Vindkraftutbyggerne gir seg ikke – men heldigvis er det protester

0
Noen av avisoppslagene om vindkraftmotstanden i Østfold

I de siste ukene har vi kunnet lese i flere lokalaviser om naturområder hvor det planlegges vindkraftverk. Bare her i mitt fylke Østfold har det skjedd mye de siste ukene.

Romy Rohmann.

Zephyr har gått ut med planer om flere industriområder med vindturbiner. Kraftselskapene Hafslund og Eidsiva innledet i fjor sommer et nytt samarbeid om å bygge vindkraft på land, og når for ikke så lenge sia fikk med seg Akershus Energi på laget blir dette første gang de skal samarbeide om vind.

Rammebetingelsene for å bygge ut vindkraft i Norge har blitt endret, med innføring av grunnrenteskatt fra 1. januar og et nytt konsesjonssystem, og med dette mener Hafslund, Eidsiva og Akershus Energi at premissene for å realisere vindkraft er bedre nå.

Det har vi merka her i Østfold.

Midt mellom nasjonalparker i Ankerfjella (Halden/Aremark) planlegges det inntil 40 turbiner på 220 meters høyde. Dette er en av de rikeste Fjella-områdene i Østfold og det er Eidsiva og Hafslund som planlegger dette.

(Bilde fra oppslag i HA https://www.ha-halden.no/det-er-helt-uvirkelig-med-vindkraftverk-her-i-ankerfjella/s/5-20-1474867 )

På et hasteinnkalt ekstraordinært formannskapsmøte i Aremark den 19.12 orienterte Eidsiva Hafslund Vind om planene for denne utbygginga i Ankerfjella, og ikke lenge etter kommer det mer. Zephyr planlegger også et prosjekt i Aremark og Halden Arbeiderblad  skriver hva kommunen kan tjene på et slik prosjekt:

(Bilde fra oppslag i ha https://www.ha-halden.no/vil-bety-15-millioner-kroner-arlig-for-aremark-kommune/s/5-20-1477596)

Det blir folkemøte i Halden den 27. februar. Du kan se mer om dette her på FB siden: Nei til vindkraft i Halden og Aremark. https://www.facebook.com/groups/133440360028820/?locale=nb_NO

Vindkraftselskapet Zephyr har i det skjulte jobbet mot flere større grunneiere for etablering av vindkraftanlegg i området Hobøl/Spydeberg. Her er det planlagt 31 vindturbiner. Vindturbinene planlegges i et område som består av uberørt skog, myr og sannsynligvis et av de mest uberørte naturområdene i Østfold. Området er rikt på vilt og flora som er under press i flere og flere områder i Norge, kanskje spesielt på det sørøstlige Østlandet som Østfold. Zephyr har jobbet bevisst mot de største grunneierne med lovnad om store pengesummer for å få tillatelse til å bygge ut industrianlegget.

(Bilde fra oppslag i i Smaalenene https://www.smaalenene.no/gar-til-kamp-mot-vindturbiner-i-spydeberg-mener-det-vil-bli-ulevelig-i-omradet/s/5-38-1518303)

Det er en av grunneierne som ikke har samarbeidet med Zephyr men som også har fått tegnet inn turbiner på sin eiendom.

(Bilde fra oppslag i Smaalenene https://www.smaalenene.no/erik-har-fatt-vindmoller-tegnet-inn-pa-eiendommen-sin-helt-uaktuelt/s/5-38-1520195)

Det blir et folkemøte i Spydeberg den 14. februar som arrangeres av Nei til vindkraft i Indre Østfold, du kan lese mer her https://www.facebook.com/profile.php?id=61555611341189&locale=nb_NO

Det vi ser gang på gang er at vindkraftverk initieres ved at utbyggere tar kontakt med grunneiere og inngår hemmelige avtaler, oftest i strid med kommunens arealplan. Det lokkes med inntekter, mens ulempene bagatelliseres. Utbyggere slipper inn på kommunestyremøter, men det gjør oftest ikke naturverninteresser. Dette er ikke demokratisk, resultatet er at store naturverdier, allmenning og eiendomsverdier går tapt.

(bilde fra https://www.europower.no/vindkraft/vindkraftselskapet-jobbet-i-hemmelighet-sa-ble-de-avslort-na-skifter-de-strategi/2-1-1588112)

Zephyr har planer om flere industriområder og vi kan lese i Oppland Arbeiderblad (OA) at Vindkraftselskapet Zephyr har kontaktet grunneiere i Søndre Land, Vestre Toten og Gran for å få bygget turbinpark.

OA skriver dette den 22. januar:

Prosjektbeskrivelsen som vindkraftselskapet Zephyr sendte ut til flere grunneiere i midten av januar ble lekket på sosiale medier, til tross for at det ble bedt om konfidensialitet.

I presentasjonen blir det skissert femti vindturbiner i områdene Zephyr kaller Trevassåsen, Glåmhaugen og Strandhøgda, og over 100 grunneiere blir berørt av prosjektet.

Utbyggingsleder i Zephyr Ole Gudbrann Hempel sier imidlertid til OA at denne presentasjonen er utdatert, og at nye beregninger viser at det er plass til mellom 64 og 76 turbiner totalt.

OA har sett deler av e-postkorrespondanse mellom Zephyr og grunneiere, der det kommer fram at utbyggingsleder Hempel reiser fra hovedkontoret i Moss til vårt distrikt en gang i uka for å snakke med grunneiere.

I disse samtalene får grunneiere blant annet beregninger for hvilken økonomisk betydning en eventuell utbygging vil ha for den enkelte eiendom.

I tidslinjen Zephyr selv fremstiller som «best case» ser man at planen er å få avtale med grunneiere i løpet av 2024, og at de tre kommunene skal si ja til å starte utredninger før 2025.

Deretter er planen å få konsesjon på plass i 2027 og full drift i turbinparken i løpet av 2029, altså fem år etter at grunneiere først ble kontaktet om prosjektet.

https://www.oa.no/planer-om-opptil-76-vindturbiner-i-tre-kommuner-ville-helst-holde-det-hemmelig/s/5-35-1880666

Hvem er så Zephyr – Zephyr eies av Østfold Energi AS – 50% og Vardar AS -50%. 

Vardar er et energikonsern eid av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune. Konsernets forretningsområder er organisert i ulike datterselskaper og tilknyttede selskaper, og omfatter virksomhetsområdene: Glitre Energi, Vannkraft, Vindkraft og Fjernvarme.  https://zephyr.no/

Så det vi ser nå er altså at offentlig eide går «blårussen» en høy gang i å bygge ned utmarka, og presentere dette som prosjekter som kommer oss til gode. De har vel noen mål som er satt i forhold til Fornybardirektivet og EUs «grønne satsing».

Fornybardirektivet eller Renewable Energy Directive III (REDIII) er en sentral del av EUs grønne satsing, som har som mål å øke andelen fornybar energi i EUs totale energimiks innen 2030. Fornybardirektivet som gjelder i dag krever 32 prosent. Den nye avtalen fastsetter en obligatorisk fornybarandel på 42,5%, og en frivillig andel på 45%. 

REDIII er en del av EUs Fit for 55-pakke, som har som mål å kutte utslippene med 55% innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået.

Fred Olsen Renewables har også planer for utbygging midt mellom fem nasjonalparker.

TU skriver dette den 25.januar:

Det aktuelle området hvor den planlagte vind- og solparken skal stå er omkranset av nasjonalparkene Jotunheimen, Breheimen, Reinheimen, Dovrefjell og Rondane.

Forretningsutvikler Gaute Tjensvoll i Fred Olsen Renewables, som står bak planane, sier at han forstår bekymringene. Likevel mener han en slik energipark med både vind- og solkraft, gir høy verdiskaping.

Vind- og solkraft gir mye høyere verdiskaping per areal enn skogdrift, derfor er det naturlig med en omstilling som prioriterer vern og restaurering av en knapp skognatur. Samtidig kan en prosent av fjellnaturen vår bidra til at vi når klimamålene, sier Tjensvoll til NRK.

https://www.tu.no/artikler/vil-bygge-47-vindturbiner-omkranset-av-fem-nasjonalparker/542829

Du kan lese mer om Fred Olsen Renewables her https://fredolsenrenewables.com/

Det er også planlagt store utbygginger i Finnmark, Lebesby, hvor det er vinterbeite for rein. Her er det også store protester. Skulle tro at vi hadde lært noe etter den katastrofale Fosen utbygginga.

Det vi nå ser er at EUs «grønne» skifte, EØS-avtalen og den 4. energipakka vil fullstendig rasere Norges natur.


Les mer på steigan.no om vindkraft (360 artikler)

Forrige artikkelMensa rotunda
Neste artikkelDet kan være folkemord, men det vil ikke bli stoppet