WHO-publisert forskning: For folk under 70 er dødeligheten av covid-19 lavere enn for influensa

3
Shutterstock

WHO har publisert en fagfellevurdert artikkel av den anerkjente epidemiologen John Ioannidis om dødeligheten av covid-19 som viser at dødeligheten av viruset i forhold til alle smittede ligger på mellom 0,05 % i gjennomsnitt. Det er lavere enn for vanlig influensa.

Artikkelen har tittelen: Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data og den er publisert i Bulletin of the World Health Organization.

Seroprevalens er antall personer i en populasjon som tester positivt for en spesifikk sykdom basert på serologi (blodserum) prøver; ofte presentert som en prosent av de totale testede prøvene eller som en andel per 100.000 testede personer.

Ioannidis er er en gresk-amerikansk medisinsk forsker, forfatter og professor ved Stanford University. Han har gitt bidrag til evidensbasert medisin, epidemiologi og klinisk forskning.

Han har mottatt en rekke priser og æretitler, og han er medlem av U.S.National Academy of Medicine, av European Academy of Sciences and Arts og er en Einstein-stipendiat. I 2019 ble Ioannidis tildelt NIHs Robert S. Gordon, Jr. forelesning i epidemiologi.

I sin forskning på dødeligheten av covid-19-viruset fant Ioannidis ut at dødeligheten i forhold til antall smittede infection fatality rate (IFR) for covid-19 varierer en god del fra område til område i verden.

Ikke-korrigerte estimater av infeksjonsdødeligheten av COVID-19 varierte fra 0,01% til 0,67% (median 0,10%) over de 19 stedene med en befolkningsdødelighet for COVID-19 lavere enn det globale gjennomsnittet, fra 0,07% til 0,73% (median 0,20%) på 17 steder med befolkningsdødelighet høyere enn det globale gjennomsnittet, men lavere enn 500 COVID-19 dødsfall per million, og fra 0,20% til 1,63% (median 0,71%) på 15 steder med mer enn 500 COVID-19 dødsfall pr. million. De korrigerte estimatene for medianinfeksjonsdødeligheten var henholdsvis 0,09%, 0,20% og 0,57% for de tre lokaliseringsgruppene. (Vår uth. red.)

Og for aldersgruppene under 70 år fant Ioannidis at:

For personer <70 år var infeksjonsdødeligheten på COVId-19 på 40 steder med tilgjengelige data fra 0,00% til 0,31% (median 0,05%); de korrigerte verdiene var like.

Infeksjonsdødeligheten for folk under 70 år ligger altså under 0,31% med et mediantall på 0,05%. (Mediantallet er det tallet som deler et uvalg i to like store grupper.)

En vanlig influensaepidemi i Norge har en dødelighet på 0,1%, mens Asia-syken (1957) og Hongkong-syken (1968) lå på ca. 0,6 prosent.

I en artikkel av Kit Knightly, Off-Guardian som vi publiserte her, går det fram at WHO nå regner med en dødelighet av covid-19 på under 0,14 prosent. Dr. Margaret Harris, en talskvinne fra WHO, bekreftet senere tallet og sa at det var basert på gjennomsnittsresultatene fra alle de brede seroprevalensstudiene som er gjort over hele verden.

Forskninga til John Ioannidis bekrefter og fordyper altså annen forskning som WHO publiserer, og resultatene skiller seg enormt fra de alarmistiske uttalelsene som kom i vår og som førte til den katastrofale nedstengingspolitikken.

Men likevel fortsetter politikerne med sin lockdown, sine portforbud, sine politistatsmetoder og sin masketvang. Hvor lange skal de få lov til å holde på?


Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. MSM med NRK spesielt har flittig vist til WHO i sine korona skremsels-reportasjer helt fra begynnelsen av, og WHOs talsmenns uttalelser angående korona-krisen har alltid blitt vist i Dagsrevyen. Nå, når en forskningsrapport fra WHO viser at Covid-19 ikke er farligere enn et alminnelig sesong-influensavirus, og enda mindre farlig for de under 70 år, vil da NRK og TV2 ha det som hovedoppslag på nyhetene?

  Når NRK har 1700 journalister, burde det være sikkert at nyhetsredaksjonen har fått med seg dette like raskt som alternativmedia. Men NRKs nyhetsbilde i dag som i går er heller det vanlige skremmebildet de har hatt siden starten. Med daglig opplisting av hvor det er registrert nye “smittede”: “31 nye smitta i Bergen”, og “motefest brøt smittevernregler, Costume Awards brøt smitteverntiltakene”, “Koronastopp hos Riksmekleren”, “har Tyskland registrert over 7000 nye koronainfeksjoner på et døgn”.

  En av hovedoppslagene på TV2 i dag var “en bekymringsfull skepsis blant folk mot en korona vaksine”, for to av ti vil ikke ta vaksinen. Så den WHO publiserte forskningsrapporten, som må være en gladmelding for å si det mildt, har ikke nyhetenes interesse for NRK, TV2 og MSM ellers?

  Dette beviser at NRK er ingen nøytral nyhetsformidler selv om det er statlig eiet, og TV2 unnlater å omtale det som vel må være den viktigste nyheten fra WHO siden korona-krisen startet. For mange vil kunne påstå at WHO startet krisen siden det var WHO som anbefalte nedstengning som tiltak.

  TV2 er privat eiet, men det er ingen unnskyldning for å unnlate å informere om noe så viktig som dette. Når NRK, TV2 og MSM forøvrig fortsetter med skremselspropagandaen som om WHO rapporten ikke eksisterer, beviser det at de er betalte penner for de som står bak den konstruerte korona-krisen, den globale storkapitalen som kontrollerer og eier dem.

 2. De får nok love til å holde på, for 95% av befolkningen får antagelig ikke vite om WHO rapporten, de informerer seg kun med MSM som unnlater å omtale den, og de fleste er slik innrettet at de underkaster seg myndigheter og autoriteter allikevel og vil følge påbudene.

  De får holde på til de som står bak den nå uten tvil konstruerte korona-krisen, den globale storkapitalen, har oppnådd hensikten, som er å overbelaste europeiske velferdsstater så de kollapser, så deres politikere innfører store statlige kutt i velferdsordningene, og erstatte dem med privatisering av sosiale rettigheter, en av storkapitalenes mål.

  Det andre er forgjelding av så mange land som mulig, for mange land har måttet ta opp store “korona-kriselån” som de ikke kan betale tilbake til Verdensbanken og IMF, som er storkapitalens instrumenter for en ikke militær overtakelse av land, og dette har de allerede oppnådd nå. Noen måneder til med nedstengninger i Europa, og storkapitalen har oppnådd nesten alt de satte seg fore i dette første trinn av deres The Great Reset.

 3. Du har 10 000 ganger større sjanse for å dø av en kokkosnøtt i hodet når du er utendørs enn av Covid.
  Det finnes heller ikke så mye som et eneste bevis i verden på at det eksisterer noe Covid virus.
  Testen slår ut på alt mulig rart, alt er fake og tull. Eller et glimrende gjennomført global takeover som makteliten bak konspirasjonsteorien om “dødsviruset” sier.

  https://www.youtube.com/watch?v=Ljxah4NrYKU

  utiureuet

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere