«Alvorlige bivirkninger av koronavaksiner bagatelliseres av forskere og journalister»

0

Vi kan trygt fastslå at langt færre ville latt seg vaksinere hvis de hadde visst det som nå er kjent om risiko for livstruende skader, særlig for de yngste, skriver Pål-Henrik Hagen i magasinet Subjekt.

Hagen skriver videre:

Dette er et velkjent argument fra koronavaksineforkjempere, som alltid vil påpeke at korona er verre og farligere enn vaksinering i alle tilfeller. Én vesentlig beregning de ikke nevner i den forbindelse, er at tenåringers risiko for å utvikle myokarditt var 37 ganger høyere etter vaksinering enn etter korona.

Hva de også unnlater å nevne, er at lite vektige bevis finnes for at vaksinene faktisk beskytter mot de nevnte komplikasjoner, eller «events». Vaksinene er nå notorisk kjent for å ikke forhindre infeksjon, og milliardvis har fått oppleve å bli syke tross mRNA-ets eksperimentelle ferd i blodstrømmen. Og når vaksinene ikke beskytter mot sykdom eller komplikasjoner fra koronaviruset, så er de bare sten på byrden. En ekstra risiko på toppen av korona.

Unge menn hadde tilnærmet null risiko for alvorlig forløp av covid-19, og i ettertid viste de seg å ha vesentlig høyere risiko for alvorlige bivirkninger av vaksinene, spesielt myokarditt. For unge menn var i praksis den eneste effekt av vaksinen en mangedoblet sjanse for å utvikle hjerteproblemer. En ukjent andel har dødd på grunn av vaksinene som skulle redde bestemor og gjenåpne samfunnet. Disse mennene ville ikke dødd av korona. De har med andre ord måttet bøte med livet på grunn av en rabiat internasjonal kampanje for massevaksinering.

FHI i anslo faren for å dø av korona til noe så lavt som 0,12 % , sitert i Aftenposten 1. desember 2020, med medianalder 84 år, som i årevis har vært vanlig levealder i Norge. Mens for de under 39 år, var faren for å dø av Covid 19 helt nede i 0.0022% ifølge FHI.

Mediene bærer et tungt ansvar for vaksineskadene

Pål-Henrik Hagen har fullstendig rett. Mye av dette har vi dokumentert i steigan.no allerede fra 2020.

«Vi faller i en felle av sensasjonalisme», sa John Ioannidis fra Stanford University allerede 23. mars. «Vi har gått i et fullstendig panikkmodus». Intervjuet som inneholdt disse kommentarene ble snart forbudt av YouTube, selv om Ioannidis er universelt anerkjent som «en av verdens fremste epidemiologer».

WHO publiserte i 2020 en fagfellevurdert artikkel av den anerkjente epidemiologen John Ioannidis om dødeligheten av covid-19 som viser at dødeligheten av viruset i forhold til alle smittede ligger på mellom 0,05 % og 0,31 % i gjennomsnitt. Det er lavere enn for vanlig influensa.

Artikkelen har tittelen: Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data og den ble publisert i Bulletin of the World Health Organization, men er nå fjernet fra dette nettstedet.

Allerede da visste man at folk i aldersgruppene under 40 år hadde mer enn 99,7% sjanse for å overleve en covid-smitte. Det fantes ikke grunnlag for panikkorgien som fulgte.

WHO-publisert forskning: For folk under 70 er dødeligheten av covid-19 lavere enn for influensa

Studie fra Yale: Faren for å dø av covid er forsvinnende liten

Fagfellevurdert studie: faren for å dø av covid-19 har vært forsvinnende liten

Norske leger støtter Den store Barrington-deklarasjonen

Gjennom massevis av forskningsbaserte artikler har vi i disse snart fire vanvittige årene gått imot det massive og tvers gjennom falske propagandakjøret, og mesteparten av våre kolleger i den øvrige pressa har sviktet sin plikt til å drive kritisk journalistikk.

Vi har også dokumentert de omfattende vaksineskadene. Reaksjonen fra politikere og media har stort sett vært fortielse, angrep på kritikere og forsøk på latterliggjøring.

Men nå begynner muren å revne

Artikkelen i Subjekt er en av mange som åpner opp og retter et kritisk søkelys på det som er historiens største helseskandale. Men det er også historiens største medieskandale. Det gjenstår å se om noen i de «redaktørstyrte mediene» evner å gjøre en sjølkritisk gjennomgang av dette. Gjør de det, vil de finne ut at mediene sjøl har bidratt til både død, helseskader og menneskelige tragedier som det er vanskelig å finne paralleller til.

Forrige artikkelDe uvaksinerte døde da de andre ble vaksinert
Neste artikkelEnergiminister Terje Aasland: Spark sjefen for Statnett!