EUs «energiuavhengighet» er en bløff

13

I årevis har EU hatt planer og direktiver for å oppnå større grad av energiuavhengighet. Men EUs egne tall viser nå at alt dette er bare spillfekteri. EUs egne tall viser at unionens avhengighet av energiimport er økt.

Dette skriver Jan Herdal oljekrisa.no:

Virkeligheten finner vi godt begravd i EUs egen Eurostat. De siste tall for EUs avhengighet av importert energi er for året 2013. I løpet av tiåret fra 2003 har EUs importandel av kull økt fra 35 til 44,2 prosent, av råolje fra 78,5 til 88,4 prosent og av gass fra 52 til 65,3 prosent. 

Til tross for en ekspanderende økonomisk krise og et kraftig fall i oljeforbruket i samme periode, økte EUs importandel av råolje i perioden 2009-2013 fra 84,1 til 88,4 prosent.

Tall og fakta, og følgelig lite etterspurt av det humanistiske godhetsregimet.

EU hadde i 2013 en gjennomsnittlig importandel av «fossil» energi på 53 prosent, opp fra 48,8 prosent for ti år siden. Sju EU-medlemmer – Malta, Luxemburg, Kypros, Irland, Litauen, Belgia og Italia hadde et importbehov på mellom 75 og 100 prosent. Rett under finner vi land som Portugal, Spania, Tyskland, Østerrike, Hellas og Slovakia.

EU har produsert enorme mengder papir om grønn energi, men tallene viser at politikken har vært mislykket. Fossil energi står for 80% av verdens energiforbruk – og fortsetter å øke, i følge de nyeste tallene fra BP Statistival Review. Dette kommenterer Institute for Energy Research slik:

Despite the G7 interest in phasing out fossil fuels, fossil fuels continue to be used in global energy markets to provide increasing comfort and economic activity to nations and their citizens. India, for example, has indicated that it will use coal to bring electrification to much of its population without power. According to the Guardian[iii], 5 of the G7 countries increased their coal use between 2009 and 2013 but still demanded that poor countries slash their carbon emissions. Britain, Germany, Italy, Japan and France together burned 16 percent more coal in 2013 than 2009 and plan to construct more coal-fired power stations, according to the Guardian. Clearly, for many of the rich countries, it is do as I say and not as I do.

Dette er realitetene når våre hjemlige politikere snakker varmt om «det grønne skiftet». Det er synd ingen har funnet ut en måte å gjenvinne energi på fra politikernes varme luft.

Dette er da også en viktig grunn til at EU deltar i krigene i Midtøsten. Unionen er desperat etter å skaffe seg mer olje og gass.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


13 KOMMENTARER

 1. «Dette er da også en viktig grunn til at EU deltar i krigene i Midtøsten. Unionen er desperat etter å skaffe seg mer olje og gass.»

  Ja, og dette er vel også noe av grunnen til at Solberg & Co er desperate etter å starte utbygging av gassanlegg i Lofoten. Den desperate unionen er nærmeste nabo.

 2. Og jeg tr å vedde en skjorte på at denne økningen og mere til går til andre ting enn å bygge industri. Nemlig fortetting med nye innbyggere. Under finanskrisa så jeg en artikkel i Finansavisen som omhandlet Frankrike. 15% av den tidligere industrien var igjen.

 3. Hvorfor er det slik motstand mot å se på gjenbruksmuligheten av ressurser på avveie. Ressurser på avveie er forurensning som biomasse fra menneskeskapte samfunn som septik, gråvann/sortvann, søppel som ikke gjenbrukes, spesialavfall osv som idag legges i deponier (på fornybare dispensasjoner) og skader elver, vassdrag, grunnvann, sjøområder, landområder osv. En patentert teknologi som kan omforme disse ressurser på avveie er utviklet og i full drift i USA – og flere steder. Og undertegnede laget en rapport om dette i 2012 – som er lest av mange ingeniørmiljø – men ingen vil gjøre noe med utfordringen. Sjekk teknologien http://www.magengas.com – og si hva du mener om det.

 4. «My mission has always been to understand exactly what is happening. We are told one story by the press; another by peak-oilers. The EROI folks have a story related to peak oil. I wanted to figure out exactly what was going on, starting from a background with some practical knowledge of how the economy worked plus knowledge of how to use a spreadsheet and Google.

  I have learned as I have gone along. I keep looking up terms I don’t know, and buying books that might be relevant. I had to look up “2nd type civilization according to the kardashev scale” for example. Readers offer relevant references to read, or ask questions that are helpful for understanding what is going on.

  In response of whether we can become a 2nd type civilization, this reference says we are right now a Type O civilization on the Kardshev Scale. I can’t imagine we are going up on the scale.»

  http://ourfiniteworld.com/2015/09/14/how-our-energy-problem-leads-to-a-debt-collapse-problem/comment-page-3/#comment-67175

  VI BLIR ALDRI NOE MER ENN EN TYPE 0 SIVILISASJON. VI ER EN SKAM FOR UNIVERSET. NESTE ÅR ENTRER VI SANNSYNLIGVIS ET DEFLASJONSKOLLAPS. DA FALLER VI TILBAKE TIL START, SOM I STIGESPILLET, OG VI KOMMER OSS ALDRI IGJEN OVER FØRSTE LINJE. VÅR SIVILISASJON BLIR FOR EVIG LIK EI SOL SOM HAR BRENT UT OG BLITT EN KVIT DVERG. IKKE RART ANDRE SIVILISASJONER IKKE VIL HA NOE MER MED OSS Å GJØRE. VI HAR FORSPILT VÅR ARV OG VÅRE RESSURSER LIK DEN BORTKOMNE SØNN. MEN DET ER INGEN FAR I HIMMELEN SOM VENTER PÅ OSS NÅ SOM FESTEN GÅR MOT SIN BITRE SLUTT.

   • Pave Frans er ikke nådig mot gribbene – som får så hatten passer i god Steigan-panel ånd. ^^ Og en modifisert knottegenerator kan brukes til brennevin og fis 😀 . F**O** Blackrock… Kommer aldri til å gi opp kampen mot lavpanna fordelsfifleri hvor løkhodene (her ga jeg de mye kred..) profitterer på uttak av felles profittløse verdier. Det heter ikke økonomisk vekst anno 2015, men økologisk vekst. Tror du kula vår blir en kvit dverg før noen får overbevist 0 sivilisasjonens grådige dinosaurer, at den allmektige Mammon er deres iboende psykotiske faenskap Øyvind?

 5. Flott blogg, ukritisk når det gjelder emner som dette. Kunnskapsløst tull gripes som gull. Tall leses som hull. Nyanser og presisjon! Som gamle Istvan Meszaros ber om for Lukacs. Poenget her drepes av ingressens språkbruk. Som likner la meg bli likt av Bresjnevspråk. Ulikt det som er bloggens store fortrinn. En kunnskapsrik sporhund som fører oss i retning av der vi ikke er.

 6. Det är då mycket tull. Och Steigan har modereringsproblem, som alla oberoende bloggar som tillåter anonymitet, iallafall om de uppnår en ordentlig läsekrets. Men märk: en mycket stor del av de problematiska kommentarerna är medvetet sabotage. Inte nödvändigtvis från «staten», men från de intresserade organisationerna. Och en del av de tillsynevis relevanta kommentarerna kommer från intresseorganisationer som spelar long game. Moderatorn till en blogg som är på den goda sidan har en mycket avancerad uppgift.

 7. Herdal skriver i artikkelen dette innlegget bygger på:

  «Såkalt «fossile» energikilder står for omlag 80 prosent av verdens totale energibruk, og fortsetter å øke. Vestlige ledere har faktisk vedtatt å fase ut all energi av denne typen – kull, olje og gass – innen dette hundreårets utgang. Om de skulle lykkes, vil det i så fall føre til en massesult verden aldri tidligere har opplevd.

  Den vil riktignok ikke ramme mennesker av typen Leonardo DiCaprio og FNs «klimasjef» Christiana Figueres. Tror de, ihvertfall. Det samme tror vel bytullingene i MDG som med vel 4 prosent synes de vant det siste karnevalget her til lands.»

  Selv stemte jeg MDG i år. Som leser av OURFINITEWORLDdotCOM er jeg selvsagt klar over at MDGs politikk er som å helle bensin på deflasjonskollaps-bålet. Men om vår sivilisasjon brenner ut et par år før eller seinere betyr ikke så mye fra eller til. Grunnen til at jeg stemte MDG er at jeg håper der kan finnes en eller annen vantro politiker som ønsker å støtte opp under selvbergingsprosjekter, overlevingsgrupper, permakultur, natursamfunn etc, noe som kan gi oss en litt større mulighet til å klare oss gjennom et deflasjonskollaps.

  Herdal ser imidlertid ut til å mene at det er energien som er vår sivilisasjons største utfordring, han har gått i geologifella. Som Eivind Berge formulerer det:

  «Det virker som alle bare kan se begrensningene på sitt felt. JMG er historiker, så han tror fremtiden bare blir en ny variant av fortiden. Bongard er biolog, så det er økologiske begrensninger han er opptatt av. Han er blind for det finansielle aspektet. Andre dyr trenger ikke noen gjeldsbasert økonomi for å bruke opp ressursene sine, så hvorfor skulle mennesket trenge det? Etter hans tankegang kan menneskene fint holde det gående til den siste dråpen med olje og alle økosystemtjenestene er oppbrukt. Geologer på sin side tror begrensningen ligger under bakken, så derav Hubberts kurve og klassisk peak oil-teori som går ut på at minkende reserver vil bli utvunnet til stigende priser i mange år. Men alle disse tar feil, og de tar dessverre feil i den forstand at vi møter en annen begrensing lenge FØR noen av de ovennevnte gjør seg gjeldende.

  Gail er aktuar, så for henne er det opplagt at begrensningen fortoner seg som en konkurs for et forsikringsselskap eller lignende. At hele verden går konkurs, alt kommer på opphørssalg og virksomheten må avvikles. Lave priser er på sett og vis grunnen til enhver konkurs, fordi alle bedrifter kunne klart seg om de fikk betalt mer. Arbeidsledighet er også et utslag av lave priser, fordi det betyr at prisen på arbeidskraften din er null. Alle greier å forstå konsekvensene av at enkeltbedrifter og individer møter sin personlige deflasjonskollaps, som utmerket godt kan føre til hjemløshet, sult og død i ekstreme tilfeller, men det er verre å overføre denne tankegangen til hele verden.»

  Så massedøden kommer, men ikke fordi vi går tom for fossil energi eller pga. fornybar energi, men simpelthen fordi bedriften Jorden går konkurs. Vil minne om Tverbergs to alternativer:

  «This doesn’t leave us with a lot of options. We can:
  1. Continue to grow for a little while longer and then collapse, back to tiny population.
  2. Collapse back to a tiny population now, instead of growing a little longer.

  I am not sure that (2) gives any benefits at all over (1). Most of us just end up dead sooner.»

  Til slutt en god kommentar MDG og EU bør ta til seg: http://ourfiniteworld.com/2015/09/14/how-our-energy-problem-leads-to-a-debt-collapse-problem/comment-page-3/#comment-67767

  «I have never seen a house propped up, and a new foundation built underneath it. As often as not, there is something fundamentally wrong underneath, like a sinkhole underneath causing a major problem. We now have the equivalent of a 100 story tower economy, built upon a sinkhole. There is no way that we can prop up the economy, and substitute something else. The economy is too big, and the problem is much too severe.

  Also, renewable energy solves only a very tiny portion of our energy problems. It may (or may not) help with pollution problems. But it really does not help with our other major problems, including (1) energy now costs too much, and (2) building an economy that can use the energy products requires too much debt (in part, because the energy products themselves require a lot of debt). Renewable energy doesn’t really solve these problems. Some of it badly adds to the cost and debt problems. It is not available in anywhere nearly enough quantity, and it also doesn’t operate in the vehicles that we have on the road today, so it doesn’t fix our problem.

  The renewables story is one that has been given to the people of the world, to avoid having to face the predicament we are in. It is a “you can have your cake and eat it” story. We can continue to pull out huge amounts of coal and extract very polluting minerals, so as to make solar PV and wind turbines story. Unfortunately, it is simply not true.»

 8. Herdal ser ut til å være en «peak-oiler». Men «peak-oilerne» tar feil. Som Gail skriver i denne kommentaren: http://ourfiniteworld.com/2015/09/29/low-oil-prices-why-worry/#comment-68174

  «I show both total energy and oil in my Figure 11. The increase in natural gas usage is actually lower than the increase in oil consumption. I found this hard to believe, because usually the switch goes the other way.

  How much oil and gas is left in the ground is in some sense irrelevant, as long as it is > 0. We can only extract fossil fuels as long as our systems stay in place. Then the rest of the fossil fuels stay in the ground forever. The belief that all of the fossil fuels can be burned is simply not true–we have to keep the whole system together. It is really a Liebig’s Law of the Minimum issue. I showed in my last post that we really need fuels that are equivalent to $20 per barrel oil or cheaper. This is probably equivalent to an EROEI of 50:1 or higher. All of the rest greatly increases debt ratios. In some sense, we really can’t get it out–we are just living on borrowed time with it. We can only use it if we keep pushing up our debt to GDP ratio. The question is when the whole system will “snap”.

  Spending a lot of time looking at how much fossil fuels are in the ground is another error “Peak Oil” folks have made. Just because we can see the fuel doesn’t mean that we can get it out. The economy may stop functioning before we ever get to it.» – Gail Tverberg

  Herdal mener vi kan tappe ned olje- og gassreservene. Men slik er det ikke. Systemet forsvinner før vi kommer så langt. Med mindre vi klarer å produsere drivstoff lønnsomt til under 20 dollar per fat med en EROEI på 50+.

  Hva som er i ferd med å skje er det kun noen få utvalgte her til lands som vil forstå. Herdal og Hansson i MDG er ikke blant dem. Steigan skriver ikke om dette. Bongard klarer ikke å se forskjellen på mennesker og andre dyr. Medias oppgave er å villede og ikke å opplyse, for å holde systemet sammen lengst mulig. Begynte de å sitere Tverberg ville folk få panikk og systemet kollapse raskere. Meg lytter ingen til, jeg er kun en bygdetulling fra Toten og derfor lett å avfeie. Uansett, anbefaler Tverbergs siste essay «Low Oil Prices – Why Worry?» på det varmeste!

 9. Jeg vil også ta med de fire hovedutfordringene vi som sivilisasjon nå står overfor. Merk at Tverberg IKKE tar med klimautfordringene, som politikerne inklusive MDG elsker å snakke om. Selv om disse er reelle og alvorlige nok, ville nok Tverberg plassere disse et godt stykke nede på lista. Klima er tilstrekkelig abstrakt til at det fungerer utmerket som en distraksjon fra våre politikere og eliter, for å ta fokuset vekk fra «den grimme og umiddelbare virkelighet»: http://ourfiniteworld.com/2015/09/29/low-oil-prices-why-worry/#comment-68194

  «I think our basic problems now are
  (1) Too much debt
  (2) Resources sufficiently depleted that they are costly to extract
  (3) Way too much population to live without fossil fuels
  (4) A fragile financial system that collapses if it stops growing

  Getting rid of 30% of the population doesn’t really get rid of any of those problems. We would need a much larger population reduction to live without fossil fuels.

  The problem would be easier to solve if we didn’t have a lot of weak links. Back when we humans just farmed the land, and our problem was simply too much population for the arable land, a 30% population reduction would have fixed the problem for a while. Economies could grow after a plague came through and cut population back a little.»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.