Snakker ikke forsvarsdepartementet sant, eller er de bare litt glemske? (Oppdatert)

0

30. august 2014 ble det kjent at NATO planlegger å opprette en ny, mobil styrke på inntil 10.000 soldater, der det legges opp til at også Norge skal være med. Nyheten ble sluppet av Financial Times, og steigan.no var første norske medium som brakte nyheten. Det var ikke meningen at Norges innbyggere skulle få vite noe om denne styrken før den ble banket i NATO, men da saka først sprakk, sa statssekretær Øystein Bø i forsvarsdepartementet at de «konsulterte Stortinget før ministermøtet i juni«.

stortinget nato

Finnes det dokumentasjon?

Jeg ble interessert i hva forsvarsdepartementet hadde sagt til Stortinget og hva stortingsreprsentantene hadde svart. Dette er jo snakk om et nokså aggressivt tiltak fra NATOs side, helt åpenbart rettet mot Russland, så det kunne være interessant å lese både begrunnelsen og hva våre folkevalgte måtte ha ment.

Derfor skrev jeg epost til Øystein Bø, men han har ikke svart. Så spurte jeg seniorrådgiver Hans Jørgen Johansen i Forsvarsdepartementet, og han svarte høflig og raskt. Møtet skal ha funnet sted 28. mai 2014 i Stortinget. Jeg gikk inn på Stortingets utmerkede nettside og leste referatene fra 28. mai, men der var det ingenting om NATOs innsatsstyrke. Så jeg skrev tilbake til seniorrådgiver Bø og spurte så om det forelå noe referat fra møtet, men han svarte «vi har dessverre heller ikke referat fra dette.»

Dette er merkelig. Referatene fra stortingsmøtet viser at det var en muntlig og en skriftlig spørretime. Forsvarsministeren var på Stortinget og svarte på spørsmål, men hun sa ikke noe om den nye innsatsstyrken.

Jeg ser ikke bort fra at jeg kan ha oversett noe, så jeg ringte Stortingets informasjonstjeneste der en hyggelig mann gikk gjennom dokumentene for meg, men heller ikke han kunne finne spor av noen konsultasjon om NATOs innsatsstyrke.

Var det noe møte?

Jeg har også skrevet til stortingsgruppene til SV og Miljøpartiet de Grønne og spurt dem om de kjenner til noe slikt møte, men de har ikke svart.

Spørsmålet som da reiser seg er: Var det i det hele tatt noen konsultasjon med Stortinget 28. mai om NATOs innsatsstyrke?Det kan naturligvis ha vært et hemmelig møte i den utvidede utenrikskomiteen. Men i så fall burde vel forsvarsdepartementet ha sagt det? Og det burde vel ha latt seg gjøre å finne ut via åpne kanaler at møtet er holdt, om man ikke får tilgang til dokumentene? Kort sagt: snakker forsvarsdepartementet sant?

Det er vanlig at makthaverne lyver om utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk i Norge, jamnfør Libya, men vi er vel ikke blitt så sløve at vi skal godta det uten videre.

Velgerne har ikke fått vite noe

Jeg holder en mulighet åpen for at forsvarsdepartementet snakker sant, at de har konsultert Stortinget i all hemmelighet, og at alle spor etter møtet er visket ut. Samt at alle stortingsrepresentanter har vært så lojale mot NATO og regjeringa at de har gått med på å holde dette hemmelig overfor sine egne velgere.

For det som er hevet over enhver tvil er at velgerne ikke har fått høre noen ting om at Norge nok en gang er på vei inn i et svært farlig krigsspill. Slik praktiseres demokratiet i Norge, og på Stortinget finnes det ingen opposisjon mot det. (Det siste kan jeg si med sikkerhet, for det er ikke et medlem av Stortinget som i ettertid har tatt til orde mot Forsvarsdepartementets versjon.)

Og det er heller ingen av mediene som har stilt kritiske spørsmål ved framgangsmåtene eller saksbehandlinga. Og det er også som det pleier å være.

Oppdatering:

Forsvarsdepartementet har nå kommet på at de tok feil da de sa at Stortinget ble informert 28. mai. Seniorrådgiver Lars Gjemble skriver:

På vegne av Forsvarsdepartementet kan jeg bekrefte at Stortinget ble rådspurt på ordinær måte i juni på et møte i DUUFK (Den utvidete utenriks- og forsvarskomité på Stortinget) om Joint Expeditionary Force (JEF). Referater fra disse møtene er unntatt offentlighet (kontakt Stortinget ved evt. spørsmål rundt disse og referatforbudet), men møtet i Stortinget det henvises til ble avholdt 20. juni 2014.

Så hvis Forsvarsdepartementet informer korrekt denne gangen, gjenstår den andre muligheten som jeg nevnte ovenfor: nemlig at det ikke finnes noen sikkerhetspolitisk eller utenrikspolitisk opposisjon på Stortinget og at absolutt ingen av stortingsrepresentantene synes at det er noen vits i at det norske folket får vite om dette før det er for seint.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelSpørsmålene bak den ukrainske krisa
Neste artikkel– Det er økonomien, tulling!
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formenn i AKP(m-l) 1975–84). Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).