Flertall for et svært dårlig pensjonsforlik

0
Tonje Brenna la fram forslaget til "pensjonsreform"

Det blei flertall for pensjonsforliket, det er en svært dårlig løsning. Et samfunn som må gå til det skrittet å heve pensjonsalderen i stedet for å gjøre noe med de utfordringene de peker på, har altfor dårlige politikere.

Av Romy Rohmann.

Jeg regner med at det er mange som meg som har betalt inn penger til det som vi trudde var en «pensjonsfond» som skulle sikre oss og vår pensjon når vi blei gamle.

Men som ellers i landet vårt brukes våre penger og våre verdier, her: pensjonsfond til svært mye annet enn å komme den norske befolkninga til gode.

Hva er det så de begrunner dette forslaget om å heve pensjonsalderen med?

Vi blir eldre og gruppa eldre er for stor til at den arbeidsføre befolkninga kan fø på dem.

Vi lever for lenge og dette skaper utfordringer. Ifølge forslaget fra Pensjonsutvalget, bør pensjonen «økes med to tredeler av økningen i forventet levealder». Tall fra SSB viser at levealderen de siste årene grovt sett har økt med ett år hvert 7. år.

Skulle vi ta våre politikeres utfordring på alvor, fordi de er bekymra for om våre oppsparte midler vil holde, er det i hvert fall to andre åpenbare muligheter som også burde tas tak i.

Vi har ei altfor stor gruppe unge står utafor arbeidslivet, 9,7 prosent av unge under 30 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 4. kvartal 2022, hvorfor settes det ikke i verk noe for å for å gjøre noe med det.

Vi har en synkende fødselsrate, 1,48 fødsler per kvinne, vi får for få barn i landet. Hvorfor tar man ikke tak i familiepolitikken slik at det blir attraktivt å få barn i landet vårt?

Det er mye snakk om bærekraftig politikk om dagen.

Kan det være bærekraftig for et samfunn å ikke la unge ta del i arbeid og utdanning slik at de ikke havner i utenforskap og livslang fattigdom?

Kan det være bærekraftig å ikke legge til rette for at vi i det minste opprettholdt folketallet i landet? 

Jeg trur ikke på forklaringen deres, ei heller bekymringa over manglende penger til våre pensjoner, det er så.

Det er flertall på Stortinget for pensjonsreformen, FrP valgte å bryte med dette og etter hvert sa også Rødt nei. 

https://www.tv2.no/direkte/jpybz/siste-nytt/65e0de33abac631a13b15748/frp-mener-pensjonsforliket-ikke-gir-loft-til-minstepensjonister

https://frifagbevegelse.no/nyheter/derfor-trakk-rodt-seg-fra-pensjonsforliket-pa-malstreken-6.158.1031311.c85333eedf

For de som er født i 1964 vil pensjonsalderen gradvis økes.

Her er et utklipp av en tabell du kan finne på hjemmesida til Frifagbevegelse.

Er du født i 1983 må du jobbe til du er 69 år etter den nye avtalen, og er du født i 2001 må du stå i jobb til du er 70 år og 8mnd.

https://frifagbevegelse.no/loaktuelt/sa-lenge-ma-du-jobbe-for-du-kan-ga-av-med-pensjon-6.158.1025050.de7a2a4145

Her kan du lese pensjonsavtalen som de fleste partiene blei enige om på Stortinget:

https://legacy.altinget.no/misc/pensjonsavtale-mellom-ap-h-sp-sv-v-krf-og-mdg.pdf

I denne avtalen vises det til Meld. St. 6 (2023 –2024) Melding til Stortinget. Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil. Den kan du lese her: https://www.regjeringen.no/contentassets/5d8550e1045d4f8684acdf893bd10b50/no/pdfs/stm202320240006000dddpdfs.pdf

Men vi lever ikke nødvendigvis lenger: SSB sin statistikk viser at forventet levealder var lavere i 2022 enn i 2018 og 2019. Nedgang over en fireårsperiode, uten at det kom opp i diskusjonen om pensjonsalder.

Forrige artikkelMine erfaringer med overvåkningen 
Neste artikkelWTO: «Tøffe tider i globalt handelssamarbeid»