WHO og kollektiv hukommelsessvikt

0
Det står sterke krefter bak WHOs generalsekretær

WHOs magiske evner begrenser seg neppe kun til å trikse med betydningen av begreper og definisjoner, sannsynligvis har organet også tryllet bort befolkningens hukommelse.

Av Foreningen fritt vaksinevalg.

Vi skal ikke mer enn 13-14 år tilbake i tid for å bevitne et av historiens groveste helsebedrag: «Svineinfluensaen». Et samlet mediakorps beskrev situasjonen som århunderts helsekatastrofe hvor tilliten til WHO befant seg på bunnivå med alvorlige avsløringer omkring korrupsjon, farmasøytisk interaksjon og hemmelighold:

En av de største medisinske forskningsskandalene i moderne tid, sier Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk. To nye rapporter knuser troverdigheten til norske helsemyndigheter og WHO etter svineinfluensa-pandemien som aldri kom, mener han. Forskning.no (Vaksinetroverdighet i grus 2010)

Avslørende rapporter

I to omfattende rapporter i kjølvannet av Svineinfluensapandemien avsløres hemmelighold og det intime samarbeidet mellom WHO og farmasøytisk industri: «WHO and the pandemic flu ”conspiracies”, (British Medical Journal), og rapporten «The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed« (Paul Flynn):

I følge rapportene begynte samrøret mellom industrien og WHO allerede i 1999. Da utarbeidet WHO en pandemiplan i oppstyret etter fugleinfluensaen i Hong Kong i 1997.
Planen het Influenza Pandemic Plan: The Role of WHO and Guidelines for National and Regional Planning.

Ifølge BMJ ble denne planen utarbeidet i samarbeid med den såkalte European Scientific Working Group on Influenza (ESWI), men uten at plandokumentet sa noe om at ESWI er fullfinansiert av Roche og andre farmasiselskaper. Forskning.no (Ti år med samrøre 2010)

WHO erklærte pandemi på falskt grunnlag

Et av folkehelsehistoriens største retoriske trylletriks fant sted i tilslutning til Svineinfluensaen i mai 2009. WHO endret da selve definisjonen av pandemibegrepet slik at kriteriene «alvorlig sykdom og død» ble eliminert:

WHO for years had defined pandemics as outbreaks causing “enormous numbers of deaths and illness” but in early May 2009 it removed this phrase—describing a measure of severity—from the definition.BMJ (WHO and the pandemic «conspiracy» 2010)

Den nye definisjonen var av tungtveiende betydning da WHO erklærte pandemi i 2009, og ble i ettertid avgjørende for hvordan Covid-19 situasjonen eskalerte.

WHO privatfinansiert

Ved siden av hemmelighold og nært samarbeide med farmasøytisk industri, vet man at WHO i betydelig grad er privatfinansiert av Bill Gates og GAVI, som også sto bak finansiering av 7 vaksineprodusenter under kappløpet omkring Covid-19 vaksinene. Mange oppfattet Gates som en form for rådgiver i regi av WHO under pandemien.

Udemokratiske prosesser

Et ytterligere aspekt som burde forringe tilliten til WHO, belager seg på prosessen omkring klassifikasjon av apekoppeutbruddet i 2022 som en «internasjonal krise». Her hadde WHOs ekspertpanel stemt mot en slik klassifikasjon. Likevel gjorde generalsekretæren krav om et nytt møte. Ekspertpanelet stemte fortsatt imot med 9 mot 6 stemmer, hvorpå Tedros Adhanom Ghebreyesus valgte å overkjøre ekspertpanelet under dekke av «manglende konsensus». Den eneveldige hoffnarren erklærte med andre ord apekopper som en internasjonal krise mot flertall i sitt eget ekspertpanel:

The committee first recommended against declaring a PHEIC in June, a move that was widely criticized by epidemiologists and global health experts but that WHO accepted. Tedros reconvened the group this week and asked it to reconsider the question, which it did in a 7-hour meeting. At the end, nine members were against declaring a PHEIC and six in favor, Tedros said at the press conference.Science (WHO chief declares monkeypox… 2022)

WHO uten magemål & en befolkning med hukommelsessvikt

Vi står nå i en situasjon hvor vi blir bedt om å stole blindt på WHO når de påroper seg overnasjonal og nærmest ubegrenset makt ved kommende helsekriser. Man kunne mulig anta at befolkningen var blitt «klok av skade», men dessverre synes historie såvel som samtid å ha gått i glemmeboken.

En rekke jurister har advart oss mot disse avtalene. Professor Morten Walløe Tvedt tar i sin betenkning for seg en rekke urovekkende aspekter som setter befolkningen og individet i en sårbar posisjon. Så langt har ikke etablerte medier berørt temaet.

En av de største endringene i IHR, som er foreslått, er at anbefalingene fra WHOs generaldirektør skal gjøres mer rettslig bindende, og ikke bare være rådgivende, for landene i deres håndtering av «en folkehelsenødsituasjon av internasjonal interesse». Fem elementer av rettsregler bidrar til at anbefalingene blir bindende å gjennomføre for medlemslandene.

1) For det første er det foreslått at Generaldirektørens ‘anbefalinger’ ikke lengre skal være ‘ikke-bindende’.
2) For det andre er det foreslått at medlemslandene skal være forpliktet til å sette i gang og gjennomføre implementeringen av ‘anbefalingene’ «uten opphold». Denne ordlyden innebærer at det som tilsynelatende er en anbefaling, blir behandlet som en forpliktelse i gjennomføringen…
Betenkning om rettsutviklingen i Verdens Helseorganisasjon (okt 2023), s 1


Det påpekes videre at definisjoner og begreper endres der forståelsesgrunnlaget i IHR mister alminnelig betydning:

IHR 2005 Artikkel 1 har rundt 60 definisjoner av ord og uttrykk… Å endre en definisjon i en traktat endrer det rettslige innholdet i forpliktelsene i alle artiklene i traktaten som bruker det definerte ordet. En endring i definisjonen vil innebære at alle stedene det ordet forekommer, endrer rettslig innhold.Betenkning om rettsutviklingen i Verdens Helseorganisasjon (okt 2023), s 14

Et ytterligere aspekt som forringer folkeretten, belager seg på eliminasjon av menneskerettighetene i IHR`s formlueringer:

I dag er prinsippene for gjennomføringen av IHR og beslutninger som fattes med hjemmel i den, følgende: reguleringene skal gjennomføres «med full respekt for menneskelig verdighet, menneskerettighetene og grunnleggende menneskelige friheter». Disse tre prinsippene er foreslått fjernet. Dette forslaget vil redusere menneskerettighetenes betydning for IHR i fremtiden. Kravet til å følge menneskerettighetene er foreslått byttet ut med at en skal «unngå unødvendig innblanding i menneskerettighetene»Betenkning om rettsutviklingen i Verdens Helseorganisasjon (okt 2023), s 1

hokus pokus

Les mer om WHO hos fritt vaksinevalg

Les mer på steigan.no om WHO-traktaten

Forrige artikkelUSA bruker britisk base på Kypros for å sende våpen til Israel i hemmelighet
Neste artikkelLege: – Mange ubesvarte spørsmål etter covid-19 håndteringen
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.