Tucker Carlson intervjuer Dr. Peter McCullough, som har behandlet svært mange covid-19 pasienter med gode resultater. Hvorfor hører vi så lite om dette? Er det ikke bedre å gi pasienter tidlig behandling i stedet for å la dem vente på å dø? https://youtu.be/F7cLxs8fNq8 Copyright belongs to Fox News: https://nation.foxnews.com/tucker-carlson-today/Copied for non-commercial...
Nærmest daglig får vi servert negative nyheter om Kina. Landet utpekes som en trussel mot Vesten, og en trussel mot våre «vestlige verdier». Samtidig pågår det en farlig militær opptrapping rundt Kinas grenser. Denne konfrontasjonspolitikken støttes også av Norge, som nylig har vedtatt sanksjoner mot landet. Vi snakker med Thore...
På initiativ fra USA har Norge undertegnet en ny avtale om forsvarssamarbeid. Spartakus.no har snakket med Geir Hem, leder i organisasjonen Stopp NATO, om innholdet i avtalen. I følge Hem er den et soleklart brudd med «Baseerklæringen» fra 1949, der det står at «det ikke vil bli åpnet baser...
Tidligere kongressmedlem Tulsi Gabbard (D) Hawaii, kommer i dette intervjuet med Tucker Carlson med en meget sterk advarsel om at den nåværende politikken til Biden/Harris-administrasjonen kan føre til krig med Russland – og dermed til et kjernefysisk ragnarok som vil ødelegge verden slik vi kjenner den. https://youtu.be/iywKH60NUGg
Professor Terje Tvedt er intervjuet på Wolfgang Wee Uncut, og fra 2:08:48 gjennomgår han krigen mot Libya: https://youtu.be/-yLEtwIrQJU?t=7722
På toårsdagen for arrestasjonen av Julian Assange inne i den ecuadorianske ambassaden i London spør vi: Hva skjer med Julian Assange? Terje Alnes intervjuer Rune Ottosen. 4. januar falt dommen der USA fikk avslag på kravet om å få Julian Assange utlevert fra Storbritannia. Istedenfor å bli løslatt ble Assange ført...
Av Terje Alnes. Organisasjonen Folkediplomati Norge arbeider aktivt for fred og dialog mellom Norge og Russland. I det siste har bl.a. Den Norske Helsingforskomite rettet skarp kritikk mot lederen Hendrik Weber og organisasjonens virksomhet. Folkediplomati Norge har trosset norske myndigheters sanksjonspolitikk og foretatt en rekke reiser til Krimhalvøya og konfliktområder...
Vera Sharav ble født i Romania av jødiske foreldre. Hun overlevde holocaust, noe faren hennes ikke gjorde. I voksen alder er hun blitt en aktivist i kampen mot visse sider av det den biomedisinske industrien holder på med og hun har grunnlagt Alliance for Human Research Protection. Hun er...
Dr. Peter McCullough avla vitnemål i Senatet i Texas 10. mars 2021 der han viste til sine erfaringer med å behandle covid-19-pasienter for å unngå sjukehusinnleggelser og død. McCullough har publisert flere fagfellevurderte vitenskapelige artikler om dette og sier at han er sjokkert over i hvor liten grad fokuset...
Mateo, medgrunnlegger og president of Policías por la Libertad snakker om kampen for frihet: https://youtu.be/85RQ1jw3io0 Organisasjonen sier om seg sjøl på nettsidene sine: "Foreningen “Policías por la Libertad” ble opprettet med det formål å forene politifolk og borgere i disse vanskelige tider, både for borgere og for medlemmer av sikkerhetsstyrker og sikkerhetsorganer...