WHO-publisert forskning: For folk under 70 er dødeligheten av covid-19 lavere enn for influensa

0
Shutterstock

WHO har publisert en fagfellevurdert artikkel av den anerkjente epidemiologen John Ioannidis om dødeligheten av covid-19 som viser at dødeligheten av viruset i forhold til alle smittede ligger på mellom 0,05 % og 0,31 % i gjennomsnitt. Det er lavere enn for vanlig influensa.

Artikkelen har tittelen: Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data og den er publisert i Bulletin of the World Health Organization.

Seroprevalens er antall personer i en populasjon som tester positivt for en spesifikk sykdom basert på serologi (blodserum) prøver; ofte presentert som en prosent av de totale testede prøvene eller som en andel per 100.000 testede personer.

Ioannidis er er en gresk-amerikansk medisinsk forsker, forfatter og professor ved Stanford University. Han har gitt bidrag til evidensbasert medisin, epidemiologi og klinisk forskning.

Han har mottatt en rekke priser og æretitler, og han er medlem av U.S.National Academy of Medicine, av European Academy of Sciences and Arts og er en Einstein-stipendiat. I 2019 ble Ioannidis tildelt NIHs Robert S. Gordon, Jr. forelesning i epidemiologi.

I sin forskning på dødeligheten av covid-19-viruset fant Ioannidis ut at dødeligheten i forhold til antall smittede infection fatality rate (IFR) for covid-19 varierer en god del fra område til område i verden.

Ikke-korrigerte estimater av infeksjonsdødeligheten av COVID-19 varierte fra 0,01% til 0,67% (median 0,10%) over de 19 stedene med en befolkningsdødelighet for COVID-19 lavere enn det globale gjennomsnittet, fra 0,07% til 0,73% (median 0,20%) på 17 steder med befolkningsdødelighet høyere enn det globale gjennomsnittet, men lavere enn 500 COVID-19 dødsfall per million, og fra 0,20% til 1,63% (median 0,71%) på 15 steder med mer enn 500 COVID-19 dødsfall pr. million. De korrigerte estimatene for medianinfeksjonsdødeligheten var henholdsvis 0,09%, 0,20% og 0,57% for de tre lokaliseringsgruppene. (Vår uth. red.)

Og for aldersgruppene under 70 år fant Ioannidis at:

For personer <70 år var infeksjonsdødeligheten på COVId-19 på 40 steder med tilgjengelige data fra 0,00% til 0,31% (median 0,05%); de korrigerte verdiene var like.

Infeksjonsdødeligheten for folk under 70 år ligger altså under 0,31% med et mediantall på 0,05%. (Mediantallet er det tallet som deler et uvalg i to like store grupper.)

En vanlig influensaepidemi i Norge har en dødelighet på 0,1%, mens Asia-syken (1957) og Hongkong-syken (1968) lå på ca. 0,6 prosent.

I en artikkel av Kit Knightly, Off-Guardian som vi publiserte her, går det fram at WHO nå regner med en dødelighet av covid-19 på under 0,14 prosent. Dr. Margaret Harris, en talskvinne fra WHO, bekreftet senere tallet og sa at det var basert på gjennomsnittsresultatene fra alle de brede seroprevalensstudiene som er gjort over hele verden.

Forskninga til John Ioannidis bekrefter og fordyper altså annen forskning som WHO publiserer, og resultatene skiller seg enormt fra de alarmistiske uttalelsene som kom i vår og som førte til den katastrofale nedstengingspolitikken.

Men likevel fortsetter politikerne med sin lockdown, sine portforbud, sine politistatsmetoder og sin masketvang. Hvor lange skal de få lov til å holde på?


Vipps: 116916

Forrige artikkelNorge og USA hacker russiske datanettverk
Neste artikkelIndre stridigheter splitter terroristene i Idlib
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).