Utenlandskablene gir dyr strøm i Sør-Norge til tross for fulle magasiner

0
Innfelt foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB

Mye høyere priser, selv med overflod av vann- og vindkraft, skriver Nettavisen.

– Dette viser at det ikke nytter å bygge mer vindkraft for å få ned prisene. Verken havvind eller vind på land vil kunne dempe den enorme prissmitten som dette området får fra Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia, sier Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt, til Nettavisen.

Hun viser til den store endringen som har skjedd det siste året, der Sørvest-Norge har fått skyhøye priser selv om de produserer mye mer strøm enn de trenger.

Eksportrekord

– Det var lite sol- og vindkraftproduksjon og høye kraftpriser på kontinentet i forrige uke, noe som bidro til mye eksport fra Sørvest-Norge. Som en følge av en økt pris på kontinentet, og vedvarende flaskehalser på forbindelsene til områdene rundt, økte prisforskjellen mellom dette området og resten av landet, skriver NVE.

Foreløpige tall fra Statnett antyder at denne uken kan bli omtrent lik.

Det renner over på Østlandet og det er mye mer vann enn normalt på Vestlandet. Dessuten er det helt normale mengder vann i sørvest der alle undersjøiske strømkabler går ut fra.

Likevel har prisene helt i sør vært skyhøyt over resten av landet.

Dette til tross for at landsdelen har de største vannmagasinene, og at de har en ganske betydelig mengde vindkraft.

På sin litt innfløkte måte innrømmer olje- og energiminister Terje Aasland at det høye prisnivået i Sør-Norge skyldes utenlandskablene. Han sier til Nettavisen:

– I tillegg er ilandføringen for utenlandskablene til kontinentet og Storbritannia lokalisert i NO2 (Sørvest-Norge). Dette bidrar til at NO2 er mer eksponert for det utenlandske prisnivået sammenlignet med NO1 og NO5.

Eller som vi har pekt på til det kjedsommelige: utenlandskablene betyr at vi importerer europeiske kraftpriser mens kontinentet kan nyte godt av stabil norsk vannkraft til å balansere deres ustabile vind- og solkraft.

Og dette er jo en villet politikk som både statsminister Jonas Gahr Søre og faktisk også kronprins Haakon er nærmest fanatisk opptatte av å forsvare.

Les: Kronprins Haakon ønsker seg flere kraftkabler til Tyskland

Brev fra skuffet AP-veteran til Jonas Gahr Støre

Trygve Tamburstuen er tidligere statssekretær for Ap og skriver om seg sjøl at han «har vært medlem av Det norske Arbeiderparti i 60 år og kommer til å dø i Arbeiderpartiet.»

Men han er åpenbart djupt skuffet over sin partileder, og skriver i et åpent brev i Dagsavisen:

Jeg er skuffet over regjeringens håndtering av kraftprisene.

Det er tydelig at du ikke vil utfordre kraftbørsene Nasdaq, Euronext og den sterke norske og internasjonale finanskapitalen som er kommet inn i det norske strømmarkedet.

Det er ugreit at du og energiministeren helt unnlater å peke på at den totale kommersialiseringen av kraftbørsen og strømomsetningen er en av hovedårsakene til de unaturlig og unødvendig høye norske strømprisene.

Det er jo omgjøringen av norsk vannkraft fra et særdeles godt begrunnet allment samfunnsgode til en ren markedsvare som i utgangspunktet har skapt den dramatiske situasjonen vi nå står oppe i.

Det er også ugreit at du ikke vil utfordre EU, og særlig Tyskland og Storbritannia, når det gjelder kontrollen over de nye utenlandskablene. I praksis fungerer de nyeste kablene som rene eksportkabler, og selv om Statnett har investert enorme 18 milliarder i de to kablene, har vi – den norske stat – altså ingen kontroll over hvordan strømmen skal gå i kablene. Og du sier åpent at situasjonen ikke tilsier at avtalene må reforhandles for å skaffe slik kontroll.

Med vannkraft som handelsvare i et integrert europeisk marked der vi har overlatt hele kontrollen til markedsaktørene, eksporterer vi ren og billig norsk vannkraft og får – i den grad vi trenger import – tilbake svært dyr og forurensende energi. Og det er ikke lenger noen balanse i utvekslingen: Vi eksporterer langt mer enn vi har bruk for å importere.

Norge må kunne kreve at vi skal dekke nasjonale behov med vannkraft før vi eksporterer. EU-land får slike unntak for tilsvarende unike forutsetninger.

I forhold til magasinering og tømming av magasinene tror jeg du vet at det ikke er spesiell mangel på nedbør de siste årene som er årsak til tomme vannmagasiner. Det er rett og slett kraftprodusentenes grådighet, i en situasjon der det frie markedet inviterer til kortsiktig profittjag, på bekostning av norske forbrukere.

Forrige artikkelDen systematiske ødeleggelsen av industrinasjonen Tyskland
Neste artikkelKina lover kraftigere politikk for å styrke økonomien