslå. Det kortsiktige målet er å gjøre kinesiske yuan til det generelle betalingsmiddelet for olje. CNBC og mange andre medier siterte nylig den amerikanske økonomen Carl Weinberg: «Jeg tror at oljeprisen snart vil bli regna i yuan, og når bare Saudiene aksepterer det – som kineserne vil presse dem til – vil resten av oljemarkedet følge etter.» Kampen mot petrodollaren er i full sving. I 2016 ble India og Iran enige om å handle olje mot indiske rupi. Samme år ble Russland største selger av olje til Kina, og godtar betaling i yuan. Iran har også gått bort fra dollaren, og Qatar og Venezuela har nylig fulgt etter.

Resten av BRICS-landene slår følge, melder økonomen og investoren James G Rickards. Yuan er ennå ingen verdensvaluta, så nytten av en yuan er foreløpig begrensa. Men Russland og Kina kjøper opp gull, og Kina tilbyr alle oljeprodusenter som handler i yuan, å veksle pengene inn i gull på gullmarkedet i Shanghai. Det er ingen hemmelighet at målet er å etablere en ny verdensvaluta basert på gullstandard. USA har prøvd å stanse denne prosessen ved å ekskludere Iran fra det internasjonale betalingssystemet SWIFT og vedta sanksjoner mot Russland, Iran og Venezuela, noe som sjølsagt bare forsterker prosessen bort fra dollaren.

Petrodollarsystemet knaker i sammenføyningene

Det globale pengesystemet er i ferd med å endres grunnleggende, skriver Alastair Crooke i Huffington Post. Drivkreftene er at Russland og Iran vil frigjøre seg fra vestlige sanksjoner, lavrentepolitikken og «quantitative easing» (se over) for å holde den amerikanske økonomien gående, og endelig Kinas økende behov for olje fra Midtøsten. Det er ikke lenger så fordelaktig å ta imot betaling og holde valutareserver i dollar.

Runddansen til petrodollaren, som drives av at USA lager dollar, bruker dem i utlandet, får dem tilbake ved å selge statsobligasjoner og bruker dem på nytt, går ikke så bra lenger. For første gang på 18 år begynte de oljeeksporterende landene å trekke petrodollar ut av markedet ved å kjøpe gull og andre, mer solide valutaer i stedet for å resirkulere dem, kunne storbanken BNP Paribas melde i 2014.

Ingen land kan er sterke nok til å knekke USA militært. Men ved å etablere alternativer til dollarsystemet kan de vri seg fri fra USA økonomiske sanksjoner og jerngrep og ikke lenger finansiere amerikanske kapitalkrefter og USA tiltak for å bevare verdenshegemoniet ved å ta imot verdiløse dollar for reelle varer.

Dersom denne overgangen fra dollar til yuan og andre valutaer får vind i seilene, betyr det kroken på døra for petrodollaren. Verdien av dollaren vil nødvendigvis synke. Rickards tror at gullprisen kommer til å stige til 10 000 dollar pr unse. I dag er prisen knapt 1 300 dollar. Om Rickards har rett, kommer verdien av en dollar til å synke til under 1/7 av dagens verdi. Ikke fordi det blir knapphet på gull, for mengden gull er temmelig konstant, men fordi det vil bli overflod av dollar.

Dollarsystemet er også trua på andre vis. Klimamålene fra Paris-konferansen innebærer at forbruket – og produksjonen – av kull, olje og gass må ned i omtrent null innen 2050 pluss minus noen år. Når all denne oljen og gassen skal erstattes av lokalt produsert sol- og vindkraft, blir behovet for dollar mindre, og dollarens verdi kan ikke lenger forankres i olje.

Men den største trusselen mot dollarregimet og USAs posisjon er ironisk nok USA sjøl delvis skyld i. Store deler av USAs industri har blitt lagt ned til fordel for billig import fra Kina. Dette har ført til at Kina har opparbeida et kolossalt valutaoverskudd i form av dollar og kreditt til USA. Kina har også gått forbi USA som verdens største industrinasjon. Selv om USAs industriproduksjon øker, så øker Kinas raskere. Denne veksten sprenger de rammene for kinesisk økonomi som dollarsystemet har satt.  Kinas utenlandsinvesteringer økte jamnt fra 20 milliarder dollar i 2005 til 270 milliarder i 2016, tilsammen 1 500 milliarder i perioden 2005-2016. Nesten 80% av investeringene er de viktige sektorene energi, metaller, eiendom og transport.

Silkeveien gjenoppstår

I mai 2017 var politiske ledere og ledere for internasjonale organisasjoner fra over 100 land samla til et toppmøte i Beijing om Kinas storstilte plan for global handel og økonomisk vekst – Belt and Road Initiative (BRI), også kjent under som OBOR, One Belt, One Road. (Se her for en autorisert presentasjon.)

Dette enorme og ambisiøse prosjektet ble lansert allerede i 2013, og har som mål «å åpne forbindelser mellom Asia, Europa og Afrika for å styrke handelen og fremme langsiktig, regional økonomisk vekst og utvikling til beste for alle som er involvert». Det vil omfatte mer enn 60 land og investeringer i infrastruktur på ca 5 000 milliarder dollar i form av to handelsveier, en over land og en sjøvei, urgamle handelsveier vestover fra Kina. Mer konkret: bygge og utvide havner, veier, jernbaner, flyplasser, rørledninger for olje og gass, støtte utbygging av IT, telekommunikasjoner og finansiell infrastruktur.

Kilde: Hong Kong Trade Development Council, Belt and Road Portal (inneholder figuren i større format).

Kineserne understreker at BRI skal være et samarbeid på like fot, åpent og inkluderende for alle som ønsker å delta. Sjølsagt er ikke dette noen form for u-hjelp. Det representerer Kinas måte å ekspandere økonomisk og politisk på og å konsolidere sin posisjon som en kommende supermakt. Det er ingen tvil om at Kina vil dominere samarbeidet i kraft av sin overlegne størrelse og økonomiske styrke.

USAs økonomi er derimot basert lån, ikke på realverdier.  Dollarregimet er basert på en galopperende gjeld som bare kan bli betalt ved å ta opp mere gjeld. Slik forsterkes problemet. Systemet er en skjør og ustabil konstruksjon med store, ødeleggende og sjølforsterkende effekter.

For å trygge sine økonomiske interesser er USA derfor nødt til å basere seg på våpen, baser, krig og militære trusler mot andre land, og bruker hele arsenalet av fiendtlige midler for å isolere Russland og Kina nede og hindre dem i å ekspandere. USAs militærapparat er like stort som hele resten av verdens samlede militærstyrker, men klarer likevel ikke å opprettholde USAs imperium. Krigene i Afghanistan, Irak, Libya og Syria har ikke vært noen suksess for USA.

Ingen er tjent med å senke dollaren, iallfall ikke ennå, ikke før det er etablert en alternativ valuta som kan overta rollen som internasjonale betalingsmiddel og som land kan holde sine valutareserver i. Men dollarsystemet kan ikke opprettholdes i det lange løp. Det må bryte sammen til slutt. Begynner dollaren å svikte, svekkes også evnen til å opprettholde militærapparatet, som i neste omgang svekker evnen til å opprettholde dollarens posisjon, osv. Da vil løpet være kjørt. Faktisk har sammenbruddet allerede begynt, hevder skribenten Peter Koenig.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


17 KOMMENTARER

 1. En meget interessant og tankevekkende artikkelserie av Plahte, og som er både oppløftende og skremmende samtidig. Plahte gir meg med dette en bedre forståelse av hvorfor verden er som den er, samt hva som er de reelle begrunnelsene bak de mange konfliktene som oppstår rundt om i verden. Det er skremmende lesning på bakgrunn av at jeg frykter at «vesten» ikke kan gi fra seg hegemoniet uten sverdslag, dvs storkrig, oppløftende med grunnlag i at verden trenger endringer bort fra det petrodollaren representerer. Det for nu så være at Norge som nasjon må bygge på de fortrinn vi ennå bestemmer over; fisk, elektrisitet og andre olje/naturprodukter og som fortsatt er under nasjonal kontroll.

  • KK: «Det for nu så være at Norge som nasjon må bygge på de fortrinn vi ennå bestemmer over; fisk, elektrisitet og andre olje/naturprodukter og som fortsatt er under nasjonal kontroll».
   Riktig, det er derfor viktig at vi må ut av EØS og unngå EU, og at folk forstår at TISA betyr privatisering av økonomien. Dessverre orienterer ikke presse og media folk hva TISA betyr, fordi eierne av pressen og media sitter ved samme bord som de som har utformet TISA, som er den USA baserte globale finanskapitalen. TISA skal underskrives innen 2020, og det av en regjering av stort sett markedsliberalister, som er den globale finanskapitalens egne folk som eventuelt skal underskrive, og det med AP, et nå liberalistisk parti som støttespiller.

   Råderett over egne ressurser, og bli selvforsynt med mat kan gjøre at Norge ikke går med i det dragsuget som blir hvis dollaren faller. At så mye som mulig av oljefondets verdier i dollar byttes ut i realverdier vil også hjelpe. Det er ikke så mange politiske partier her i Norge som setter nasjonale verdier først, men de bør få velgernes oppmerksomhet hvis bare folk flest ble bevisst på geopolitikk.

 2. «Petrodollarsystemet smuldrer opp innenfra og utfordres utenfra»

  Ja, og ingen må tro at dette er tilfeldig. Det er «by design» og er etter historisk praksis.

  Eierne av federal reserve, som er rothchild, samt flere andre internasjonale bankeiere, eier dermed USA.

  USA er ikke et demokrati, eid av folket slik vi oppfatter ordet demokrati, men et privateid selskap «coperation».

  Presidenten er å regne som en delvis uvitende sekretær, som ikke skal vite mere enn » need to know».
  Kongressen-senatet og sekretæren styres av eierne «from det shadow»

  Ja, hvordan er det da eierne tar ut tar ut fortjenesten av sitt system som de selv bevist smuldrer opp ?

  Fortjenesten på renter og fortjenesten på det faktum at petrodollaren inflaterer alle verdens fiat penger, taes ut ved at eierne selv kjøper alt de kan av gull-sølv-andre faste varige verdier og innflytelse makt verden over. Ta en titt på dollarseddelen » New world order»

  Dette kan de gjøre da de selv eier wallstreet og dermed rigger gull og sølv prisen kunstig ned via papir kontrakter på gull og sølv. Stor fortjenste, taes også ut ved planlagte børsbobler.

  Dette har land som India-Kina og Russland forstått for lenge siden og derfor hamstrer de gull så godt de kan.

  Verden har aldri gått bort fra gullstandarden, selv om fiat pengene ikke lengre er » innvekslingsbare mot gull» Kjøttvekta mellom nasjoner/sentralbanker er og vil alltid være på gullstandard.

  Når fugl fønix oppstår etter krasjet, så kommer den nye verdens valutaen/SDR på plass.
  Så starter sirkuset på ny, men da er det kina/asia sin tur til å bli tappet.

  • Gull-standard, EURO, Petro-dollar; virker alle på samme måte. Den flytter kontollen over transaksjonen vekk fra partene og over på mellom-mannen/middelet.
   Så lenge vi ikke lærer oss forskjellen på nasjonal og husholdnings-regnskap, vil vi ikke klare å ta den makta tilbake.
   Så lenge vi ikke klarer å velge om vi vil at den norske kronen skal brukes til å holde oss alle gående, eller om den skal holde noen av oss rike, så kommer vi sannsynligvis alle til å ende fattige. Velkommen etter, sier jeg bare.

 3. Husk at dollarens og USA sitt endelikt har vært spådd hvert år siden 1776. USA sin brutto gjeld i % av BNP er ca 90% (netto ca 20%) mot Japan 250%. Har ennå ikke sett en kronikk som går på at Japan er på vei mot avgrunnen. Når det gjelder handelsbalansen så er dette mer sammensatt enn hva som gis utrykk for her. Store amerikanske foretak som Microsoft, Apple, Dell, Google etc har milliarder stående på bok i andre land som ikke har blitt hentet hjem pga an høy amerikansk bedriftsbeskatning, ca 40% mot 23% i Norge og 12% i Irland. Regner du med hva amerikansk industri produserer i andre land så har USA sannsynligvis et av verdens største handelsoverskudd. USA er et demokrati, et land med ytrings, pressefrihet og et uavhengig rettsvesen, et land med godt utbygd infrastruktur, et land med noen av verdens beste universiteter og skolesystem. Et land som ligger helt i toppen når det gjelder teknologiutvikling. Verdens desidert største millitærmakt. Et land som tiltrekker seg hjernekraft og innvesteringer fra alle verdens hjørner. Det er en grunn til at rike og velutdannede kinesere søker mot USA , men også Canada og Australia. På 80 tallet ble det spådd at Japan og yen ville ta over USA og dollaren sin rolle i verden. Det skjedde ikke og det samme vil heller ikke skje med Kina. Hverken Kina eller Japan (og Russland) tiltrekker seg hjernekraft fra andre land. Så lenge ikke Euroen ble en trussel mot petrodollar vil ikke Yuan, rupi, rubler eller bolivar bli det. Eksemplene det henvises til i kronikken er i beste fall små enkelthendelser omtrent som når vi kjøper noe fra Sverige og betaler med norske kroner. PS: Gull kan ikke brukes til annet enn ringer og smykker.

  • «PS: Gull kan ikke brukes til annet enn ringer og smykker.» ?

   Ja, det er vel derfor at land som Kina-Russland-India-Tyskland og Brazil, etc,. kjøper så mye gull de kan og oppbevarer det i velv som gullbarer ?

   Kansje den prakriske bruken som ringer og smykker er deres alternativ til petrodollaren ?

   Her en meget god innføring i gull og sølv og hva som kommer:

   https://www.youtube.com/watch?v=FI7NnOg2rxo

  • Kjære Helge. Dette kan du bare gi opp med en gang. Konklusjonen av det du skriver, er jo at Steigan ikke vil få oppleve USA´s kollaps i sin levetid, og det er per definisjon ikke akseptabelt på disse sidene!!!

   Ellers lurer jeg på hvem Erik Plahte er. Hvis dere skal skrive om nye og revolusjonerende ideer angående makro økonomi, kunne det kanskje vært en ide´ og spørre en makro økonom om å skrive det? Eller blir det for enkelt? Som sagt vet jeg ikke hvem Erik Plahte er, men utifra dette vrøvlet er han helt sikkert ikke en makro økonom.

 4. Det er faktisk ganske vanlig at verdens mektigste økonomiske land definerer hva den internasjonale handelsvaluta skal være for noe. Dette har endret seg flere ganger før opp gjennom historien (før dollar var det britiske pund og før det var det nederlandsk valuta og før det igjen spansk valuta, noe i denne stil). Og fordi dollaren er basert på olje så vil selvfølgelig synkende oljeutvinning forsterke dollarens fall.

  Det har i nyliberalismens epoke vært inflasjon og til tider hyperinflasjon innenfor visse segmenter av økonomien slik som boligpriser, eiendomspriser og verdipapirer bla aksjer. (I Norge og andre land tolkes denne type hyperinflasjon imidlertid å være verdistigning, man kan si nyliberalistisk nytale). Inflasjon når det gjelder varepriser generelt har så langt jeg kan bedømme vært ganske moderat i hele perioden. Og til tross for stor pengetrykking av bla dollar, så har denne pengetrykking altså ikke ført til hyperinflasjon når det gjelder prisen på varer og tjenester generelt. Det har vært prisstigning i verden, men det er veldig gunstig å ha prisstigning i en globalisert verdensøkonomi (hvor det ikke finnes noen verdensregjering som kan ordne opp i problemene). Inflasjon gjør at etterspørselen er større enn produksjonen (og således resulterer i en viss inflasjon/prisstigning på varer og tjenester). Dette gjør at de aller fleste produsenter kan klare å få solgt sine produkter. Det motsatte kunne derimot ha vært en katastrofe, dvs overproduksjon i en uregulert verdensøkonomi med fri flyt hvor det blir alles konkurranse mot alle. På sett og vis kan man takke pengetrykkerne for at verdensøkonomien har gått rundt i alle år og har vokst. En sideeffekt er selvfølgelig at store formuer har blitt bygd opp pga pengetrykkingen, og en dag kan disse formuer i ren og skjær desperasjon bli brukt til feks å kjøpe råvarer hvis/når dollarens verdi forvitrer (altså hyperinflasjon på basisvarer).

  Dollar-hegemoniet har vært med på å av-industrialisere USA helt siden slutten av 1950 tallet etter meg bekjent. Situasjonen er egentlig veldig farlig for USA når dollaren svikter og USA således blir tvunget til å øke sin eksport for å kunne opprettholde landets import. En bedre løsning fremover for verden kan være at SDR eller en annen syntetisk valuta overtar dollarens posisjon. Dette for å skape større balanse i verdenshandelen (kanskje slik Keynes i sin tid foreslo med bruk av Bancor valutaen og valutakursendringer). Hvis alle land blir omtrent selvforsynt med energi (istedenfor å måtte kjøpe olje) så vil også dette kunne støtte oppunder en mer balansert verdenshandel. Og i en balansert verdensøkonomi vil det være lettere å holde den voldsomme gjeldsoppbyggingen under kontroll. Til nå har kunstykket vært, vhja ulike former for avansert finansakrobatikk, å hele tiden øke verdens gjeld slik at etterspørselen i verdensøkonomien opprettholdes (men med det resultat at det samlede gjeldsnivået stiger helt inntil gjelden kveler verdensøkonomien hvor vi snart befinner oss).

  Verdens enorme gjeldsnivå har vært med på å presse ned oljeprisen (lavere oljepris fører til at konsumentene kan klare å ta opp enda mer gjeld). Dette vil trolig resultere i en energikrise ganske snart, men det blir en annen historie….

 5. Mange gode kommentarer utover en god artikkel. Refleksjon til, tål dagens monterte system informasjonsamfunnets transparente verden? Nei…. Få betalt i dagens fiat penger er ut om litt er mitt bet..

 6. Her var mye å lære for en macroøkonomisk analfabet både i innelgg og kommentarer. en særlig takk til Stale forlenke til info om gullets fremtid og utsikter. Merket meg den. Jeg bør visst gjøre som Vlad og Xi med mine sparepenger?

  • Takk ! Her er «ei dame som er verd sin vekt i gull» :

   https://www.youtube.com/watch?v=iz7_6JsHJt4&feature=em-lss

   En konklusjon som går noe langt fra min side er at:

   Siden Norge ikke har gull reserver lengre og i tillegg har globalisert bort innenlands industri/produksjon, så blir vi tvunget av oss selv til å fortsette med ekspansiv oljeutvinning etter at det såkalte «world currency reset» er gjennomført.

   Derfor er det tragikomisk når små partiene hyler om varig vern av områder i nord mot oljeutvinning.

   Heldigvis, så har kina innført olje/gullstandard for sin yuan.
   Noe som betyr at norge må fortsette med olje og holde seg veldig på godfot med Kina for fremtiden.

 7. Petrodollar-systemet minner en hel del om Sovjetunionens rubel-system, der satelittstatene solgte sine beste produkter til Russland for å få tilgang på rubler, som ble brukt til å kjøpe petroleumsprodukter fra Russland. Dette fungerte også greit frem til midt på 1970-tallet, hvoretter det gikk inflasjon i rubler. Til slutt ble rubelen i praksis verdiløs og systemet kollapset.

  Det er omtrent det samme scenario man kan se for seg for USD. Problemet denne gangen er at kollaps for dollaren betyr kollaps for norsk økonomi, som er tungt bundet opp i dollarrelaterte verdier.

 8. Olja stiger, dollaren styrkes. Dollaren er sterkere enn på lenge, men skal visstnok svekkes overfor NOK ila en 12 mnd periode. Dollaren har vært siden Trump tok over skuta, men det kan selvfølig være midlertidig, men forløpig har Trump styrket USAs økonomi. Med olja på 60 tallet starter oljefeltene opp igjen i West Texas og andre shale felt. På kort sikt er det ingen skyer på himmelen for US sin økonomi.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.