Nå også Michelin – tysk dekkindustri på randen av flatehogst

0
Vinker Michelin farvel til Tyskland?

Av de tolv dekkfabrikkene som fortsatt er i Tyskland, er det planlagt at fire skal stenge de neste årene. Høye energikostnader og sterk konkurranse. Fra selskapets side er ikke beliggenheten lenger konkurransedyktig og bransjen er i en nedadgående spiral.

Dekkindustrien i Tyskland er truet av flatehogst. Etter det amerikanske selskapet Goodyear, som ønsker å avslutte produksjonen i Fulda og Fürstenwalde, varsler nå også konkurrenten Michelin massive reduksjoner. Det franske selskapet vil gradvis stenge sine fabrikker i Karlsruhe og Trier innen 2025, sier Michelins Nord-Europa-sjef Maria Röttger til Die Welt.

I tillegg vil deler av produksjonen ved Homburg (Saar)-anlegget bli avsluttet. «Vi mister i økende grad markedsandeler på grunn av importerte billigdekk. Den fallende etterspørselen resulterer i underutnyttelse av våre produksjonssteder, noe som legger ytterligere press på produksjonskostnadene. Derfor er det ikke noe perspektiv for disse aktivitetene, sier Röttger. Totalt er 1.532 ansatte berørt.

Hos Goodyear er 1750 jobber i fare. Begge selskapene forhandler nå om sosiale planer med bedriftsutvalg og den ansvarlige kjemiske fagforeningen IGBCE. De første protestmøtene har allerede funnet sted. Francesco Grioli, fagforeningsleder og medlem av representantskapet i Continental, kritiserer planene for å være forhastet: «Jeg er bekymret for at spesielt en bransje snur ryggen til Tyskland, selv om vi har noen beliggenhetsfordeler her.» «Dere bør ikke gi opp så fort,» sier han til Die Welt. Fagforeningsmannen innrømmer også at energikostnadene er for høye, konkurransepresset øker og det er overkapasitet i bransjen.

Billige dekk fra Asia har oversvømmet det europeiske markedet i årevis. Lokale produsenter prøver å motvirke dette med bedre produkter. For eksempel med gummiblandinger som er mer holdbare og gir mindre slitasje. Eller med dekkprofiler som fortsatt kan kjøres trygt opp til den lovpålagte minimumsdybden på 1,6 millimeter. Men ettersom markedet som helhet krymper, faller salgstallene på alle områder.

Gitt markedsprognosen for de kommende årene, «er det ikke noe perspektiv – til tross for engasjementet fra våre ansatte og investeringene vi har gjort». Totalt har Michelin investert mer enn 500 millioner euro i moderniseringen av sine tyske fabrikker de siste ti årene. Nå gjenstår bare bildekkfabrikken i Bad Kreuznach og en del av produksjonen i Homburg. Inkludert datterselskaper som verkstedkjeden Euromaster, har Michelin fortsatt 4780 ansatte i Tyskland. De planlagte stengingene er et ytterligere slag for industrien etter år med dekkfabrikker som har migrert til Øst-Europa. Sist det var diskusjon om denne flyttingen var i forbindelse med avslutningen av Continental-anlegget i Aachen for tre år siden.

Hos Continental var det snakk om å flytte dekkproduksjonen til «best cost»-land. DAX-gruppen driver kun én dekkfabrikk her i landet. Konkurrent Goodyear forventer at den planlagte nedleggelsen av de to tyske produksjonsstedene vil «forbedre vår kostnadsstruktur og sikre vår konkurranseevne og lønnsomhet på lang sikt».

En sjølpålagt katastrofe

Tyskland er i ferd med å bli avindustrialisert. Tyskland, Europas økonomiske lokomotiv, driver flatehogst mot sin egen industri. Dette er ikke bare ei konjunkturkrise. Det meste kommer av en vanvittig politikk, les: «det grønne skiftet» og sanksjonene mot Russland. Det politiske ledersjiktet i EU og Tyskland jobber som om de skulle være betalt for det for å ødelegge tysk industri. Og det går fort. Den kjemiske industrien er allerede på flyttefot, dekkindustrien forsvinner og bilindustrien er i faresonen. Dette er naturligvis også et massivt angrep på arbeiderklassen, noe bare AfD og Sahra Wagenknechts parti er i stand til å påpeke.

Forrige artikkelKrigsforbryteren Kissinger er død
Neste artikkelRussia Gate del 3 – hackingen og CrowdStrike