Krigsdagbok del 81 – 24. til 30. august 2023

0
Bakgrunnsbilde: Shutterstock / n_defender

Dette er 81. del av min ‘krigsdagbok’, som er basert på daglige notater om utviklingen av krigen i Ukraina etter Russlands invasjon 24. februar 2022, samt kommentarer om mediedekningen, tilbakeblikk og lignende.

Av Lars Birkelund.

24. august

F-16.

Etter hva jeg har forstått vil Kiev-regimet tidligst få 7-8 fly av denne typen rundt nyttår. Andre meldinger går ut på at det kan ta opptil flere år før flyene og flyverne er fullt ut operative.

Denne insisteringen på å gi F-16 til Kiev skjer til tross for at Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant ved Forsvarets stabsskole, Dag Henriksen som er forskningsleder ved Luftkrigsskolen, og andre eksperter på feltet sier at flyene ikke vil få noen betydning for krigens utfall!

Men det vil få en betydning for USAs våpenindustri. Danmark og Nederland bestemte seg for å levere F-16 kort tid etter at USA ga klarsignal om at de kunne gjøre det. Norge og andre NATO-land kan følge etter. Det er altså USA som styrer NATO-landenes forsvar og utenrikspolitikk, for de som fortsatt tviler på det, sjøl om det finnes NATO-land som ikke lar seg manipulere like lett og villig, særlig Tyrkia og Ungarn.

USA, som lyktes med å presse/true/bestikke norske politikere til å kjøpe F-35, er åpenbart motivert av å få solgt flere av disse til flere land. Og det vil bli resultatet etter hvert som Russland skyter ned de F-16 som leveres til regimet i Kiev (F-16 ble brukt da NATO med Norge bomba Jugoslavia og Libya og regnes som utdaterte. Men de har fortsatt verdi på det internasjonale ‘bruktmarkedet’)

Skjønner vestlige politikere at de er nyttige idioter for mørke krefter i USA eller skjønner de det ikke? Kan det tenkes at USA har et ‘balletak’ på dem som gjør at de ikke tør å trosse USA? For, jeg gjentar: flyene vil ikke få annen virkning enn at krigen forlenges og brutaliseres, med mindre Kiev blir nødt til å kapitulere før flyene når Ukraina. Og Russland vil antagelig bombe flyplassene i Ukraina, slik at det knapt vil bli mulig å lande med F-16 der. Det betyr i så fall at flyene må ta av fra NATO-land, som fører til at de får lenger vei til målet, med mindre det er Russland de skal angripe. For NATO-landene Norge, Finland, Estland og Latvia er også naboer til Russland.

BBC bekreftet for to dager siden det alternative medier lenge har sagt, at Ukraina har problemer med å erstatte de drepte soldatene:

«Ukraina sliter med å møte etterspørselen etter soldater. Frivillige er ikke nok. Landet må hele tiden erstatte de titusener som har blitt drept eller skadet. Mange flere er bare utslitt etter 18 måneders kamp mot Russlands fullskala invasjon.

Noen menn vil imidlertid ikke slåss. Tusenvis har forlatt landet, noen ganger etter å ha bestukket tjenestemenn, mens andre finner måter å unngå rekrutteringsoffiserer, som igjen har blitt anklaget for stadig hardere rekrutteringstaktikk».

Seinere samme dag:

Zelensky har invitert seg sjøl til samtaler om fred i Oslo, uten å ha noe nytt å komme med og uten å invitere Russland. Jonas Gahr Støre som var med på å framprovosere krigen og som holder den ved like, har sagt ja til Zelenskys invitasjon av seg sjøl. Han vil heller ikke ha med Russland. Dvs, det får han ikke lov til av USA.

Hvis man ønsker fred må man være beredt til å gi noe og det vil ikke Zelensky, foreløpig. Heller ikke USA/NATO/Støre. Derfor blir dette nok et propagandashow, der hensikten er å sikre at Zelensky fortsatt skal prege vestlige TV-skjermer med sine appeller om våpen, våpen, våpen, våpen og slemme, slemme, slemme, slemme Putin.

25. august

USA/NATO/EU skjønner at BRICS har potensiale i seg til å snu verdensordenen og har derfor prøvd å stikke kjepper i hjulene ved å spre dritt og løgner for å hindre at BRICS blir større, noe de gjør med hjelp av mediene sine. Christina Pletten, kommentator for Aftenposten kan i dag ikke skjønne hvordan de øvrige medlemslandene kan akseptere at Russland (som hun kaller «sekken av blodige murstein») er medlem. Men det at Pletten, tidligere USA-korrespondent for NATOs Aftenposten, ikke skjønner det, er hennes problem.

Nå er det uansett for seint. BRICS (Brazil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) er allerede for stor og sterk. Dessuten er ikke samholdet i NATO og EU så godt som de skryter av. Og nå får BRICS 6 nye land, samt at mer en 20 andre ønsker å bli med.

Seinere samme dag:

Det første som slo meg da jeg hørte om drapet på Jevgenij Prigozjin var at Putin sto bak det, inntil jeg tenkte at Putin heller ville ha gjort det på en annen måte, altså uten å drepe ni andre mennesker. Putin kunne ha gjort det på mange andre måter.

27. august

Pensjonerte militære tør å si det aktive militære ikke får lov til å si: Her Håkon Lutdal, tidligere oberst:

«Etter åtte år med moderat krig, gjorde president Putin for ett og et halvt år siden det utilgivelige å gå til storkrig mot Ukraina. President Zelenskyj gjorde det utilgivelige å ikke innlede forhandlinger, og med det lot sitt land bli totalt ødelagt, og hundretusener drept.

NATO, påskyndet av USA, har gjort alt feil før og under krigen, og har et stort ansvar for katastrofens omfang.

Brasils president Lula da Silva, som sammen med andre land har tilbudt seg å spille en rolle i fredsforhandlingene er krystallklar: «USA og de europeiske allierte kunne ha forhindret krigen hvis de bare hadde erklært at Ukraina ikke kom til å bli medlem av NATO» (…)

Russland, som i stadig større grad prøver å rettferdiggjøre krigen, vil aldri si stopp. Å tro at landet vil gå tom for ressurser er ren ønsketenkning. Når krigen, som nå, også i noen grad
går inn på russisk territorium og det pøses på med stridsvogner og fly blir krigen mer og mer en krig mellom Russland og USA / NATO. Det vil neppe alle land i verden sitte rolig å se på. Det aller verste scenariet truer derfor i det fjerne.

Det er bare en måte å få en snarlig stopp på krigen på, at Ukraina avblåser kampene og ber om fredsforhandlinger. Dette er i dag utenkelig for den ærekjære presidenten, som stortrives i sin rolle som verdensstjerne. Det betinger at noen støtteland hvisker Zelenskyj noen alvorsord i øret. Og stiller klare krav om fredsfremstøt».

Seinere samme dag:

Det at Tyskland insisterer på at det var Ukraina som sprengte Nord Stream kan tyde på at Tyskland ønsker seg ut av krigen. I alle fall er det til fordel for den store krigsmotstanden som allerede er i Tyskland. Det at Regjeringen og Stortinget trapper opp krigen mot Russland til tross for at det var Ukraina som, eventuelt med USAs hjelp, sprengte Nord Stream sier dessuten mye om hvor korrumperte de er.

28. august

Ukrainere i Polen angriper polakker fordi de ikke vil hylle Ukraina. https://www.youtube.com/watch?v=Cia85NRE45g

Seinere samme dag:

Fram til 2014 og et stykke inn i 2014 var det til dels stort flertall mot NATO-medlemskap i Ukraina, mens oppslutningen om NATO økte etter Russlands invasjon i fjor. Nå kan den være på retur.

Indiske TFIGlobal har her omtale av måling som viser at flertallet av ukrainerne i virkeligheten har liten tillit til NATO og EU. For de mener at NATO og EUs interesse for Ukraina skyldes egeninteresse, med andre ord at det ikke skjer av hensyn til ukrainerne. Det har ukrainerne naturligvis rett i.

Målingen ble tatt opp i juli og det er helt typisk at norske medier, NATO-medier som NRK, Nyhetsdesken TV 2, Aftenposten, Dagbladet og Dagsavisen holder tett om den.

Seinere samme dag:

Da Hedda Langemyhr var leder for Norges statstøttede «fredsråd» propaganderte hun for krig mot Syria, samt at hun mottok representanter fra Ukrainas kuppmakerregime som hedersgjester. Nå propaganderer hun for krig mot Russland med hjelp av kuppmakernes etterkommere. Ingen innvendinger mot at Ukraina får klasevåpen og F-16. (En «klyngeleder» sier takk for sist.)

Det verste er at hun tror dette vil føre til en rask slutt på krigen, på en måte som er til fordel for Ukraina og NATO-landene. Det viser at hun ikke skjønner at dette er en eksistensiell krig for Russland.

30. august

«Største droneangrepet siden krigens start. Ifølge Russland har seks forskjellige regioner blitt angrepet av Ukrainske droner i natt» (NRK).

Dette hadde naturligvis ikke vært mulig uten NATOs massive støtte til Kiev-regimet. Hver slik hendelse forteller russerne at russisk ‘propaganda’ om Vestens dårlige hensikter er riktig og styrker russernes overbevisning om at de er under angrep, på en måte de ikke har vært siden Hitler invaderte landet deres i 1941. Og som i 1941 er Tyskland en av fiendene. Det gir seg sjøl at Russland vil slå enda hardere tilbake nå.

Dette har naturligvis sammenheng med Russlands invasjon i fjor. Men den skjedde først etter åtte år med krig, der NATO væpnet Ukraina til krig mot Russland. Ja, ukrainske ledere har siden 2014 sagt at de fører krig mot Russland. Og disse ukrainske lederne var det USA/NATO/EU som skaffet med et kupp 22. februar 2014. Men dette er det ikke lovlig å si på norske TV-skjermer

Seinere samme dag:

Også Ungarn får gass via gassrørledninger fra Russland. Viktor Orban sa nylig at Ungarn, i motsetning til Tyskland, vil se på et angrep på denne viktige infrastrukturen som en krigserklæring. Og det skinner i gjennom at han tror at USA eventuelt med allierte var ansvarlig for sabotasjen mot Nord Stream, som han kaller for en terrorhandling.


Tidligere utgaver: @Krigsdagbok

Forrige artikkelHvorfor India går på stram line i konflikten mellom Israel og Palestina
Neste artikkelUvitenhet eller utelatelse om Gaza-krigens bakgrunn