I et innlegg i Aftonbladet reiser den svenske journalisten og skribenten Åsa Linderborg en del kritiske innvendinger mot #Metoo. Hun tar utgangspunkt i to nyutgitte svenske antologier om fenomenet. Linderborg skriver: Vår tid är allt igenom jag-centrerad men i Metoo saknas just jaget, subjektet som problematiserar den egna rollen. Metoo...
Intervju med Pål Steigan i Klassekampen ved journalist Lars Vegstein om steigan.no og den nye medievirkeligheten. I desember passerte sida 100.000 unike brukere. De serveres stoff om vestlig krigføring, CIA, miljøødeleggelser og USAs skjulte maktstrukturer. Selv om nettsida ble etablert i 2011, har den ifølge Steigan en lang forhistorie. – Denne historien...
Det kalles "smart power" og det kalles "soft power". Det handler om å kombinere bruk av humanitære organisasjoner i samspill med militær makt. Dette kalles "liberal internasjonalisme", og har til fulle vist både sin styrke og sitt sanne ansikt i krigen mot Syria. State Department, Human Rights Watch og Amnesty...
Skam er plutselig kommet på moten. Ikke bare er det tittelen på Norges mest kjente TV-serie. Det dukker opp i den ene aktuelle debatten etter den andre. Det er noe helt nytt i det moderne Norge at skam får en så stor ideologisk kraft....

Blodbestänkta batterier

Den 17 september 1961 flög FNs generalsekreterare Dag Hamarsköld med en DC-6 från Kinshasa till Ndola i nuvarande Zambia, dåvarande engelska kolonin Nordrhodesia. Planet störtade nära sitt mål och samtliga ombordvarande omkom. Hamarsköld hade rest till Kongo för att medla i inbördeskriget som brutit ut snart efter det att...
Av Anders Björnsson. Åren kring 1980 slog det postmodernistiska betraktelsesättet igenom. Ingenting gick att framställa klart och tydligt. Inom arkitekturen favoriserades stilblandningar, det var en lek med former. Det förflutna framställdes som berättelser, ingen kunde överordnas den andra. Det viktigaste med franska revolutionen var inte vad som faktiskt hände, framhöll...
NRK skal i løpet av høsten redusere bemanningen i Dokumentar- og samfunnsavdelingen med 11 årsverk. Samtidig skal Sporten styrkes med ti årsverk. Det melder Journalisten (og før det: Medier 24). Det er tre år siden NRK foretok sin forrige snuoperasjon da de reduserte antall årlige Brennpunkt-programmer fra 20 til 16 –...

Det som ikke er

Naturdrap pågår. Kulturdrap pågår. Demokratidrap pågår. Av Siri Harr Steinvik. På søndag 21. juli gikk jeg tur i Nessadalen, i områder hvor det finnes spor etter at folk har levd her for 11.000 år siden: Dette er noen av de...
Av Øyvind Andresen. I år har jeg 80 nye elever: to førsteklasser i norsk (musikk/dans/drama) og en andreklasse (studieforbredende) i eldre historie. De rykker inn i klasserommene: blide, positive, våkne. Dette er også Skole-Norge. La oss ikke glemme det. Jeg tar først en økt med studieteknikk i alle klassene; det vil...
Av Øyvind Andresen. Det har nå gått fire år siden hedgefondforvalter og milliardær Nicolai Tangen bestemte seg for å overføre sin kunstsamling til Sørlandet Kunstmuseum (SKMU). I kraft av sin finansielle styrke har Tangen planmessig brukt tida til å bygge opp...