Noen er mette av krig, mens andre er sultne uten å erkjenne det overfor seg selv

0
Conrad Myrland, daglig leder i MIFF, svarer på spørsmål fra programleder Fredrik Solvang i NRK Debatten 10. oktober 2023. (Skjermdump NRK) Fra venstre foruten Solvang, Joav Melchior (skjerm), Sarah S. Abraham og Conrad Myrland.

En refleksjon – NRK Debatten tirsdag 10. oktober 2023.

Av psykologspesialist Tom Green.

Debatten

Debatten (1) tirsdag 10. oktober avslører igjen, etter undertegnedes vurdering, at vi opererer på overraskende veldig forskjellige humane bevissthetsnivåer.

Den ene halvparten av deltagerne fremstod mer «sultne» på krig, uten tydelig å erkjenne denne tilbøyeligheten i seg selv.

Den andre halvparten fremstod mer «mette» av krig.

Når den «mette» halvdelen forsøkte å invitere til en intellektuell human dialog om fred var det som om de møtte en emosjonell “vegg”.

Den veggen, illustrert med skjermbilde ovenfor av Joav Melchior, Sarah S. Abraham og Conrad Myrland, fremstod som opptatt av hva som er riktig og galt, og hva det de nettopp har observert av terror fra Hamas handler om.

En slik mental aktivitet er tidligere beskrevet med begrepene «flinkhet og situasjons-klokhet», på Trygghetsskolen. (2)

De var ikke opptatt av hvorfor vi er der vi er.

Som tidligere er beskrevet som med begrepet «vishet» på Sannhetsskolen. (2)

På følgende tidspunkter i sendingen ble veggen invitert til intellektuell human dialog på vishetsnivået, av Line Khateeb, Arthur Sæmer Timraz og Marco Elsafadi;

01:28; 04:49; 07:27; 09:52; 11:03; 14:29; 14:44; 15:05; 18:02; 19:42; 24:35; 27:20; 28:38; 30:40; 35:00; 39:00

På følgende tidspunkter ble invitasjonen avvist av Joav Melchior, Sarah S. Abraham og Conrad Myrland.

03:38; 09:00; 10:05, 12:07; 19:07; 20:17; 22:52; 25:20; 30:55; 36:10; 38:00; 38:40

Etter undertegnedes vurdering.

Tema for denne artikkelen er forholdet som flinkhet, klokhet og vishet står i til human bevissthet og de tre betingelser for fred.

Sammenfallende refleksjoner som i denne artikkelen kan leseren finne i boka; The Anatomy of Peace: Resolving the heart of conflict. Boka forteller om den indre kampen en jødisk og en palestinsk mann som begge fikk sin far drept i krigen, opplever, hvordan de kommer over denne kampen og finner fred med hverandre. (3)

Abraham Johannes Muste (1885-1967), var en nederlandskfødt amerikansk prest og politisk aktivist. Han huskes best for sitt arbeid i arbeiderbevegelsen, pasifistbevegelsen, antikrigsbevegelsen og borgerrettighetsbevegelsen.

Blokkert human bevissthet

Mens en mor eller en far vil kunne dø for å redde livet til sitt barn, kan den samme faren og moren bli partisk i en krig og ønske død over motstanderens barn.

Uavhengig om disse motstanderne er Hamas, israelere, russere, eller amerikanere, er ikke mor og far da lenger bevisst i sin humanitet.

Mor og fars bevissthet om det humane premiss er da bokstavelig talt blokkert.

Deres indre humane autoritet er ikke lenger sterk nok til å se at alle barns liv er like viktig som deres eget.

De er blitt offer for det vi kaller en optisk vrangforestilling av sitt humane intellektuelle potensial, som er vishet.

Alle angripere og forsvarere i en krig er dyr i den forstand at de ikke har brukt sitt humane intellektuelle potensial til å forstå de tre betingelser for fred.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant

De tre betingelser for fred

Det er 3 parter i en hver krig, den som vil angripe, den som vil forsvare, og den som vil ha fred. Det blir fred når den tredje parten får mest oppslutning.

Det er 3 årsaker til at den tredje parten får mest oppslutning. Redusert uvitenhet, primitivitet og uferdighet, som markerer veien fra “dyr”, til menneskelig vishet.

Det er 3 typer fred, den med deg selv, den mellom oss, og den mellom land. Fred i verden oppnås i den rekkefølgen. (4) (5)

Vi må med andre ord begynne med oss selv.

Vishet

Vishet er det intellektuelle potensial som gjør det mulig for oss å utvikle oss fra primitive mennesker til mennesker som bevisst skaper positive humane behov, som for eksempel behovet for likeverdighet, selvstendighet og altruisme.

På det intellektuelle kontinuum er vishetsnivået på motsatt side av flinkhetsnivået, der væremåtene og behovene våre primært blir formet av hvordan de blir møtt av andre, som når vi er barn. (2)

Ved dyrking av holdninger og meninger på flinkhets- og på det enkleste klokhets-nivået, fremmer du en konform, ignorant eller kontrollerende væremåte i deg selv.

Du blir da en del av «woke-kulturen» på Trygghetsskolen og risikerer å akkumulere begrenset med livserfaring. (6)

Som er kritisk for utviklingen av din indre humane autoritet, som krever en kontinuerlig bevisst refleksjon over akkumulerende livserfaringer.

Som beskrevet i tidligere artikler så utvikler du human autoritet, bevissthet og innlevingsevne på livets Sannhetsskole, ikke på livets Trygghetsskole. (7)

Denne humane innlevingsevnen kan bli så intellektuell skarp at du konsekvent slutter opp om den tredje parten i alle kriger du møter, om det er med deg selv, andre eller mellom land.

Men før innlevingsevnen blir så skarp, vil vi gå gjennom en periode på Trygghetsskolen der vi utviser en mer primitiv emosjonell og rasjonell innlevingsevne.

Det er fordi vi ikke enda bruker vår indre nysgjerrighet på å utforske det større bildet av hvorfor vi er der vi er.

Vi blir forholdsmessig mer følelsesmessig opptatt av vår rasjonelle forståelse av her og nå.

Som den ene halvparten i Debatten tirsdag 10 oktober 2023.

Da vil vi fremstå som en “vegg” for de som har utviklet seg lenger på det intellektuelle kontinuum, og har avansert til Sannhetsskolen.

Så det må vel snart gå op for menneskene, at menneskehedens største onde og værste livsfjende ikke er det eller det menneske, den eller den nation, det eller det religiøse elle politiske parti, men den større eller mindre grad af mangel på næstekærlighed, de hver især praktisk og teoretisk udviser.”

Martinus Thomsen (8)

Referanser

  1. https://tv.nrk.no/serie/debatten/202310/NNFA51101023
  2. https://steigan.no/2022/10/vart-selvskadende-samfunn/
  3. The Anatomy of Peace, Resolving the heart of conflict. Arbinger Institute (2006).
  4. https://steigan.no/2022/05/hva-er-krig/
  5. https://steigan.no/2022/05/nar-krigen-med-oss-selv-star-i-veien-for-fred/
  6. https://steigan.no/2022/09/den-forlorne-myndighet-og-det-kommende-oppgjoret/
  7. https://steigan.no/2022/07/sannhetsskolen-hvordan-kan-vi-bruke-mer-av-var-humane-bevissthet/
  8. Martinus Thomsen. Universets farligste gift, Kosmos nr. 8, 2007.
Forrige artikkelDen anglikanske kirke i det sørlige Afrika: Israel er en apartheidstat
Neste artikkelStaten New York gir Equinor og andre energigiganter en kald skulder