Bondeopprøret tvinger EU-kommisjonen på defensiven, men den gir seg ikke

0
En kunstnerisk tolkning av situasjonen. Kunstner ukjent.

Bak lukkede dører i Brussel forbereder EU-kommisjonen nye «grønne mål» – 90 prosent reduksjon i 2040, og ute i den virkelige verden demonstrerer bøndene over hele EU.

Av Romy Rohmann.

Tydelig presset av bondeopprøret i nesten hele unionen sa Ursula von der Leyen at «bøndene fortjener å bli lyttet til», men det hjelper ikke så mye når målene er de samme.

Sjøl om 2030-målet fortsatt er «i det blå» planlegger EU-kommisjonen å gå enda lenger i sine utslippsreduksjoner for 2040. De arbeider nå med et forslag om en reduksjon av drivhusgasser på 90 prosent i forhold til 1990-nivået innen 2040. Disse nye målene skal presenteres som nye mål i mai og da vil de bli en del av EUs nye/reviderte klimalov. Og slik Norge fungerer vil loven sikkert bli gjeldende lov her i landet også.

Protestene fra landbruket har de siste ukene nådd de fleste land i Europa og det er nok ikke bare bøndene som forstår at dette handler om noe helt annet enn å «redde klimaet».

Vi har gjennom mange artikler på steigan.no påvist at «det grønne skiftet» ikke kan lykkes og at Net Zero, altså nullutslipp innen 2050 enten er umulig eller vil føre til at flertallet av menneskeheten sulter i hjel. Vi har også vist at de som tjener på dette er finanskapitalen.

Dette nye forslaget med et nytt «ambisiøst» mål som da antakeligvis blir en del av den nye Kklimaloven er ikke til å tro.

Inne på kontorene i Brussel sitter det politikere som absolutt ikke lytter til folket utafor, men som får sine ordrer fra finanskapitalen. Det er virkelig på sin plass og langt på overtid å få kaste disse ut fra sine kontorer.

Det er innen landbruk, byggevirksomhet og transport de store kuttene skal tas.  Elektrifisering står også høyt på lista, noe som vi tydelig merker her i Norge

I dag er det mer enn 600.000 i Europa som arbeider innen kullindustrien, svært mange av disse arbeidsplassene er i Polen.

I Norge ser vi at planlegging av vind- og solindustri har eskalert noe enormt i det siste.  Planlegging av ny vindindustri er «i vinden» som vi også har skrevet om her på steigan.no i det siste.

Også i bilindustrien forventes det at opp imot 500.000 jobber vil gå tapt som en konsekvens av utfasingen av forbrenningsmotoren.

Vi har gjennom mange artikler på steigan.no påvist at «det grønne skiftet» ikke kan lykkes og at Net Zero, altså nullutslipp innen 2050 enten er umulig eller vil føre til at flertallet av menneskeheten sulter i hjel. Vi har også vist at de som tjener på dette er finanskapitalen.

I Norge ser vi at planlegging av vind- og solindustri har eskalert noe enormt i det siste.  Planlegging av ny vindindustri er «i vinden» som vi også har skrevet om her på steigan.no i det siste.

Men tror egentlig noen at det er mulig å nå disse målene, de skal vel mye til å nå 2030-målet og da vil jo 2040 målet bare være en utopi. Men dette grønne skiftet er vel ikke ment å nås, det skal nok bare begrense folks muligheter, frihet og uavhengighet.

«Hendene vekk fra vår jord!»
Forrige artikkelÅ bombe eller ikke bombe Iran – det er spørsmålet
Neste artikkelStortinget må sikre menneskerettighetene