Psykologisk vaksinering – åpen uttalt strategi fra EU

0

Av Terje Hansen, Foreningen lov og helse.

I gjennomgangen av det meget viktige fenomenet/metoden “psykologisk vaksinering” vi hadde for et par uker siden påpekte jeg viktigheten av å virkelig forstå dette fenomenet, og jeg hevdet også at dette brukes i stor skala i Norge. Jeg skal også ta for meg et sterkt eksempel på metoden fra pandemiens tidligere fase, men dette fra NRK er et annet sterkt eksempel. NRK-artikkelen er meningsløs på alle måter; vitenskapelig, rasjonelt, intellektuelt, akademisk, og samfunnsmessig; utelukkende som psykologisk vaksinering gir den mening.

Og vi hadde ikke før fått publisert artikkelen om temaet før EU-president Ursula van der Leyen kunne love oss at dette skal brukes enda mer:

Hvis du nå får en slags følelse av at du er under (kognitivt) angrep (hvis du ikke har fått den følelsen for lenge siden, da), så stemmer nok det. Det nye av de siste årene er at slike krigserklæringer nå kommer helt åpent uttalt og på løpende bånd, fra våre “egne”.

Det burde ikke være nødvendig, men jeg påpeker det likevel: du må naturligvis ikke et øyeblikk tro et sekund på de “fagre” ordene når slike som van der Leyen og dets like sier at dette gjøres for å skåne deg for feilinformasjon og for din egen sikkerhet, for det er nemlig en salig blanding av nytale og dobbeltale.

For et par uker siden skrev jeg om fenomenet/metoden psykologisk vaksinering, også kalt prebunking. Noen av dem bak denne metoden for kognitivt angrep beskriver det selv slik:

Prebunking-konseptet innebærer å eksponere et emne for den svakeste mulige versjonen av en motstemme/motargument (disinfo-innsidere kaller det å mate subjekter en ” mikrodose ” av et argument), slik at når folk møter den fullstendige ufiltrerte versjonen av argumentet, er de allerede kondisjonert mot det (mine uthevinger).

Mens jeg beskrev det med egne ord slik:

Dette betyr for eksempel at når mediene våre har pumpet et gitt narrativ ut til befolkningen over tid, så kan media eller en av de såkalte ekspertene på et eller annet tidspunkt også servere en mikrodose av en motstemme. La oss for eks si at temaet er “vaksinen er sikker og effektiv”. For å beskytte folk mot å ta inn over seg seriøse og tungtveiende argumenter for at vaksinen faktisk ikke er sikker og effektiv finner man da noen vaksinekritikere med veldig lav troverdighet og dårlige argumenter.

Psykologisk vaksinering, manipulasjon og psykologisk krigføring

EU og kommisjonens president Ursula van der Leyen lover oss at denne metoden for kognitive angrep vil bli brukt enda mer mot oss i fremtiden, og nå skal jeg vise til et hylende sterkt eksempel fra en veldig avgjørende fase i den såkalte pandemien.

Et voldsomt sterkt eksempel fra pandemien

Eksemplene på metoden avvendt her i Norge er så tallrike at vi nesten drukner i dem i dag. Blant annet er selve den grunnleggende arbeidsmodellen til Faktisk.no og resten av “faktasjekker”-bransjen i stor grad tuftet på denne metoden. Men den 27. april 2021 hadde NRK på Debatten med Fredrik Solvang et voldsomt eksempel, og det handlet om PCR-testingen.

NRK hadde invitert inn Svein Østvik (for noen kjent som “Charter-Svein”) og den såkalte Lothepus.

Bakteppe og kontekst:

Jeg må først beskrive bakteppet for det hele før jeg går inn på selve NRK-sendingen. Testprotokollen med PCR for å teste etter Covid-19 ble rasket sammen i januar 2020 på noen få dager, og var/er en gedigen faglig/vitenskapelig skandale. Likevel implementerte WHO denne skandaløse totalt uvitenskapelige protokollen umiddelbart. Men selv om testprotokollen for nettopp Covid-19 var en skandale, er jo selve PCR-teknologien etter alle solemerker generelt sett veldig bra, til sitt formål. Oppfinneren av den, Nobelprisvinner i medisin Kary Mullis, påpekte jo dette klart – metoden er glimrende til sitt formål, men kan ikke si noe om hva du er syk av (altså klinisk diagnostisering). Akkurat dette skillet mellom PCR-teknologien i sin alminnelighet og selve testprotokollen spesifikt for Covid-19 sliter både menigmann og for eksempel helsepersonell å skille mellom.

Over hele verden snakket en rekke fagfolk ut mot selve PCR-testprotokollen for Covid-19 (altså ikke PCR-teknologien, men selve Covid19-protokolen), hvor dårlig den var vitenskapelig, og hvor mye den ble misbrukt av myndighetene. Den meget grundige Corman-Drosten Review er for eks. nærmest en eneste lang vitenskapelig smadring av denne testprotokollen.

I dette bildet var det en del kritikere av det som foregikk i pandemien som altså fanget opp denne kritikken mot testprotokollen og hvordan den ble misbrukt, og begynte å spre denne kritikken, både på nøyaktige så vel som unøyaktige måter, riktige så vel som uriktige måter.

Ha også i bakhodet at PCR-testingen var hele fundamentet til pandemien; og slo testen ut var du smittet, helt uavhengig om dette klinisk ikke holdt mål overhodet, og helt uavhengig om du egentlig var syk.

I dette bildet skulle man kanskje tenke seg at det var duket for en seriøs, faglig og balansert debatt på NRK om et ganske teknisk, men akk så sentralt tema?

Svein Østvik var en av dem som hadde fanget opp at fagfolk kritiserte sterk både selve testprotokollen til Drosten & co/WHO, men også hvordan myndighetene og pressen brukte den/tallene fra den.

Om Svein Østvik:

Svein Østvik blir ofte latterliggjort og fremstilt som en “klovn” av den ytterst feige norske offentligheten/befolkningen. I enkelte settinger har nok også Østvik selv spilt litt på denne rollen, blant annet i programmet Charter-feber. Men i en del andre saker har Østvik, i en nasjon som Norge hvor nasjonens kjerneverdier i dag i hovedsak er feighet, konformitet og kollektivisme, vist utrolig mot. Antakeligvis mer mot enn alle de som latterliggjør ham til sammen.

Men for dem som ønsker å bruke metoden psykologisk vaksinering, er Østvik perfekt. Han er nemlig såpass forbundet med så mye stemplinger, forutinntatte inntrykk og et spesifikt image, noe som gjør at det for den vanlige halvsovende (og feige) nordmann blir det umulig å reelt sett noensinne høre og vurdere selve innholdet i det Østvik sier. Selv om Østvik rent faktuelt sier fullstendig korrekte ting.

I tillegg vil det ofte kunne bli indusert følelser. Husk at innenfor hjernevasking, manipulasjon, psykologisk vaksinering (psykologisk krigføring) er følelser svært viktig. Følelser tilknyttet utidig latterliggjøring og følelsen forakt er sentrale her, som jeg skal komme tilbake til i neste del av denne artikkelen.

Selve NRK-debatten

Det ble altså Svein Østvik, av alle personer, som NRK valgte å ta inn som den ene representanten for den PCR-kritiske siden (!).

Ha også i bakhodet at NRK også regelrett lurte Østvik her, da Østvik krevde, som rimelig er, å også ha med fagfolk på “sin side” av debatten. Det fikk han ikke, og årsaken er jo åpenbar; det var aldri meningen at denne “debatten” skulle bli balansert.

Selve debatten startet altså med en farse hvor stakkars Østvik skal “debattere” mot Lothepus, hvor sistnevnte ikke aner hva han snakker om på noe punkt, bortsett fra at han krever den fulle underkastelse til staten.

Det som skjedde videre i selve “debatten” bør du se med egne øyne, men faktuelt har Østvik nesten rett i alt han sier, uten at det spilte noen rolle.

I neste del skal jeg mer grundig gå inn på de elementene som gjorde denne seansen på NRK til en svært viktig psykologisk operasjon rettet mot det norske folk, på et veldig avgjørende tidspunkt i pandemien.

PS: Hvis du er forferdet over at jeg beskylder “vår alles” og den flinke og anerkjente Fredrik Solvang for å drive psykologiske operasjoner mot folket, så er det i orden. Jeg påstår ingenting om bevissthetsnivået vedrørende dette til Solvang eller andre i kulissene hos NRK eller på programmet Debatten. I praksis var uansett dette et av de råeste og viktigste tilfellene av såkalt psykologisk vaksinering gjennom hele pandemien. Så kan det være åpent for den enkelte i å spekulere om pressefolk lærer slike metoder (kanskje under andre navn), eller om de bare manipuleres til å utføre det, eller en blanding av de to.


Denne artikkelen ble publisert i to deler av Foreningen lov og helse.

10. juni 2024

Forrige artikkelHvorfor vi velger «slavementalitet» fremfor å si «Nei!»
Neste artikkelJemen har angrepet 145 skip i Rødehavet og Indiahavet
Foreningen lov og helse
Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen er primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning. Dette er yrkesgrupper innenfor de systemene som i betydelig grad har vært involvert i den offisielle håndteringen av pandemien.