Ukjente fond i skatteparadis tredoblet overskuddet med høye strømpriser

0

Nå bør norske forbrukere innse hvem som profiterer på vindkraftpolitikken til Jonas Gahr Støre. Vindturbiner eid fra utlandet roterte inn flere hundre millioner kroner i 2022.

NRK skriver:

Mange av de største eierne av norsk vindkraft er utenlandske kapitalforvaltere. Norsk vind anses av giganter som BlackRock og Credit Suisse som en trygg, bærekraftig investering.

Den største utenlandske eieren av norsk vindkraft er tyske Luxcara, som formelt eier vindkraftverk i Eigersund og Bjerkreim i Rogaland.

Høye strømpriser gjorde mange i Norge sinte i 2022. Men for Luxcara bidro de høye strømprisene og høy vindproduksjon til jubeltall i fjor:

 • Driftsoverskuddet til selskapet Norsk Vind Skinansfjellet ble tredoblet fra 2021 til 2022, og endte på 28,5 millioner euro.
 • Også Bjerkreim Vind mer enn tredoblet overskuddet på driften fra 8,7 millioner euro til 29,8 millioner euro.
 • Norsk Vind Egersund økte driftsoverskuddet fra 2,2 millioner euro til 5,1 millioner euro.

I kroner og øre utgjør overskuddet fra vindproduksjonen til de tre Luxcara-eide vindkraft-selskapene nær 670 millioner kroner.

Totalt 103 vindturbiner fordelt på «vindparker» i Bjerkreim, Hå og Egersund er formelt eid av private equity-fondet Luxcara. Alexandra von Bernstoff og Kathrin Oechtering er grunnleggere av fondet, som spesialiserer seg på investeringer i fornybar energi.

Dette er eierstrukturen i Luxcara

 • De tre norske vindselskapene Norsk Vind Egersund, Norsk Vind Skinansfjellet og Bjerkreim Vind er eid av hvert sitt norske eierselskap (Hyfe Wind, Hyfe Wind 2 og Hyfe Wind 4).
 • Hyfe-selskapene i Norge eies av tyskregistrerte Hyfe Holding GMBH. Her stopper informasjonsflyten i norske registre.
 • I tyske selskapsregistre har Tax Justice Norge funnet at Hyfe Holding HMBH er eid av to tyske selskaper med 50 prosent eierskap hver. Disse eies av henholdsvis Alexandra von Bernstoff og Kathrin Oechtering.
 • Finansieringen kommer hovedsakelig fra lån hos fond i Luxembourg.

Kilde: Vindkraftens skyggesider (Tax Justice Norge) og Brønnøysundregistrene.

Vindkraftselskapene står oppført med null ansatte, men er signert av administrerende direktør Per Ove Skorpen i Norsk Vind.

Plyndring av norsk natur og skadelig for norske forbrukere

Så langt NRK. Bra jobba! Vi har omtalt dette tidligere:

67 prosent av norsk vindkraft eies av utenlandske selskaper.

Åtte av de ti største eierne i norsk vindkraft er utenlandske kapitalforvaltere. Disse setter opp egne fond for å finansiere vindkraftprosjekter, og disse er igjen eid av mange mindre investorer:

 • Luxcara – kapitalforvalter med hovedkontor i Hamburg som satser på fornybar energi. I Norge opererer de gjennom selskapet Hyfe Holding GMBH Forvalter ifølge egne opplysninger over 1,2 millarder euro. Eier Egersund vindkraftverk og den såkalte Bjerkreim-klyngen.
 • Credit Suisse – sveitsisk bank med sete i Zürich, som gjennom sitt datterselskap Credit Suisse Energy Infrastructure Partners, CSEIP, forvalter et fond for eierskap i Fosen Vind DA gjennom selskapet Nordic Wind. Investorer i dette fondet er forsikringskonsernet Talanx og de finske og tyske pensjonsfondene ELO, WWDA og WPJ. Credit Suisse er en av de største aktørene på investeringer i kraftbransjen. Fondet er deleier av Fosen Vind og heleier av Nygårdsfjellet, Ånstadblåheia og Sørfjord vindkraftverk i Nordland.
 • BlackRock – ifølge Reuters verdens største investeringsfond, basert i USA. Investerer i Norge gjennom Global Renewable Fund, som igjen er eid av en rekke investorer. Eier Tellenes vindkraftverk i Rogaland og Guleslettene i Vestland.
 • BKW Energi – sveitsisk kraftselskap som er eid av kantonen Bern og det tyske energiselskapet E.On. Eier Marker Vindpark og en andel av Fosen Vind.
 • SWM Stadtwerke München – Er det kommunale kraftselskapet til byen München syd i Tyskland. Samarbeider med Trønderenergi og er eier av selskapet Midgard, med vindkraftverk på Frøya, Hundhammerfjellet, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet i tillegg til å være hovedeier av Raskiftet vindkraftverk i Trysil
 • Prime Capital – Kapitalforvalter med hovedkontor i Frankfurt. Forvalter over 16 milliarder euro. Eier vindkraftanleggene Kvitfjell og Raudfjell i Troms gjennom selskapet Nordlicht Holding. Den egentlige investoren her er et pensjonsfond for tyske leger og helsepersonell, Ärzteversorgung Westfalen-Lippe
 • SUSI Renewables – sveitsisk fondsforvalter spesialisert på investeringer i fornybar energi. Forvalter 1,2 millarder euro. Reklamerer med en bærekraftig målsettting for å nå et karbonfritt samfunn ved å skape gode avkastningsmuligheter for klientene. Eier Tonstad vindkraftverk i Agder.
 • Aquila Capital – tysk forvaltningsselskap for investeringer i fornybar energi, eiendom og grønn infrastruktur, med hovedkontor i Hamburg. Forvalter over 10 milliarder euro. I Norge er de medeiere av Midtfjellet vindpark i Vestland og heleiere av Øyfjellet vindkraftverk i Nordland.

BlackRocks to vindkraftverk i Norge, Tellenes i Rogaland og Guleslettene i Vestland fylke, har solgt kraften til Google og aluminiumsprodusenten Alcoa.

Credit Suisse er deleier i Fosen Vind DA gjennom selskapet CSEIP, som igjen er eid av tyske forsikringsselskap og pensjonsfond, og et finsk pensjonsfond.

Oljefondet er en stor eier i BlackRock og i Credit Suisse. Så Oljefondet fungerer som kassakreditt for selskapene som plyndrer norske naturressurser. Men fondet får ikke lov til å investere i å skape norske arbeidsplasser.

Tysk adel

Det er veldig vanskelig å finne biografiske opplysninger om Alexandra von Bernstoff og Kathrin Oechtering, men vi antar at førstnevnte tilhører den tysk-danske adelsfamilien von Bernstoff som er såkalt uradel fra Mecklenburg. Familien har diverse aristokratiske eiendommer. Det er nok en familie som ikke har vært tynget vesentlig av skatteutgifter. Siden det er null åpenhet er det umulig å vite om det står andre kapitalinteresser bak de to investorkvinnene.

Norge som koloni og Støres regjering som kompradorer

Det er altså utenlandsk storkapital som profitterer på ødeleggelsen av norsk natur med vindtrubinpesten som nå sprer seg over hele landet. Her er Norge en koloni under utenlandsk kapital, og Støres regjering, og Solbergs regjering før den, opptrer som kompradorer for utenlandsk kapital.

En komprador er etter ordbokdefinisjonen «en person som opptrer som agent for utenlandske organisasjoner som driver med investeringer, handel eller økonomisk eller politisk utbytting». Oversatt fra oxforddictionaries.com. Oxford University Press.

Begrepet passer perfekt på den regjeringa vi har.

Forrige artikkelNå trener de på et nytt coronadiktatur
Neste artikkelDe økonomiske interessene bak «solar geoengineering»