EUs energikommissær: – Det blir nye utenlandskabler

0

Du trodde kanskje at det var det norske folket, eventuelt de folkevalgte og regjeringa som skal bestemme om vi skal ha utenlandskabler eller ei. Så feil kan man ta. Uansett om Norge kutter ut noen av kraftkablene til Danmark, vil det komme mer tilknytning til Europa med utbyggingen av havvind, sier energikommissær Kadri Simson.

Europakommisjonens energitopp Kadri Simson var et av «trekkplastrene» på Offshore Norges årskonferanse i Oslo torsdag. Dagens næringsliv skriver om dette. Kadri Simson er en politiker fra Estland som ble utnevnt til energikommissær i EU av den ikke-valgte Ursula von der Leyen etter at Kadmi hadde mislykkes i kampen om å bli leder i det estiske Senterpartiet.

Simson fikk spørsmål om Senterpartiets ønske om å kutte to av utenlandskablene som brukes til strømutveksling med Danmark. Før jul foreslo nemlig finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum å ikke fornye disse når de når sin tekniske levealder om ett år.

Essensen i Simons svar er at uansett hva Norge gjør her, er utenlandskabler og stadig tettere tilknytning av de europeiske energimarkedene, det norske inkludert, fremtiden.

– Det er en beslutning de må ta. Men jeg er sikker på at det blir nye utenlandskabler, av den enkle grunn at vi sammen bygger flere havvindparker, og at det vil være fornuftig å knytte dem sammen med forskjellige sluttmarkeder, sier Simson.

– Så uansett hva som skjer med det ene eller andre infrastrukturprosjektet, vil det bli flere utenlandskabler. Fordi dette er en nødvendig del av det grønne skiftet, å knytte større regioner som kan nyte godt av høyere fornybarkapasitet som kommer allerede dette tiåret.

Mantraet er som alltid «det grønne skiftet» og det fører lovmessig til flere økomisk og miljømessig katastrofale vindkraftprosjekter til havs og til lands. Og det fører med en naturlovs nødvendighet til flere utenlandskabler og dermed mer eksport av stabil norsk vannkraft og stadig høyere strømpriser.

EUs energikommisær opptrer her på vegne av den ikkevalgte «eliten» i Brussel, vel vitende om at kommisjonen styrer dette gjennom direktiver og «energipakker» og fullstendig på det rene med at den norkse politikerkasten kommer til å hoppe når Brussel sier Hopp!

Viktig for okkupasjonsmakten

Lars Thue er professor i historie ved BI. Han har skrevet mye om historien til norske kraftverk, skriver NRK.

Ifølge professoren ville tyskerne, med riksmarskalk Hermann Göring i spissen, bruke norsk vannkraft til å produsere aluminium til Luftwaffes fly.

I tillegg var det et ønske om å eksportere strøm til Tyskland.

Han bekrefter at planene tyskerne benyttet under den siste verdenskrigen kan minne om dagens strømnett.

– Det var noen fantastiske planer for utbyggingen, forteller han.

– Det skulle bli et europeisk nett med betydelig eksport fra Norge.

– De tegningene som ble laget av tyskerne er et eksempel på et integrert europeisk nett hvor Tyskland skulle være et slags sentrum.

Så uansett regime i Tyskland, norsk vannkraft og kraftkabler fra Norge vil de ha.

Forrige artikkelNarrativer – NRK, FHI og Anders Magnus
Neste artikkelDerfor er den ingen vaksine og heller ikke bare et mRNA-produkt