Sannheten om Google og Skien

0

Kommunepolitikere og Støreregjeringa lar et av verdens rikeste selskaper plyndre norske energiressuser og stille framtidige generasjoner i Norge i alvorlige problemer. Eivind Salen og Bårs S. Solem, begge fra Motvind Norge, har gått inn i materien og vist hvor rundlurt vi blir. Google hadde en gang mottoet: Don’t be evil. Det ble fjernet i 2018 – og det var sikkert like greit.

«Skien har ekstra ansvar for å sikre Google fornybar energi», sa Terje Aasland til NRK 9. februar.

«Energiminister Terje Aasland mener at Skien har et ansvar for å sikre Google den fornybare energien de kommer til å trenge.»

«Skien er vertskommune for Google, og Aasland mener at de ikke kan overlate ansvaret til andre.»

Bård S. Solem kommenterer dette på Facebook.

Han skriver:

Hvis Skien skal løse energibehovet med vindkraft, 7,5 TWh, må de etablere 470 turbiner av de største som er montert i Norge – innenfor kommunegrensene. 470 turbiner, hver av dem på 5,6 MW med en rotordiameter på 162 meter og en totalhøyde på 200 meter. Den typiske støysonen på 45 dB(A)Lden – som gjør det ulovlig med bolig eller fritidsbebyggelse – vil gjøre hele kommunen ubeboelig hvis dette skal gjennomføres. 375 km med anleggsveier, oppstillingsplasser, skjæringer og fyllinger og nedbygging av myr og skog.

Kanskje de heller vil prøve seg med solkraft – det støyer jo ikke – bortsett fra trafoene da… 75 km2 med solceller vil da være nødvendig for å produsere 7,5 TWh årlig. Det er 75 millioner m2 – eller 1 million eneboliger med sørvendte saltak.

Eivind Salen skriver:

Google hadde en gang mottoet: Don’t be evil. Det ble fjernet i 2018, for det er jo sånn med ord, at de kan gjøres forpliktende. Jeg har også forpliktet meg, med å bruke det sterke ordet «sannhet» i overskriften, og det som er med sannheten, er at den gjelder, selv om den er vond.

Ferdig utbygd vil dette ene datasenteret til Google ta mer elektrisk kraft enn samtlige husholdninger i de tre baltiske landene. Eurostat har statistikken, men embetsverket gjør ikke lenger jobben skikkelig, og går ikke inn i bakgrunnstallene så det kan legges frem for politikerne på en ordentlig måte. Ved siden av Googles datasenter i Skien, fortsetter man å bygge Morrow batterifabrikk i Arendal. De to strømslukene alene tar mer strøm enn samtlige husholdninger i Danmark.

Google er så stort og rikt, at det er vanskelig å fatte. De er verdt 1.800 milliarder dollar på børsen. Det er mer enn alle amerikanske børsnoterte energiselskap. Og de får energien på billigsalg. De kommer ikke til å betale prisen det koster for elektrisk kraft i Norge, ikke de 90 øre/KWh, 100 øre/KWh, eller 100+ øre/KWh havvind nå kommer til å ende opp med å koste, solpanel koster, og dyrere når det blir plassert på tak, som Google ikke har «råd» til.

Det kan jo være greit å holde dette digitaliseringseventyret opp mot det norske havvindeventyret. Det som koster 23 milliarder kroner, i foreløpig kostnadsramme, det bransjen mener er «for lite». Sørlige Nordsjø II kommer i beste fall til å produsere 5 TWh. Det kommer sørgelig til kort, for de 7,5 TWh Google trenger. Hywind Tampen til 8 milliarder bidrar med noe sånt som 0,35 TWh, vi er oppe i 5,35 TWh, og dere ser tegningen.

Norge sponser Google. Google er verdt 6 ganger mer enn Oslo Børs. Samlet inntekt for kommuner i Norge, produksjonsavgift, for vindkraft, det er noe sånt som 300 millioner, 0,3 milliarder kroner. Google tjener 300 milliarder dollar i året. 3200 milliarder kroner.

Kanskje de kunne ta den fulle kostnaden for strømmen de har tenkt å bruke, selv?

Den vonde sannheten er at det er tvert imot. Google får både BILLIGERE, og RENERE kraft, og for de 7,5 TWh de kommer til å bruke, får de papir på er fornybar, grønn og ren. Så de 5 TWh vi gir dem med havvind, eventuelt, det går til dem, og så må resten av Norge ta skitten kraft fra andre steder.

Er det ikke vondt?

Politikerne lar amerikansk kapital rundstjele oss

Er det ingen voksne i lokalet? Google stjeler fra oss som om vi var småbarn og de rappet sukkertøy fra oss.

Bare at det er så mange ganger mer alvorlig. Her er det intet mindre enn Norges framtid som står på spill. I sin tid prøvde utenlandsk kapital å rane fossekrafta fra oss. Men det ble det satt en stopper for gjennom konsesjonslovene.

Wikipedia skriver:

Konsesjonslovene var betegnelsen på lover vedtatt av Stortinget først i 1906 («panikklovene», utvidet i 1909 og 1917) som sterkt regulerte adgang til oppkjøp av vassdrag i Norge. Vilkår om hjemfall ble tatt inn i konsesjonsloven av 18. september 1909 om ervervelse av vannfall, bergverk m.v., og ble videreført i industrikonsesjonsloven som ble vedtatt 1917. Hjemfall til staten skulle sikre at fallrettigheter på private hender med tiden ble underlagt offentlig eierskap.

Konsesjonslovene ble vedtatt etter langvarig politisk kamp og søkte å stoppe store utenlandske firma i å kjøpe opp og kontrollere vannkraft og andre norske naturressurser. Blant de norske politikere som engasjerte seg særlig sterkt for konsesjonslovene var Gunnar Knudsen fra partiet Venstre og Johan Castberg fra Arbeiderdemokratene.

Fordi framsynte politikere sørget for konsesjonslovene og hjemfallsretten ble det mulig å bygge Norge som et velferdssamfunn.

Slike politikere har vi åpenbart ikke i dag. Tvert om gjør de sitt ytterste for å ødelegge all den nasjonsbygginga som ble påbegynt i 1905.

Forrige artikkelSeniorforsker i FHI: «Sannhet er oppskrytt»
Neste artikkelPutin signaliserer interesse for Ukraina-samtaler