Svar til Marius Reikerås fra Statkraft

0

Av Lars Magnus Günther, Statkraft.

Jeg ser at Marius Reikerås i en artikkel 4. mars 2024 gjentar feil og misforståelser om en avtale Statkraft i Tyskland har inngått med Deutsche Bahn.

Artikkelen indikerer at Statkraft leverer norsk vannkraft til Deutsche Bahn til svært lav pris. Begge deler er direkte feil. Statkrafts langsiktige kraftavtale med det tyske togselskapet Deutsche Bahn er inngått av vårt tyske datterselskap, utelukkende basert på kraft produsert og levert i Tyskland. Ikke én kilowattime flyter fra Norge til Tyskland som følge av denne avtalen.

Kontrakten er inngått på markedsmessige vilkår i det tyske kraftmarkedet, på det tidspunktet avtalen ble inngått. Dette prinsippet gjelder for alt vårt kraftsalg, både i Norge og i utlandet. Vi oppgir ikke våre kontraktspriser, men enhver kan enkelt finne ut at markedsprisen på langsiktig kraft i Tyskland har vært godt over 30 øre i mange år.

Den eneste koblingen til Norge er at Deutsche Bahn i tillegg kjøper opprinnelsesgarantier fra et norsk vannkraftverk. En opprinnelsesgaranti er et verdipapir som viser at en viss mengde strøm, er produsert fra en spesifisert energikilde, i en gitt periode. I det tyske togselskapets tilfelle dokumenterer garantiene at det samtidig med deres forbruk i Tyskland er produsert en tilsvarende mengde fornybar energi i Norge.

Misforståelsene rundt denne avtalen i Tyskland fortsetter dessverre å spres? til tross for at både vi i Statkraft, faktisk.no <http://faktisk.no/> og flere medier har tilbakevist påstandene flere ganger.

Lars Magnus Günther,

Mediekontakt Statkraft

Noen eksempler på tilbakevisninger:

Feil om krafteksport til tyske tog. Faktisk.
<https://www.faktisk.no/artikler/z3rqv/feil-om-krafteksport-til-tyske-tog>
Statkraft skal levere strøm til tyske tog ? NRK Norge ? Oversikt over
nyheter fra ulike deler av landet
<https://www.nrk.no/norge/statkraft-skal-levere-strom-til-tyske-tog-1.16060865>
Kraftsystemet er bygget for nettoeksport ? Energi og Klima
<https://energiogklima.no/to-grader/ekspertintervju/kraftsystemet-er-bygget-for-nettoeksport/>

Lars Magnus Günther
Media spokesperson
External communication

Forrige artikkelRussland produserer nesten tre ganger flere granater enn USA og EU til sammen
Neste artikkelÅpent svar til Lars Magnus Günther, mediekontakt i Statkraft