Norske leger støtter Den store Barrington-deklarasjonen

0
Dr. Martin Kulldorff, Dr. Sunetra Gupta og Dr. Jay Bhattacharya er initiativtakerne til Den stor Barrington-deklarasjonen.

Det internasjonale legeopprøret mot lockdownpolitikken og de ytterliggående koronatiltakene brer seg. Ledende internasjonale epidemiologer og eksperter på smittsomme sykdommer og folkehelse undertegnet 4. oktober 2020 Den store Barrington-deklarasjonen. Den har nå støtte fra over 10.400 leger og medisinske forskere og over 28.800 helsearbeidere fra hele verden. Nå har også norske leger sluttet seg til oppropet.

NRK melder at flere norske leger også har signert oppropet. Blant dem er Dagfinn Haarr, som inntil nylig var smittevernoverlege i Kristiansand. Han sier til NRK:

– Jeg tenker at nå som vi skal holde på med dette i ett års tid til, så synes jeg «Barrington Declaration» har mye for seg. Det vil nok ikke bli gjennomført i Norge. Vi vil nok fortsette å kjeppjage studenter som har festet på kvelden, sier Haarr.

De siste månedene er det Haarr som har hatt ansvar for å slå ned smittespredningen i Kristiansand.

Han ble for kort tid siden pensjonist, men sier han fortsatt tar oppdrag for kommunen.

Haarr viser til at han mener Sverige hadde klart seg bra, dersom de hadde greid å beskytte sykehjemmene sine bedre.

– Det er et spørsmål om kost og nytte, og jeg tenker at Sveriges strategi hadde vært ekstremt vellykket om de beskyttet sine eldre, som de ikke greide å gjøre.

– Dersom Sverige hadde vært smartere, hadde de stått igjen som den store seierherren.

Også tidligere redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening, Charlotte Haug, har skrevet under på oppropet, ifølge Morgenbladet.

En av initiativtakerne til Den store Barrington-deklarasjonen, Oxford-professoren Sunetra Gupta. Hun er epidemiolog og mener oppskriften for å vende tilbake til hverdagen er fri smittespredning i tre måneder.

– La oss gjøre dette i de tre månedene det tar for dette patogenet å sveipe gjennom befolkningen. (…) Jeg er trygg på at om vi følger denne strategien kan vi kanskje feire en fin og normal jul, sa Gupta denne uken til den kanadiske radiostasjonen CBC.

Det synet støttes av en av de andre norske legene som har signert oppropet.

– Med mine kunnskaper tror jeg på å utvikle flokkimmunitet. Med tiltakene vi har nå vil dette bare bli dratt veldig langt ut i tid, sier lege Per Mathisen ved Sørlandet sykehus.

Han mener dødsrisikoen for unge og friske mennesker er svært liten, og viser til at FHI har anslått en såkalt fatalitetsrate i Norge på 0.3 %.

90 % av de døde hadde underliggende sykdommer.

– Det vil si at om du er vanlig frisk så har du en sjanse på 3 av 10.000 for å dø av koronasykdom. Det er mikroskopisk. Å stenge ned hele samfunnet for å verne vanlige oppegående friske mennesker, er helt uproporsjonalt, sett opp mot konsekvensene, mener Mathisen.

Nakstad angriper legene

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, som har gjort seg til en slags nasjonal guru og på koronatiltakene liker ikke at den medisinske ekspertisen verden over i økende grad undergraver den plattformen han har stått på i over et halvt år. Han kaller legenes kritikk «skuffende».

Men hvem er Nakstad som medisinsk ekspert i forhold til de medisinske ekspertene som har tatt initiativet til Den store Barrington-deklarasjonen? Hvem er han i forhold til den anerkjente epidemiologen John Ioannidis som nylig publiserte en fagfellevurdert artikkel i magasinet til WHO at mediantallet for infeksjonsdødeligheten for folk under 70 år er på 0,05%?

Nakstad har ingenting å vise til som gjør at han utpeke seg til dommer over denne tunge ekspertisen. Grunnen raser ut under ham og Solberg-regimet, og han reagerer ikke med å høre på folk som har studert dette vesentlig bedre enn ham. Han lukker ørene og kritiserer dem istedet. Det viser at han er på defensiven og at det er et tidsspørsmål før den politikken som han og regjeringa fører vil rakne.

Belgiske leger: stans koronatiltakene nå!

24. september 2020 undertegnet et stort antall belgiske leger, forskere og helsepersonell et åpent brev til myndighetene og offentligheten. Underskriverne krever at alle koronatiltakene revurderes og at normale demokratiske friheter og rettigheter gjenopprettes. Legene mener at det er iverksatt tiltak som ikke er vitenskapelig begrunnet og som dessuten er helseskadelige. Underskriverne fordømmer mangelen på demokrati og på åpen debatt og kritiserer den politiske undertrykkelsen som skjer basert på koronakrisa. Underskriverne stiller følgende krav:

  • Vi krever umiddelbar slutt på alle tiltak.
  • Vi setter spørsmålstegn ved legitimiteteten til de nåværende rådgivende ekspertene som treffes bak stengte dører.
  • Vi krever en grundig granskinng av WHO og eventuelle interessekonflikter i denne organisasjonen.

Per 18. oktober 2020 er brevet undertegnet av 629 leger og 2013 helsearbeidere.

Den tyske eksperten på internasjonal lov, korrupsjonssaker og medisinsk jus, Dr. Reiner Fuellmich, forklarer i dette foredraget hvorfor den såkalte koronapandemien etter hans mening er en gigantisk politisk skandale som kvalifiserer til å bli kalt en forbrytelse mot menneskeheten.

YouTube player

Opphev lockdown umiddelbart.

La folk arbeide, gå på skole og leve sine liv. Beskytt de utsatte! Dette er kravene i Den store Barrington-deklarasjonen. Undertegnerne mener at det beste veivalget er å beskytte de utsatte, men ellers la de som har minimal dødsrisiko leve sine liv normalt og bygge opp immunitet mot viruset gjennom naturlig infeksjon, samtidig som de bedre beskytter de som er i størst fare. De kaller dette Fokusert beskyttelse.

De som ikke er sårbare, bør umiddelbart få lov til å gjenoppta livet som normalt. Enkle hygienetiltak, som håndvask og å være hjemme når man er syk, bør praktiseres av alle for å redusere terskelen for flokkimmunitet. Skoler og universiteter bør være åpne for personlig undervisning. Fritidsaktiviteter, som sport, bør gjenopptas. Unge voksne med lav risiko bør jobbe normalt, snarere enn hjemmefra. Restauranter og andre virksomheter bør åpne. Kunst, musikk, sport og andre kulturelle aktiviteter bør gjenopptas. Mennesker som er mer utsatt, kan delta hvis de ønsker det, mens samfunnet som helhet nyter beskyttelsen de sårbare blir gitt av de som har bygget opp flokkimmunitet.

Den koronapolitikken som er fulgt i de fleste land er en gigantisk politisk skandale som tar valdig mange flere liv enn den angivelig skulle redde. Den har påført verdenssamfunnet, og særlig de fattigste, ubotelige skader som antakelig vil merkes en generasjon framover. Det er på tide med et internasjonalt opprør mot denne forbryterske politikken.

Hvem blir den første ledende norske politikeren som våger å ta et oppgjør med denne politikken? Hvem blir den første redaktøren som tør å gjøre det samme?


Klikk på bildet og bli med på dugnaden for kritisk og uavhengig journalistikk.
Forrige artikkelIsrael innrømmer nå: Vi angriper Syria.
Neste artikkelMatkriminalitet – Hvorfor fortjener ikke WFP å få fredsprisen?
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).