Fellesforbundet sier nei til Acer: – Et meget kraftig oppgjør

0
Fellesforbundets landsmøte / Foto: Fellesforbundet via deres nettsider

Et av LOs mektigste forbund, med 170.000 medlemmer, krever at Norge går ut av Acer og EUs energiunion.

Dette skriver Fri Fagbevegelse, som fortsetter:

Strøm skal være et konkurransefortrinn for norsk industri, krever et samlet Fellesforbund.

– Dette er et oppgjør med den markedsbaserte kraftpolitikken. Det er en svært tydelig marsjordre til ledelsen, sier Atle Tranøy. Han har i en årrekke vært en viktig tillitsvalgt i industrien.

Tranøy har vært en av de sentrale delegatene i det som har framstått som en sterk kraftopposisjon under landsmøtet.

Det kom til kampvotering på landsmøtet om både Acer og utenlandskabler, og i begge sakene gikk forbundsledelsen på solide nederlag.

351 delegater stemte for for at forbundet skal gå ut av Acer, begrunnet med at «Fellesforbundets mål forutsetter et oppgjør med vårt eksisterende markedsbaserte kraftregime».

Kraftopposisjonen fikk et like stort flertall med seg på å gå inn for å reforhandle avtalene om kraftkabler til utlandet. Målet er å redusere prissmitten. Her hadde mindretallet gått inn for å utrede tiltak for å redusere prissmitten gjennom utenlandskablene.

I tillegg vedtok forbundet at:

  • Strøm skal være en strategisk samfunnsressurs under demokratisk kontroll.
  • Prisdannelsen i kraftsystemet må settes med basis i produksjonskostnadene, ikke slik dagens børsdrevne marked fungerer, der prisen styres av høyeste budgiver i Europa.
  • Strøm er en strategisk innsatsfaktor for industrien og et grunnleggende gode for husholdningene.

Forbundsleder Jørn Eggum hadde valgt å la nestleder Kine Asper Vistnes fronte saka. Det ble et nederlag for forbundsledelsen, men det ble nestlederen og ikke lederen som fikk det hengende på seg. Dermed står Eggum i en litt bedre posisjon når han lover å følge opp landsmøtets vedtak.

Derimot vedtok forbundet å støtte opp om vindkraftutbygging både til lands (forutsatt lokal godkjenning) og til havs. Dette gjenspeiler at opposisjonen fortsatt tror at Norge trenger denne krafta og at den er miljømessig forsvarlig.

Forbundet har ikke bare sagt nei til Acer, men også EUs 4. energimarkedspakke.

Dette var en total seier for opposisjonen og et totalt nederlag for Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. Dette har vært fanesaker for Støre som ønsker å integrere det norske kraftmarkedet helt i EU. Nå har han det største fagforbundet i privat sektor mot seg, og det skal gi partiledelsen og statsninisteren betydelig hodebry.

Med overveldende flertall vedtok Fellesforbundet å beholde og forbedre dagens AFP-ordning framfor å forhandle om en reformert tidligpensjon, slik LO vil.

Forrige artikkelFellesforbundet: Støre får knallhard kritikk
Neste artikkelVaksineassosiert myokarditt ga 80% av ungdommene kardiologiske senskader