Norske leger støtter Den store Barrington-deklarasjonen

80
Dr. Martin Kulldorff, Dr. Sunetra Gupta og Dr. Jay Bhattacharya er initiativtakerne til Den stor Barrington-deklarasjonen.

Det internasjonale legeopprøret mot lockdownpolitikken og de ytterliggående koronatiltakene brer seg. Ledende internasjonale epidemiologer og eksperter på smittsomme sykdommer og folkehelse undertegnet 4. oktober 2020 Den store Barrington-deklarasjonen. Den har nå støtte fra over 10.400 leger og medisinske forskere og over 28.800 helsearbeidere fra hele verden. Nå har også norske leger sluttet seg til oppropet.

NRK melder at flere norske leger også har signert oppropet. Blant dem er Dagfinn Haarr, som inntil nylig var smittevernoverlege i Kristiansand. Han sier til NRK:

– Jeg tenker at nå som vi skal holde på med dette i ett års tid til, så synes jeg «Barrington Declaration» har mye for seg. Det vil nok ikke bli gjennomført i Norge. Vi vil nok fortsette å kjeppjage studenter som har festet på kvelden, sier Haarr.

De siste månedene er det Haarr som har hatt ansvar for å slå ned smittespredningen i Kristiansand.

Han ble for kort tid siden pensjonist, men sier han fortsatt tar oppdrag for kommunen.

Haarr viser til at han mener Sverige hadde klart seg bra, dersom de hadde greid å beskytte sykehjemmene sine bedre.

– Det er et spørsmål om kost og nytte, og jeg tenker at Sveriges strategi hadde vært ekstremt vellykket om de beskyttet sine eldre, som de ikke greide å gjøre.

– Dersom Sverige hadde vært smartere, hadde de stått igjen som den store seierherren.

Også tidligere redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening, Charlotte Haug, har skrevet under på oppropet, ifølge Morgenbladet.

En av initiativtakerne til Den store Barrington-deklarasjonen, Oxford-professoren Sunetra Gupta. Hun er epidemiolog og mener oppskriften for å vende tilbake til hverdagen er fri smittespredning i tre måneder.

– La oss gjøre dette i de tre månedene det tar for dette patogenet å sveipe gjennom befolkningen. (…) Jeg er trygg på at om vi følger denne strategien kan vi kanskje feire en fin og normal jul, sa Gupta denne uken til den kanadiske radiostasjonen CBC.

Det synet støttes av en av de andre norske legene som har signert oppropet.

– Med mine kunnskaper tror jeg på å utvikle flokkimmunitet. Med tiltakene vi har nå vil dette bare bli dratt veldig langt ut i tid, sier lege Per Mathisen ved Sørlandet sykehus.

Han mener dødsrisikoen for unge og friske mennesker er svært liten, og viser til at FHI har anslått en såkalt fatalitetsrate i Norge på 0.3 %.

90 % av de døde hadde underliggende sykdommer.

– Det vil si at om du er vanlig frisk så har du en sjanse på 3 av 10.000 for å dø av koronasykdom. Det er mikroskopisk. Å stenge ned hele samfunnet for å verne vanlige oppegående friske mennesker, er helt uproporsjonalt, sett opp mot konsekvensene, mener Mathisen.

Nakstad angriper legene

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, som har gjort seg til en slags nasjonal guru og på koronatiltakene liker ikke at den medisinske ekspertisen verden over i økende grad undergraver den plattformen han har stått på i over et halvt år. Han kaller legenes kritikk «skuffende».

Men hvem er Nakstad som medisinsk ekspert i forhold til de medisinske ekspertene som har tatt initiativet til Den store Barrington-deklarasjonen? Hvem er han i forhold til den anerkjente epidemiologen John Ioannidis som nylig publiserte en fagfellevurdert artikkel i magasinet til WHO at mediantallet for infeksjonsdødeligheten for folk under 70 år er på 0,05%?

Nakstad har ingenting å vise til som gjør at han utpeke seg til dommer over denne tunge ekspertisen. Grunnen raser ut under ham og Solberg-regimet, og han reagerer ikke med å høre på folk som har studert dette vesentlig bedre enn ham. Han lukker ørene og kritiserer dem istedet. Det viser at han er på defensiven og at det er et tidsspørsmål før den politikken som han og regjeringa fører vil rakne.

Belgiske leger: stans koronatiltakene nå!

24. september 2020 undertegnet et stort antall belgiske leger, forskere og helsepersonell et åpent brev til myndighetene og offentligheten. Underskriverne krever at alle koronatiltakene revurderes og at normale demokratiske friheter og rettigheter gjenopprettes. Legene mener at det er iverksatt tiltak som ikke er vitenskapelig begrunnet og som dessuten er helseskadelige. Underskriverne fordømmer mangelen på demokrati og på åpen debatt og kritiserer den politiske undertrykkelsen som skjer basert på koronakrisa. Underskriverne stiller følgende krav:

 • Vi krever umiddelbar slutt på alle tiltak.
 • Vi setter spørsmålstegn ved legitimiteteten til de nåværende rådgivende ekspertene som treffes bak stengte dører.
 • Vi krever en grundig granskinng av WHO og eventuelle interessekonflikter i denne organisasjonen.

Per 18. oktober 2020 er brevet undertegnet av 629 leger og 2013 helsearbeidere.

Den tyske eksperten på internasjonal lov, korrupsjonssaker og medisinsk jus, Dr. Reiner Fuellmich, forklarer i dette foredraget hvorfor den såkalte koronapandemien etter hans mening er en gigantisk politisk skandale som kvalifiserer til å bli kalt en forbrytelse mot menneskeheten.

Opphev lockdown umiddelbart.

La folk arbeide, gå på skole og leve sine liv. Beskytt de utsatte! Dette er kravene i Den store Barrington-deklarasjonen. Undertegnerne mener at det beste veivalget er å beskytte de utsatte, men ellers la de som har minimal dødsrisiko leve sine liv normalt og bygge opp immunitet mot viruset gjennom naturlig infeksjon, samtidig som de bedre beskytter de som er i størst fare. De kaller dette Fokusert beskyttelse.

De som ikke er sårbare, bør umiddelbart få lov til å gjenoppta livet som normalt. Enkle hygienetiltak, som håndvask og å være hjemme når man er syk, bør praktiseres av alle for å redusere terskelen for flokkimmunitet. Skoler og universiteter bør være åpne for personlig undervisning. Fritidsaktiviteter, som sport, bør gjenopptas. Unge voksne med lav risiko bør jobbe normalt, snarere enn hjemmefra. Restauranter og andre virksomheter bør åpne. Kunst, musikk, sport og andre kulturelle aktiviteter bør gjenopptas. Mennesker som er mer utsatt, kan delta hvis de ønsker det, mens samfunnet som helhet nyter beskyttelsen de sårbare blir gitt av de som har bygget opp flokkimmunitet.

Den koronapolitikken som er fulgt i de fleste land er en gigantisk politisk skandale som tar valdig mange flere liv enn den angivelig skulle redde. Den har påført verdenssamfunnet, og særlig de fattigste, ubotelige skader som antakelig vil merkes en generasjon framover. Det er på tide med et internasjonalt opprør mot denne forbryterske politikken.

Hvem blir den første ledende norske politikeren som våger å ta et oppgjør med denne politikken? Hvem blir den første redaktøren som tør å gjøre det samme?


Klikk på bildet og bli med på dugnaden for kritisk og uavhengig journalistikk.
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Anki Anki says:

  Det er da jaggu på tide! Når folk blir pensjonister kan de omsider ta i bruk sine grunnlovfesta rettigheter, selv om de fleste ytringer fortsatt er ytterst forsiktig formulert. Kov-idiotiet kort oppsummert; man tar en test som ikke kan teste for å “påvise” et virus som ikke er isolert. Og vanlige variasjoner av influensa er forsvunnet fra jordas overflate med et pennestrøk. Alle hadde strøket på medisinstudiet med den tilnærminga. Jiiizez freakin’ holy cow!!

  meme

 2. Avatar for Elias Elias says:

  De som fremdeles tror at myndighetene ved Helsedirektoratet, FHI og regjeringen forteller oss sannheten kan ta en titt på denne artikkelen som ble publisert på Nettavisen 9. sept.: “Avviser mange falske positive covid-19-prøver - 99,999 prosent sikker”. Link: https://www.nettavisen.no/nyheter/avviser-mange-falske-positive-covid-19-prover---99999-prosent-sikker/3424016410.html

  Foranledningen til brannslukkingsoperasjonen var at noen hadde funnet frem til denne informasjonen på FHIs nettsider, datert 25.05: https://www.fhi.no/nyheter/2020/unodvendig-a-teste-store-grupper-av-friske-ved-lite-koronasmitte/, samt et NRK-program i serien Folkeopplysningen, innspilt før “pandemien”, som på generelt grunnlag tok for seg problemer tilknyttet medisinske tester.
  Å estimere at de PCR-testene som benyttes i Norge har en nøyaktighet på 99,999% er en hårreisende påstand. Jeg avstår fra å karakterisere påstanden nærmere. Med en nøyaktighet på i underkant av 99,9%, som FHI opererte med i mai, ville vi også hatt å gjøre med en oppsiktsvekkende god test, og vi ser hvor mange falske positive selv en slik test genererer. Det er bare å observere det faktum at de aller fleste angivelig smittede er symptomfrie. Så ut fra en klinisk vurdering ser vi enkelt at vi har et stort problem med falske positive.

  En artikkel som på en meget god måte tar for seg PCR-testen er denne , forfattet av Dr. Mike Yeadon: https://tinyurl.com/y2vjsc39

  Dr. Wolfgang Wodarg har helt siden operasjonen startet hevdet at det er bruken av en uegnet test som er selve fundamentet “pandemien” baseres på: www.wodarg.com.

 3. Avatar for Anki Anki says:

  Det er mange leger og andre som er fullt klar over at pcr er helt uegnet til dette formålet og har hevdet det all the way. Dessverre drives det heksejakt på dem, og vi veit jo hvorfor :wink: Men; narrativen rakner så smått.

 4. Avatar for K11 K11 says:

  Til det om Canada?

  Jeg la ut en link i en annen tråd her for noen dager siden. Skal se om jeg finner den igjen.

  Og litt malapropos må jeg nevne at Liv-Signe Navarsete hadde på seg Agenda 2030-jakkemerket på Dagsrevyen her om dagen, da hun snakket om “den russiske hackingen”.

  Så hvis noen lurte på hva SP mener om Agenda 2030, har dere nå fått svaret.

  SP har forøvrig også sagt at de skal slå hardt ned på “fake news” og “konspiteorier” (Steigan & Co.).

  Liten tvil om hvem som trekker i Senterpartiets tråder. Kanskje litt ironisk at de vil slå hardt ned på nettsider som har hjulpet dem med å få den oppslutningen de faktisk har.

 5. Avatar for tjatta tjatta says:

  Hvorfor skulle det det by på større problemer å isolere eldre og syke som allerede befinner seg på instutisjon enn et helt land. Tror du feks India har mulighet til å gjennomføre samme tiltak som Norge? Om de ikke har det er det vi gjør her forgjeves. Men du mener muligens at Norge skal for all framtid befinne seg i en boble.

 6. Avatar for pcwh pcwh says:

  Generell kommentar egentlig, men både i denne og andre betente saker er det påfallende hvordan mange ikke tør å si hva de mener før de går av med pensjon. Sier jo litt om ytringsrommet i mange offentlige stillinger.

 7. Avatar for Joso Joso says:

  Min ektefelle er forsker og forskningsleder på et ledende forskningsinstitutt. Ingen av forskerne er skeptiske til myndighetene blant kollegaer. HMS-folk går rundt med tommestokk, informasjon om avstand og håndvask. Akademikere er ikke de som protester, i frykt for å bli mistenkt for å stemme FrP eller støtte D. Trump, så ikke før hun kommer hjem kan hun vise sin frustrasjon over myndighetene. Så ja, ytringsrommets takhøyde i offentlige rom er lavt.

 8. Jeg tror ikke det er uaktsomt. I en krangel mellom leger og sykepleiere som hun viser lydopptak fra, hvor sykepleierne blir gitt beskjed om å ignorere protokoller og ikke gi en pasient i trettiårene gjenoppliving, får jeg heller inntrykk av at det er overlagt drap. Pasienten døde mens de kranglet.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

72 flere kommentarer

Deltakere