Studie fra Yale: Faren for å dø av covid er forsvinnende liten

0
Det er ikke minst de store mediene som har pisket opp angsten for covid-19 og skapt grunnlaget for drakoniske overgrep som vi ikke noen gang har sett maken til i global skala

Myndigheter over hele verden har begrunnet sine drakoniske tiltak mot koronaepidemien med at faren for å dø av viruset er så stor. Dette har vært begrunnelsen for lockdown i månedsvis, noe som igjen har ødelagt økonomien og folks levevilkår. Det har vært argumentet for å innføre koronadiktatur, avskaffe demokratiske rettigheter, ødelegge skolegangen for barn og ungdom og påføre samfunnet og folkehelsa skader som vil vare i lang tid. Det har også vært argumentet for politistatsmetoder som tvangsvaksinering, tvungen internering i «koronahotell» og forslagene om å innføre «koronapass».

Men så viser det seg at faren for å dø av covid har vært forsvinnende liten.

Det begrepet man må holde seg til er Infection Fatality Fate (IFR), altså hvor mange av de som faktisk er smittet som dør.

WHO publiserte i 2020 en fagfellevurdert artikkel av den anerkjente epidemiologen John Ioannidis om dødeligheten av covid-19 som viser at dødeligheten av viruset i forhold til alle smittede ligger på mellom 0,05 % og 0,31 % i gjennomsnitt. Det er lavere enn for vanlig influensa.

Artikkelen har tittelen: Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data og den ble publisert i Bulletin of the World Health Organization, men er nå fjernet fra dette nettstedet.

Ioannidis er er en gresk-amerikansk medisinsk forsker, forfatter og professor ved Stanford University. Han har gitt bidrag til evidensbasert medisin, epidemiologi og klinisk forskning.

Han har mottatt en rekke priser og æretitler, og han er medlem av U.S.National Academy of Medicine, av European Academy of Sciences and Arts og er en Einstein-stipendiat. I 2019 ble Ioannidis tildelt NIHs Robert S. Gordon, Jr. forelesning i epidemiologi.

Nå har Ioannidis og ei gruppe andre forskere publisert en ny studie om IFR for covid. Den er publisert i såkalt preprint av medRxiv, British Medical Journal og Yale University. Forskerne har tatt for seg 40 studier fra 38 land og bygger sine konklusjoner fra dataene i disse.

Forskerne skriver:

* Median IFR var 0,0003 % ved 0-19 år, 0,003 % ved 20-29 år, 0,011 % ved 30-39 år, 0,035 % ved 40-49 år, 0,129 % ved 50-59 år og 0,5001 % ved 30-39 år. -69 år.

*På globalt nivå kan IFR før vaksinasjon ha vært så lav som 0,03 % og 0,07 % for henholdsvis 0-59 og 0-69 år gamle.

*Disse IFR-estimatene i ikke-eldre populasjoner er lavere enn tidligere beregninger hadde antydet.

Eller man kan snu på det og se på sjansene for å overleve en covidsmitte:

Age Infection Survival Rate:

0-19: 99.9973%

20-29: 99.986%

30-39: 99.969%

40-49: 99.918%

50-59: 99.73%

60-69: 99.41%

70+: 97.6% (utenfor institusjon)

Denne studiene, som altså bygger på studier fra 38 land, viser at covid-19 aldri utgjorde en så stor fare som det WHO og for eksempel norske myndigheter hevdet. Med så liten fare for å dø av viruset kunne samfunnet fint klart seg uten alle de ødeleggende tiltakene.

Forrige artikkelLøsning på kryssord 6 på steigan.no
Neste artikkelKlassekampens tåkefyrste