WHO-publisert forskning: For folk under 70 er dødeligheten av covid-19 lavere enn for influensa

0
Shutterstock

WHO har publisert en fagfellevurdert artikkel av den anerkjente epidemiologen John Ioannidis om dødeligheten av covid-19 som viser at dødeligheten av viruset i forhold til alle smittede ligger på mellom 0,05 % og 0,31 % i gjennomsnitt. Det er lavere enn for vanlig influensa.

Artikkelen har tittelen: Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data og den er publisert i Bulletin of the World Health Organization.

Seroprevalens er antall personer i en populasjon som tester positivt for en spesifikk sykdom basert på serologi (blodserum) prøver; ofte presentert som en prosent av de totale testede prøvene eller som en andel per 100.000 testede personer.

Ioannidis er er en gresk-amerikansk medisinsk forsker, forfatter og professor ved Stanford University. Han har gitt bidrag til evidensbasert medisin, epidemiologi og klinisk forskning.

Han har mottatt en rekke priser og æretitler, og han er medlem av U.S.National Academy of Medicine, av European Academy of Sciences and Arts og er en Einstein-stipendiat. I 2019 ble Ioannidis tildelt NIHs Robert S. Gordon, Jr. forelesning i epidemiologi.

I sin forskning på dødeligheten av covid-19-viruset fant Ioannidis ut at dødeligheten i forhold til antall smittede infection fatality rate (IFR) for covid-19 varierer en god del fra område til område i verden.

Ikke-korrigerte estimater av infeksjonsdødeligheten av COVID-19 varierte fra 0,01% til 0,67% (median 0,10%) over de 19 stedene med en befolkningsdødelighet for COVID-19 lavere enn det globale gjennomsnittet, fra 0,07% til 0,73% (median 0,20%) på 17 steder med befolkningsdødelighet høyere enn det globale gjennomsnittet, men lavere enn 500 COVID-19 dødsfall per million, og fra 0,20% til 1,63% (median 0,71%) på 15 steder med mer enn 500 COVID-19 dødsfall pr. million. De korrigerte estimatene for medianinfeksjonsdødeligheten var henholdsvis 0,09%, 0,20% og 0,57% for de tre lokaliseringsgruppene. (Vår uth. red.)

Og for aldersgruppene under 70 år fant Ioannidis at:

For personer <70 år var infeksjonsdødeligheten på COVId-19 på 40 steder med tilgjengelige data fra 0,00% til 0,31% (median 0,05%); de korrigerte verdiene var like.

Infeksjonsdødeligheten for folk under 70 år ligger altså under 0,31% med et mediantall på 0,05%. (Mediantallet er det tallet som deler et uvalg i to like store grupper.)

En vanlig influensaepidemi i Norge har en dødelighet på 0,1%, mens Asia-syken (1957) og Hongkong-syken (1968) lå på ca. 0,6 prosent.

I en artikkel av Kit Knightly, Off-Guardian som vi publiserte her, går det fram at WHO nå regner med en dødelighet av covid-19 på under 0,14 prosent. Dr. Margaret Harris, en talskvinne fra WHO, bekreftet senere tallet og sa at det var basert på gjennomsnittsresultatene fra alle de brede seroprevalensstudiene som er gjort over hele verden.

Forskninga til John Ioannidis bekrefter og fordyper altså annen forskning som WHO publiserer, og resultatene skiller seg enormt fra de alarmistiske uttalelsene som kom i vår og som førte til den katastrofale nedstengingspolitikken.

Men likevel fortsetter politikerne med sin lockdown, sine portforbud, sine politistatsmetoder og sin masketvang. Hvor lange skal de få lov til å holde på?


Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.