av Jens Berger, redaktør, NachDenkSeiten Hvis de store finanskonsernene er de største aksjonærene i nesten alle de store selskapene som bestemmer over verdiene i vår verden, kontrollerer de også disse selskapene og bestemmer til slutt verdiene for vår verden.
Å fastslå eksakt tidspunkt for dette er ingen gitt, men utviklingen fram til nedturen starter er det mulig å si noe om. Av Tollef Hovig. 2019 var året hvor viktige deler av finansrenta gikk under nullpunktet og ble negativ....
Av George Chabert, Trondheim. Emmanuel Macron mente i 2016 at hans politiske bevegelse verken skulle være på høyre- eller venstresiden. To år senere er det ikke tvil om hvor han står. Frankrike driver ulovlig krigføring i Midtøsten uten FN-mandat. Salget...
USAs utenriksminister Mike Pompeo sa 13. januar 2020 i en tale på Stanford Universitys Hoover Institute at Qassem Soleimani ble drept som ledd i en bredere strategi for å avskrekke utfordringer fra amerikanske fiender som også gjelder Kina og Russland, noe som ytterligere utvannet påstanden om at...
Til tross for vedtak både i Iraks regjering og parlament, nekter USA å trekke sine militære styrker ut av Irak. Norge klamrer seg også fast, til tross for at de norske soldatene nå er å regne som okkupenter. Iraks statsminister Adel Abdul-Mahdi fortalte tidligere i år at...
Fra september 2018 til januar 2020 har Syrias hær og deres allierte frigjort mye av det sørlige Idlib, slik det går fram av kartet nedenfor. Området nord for byen Hama er frigjort i to faser. I august 2019 og i desember samme år nedkjempet Syrias hær mange...
Bevegelsen mot pensjonsreformen har tatt det franske etablissementet på senga. Proteststormen som startet streiken 5. desember har blitt til ei springflo som nå flommer over det meste av arbeidslivet og rammer Macrons markedliberalisme på brei front. Av Halvor Fjermeros.
Av Olav Boye, tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon. Fra 1. januar 2020 har vi fått en del regioner i stedet for fylkeskommuner, samtidig som en del kommuner blir slått sammen til større enheter. Hvem har bestemt denne utviklingen, -...
Klan er en måte å organisere samfunn på. Klanen garanterer gjensidighet som foruten felleskap kan levere rettferdighet og velferd. Det fordrer kontroll over medlemmene. Klanen står kollektivt ansvarlig for hva hvert medlem gjør. Klanens status er tuftet på at hvert medlem ser seg selv som forsvarer...
Iraks regjering er krystallklar i sin beskjed til USA (og de andre landene i koalisjone). Regjeringa i Bagdad viser til det enstemmige vedtaket i parlamentet 5. januar 2020 og sier: "Det finnes ikke noen avtale med USAs regjering som tillater videre stasjonering av tropper...